Motie M5 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Meten is weten-2` ingediend door CDA, LokaalBrabant en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: