Dit is een video/livestream over 11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

11.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

11.4 STEMMING

11.2 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:09:12
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:11:24
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:11:28
 4. Gedeputeerde Swinkels Begin spreekmoment 14:11:39
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:46
 6. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:12:59
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:13:34
 8. Gedeputeerde Swinkels Begin spreekmoment 14:13:38
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:01
 10. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 14:14:25
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:15
 12. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 14:15:23
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:28
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:44
 15. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 14:15:45
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:59
 17. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 14:16:00
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:08
 19. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 14:16:09
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:26
 21. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:16:31
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:45
 23. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 14:16:48
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:56
 25. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:16:57
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:17:20
 27. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:17:31
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:42
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:44
 30. Gedeputeerde Swinkels Begin spreekmoment 14:18:50
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:04
 32. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 14:19:19
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:49
 34. Gedeputeerde Swinkels Begin spreekmoment 14:19:55
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:16
 36. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:20:59
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:57
 38. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:23:35
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:53
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:02
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:06
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:18
 43. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:25:25
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:17
 45. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:26:31
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:37
 47. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:30:01
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:32:38
 49. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 14:32:44
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:33:12
 51. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:33:13
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:06
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:47
 54. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:34:48
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:25
 56. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:35:42
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:05
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:23
 59. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:36:27
 60. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:36:28
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:47
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:57
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:04
 64. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:37:06
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:26
 66. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:37:30
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:55
 68. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:37:56
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:38:06
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:38:13
 71. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:38:31
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:38:38
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:39:11
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:39:14
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:39:24
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:39:33
 77. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:39:42
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:40:41
 79. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:40:44
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:41:20
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:41:49
 82. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:41:51
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:42:12
 84. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:42:22
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:44:13
 86. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:44:16
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:44:52
 88. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:44:54
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:16
 90. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:45:17
 91. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:29
 92. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:45:30
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:40
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:41
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:42
 96. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:17
 97. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 14:47:21

11.4 STEMMING

11.2 ACTUALITEIT

11.4 STEMMING

11.3 BESPREEKSTUKKEN

11.3.1 Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021 88 KB
 2. Aangepast ontwerpbesluit Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021 194 KB
 3. (Vervallen) Ontwerpbesluit Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021 194 KB
 4. Vastgesteld besluit 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021 192 KB

Sprekers

 1. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:58:13
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:58:35
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:33
 4. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:59:54
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:15
 6. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:02:31
 7. Jan Ockers Begin spreekmoment 15:02:54
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:16
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:34
 10. Jan Ockers Begin spreekmoment 15:03:54
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:04:01
 12. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:04:22
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:05:00
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:05:55
 15. Sjo Smeets Begin spreekmoment 15:05:59
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:06:24
 17. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:06:25
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:06:32
 19. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:06:35
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:06:53
 21. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:06:54
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:07:29
 23. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:07:31
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:07:37
 25. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:07:38
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:07:50
 27. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:07:55
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:08:28
 29. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:08:30
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:08:37
 31. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:08:38

11.3.2 Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel 126 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel 74 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel 74 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel 74 KB

Sprekers

 1. Antoinette Knoet - Michels Begin spreekmoment 15:09:22
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:11:24
 3. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:11:31
 4. Jan Ockers Begin spreekmoment 15:11:38
 5. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:11:48
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:03
 7. Antoinette Knoet - Michels Begin spreekmoment 15:12:09
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:39
 9. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:12:41
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:03
 11. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:13:07
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:35
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:45
 14. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:13:47
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:58
 16. Arend Meijer Begin spreekmoment 15:14:08
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:22
 18. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 15:14:25
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:38
 20. Arend Meijer Begin spreekmoment 15:14:43
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:53

11.3.3 Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 172 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 48 KB
 3. Beantwoording technische vragen (deel I) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 1,1 MB
 4. Beantwoording technische vragen (deel II) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 227 KB
 5. Beantwoording technische vragen (deel III) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 247 KB
 6. Beantwoording technische vragen (deel IV) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 5,2 MB
 7. Motie M3 Provinciale Staten 1 februari 2019 Statenvoorstel 87/18: Bewust Investeren met kansen voor banen, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 106 KB
 8. Vastgesteld Besluit 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren 47 KB

Aanvang schorsing

11.3.3 Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 172 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 48 KB
 3. Beantwoording technische vragen (deel I) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 1,1 MB
 4. Beantwoording technische vragen (deel II) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 227 KB
 5. Beantwoording technische vragen (deel III) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 247 KB
 6. Beantwoording technische vragen (deel IV) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 5,2 MB
 7. Motie M3 Provinciale Staten 1 februari 2019 Statenvoorstel 87/18: Bewust Investeren met kansen voor banen, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 106 KB
 8. Vastgesteld Besluit 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren 47 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:32
 2. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 15:28:59
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:29:06
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:03
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:26
 6. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 15:32:28
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:44
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:39:07
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:39:28
 10. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:39:53
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:12
 12. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 15:47:14
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:45
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:52
 15. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:47:55
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:07
 17. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 15:48:08
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:24
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:56
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:23
 21. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 15:53:24
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:00
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:07
 24. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:54:11
 25. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 15:55:04
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:05
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:24
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:27
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:41
 30. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:55:46
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:05
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:07
 33. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 15:56:10
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:28
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:40
 36. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:56:43
 37. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:56:45
 38. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:56:48
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:59
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:09
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:58:05
 42. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 15:58:24
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:05
 44. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:01:09
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:40
 46. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 16:01:46
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:02:03
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:36
 49. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:03:39
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:05
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:15
 52. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 16:04:17
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:52
 54. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:04:53
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:15
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:16
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:43
 58. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:05:49
 59. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:12
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:13
 61. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 16:06:15
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:41
 63. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:06:42
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:08
 65. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 16:07:10
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:46
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:19
 68. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:08:23
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:40
 70. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 16:08:41
 71. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:08:44
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:45
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:58
 74. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 16:09:00
 75. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:09:25
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:27
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:56
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:14
 79. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 16:10:17
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:44
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:22
 82. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 16:11:37
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:50
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:14:43
 85. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:15:04
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:02
 87. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 16:17:03
 88. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:17:07
 89. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:17:12
 90. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:17:30
 91. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:41
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:18:00
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:18:22
 94. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:18:23
 95. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 16:18:33
 96. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:16
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:42
 98. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:45
 99. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 16:19:47
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:03
 101. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:20:04
 102. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:31
 103. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 16:20:38
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:28
 105. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:21:35
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:53
 107. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 16:21:57
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:22:04
 109. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:22:11
 110. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:22:36
 111. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:22:37
 112. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:22:56
 113. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:24:31
 114. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:24:51
 115. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:25:16
 116. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:26:33

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.3.3 Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 172 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 48 KB
 3. Beantwoording technische vragen (deel I) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 1,1 MB
 4. Beantwoording technische vragen (deel II) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 227 KB
 5. Beantwoording technische vragen (deel III) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 247 KB
 6. Beantwoording technische vragen (deel IV) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 5,2 MB
 7. Motie M3 Provinciale Staten 1 februari 2019 Statenvoorstel 87/18: Bewust Investeren met kansen voor banen, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 106 KB
 8. Vastgesteld Besluit 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren 47 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:32:51
 2. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:32:58
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:36:06
 4. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:36:09
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:36:30
 6. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:36:33
 7. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:36:36
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:36:37
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:37:00
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:38:11
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:38:17
 12. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:38:19
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:38:40
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:38:44
 15. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:38:47
 16. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:39:07
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:23
 18. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 16:39:39
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:45
 20. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 16:39:48
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:40:26
 22. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:40:29
 23. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:41:03
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:42:26
 25. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 16:42:30
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:07
 27. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:43:11
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:35
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:48
 30. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 16:43:50
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:26
 32. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:44:29
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:33
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:44
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:49
 36. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 16:44:51
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:45:02
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:47:11
 39. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 16:47:13
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:47:23
 41. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:47:25
 42. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 16:47:40
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:47:54
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:48:21
 45. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:48:22
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:48:33
 47. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:48:47
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:48
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:56
 50. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:49:58
 51. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 16:50:06
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:50:31
 53. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:50:34
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:05
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:15
 56. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 16:51:17
 57. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:51:24
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:25
 59. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:51:40
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:53:14
 61. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:53:17
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:53:46
 63. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:53:52
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:54:42
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:54:57
 66. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:54:58
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:25
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:48
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:56:09
 70. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:56:10
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:56:12
 72. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:56:47
 73. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 17:00:13
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:15
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:43
 76. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:00:44
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:21
 78. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 17:01:23
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:58
 80. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:02:08
 81. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:02:22
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:03:49
 83. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 17:04:08
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:13
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:49
 86. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:04:50
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:51
 88. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:04:53
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:38
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:44
 91. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 17:05:46
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:04
 93. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:06:06
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:07:08
 95. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:07:11
 96. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:07:33
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:07:35
 98. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:07:43
 99. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:07:46
 100. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:08:15
 101. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:08:24
 102. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:08:37
 103. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:08:40
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:16
 105. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:23
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:36
 107. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:09:37
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:55
 109. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:10:03
 110. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:10:31
 111. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 17:10:36
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:10:41
 113. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:10:58
 114. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:11:09
 115. Roland van Vugt Begin spreekmoment 17:11:33

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.3.3 Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 172 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 48 KB
 3. Beantwoording technische vragen (deel I) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 1,1 MB
 4. Beantwoording technische vragen (deel II) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 227 KB
 5. Beantwoording technische vragen (deel III) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 247 KB
 6. Beantwoording technische vragen (deel IV) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 5,2 MB
 7. Motie M3 Provinciale Staten 1 februari 2019 Statenvoorstel 87/18: Bewust Investeren met kansen voor banen, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 106 KB
 8. Vastgesteld Besluit 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren 47 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:20:26
 2. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 17:20:43
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:22:55
 4. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:23:21
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:24:36
 6. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:24:38
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:24:56
 8. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:25:01
 9. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:25:10
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:11
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:17
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:21
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:27:24
 14. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:27:43
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:06
 16. Harry van den Berg Begin spreekmoment 17:29:08
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:32
 18. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:29:38
 19. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:29:39
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:02
 21. Harry van den Berg Begin spreekmoment 17:30:09
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:22
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:29
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:32
 25. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:30:37
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:57
 27. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:31:07
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:15
 29. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:31:16
 30. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:31:28
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:29
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:30
 33. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:31:31
 34. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:31:36
 35. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:31:44
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:48
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:59
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:32:04
 39. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:32:13
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:32:47
 41. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:32:54
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:33:08
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:33:33
 44. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:34:00
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:35:27
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:35:38
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:35:43
 48. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:36:06
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:28
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:38:22
 51. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:38:39
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:38:45
 53. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:38:47
 54. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:39:08
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:40:16
 56. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:40:22
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:40:48
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:41:59

11.4 STEMMING

11.4.1 Statenvoorstel 03/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 1 februari 2019

11.4.2 Statenvoorstel 09/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 1 februari 2019 (periode 6 december 2018 tot en met 9 januari 2019)

11.4.3 Statenvoorstel 04/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 november 2018

11.4.4 Statenvoorstel 06/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 9 november 2018

11.4.5 Statenvoorstel 07/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 23 november 2018

11.4.6 Statenvoorstel 08/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 7 december 2018

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING

Einde vergadering