Motie M2 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Uitvoeringsprogramma transitie landbouw / flankerend beleid ingediend door VVD (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: