Motie M19a Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17 `Innovatieve maatregelen om veehouderij om lange termijn te verduurzamen` ingediend door Lokaal Brabant (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: