Motie M11 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Promoot de Potstal`, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: