Amendement A1 Provinciale Staten 7 juli 2017 Statenvoorstel 41/17: Steun de ondernemers die op koers zijn, ingediend door VVD en D66 (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: