Motie M20 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Boeren Actief ondersteun nieuwe manier van werken, ingediend door Lokaal Brabant (UNANIEM AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: