Motie M18 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Moreel appel op retailsector om de verduurzaming van de agragrische sector te ondersteunen` ingediend door ChristenUnie-SGP en CDA (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: