Nu aan het woord

Agendapunt

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 Beëdiging de heer E.J.C. van Griensven als lid van Provinciale Staten

8.3 Afscheid van mevrouw A.J.H. Knoet-Michels als Statenlid

Aanvang schorsing

8.4 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Voorzitter PS 14:10:06
 2. Sjo Smeets 14:10:17
 3. Voorzitter PS 14:12:21
 4. Gedeputeerde Van der Maat 14:12:30
 5. Voorzitter PS 14:14:30
 6. Sjo Smeets 14:14:39
 7. Voorzitter PS 14:15:27
 8. Gedeputeerde Van der Maat 14:15:34
 9. Voorzitter PS 14:17:02
 10. Voorzitter PS 14:17:05
 11. Willemieke Arts 14:17:34
 12. Voorzitter PS 14:18:38
 13. Willem Bakker 14:18:50
 14. Voorzitter PS 14:19:49
 15. Gedeputeerde Van der Maat 14:19:56
 16. Voorzitter PS 14:21:13
 17. Voorzitter PS 14:21:33
 18. Sjo Smeets 14:21:45
 19. Voorzitter PS 14:22:06
 20. Voorzitter PS 14:22:09
 21. Gedeputeerde Van der Maat 14:22:12
 22. Voorzitter PS 14:22:19
 23. Willem Bakker 14:22:22
 24. Voorzitter PS 14:22:37
 25. Gedeputeerde Van der Maat 14:22:38
 26. Voorzitter PS 14:23:40
 27. Willem Bakker 14:23:43
 28. Voorzitter PS 14:23:54
 29. Voorzitter PS 14:24:00
 30. Gedeputeerde Van der Maat 14:24:02
 31. Voorzitter PS 14:24:46
 32. Willemieke Arts 14:24:49
 33. Voorzitter PS 14:25:16
 34. Voorzitter PS 14:25:30
 35. Gedeputeerde Van der Maat 14:25:31
 36. Voorzitter PS 14:26:14
 37. Willemieke Arts 14:26:15
 38. Voorzitter PS 14:26:26
 39. Voorzitter PS 14:26:27
 40. Voorzitter PS 14:26:44
 41. Voorzitter PS 14:26:48
 42. Harry van den Berg 14:26:52
 43. Voorzitter PS 14:29:06
 44. Voorzitter PS 14:29:11
 45. Gedeputeerde Van der Maat 14:29:17
 46. Voorzitter PS 14:32:18
 47. Voorzitter PS 14:32:32
 48. Voorzitter PS 14:32:54
 49. Voorzitter PS 14:33:04
 50. Harry van den Berg 14:33:14
 51. Voorzitter PS 14:33:52
 52. Ankie de Hoon 14:34:20
 53. Voorzitter PS 14:34:58
 54. Gedeputeerde Van der Maat 14:35:09
 55. Voorzitter PS 14:36:10
 56. Harry van den Berg 14:36:12
 57. Voorzitter PS 14:36:42
 58. Voorzitter PS 14:36:55
 59. Gedeputeerde Van der Maat 14:37:00
 60. Voorzitter PS 14:37:29
 61. Voorzitter PS 14:37:38
 62. Harry van den Berg 14:37:44
 63. Voorzitter PS 14:38:06
 64. Femke Dingemans 14:38:25
 65. Voorzitter PS 14:40:18
 66. Voorzitter PS 14:40:34
 67. Gedeputeerde Van den Hout 14:40:46
 68. Voorzitter PS 14:43:32
 69. Voorzitter PS 14:43:58
 70. Femke Dingemans 14:44:06
 71. Voorzitter PS 14:45:05
 72. Voorzitter PS 14:45:09
 73. Voorzitter PS 14:45:16
 74. Gedeputeerde Van den Hout 14:45:25
 75. Voorzitter PS 14:46:31
 76. Marco van der Wel 14:46:52
 77. Hagar Roijackers 14:47:10
 78. Voorzitter PS 14:48:04
 79. Voorzitter PS 14:48:23
 80. Marco van der Wel 14:48:43
 81. Voorzitter PS 14:50:03
 82. Voorzitter PS 14:50:09
 83. Gedeputeerde Van den Hout 14:50:14
 84. Voorzitter PS 14:52:56
 85. Femke Dingemans 14:53:03
 86. Voorzitter PS 14:53:34
 87. Gedeputeerde Van den Hout 14:53:43
 88. Voorzitter PS 14:54:16
 89. Femke Dingemans 14:54:22
 90. Voorzitter PS 14:54:38
 91. Gedeputeerde Van den Hout 14:54:39
 92. Voorzitter PS 14:55:16

8.5 BESPREEKSTUKKEN

8.5.1 Statenvoorstel 73/17 Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Budel

8.5.2 Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16 67 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project WindenergieA16 59 KB
 3. Motie M1 Provinciale Staten 19 januari 2018 Statenvoorstel 02/18 : Vogels beschermen, ingediend door de PVV Noord-Brabant (BUITEN DE ORDE VERKLAARD) 99 KB
 4. Motie M2 Provinciale Staten 19 januari 2018 Statenvoorstel 02/18 : Vleermuizen beschermen, ingediend door de PVV Noord-Brabant (BUITEN DE ORDE VERKLAARD) 106 KB
 5. Vastgesteld besluit 02/18 Specificatie van vergunningen voor project WindenergieA16 58 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS 15:03:40
 2. Voorzitter PS 15:04:44
 3. Voorzitter PS 15:04:57
 4. Voorzitter PS 15:05:03
 5. Voorzitter PS 15:06:26
 6. Harry van den Berg 15:07:07
 7. Voorzitter PS 15:14:43
 8. Voorzitter PS 15:14:48
 9. Voorzitter PS 15:14:53
 10. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:15:15
 11. Voorzitter PS 15:15:48
 12. Harry van den Berg 15:15:51
 13. Voorzitter PS 15:16:10
 14. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:16:12
 15. Voorzitter PS 15:16:43
 16. Nico Heijmans 15:16:59
 17. Voorzitter PS 15:17:03
 18. Harry van den Berg 15:17:04
 19. Voorzitter PS 15:17:17
 20. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:17:18
 21. Voorzitter PS 15:17:31
 22. Nico Heijmans 15:17:32
 23. Voorzitter PS 15:17:37
 24. Voorzitter PS 15:17:58
 25. Nico Heijmans 15:18:06
 26. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:18:24
 27. Voorzitter PS 15:18:28
 28. Harry van den Berg 15:18:50
 29. Voorzitter PS 15:19:10
 30. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:19:14
 31. Voorzitter PS 15:19:56
 32. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:19:58
 33. Paranka Surminski 15:20:34
 34. Voorzitter PS 15:20:38
 35. Voorzitter PS 15:20:44
 36. Patricia Brunklaus 15:20:53
 37. Voorzitter PS 15:21:13
 38. Paranka Surminski 15:21:58
 39. Voorzitter PS 15:22:28
 40. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:22:31
 41. Voorzitter PS 15:23:21
 42. Voorzitter PS 15:23:34
 43. Paranka Surminski 15:23:35
 44. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:23:36
 45. Voorzitter PS 15:24:13
 46. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:24:14
 47. Voorzitter PS 15:25:30
 48. Harry van den Berg 15:25:32
 49. Voorzitter PS 15:26:12
 50. Voorzitter PS 15:26:13
 51. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:26:15
 52. Voorzitter PS 15:26:47
 53. Harry van den Berg 15:26:49
 54. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:26:55
 55. Joyce Willems - Kardol 15:27:13

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

8.5.2 Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

8.5.3 Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

8.5.3 Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 94 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 01/18 : Aanbiedingsbrief ODBN 190 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 01/18 : Concept-kadernota 2019 ODBN 2,9 MB
 5. Motie M3 Provinciale Staten 19 januari 2018 Statenvoorstel 01/18 : Motie van treurnis, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 148 KB
 6. Vastgesteld besluit 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 57 KB

Sprekers

 1. Gedeputeerde Van den Hout 16:09:22
 2. Voorzitter PS 16:14:35
 3. Maikel Boon 16:14:37
 4. Voorzitter PS 16:14:45
 5. Gedeputeerde Van den Hout 16:14:47
 6. Voorzitter PS 16:15:11
 7. Maikel Boon 16:15:12
 8. Voorzitter PS 16:15:19
 9. Voorzitter PS 16:20:05
 10. Hermen Vreugdenhil 16:20:07
 11. Voorzitter PS 16:20:43
 12. Gedeputeerde Van den Hout 16:20:48
 13. Voorzitter PS 16:21:16
 14. Hermen Vreugdenhil 16:21:17
 15. Voorzitter PS 16:21:44
 16. Maikel Boon 16:21:54
 17. Voorzitter PS 16:22:19
 18. Maikel Boon 16:22:53
 19. Hagar Roijackers 16:23:14
 20. Voorzitter PS 16:23:47
 21. Gedeputeerde Van den Hout 16:23:48
 22. Voorzitter PS 16:24:44
 23. Maikel Boon 16:25:15
 24. Voorzitter PS 16:25:32
 25. Nico Heijmans 16:26:25
 26. Voorzitter PS 16:26:35
 27. Maikel Boon 16:26:58
 28. Voorzitter PS 16:28:08
 29. Nico Heijmans 16:28:14
 30. Voorzitter PS 16:28:30
 31. Wilma Dirken 16:28:58
 32. Voorzitter PS 16:29:01
 33. Voorzitter PS 16:29:08
 34. Maikel Boon 16:29:09
 35. Voorzitter PS 16:29:22
 36. Voorzitter PS 16:29:25
 37. Maikel Boon 16:29:55
 38. Voorzitter PS 16:30:02
 39. Louis Roks 16:30:21
 40. Voorzitter PS 16:30:42
 41. Voorzitter PS 16:30:48
 42. Wilma Dirken 16:31:05
 43. Voorzitter PS 16:31:10
 44. Voorzitter PS 16:31:19
 45. Maikel Boon 16:31:25
 46. Voorzitter PS 16:31:34
 47. Hagar Roijackers 16:31:55
 48. Voorzitter PS 16:33:28
 49. Gedeputeerde Van den Hout 16:33:50
 50. Voorzitter PS 16:34:38
 51. Maikel Boon 16:34:42
 52. Voorzitter PS 16:34:49
 53. Voorzitter PS 16:36:33
 54. Hagar Roijackers 16:36:36
 55. Voorzitter PS 16:36:57
 56. Voorzitter PS 16:37:00
 57. Gedeputeerde Van den Hout 16:37:01
 58. Voorzitter PS 16:37:49
 59. Voorzitter PS 16:38:26
 60. Voorzitter PS 16:38:32
 61. Voorzitter PS 16:38:38
 62. Voorzitter PS 16:38:56
 63. Voorzitter PS 16:39:30
 64. Maikel Boon 16:39:38
 65. Voorzitter PS 16:39:52
 66. Voorzitter PS 16:39:57
 67. Maikel Boon 16:40:06
 68. Maikel Boon 16:40:16
 69. Maikel Boon 16:40:29

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

8.5.4 Statenvoorstel 04/18 Ambtsinstructie griffier provincie Noord-Brabant

8.6 STEMMING

8.6.1 Statenvoorstel 06/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 10 november 2017

8.6.2 Statenvoorstel 07/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 19 januari 2018

8.6 STEMMING

Einde vergadering