Dit is een video/livestream over 8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 14 JUNI 2019

8.1 Opening van de vergadering/ vaststellen agenda

8.8 Afscheid leden van Gedeputeerde Staten en leden Provinciale Staten die tot lid van het college van Gedeputeerde Staten zijn benoemd

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.3 STEMMING

8.3.1 Statenvoorstel 35/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 juni 2019

8.3.2 Statenvoorstel 31/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 maart 2019

8.3.3 Statenvoorstel 32/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 28 maart 2019

8.7.1 Statenvoorstel 37/19 Lidmaatschap Algemene Vergadering IPO

8.4 BESTUURSAKKOORD 2019-2023

8.4.1 Bestuursakkoord 2019-2023

Bijlagen

 1. Bestuursakkoord 2019-2023 11,9 MB
 2. Samenvatting Bestuursakkoord 2019-2023 363 KB
 3. Motie M1-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor Kwaliteit, ingediend door VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA (AANGENOMEN) 127 KB
 4. Motie M2-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef Brabantse boeren een eerlijke kans, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 74 KB
 5. Motie M3-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor het openbaar vervoer, ingediend door SP (VERWORPEN) 59 KB
 6. Motie M4-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Opzeggen IPO-lidmaatschap, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 7. Motie M5-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Openbaar maken documenten Klimaattafels en RES-sen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 48 KB
 8. Motie M6-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Bestuursakkoord voorleggen aan de Brabanders, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB
 9. Motie M7-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: niet verhogen provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 43 KB
 10. Motie M8-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: klimaatverlakkerij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 112 KB
 11. Motie M9-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR), ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 95 KB
 12. Motie M10-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Direct starten met de Ruit, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 55 KB
 13. Motie M11-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Onderzoek cameratoezicht in het buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 14. Motie M12-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef kalverhouders meer uitstel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 59 KB
 15. Motie M13-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 71 KB
 16. Motie M13a-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 132 KB
 17. Motie M14-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 79 KB
 18. Motie M15-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Keurmerk Brabantse kwaliteit, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 19. Motie M16-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Inzetten op diervriendelijke vangmethoden wasbeer, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 20. Motie M17-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Manifest `Samen Doen - Samen Verder`, ingediend door 50PLUS (AANGEHOUDEN) 70 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:09:13
 2. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:09:15
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:09:39
 4. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:09:42
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:10:04
 6. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:10:05
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:10:28
 8. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:10:31
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:10:51
 10. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:10:52
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:11:26
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:11:42
 13. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:11:43
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:11:57
 15. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:11:58
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:05
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:05
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:07
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:13
 20. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:14:14
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:35
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:47
 23. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:14:48
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:16
 25. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:15:17
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:36
 27. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:15:38
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:40
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:41
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:48
 31. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:15:51
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:06
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:13
 34. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:16:14
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:31
 36. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:17:04
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:30
 38. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:20:34
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:41
 40. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:20:44
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:56
 42. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:20:57
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:05
 44. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:21:06
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:08
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:13
 47. Arend Meijer Begin spreekmoment 15:21:19
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:44
 49. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:21:47
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:22
 51. Arend Meijer Begin spreekmoment 15:22:23
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:48
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:54
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:07
 55. Walter Manders Begin spreekmoment 15:23:09
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:26
 57. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:23:28
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:42
 59. Walter Manders Begin spreekmoment 15:23:45
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:49
 61. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:23:50
 62. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:23:51
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:53
 64. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:23:58
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:26
 66. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:24:27
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:43
 68. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:24:46
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:25:05
 70. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:25:06
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:15
 72. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:26:19
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:31
 74. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:26:34
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:01
 76. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:27:03
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:17
 78. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:27:18
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:43
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:57
 81. Walter Manders Begin spreekmoment 15:28:00
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:15
 83. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:28:16
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:23
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:34
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:59
 87. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:29:00
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:29:39
 89. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:29:42
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:30:06
 91. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:30:08
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:30:17
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:30:19
 94. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:30:20
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:30:33
 96. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:30:53
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:31:10
 98. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:31:12
 99. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:31:24
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:31:52
 101. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:31:53
 102. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:13
 103. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:20
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:40
 105. Maarten Everling Begin spreekmoment 15:32:41
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:50
 107. Maarten Everling Begin spreekmoment 15:33:00
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:01
 109. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:02
 110. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:20
 111. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:33:21
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:23
 113. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:33:26
 114. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:47
 115. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:57
 116. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:34:01
 117. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:34:03
 118. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:34:09
 119. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:34:13
 120. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:34:25
 121. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:34:29
 122. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:34:30
 123. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:34:43
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:35:48
 125. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:06
 126. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:09
 127. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:26
 128. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:36
 129. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:36:39
 130. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:30
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:53
 132. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:38:00
 133. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:38:04
 134. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:38:17
 135. Maikel Boon Begin spreekmoment 15:38:28
 136. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:38:32
 137. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:39:20
 138. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:39:22
 139. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:39:45
 140. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:39:57
 141. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:40:43
 142. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:40:54
 143. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:40:57
 144. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:41:05
 145. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:41:39
 146. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:41:52
 147. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:42:41
 148. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:42:42
 149. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:10
 150. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:43:23
 151. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:45
 152. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:43:46
 153. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:11
 154. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:44:13
 155. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:02
 156. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:07
 157. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:45:08
 158. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:26
 159. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:44
 160. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:45:46
 161. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:46:14
 162. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:46:54
 163. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:46:55
 164. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:57
 165. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:52
 166. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:27
 167. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:50:11
 168. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:49
 169. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 15:50:54
 170. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:51:27
 171. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:51:28
 172. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:51:33
 173. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:51:35
 174. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:52:42
 175. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 15:53:02
 176. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:21
 177. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:53:23
 178. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:43
 179. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 15:53:45
 180. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:59
 181. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:54:01
 182. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:10
 183. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:54:14
 184. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:29
 185. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:54:31
 186. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:10
 187. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:59
 188. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:10
 189. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:56:11
 190. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:33
 191. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:19
 192. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:57:23
 193. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:58:48
 194. Joris van den Oetelaar Begin spreekmoment 15:58:50
 195. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:07
 196. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:59:08
 197. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:15
 198. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:21
 199. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:59:22
 200. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:59:24
 201. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 15:59:27
 202. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:49
 203. Arend Meijer Begin spreekmoment 15:59:51
 204. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:00:48
 205. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:00:49
 206. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:00:50
 207. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:00:58
 208. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:01:00
 209. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:07
 210. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:26
 211. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:01:27
 212. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:02:31
 213. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:02:32
 214. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:02:51
 215. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:02:54
 216. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:22
 217. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:03:25
 218. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:45
 219. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:03:49
 220. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:19
 221. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:04:21
 222. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:36
 223. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:04:38
 224. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:46
 225. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:04:50
 226. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:06
 227. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:05:08
 228. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:18
 229. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:05:19
 230. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:43
 231. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:44
 232. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:05:48
 233. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:05
 234. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:06:07
 235. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:20
 236. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:06:26
 237. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:58
 238. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:07:06
 239. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:08
 240. 039 Begin spreekmoment 16:07:24
 241. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:03
 242. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:08:06
 243. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:34
 244. Maarten Everling Begin spreekmoment 16:08:37
 245. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:46
 246. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:54
 247. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:00
 248. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:10
 249. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:11:24
 250. Martijn de Kort Begin spreekmoment 16:11:36
 251. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:53
 252. Maarten Everling Begin spreekmoment 16:11:54
 253. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:18
 254. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:12:20
 255. Martijn de Kort Begin spreekmoment 16:12:21
 256. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:36
 257. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:44
 258. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:48
 259. Maarten Everling Begin spreekmoment 16:12:49
 260. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:15:00
 261. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:15:05
 262. Maarten Everling Begin spreekmoment 16:15:33
 263. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:15:34
 264. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:16:13
 265. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:18
 266. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:16:21
 267. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:05
 268. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:26
 269. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:45
 270. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 16:17:46
 271. Christophe van der Maat Begin spreekmoment 16:17:53
 272. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:18:03
 273. Maarten Everling Begin spreekmoment 16:18:04
 274. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:18:54
 275. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:19:01
 276. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:05
 277. Maarten Everling Begin spreekmoment 16:19:08
 278. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:16
 279. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:02
 280. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:20:08
 281. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:33
 282. Maarten Everling Begin spreekmoment 16:20:34
 283. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:49
 284. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:20:51
 285. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:54
 286. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:02
 287. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:29
 288. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:21:58
 289. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:30
 290. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:23:32
 291. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:24:06
 292. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:24:07
 293. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:24:39
 294. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:24:52
 295. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:24:54
 296. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:25:06
 297. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:25:09
 298. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:25:45
 299. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:25:46
 300. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:26:17
 301. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:26:21
 302. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:26:22
 303. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:26:46
 304. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:26:54
 305. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:27:12
 306. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:27:35
 307. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:27:37
 308. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:09
 309. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:28:10
 310. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:30
 311. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:28:31
 312. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:57
 313. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:29:34
 314. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:29:41
 315. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:12
 316. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:30:13
 317. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:55
 318. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:04
 319. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:15
 320. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:31:16
 321. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:28
 322. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:48
 323. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:31:49
 324. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:31:53
 325. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:32:01
 326. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:32:02
 327. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:32:20
 328. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:32:21
 329. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:32:45
 330. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:32:48
 331. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:33:00
 332. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:33:22
 333. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:33:25
 334. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:33:40
 335. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:33:41
 336. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:34:56
 337. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:34:58
 338. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:35:19
 339. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:35:27
 340. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:35:48
 341. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:35:49
 342. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:36:16
 343. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:36:33
 344. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:36:44
 345. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:22
 346. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:39:48
 347. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:41:20
 348. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:41:22
 349. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:41:33
 350. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:41:35
 351. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:42:31
 352. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:42:47
 353. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:42:50
 354. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:41
 355. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:43:58
 356. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:23
 357. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:44:26
 358. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:52
 359. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:45:02
 360. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:45:26
 361. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:45:28
 362. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:45:47
 363. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:45:48
 364. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:45:57
 365. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:46:03
 366. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:46:11
 367. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:46:40
 368. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:46:42
 369. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:46:59
 370. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:47:02
 371. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:47:03
 372. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:48:12
 373. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:48:13
 374. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:48:31
 375. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:48:33
 376. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:48:41
 377. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:09
 378. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:23
 379. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:49:25
 380. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:49:26
 381. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:56
 382. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:49:57
 383. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:50:44
 384. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:50:50
 385. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:13
 386. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:51:16
 387. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:34
 388. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:51:39
 389. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:58
 390. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:51:59
 391. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:52:55
 392. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:53:19
 393. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:53:37
 394. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:53:42
 395. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:53:53
 396. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:54:00
 397. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:54:34
 398. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:54:41
 399. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:28
 400. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:34
 401. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:55:38
 402. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:56:01
 403. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:56:10
 404. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:56:31
 405. Nurettin Altundal Begin spreekmoment 16:56:32
 406. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:56:37
 407. Nurettin Altundal Begin spreekmoment 16:56:38
 408. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:56:57
 409. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:57:09
 410. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:57:10
 411. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:57:34
 412. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:57:59
 413. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:58:07
 414. Nurettin Altundal Begin spreekmoment 16:58:10
 415. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:58:37
 416. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:58:47
 417. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:59:14
 418. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:59:17
 419. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:59:57
 420. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:24
 421. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:28
 422. Arend Meijer Begin spreekmoment 17:00:32
 423. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:13
 424. Nurettin Altundal Begin spreekmoment 17:01:20
 425. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:32
 426. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:01:35
 427. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:25
 428. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:05:49
 429. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:11:55
 430. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:00
 431. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:03
 432. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:26
 433. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:31
 434. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:44
 435. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:12:47
 436. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:13:21
 437. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:13:29
 438. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:13:43
 439. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:02
 440. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 17:14:06
 441. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:22
 442. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:14:24
 443. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:42
 444. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:49
 445. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:22
 446. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:15:25
 447. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:43
 448. Arend Meijer Begin spreekmoment 17:15:49
 449. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:24
 450. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 17:16:28
 451. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:46
 452. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:56
 453. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:59
 454. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:17:02
 455. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:17:17
 456. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 17:17:36
 457. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:22:37
 458. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 17:22:51
 459. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:23:15
 460. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:23:31
 461. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 17:24:04
 462. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:24:22
 463. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:24:41
 464. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:09
 465. Arend Meijer Begin spreekmoment 17:25:11
 466. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:12
 467. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:25
 468. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 17:25:27
 469. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:30
 470. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:25:33
 471. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:44
 472. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 17:25:45
 473. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:54
 474. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:26:44
 475. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 17:27:14
 476. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:27:39
 477. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 17:27:40
 478. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:17
 479. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:29:22
 480. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:45
 481. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 17:29:46
 482. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:29:52
 483. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:01
 484. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 17:30:02
 485. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:12
 486. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:58
 487. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:32:13
 488. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:02
 489. Arend Meijer Begin spreekmoment 17:36:03
 490. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:38
 491. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:45
 492. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:57
 493. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:36:59
 494. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:50
 495. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:55
 496. Arend Meijer Begin spreekmoment 17:37:58
 497. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:38:35
 498. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:38:37
 499. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:14
 500. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:21
 501. Tom Ludwig Begin spreekmoment 17:39:26
 502. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:32
 503. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:36
 504. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:39
 505. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:40:33
 506. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:40:49
 507. Tom Ludwig Begin spreekmoment 17:41:02
 508. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:41:32
 509. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:41:34
 510. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:43:31
 511. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:43:47
 512. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 17:44:22
 513. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:47:42
 514. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:48
 515. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:53
 516. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:50:26
 517. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:50:38
 518. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:52:44
 519. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:52:49
 520. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:53:49
 521. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:53:53
 522. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:53:55
 523. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:54:36
 524. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:55:14
 525. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:55:16
 526. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:56:23
 527. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:57:56
 528. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:57:57
 529. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:58:36
 530. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:58:40
 531. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:59:20
 532. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:59:24
 533. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:59:48
 534. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:00:00
 535. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:00:03
 536. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:00:21
 537. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:00:24
 538. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:04:26

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.4.1 Bestuursakkoord 2019-2023

Bijlagen

 1. Bestuursakkoord 2019-2023 11,9 MB
 2. Samenvatting Bestuursakkoord 2019-2023 363 KB
 3. Motie M1-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor Kwaliteit, ingediend door VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA (AANGENOMEN) 127 KB
 4. Motie M2-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef Brabantse boeren een eerlijke kans, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 74 KB
 5. Motie M3-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor het openbaar vervoer, ingediend door SP (VERWORPEN) 59 KB
 6. Motie M4-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Opzeggen IPO-lidmaatschap, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 7. Motie M5-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Openbaar maken documenten Klimaattafels en RES-sen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 48 KB
 8. Motie M6-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Bestuursakkoord voorleggen aan de Brabanders, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB
 9. Motie M7-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: niet verhogen provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 43 KB
 10. Motie M8-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: klimaatverlakkerij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 112 KB
 11. Motie M9-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR), ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 95 KB
 12. Motie M10-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Direct starten met de Ruit, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 55 KB
 13. Motie M11-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Onderzoek cameratoezicht in het buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 14. Motie M12-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef kalverhouders meer uitstel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 59 KB
 15. Motie M13-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 71 KB
 16. Motie M13a-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 132 KB
 17. Motie M14-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 79 KB
 18. Motie M15-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Keurmerk Brabantse kwaliteit, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 19. Motie M16-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Inzetten op diervriendelijke vangmethoden wasbeer, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 20. Motie M17-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Manifest `Samen Doen - Samen Verder`, ingediend door 50PLUS (AANGEHOUDEN) 70 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:06:16
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:06:57
 3. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:07:02
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:07:57
 5. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:07:59
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:08:26
 7. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:08:27
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:08:55
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:08:57
 10. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:08:58
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:09:12
 12. Marco van der Wel Begin spreekmoment 19:09:16
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:09:35
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:09:44
 15. Marco van der Wel Begin spreekmoment 19:09:45
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:09:58
 17. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:09:59
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:10:13
 19. Maarten Everling Begin spreekmoment 19:10:14
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:10:15
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:10:30
 22. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 19:10:31
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:11:09
 24. Maarten Everling Begin spreekmoment 19:11:13
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:11:32
 26. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:11:33
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:12:08
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:12:11
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:12:17
 30. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:12:19
 31. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:12:21
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:12:53
 33. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:12:54
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:13:18
 35. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:13:28
 36. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:13:34
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:13:52
 38. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:13:56
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:14:19
 40. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:14:20
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:14:25
 42. Nico Heijmans Begin spreekmoment 19:14:28
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:15:07
 44. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:15:08
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:15:13
 46. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 19:15:16
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:15:54
 48. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:15:56
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:16:12
 50. Willemieke Arts Begin spreekmoment 19:16:42
 51. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:17:02
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:17:38
 53. Nico Heijmans Begin spreekmoment 19:18:10
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:18:33
 55. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:18:35
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:18:47
 57. Nico Heijmans Begin spreekmoment 19:18:49
 58. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:19:12
 59. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:19:46
 60. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 19:19:47
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:19:54
 62. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:19:55
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:20:10
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:20:13
 65. Eric de Bie Begin spreekmoment 19:20:44
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:21:10
 67. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 19:21:48
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:23:32
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:23:34
 70. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:23:36
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:24:26
 72. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 19:24:28
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:24:57
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:25:18
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:25:27
 76. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 19:25:30
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:26:18
 78. Joris van den Oetelaar Begin spreekmoment 19:26:21
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:26:48
 80. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 19:26:51
 81. Joris van den Oetelaar Begin spreekmoment 19:27:13
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:27:19
 83. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 19:27:21
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:27:27
 85. Maikel Boon Begin spreekmoment 19:27:28
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:27:40
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:27:44
 88. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 19:27:45
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:27:51
 90. Maarten Everling Begin spreekmoment 19:28:05
 91. Maarten Everling Begin spreekmoment 19:28:06
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:30:48
 93. Arend Meijer Begin spreekmoment 19:30:49
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:31:02
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:31:06
 96. Maarten Everling Begin spreekmoment 19:31:07
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:31:19
 98. Arend Meijer Begin spreekmoment 19:31:21
 99. Maarten Everling Begin spreekmoment 19:31:35
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:31:38
 101. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:32:20
 102. Arend Meijer Begin spreekmoment 19:32:31
 103. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:32:54
 104. Maarten Everling Begin spreekmoment 19:32:57
 105. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:33:01
 106. Arend Meijer Begin spreekmoment 19:33:03
 107. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:34:28
 108. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:34:50
 109. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:37:23
 110. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:37:49
 111. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 19:38:03
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:25
 113. Maarten Everling Begin spreekmoment 19:40:28
 114. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:41
 115. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:52
 116. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 19:41:05
 117. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:36
 118. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:42:24
 119. 039 Begin spreekmoment 19:42:45
 120. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:43:56
 121. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:43:58
 122. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:09
 123. Marco van der Wel Begin spreekmoment 19:44:11
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:40
 125. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:58
 126. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:45:00
 127. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:45:32
 128. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:45:51
 129. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:45:53
 130. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:37
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:39
 132. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 19:48:56
 133. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:50:27
 134. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:50:39
 135. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:50:45
 136. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:51:35
 137. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:52:12
 138. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:53:02
 139. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:53:08
 140. Maikel Boon Begin spreekmoment 19:53:26
 141. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 19:53:38
 142. Maikel Boon Begin spreekmoment 19:53:46

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

Sprekers

 1. Griffier Begin spreekmoment 20:11:21
 2. Willem Rutjens Begin spreekmoment 20:11:25
 3. Joris van den Oetelaar Begin spreekmoment 20:11:31
 4. Jade van der Linden Begin spreekmoment 20:11:34
 5. Jade van der Linden Begin spreekmoment 20:11:38
 6. Margriet Bräuner Begin spreekmoment 20:11:48
 7. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 20:12:06
 8. Roel Gremmen Begin spreekmoment 20:12:11
 9. Suzanne Zwart Begin spreekmoment 20:12:16
 10. Robert Janssen Begin spreekmoment 20:12:22
 11. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 20:12:27
 12. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 20:12:30
 13. Rinus van Weert Begin spreekmoment 20:12:34
 14. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 20:12:38
 15. Henri Swinkels Begin spreekmoment 20:12:42
 16. Christophe van der Maat Begin spreekmoment 20:12:45
 17. Maikel de Bekker Begin spreekmoment 20:12:50
 18. Maarten Everling Begin spreekmoment 20:12:53
 19. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 20:12:56
 20. 25583056 Begin spreekmoment 20:12:59
 21. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:13:03
 22. Camiel van der Meeren Begin spreekmoment 20:13:15
 23. 20513936 Begin spreekmoment 20:13:16
 24. Tom Ludwig Begin spreekmoment 20:13:20
 25. Walter Manders Begin spreekmoment 20:13:22
 26. Camiel van der Meeren Begin spreekmoment 20:13:28
 27. Loek van Wely Begin spreekmoment 20:13:31
 28. Femke Dingemans Begin spreekmoment 20:13:36
 29. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 20:13:40
 30. Janneke van Kessel Begin spreekmoment 20:13:43
 31. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 20:13:46
 32. Tanja Ven - Vogels Begin spreekmoment 20:13:49
 33. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 20:14:13
 34. Coen Hendriks Begin spreekmoment 20:14:17
 35. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:14:21
 36. Michiel Philippart Begin spreekmoment 20:14:24
 37. Michiel Philippart Begin spreekmoment 20:14:27
 38. Nurettin Altundal Begin spreekmoment 20:14:30
 39. Michiel Philippart Begin spreekmoment 20:14:31
 40. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 20:14:32
 41. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:14:35
 42. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:14:38
 43. Willemieke Arts Begin spreekmoment 20:14:41
 44. Edith van Dijk Begin spreekmoment 20:14:45
 45. Maikel Boon Begin spreekmoment 20:14:48
 46. Harry van den Berg Begin spreekmoment 20:14:54
 47. Wilma Dirken Begin spreekmoment 20:14:58
 48. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 20:15:03
 49. Frank Duijs Begin spreekmoment 20:15:09
 50. 781097 Begin spreekmoment 20:15:12
 51. Martijn de Kort Begin spreekmoment 20:15:14
 52. Stijn Roeles Begin spreekmoment 20:15:17
 53. Anne-Marie Spierings Begin spreekmoment 20:15:21
 54. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:15:24
 55. Eric de Bie Begin spreekmoment 20:15:27
 56. Hans Smolders Begin spreekmoment 20:15:31
 57. Griffier Begin spreekmoment 20:16:17
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:16:22

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3.1 Statenvoorstel 35/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 juni 2019

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

Sprekers

 1. Griffier Begin spreekmoment 20:24:29
 2. Anne-Marie Spierings Begin spreekmoment 20:24:34
 3. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:24:38
 4. Eric de Bie Begin spreekmoment 20:24:40
 5. Hans Smolders Begin spreekmoment 20:24:43
 6. Willem Rutjens Begin spreekmoment 20:24:46
 7. Joris van den Oetelaar Begin spreekmoment 20:24:52
 8. Jade van der Linden Begin spreekmoment 20:24:55
 9. Kees de Heer Begin spreekmoment 20:24:57
 10. John Bankers Begin spreekmoment 20:24:59
 11. Margriet Bräuner Begin spreekmoment 20:25:01
 12. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 20:25:05
 13. Roel Gremmen Begin spreekmoment 20:25:07
 14. Suzanne Zwart Begin spreekmoment 20:25:11
 15. Robert Janssen Begin spreekmoment 20:25:13
 16. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 20:25:17
 17. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 20:25:20
 18. Rinus van Weert Begin spreekmoment 20:25:23
 19. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 20:25:26
 20. Henri Swinkels Begin spreekmoment 20:25:30
 21. Christophe van der Maat Begin spreekmoment 20:25:33
 22. Maikel de Bekker Begin spreekmoment 20:25:35
 23. Maarten Everling Begin spreekmoment 20:25:38
 24. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 20:25:42
 25. 25583056 Begin spreekmoment 20:25:44
 26. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:25:47
 27. 20513936 Begin spreekmoment 20:25:50
 28. Tom Ludwig Begin spreekmoment 20:25:52
 29. Walter Manders Begin spreekmoment 20:25:55
 30. Camiel van der Meeren Begin spreekmoment 20:25:57
 31. Loek van Wely Begin spreekmoment 20:26:01
 32. Femke Dingemans Begin spreekmoment 20:26:06
 33. Femke Dingemans Begin spreekmoment 20:26:07
 34. Femke Dingemans Begin spreekmoment 20:26:09
 35. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 20:26:13
 36. Janneke van Kessel Begin spreekmoment 20:26:17
 37. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 20:26:19
 38. Tanja Ven - Vogels Begin spreekmoment 20:26:22
 39. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 20:26:28
 40. Coen Hendriks Begin spreekmoment 20:26:31
 41. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:26:34
 42. Michiel Philippart Begin spreekmoment 20:26:37
 43. Nurettin Altundal Begin spreekmoment 20:26:43
 44. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 20:26:44
 45. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 20:26:46
 46. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:26:47
 47. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:26:48
 48. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:26:51
 49. Willemieke Arts Begin spreekmoment 20:26:53
 50. Edith van Dijk Begin spreekmoment 20:26:56
 51. Maikel Boon Begin spreekmoment 20:27:00
 52. Harry van den Berg Begin spreekmoment 20:27:18
 53. Wilma Dirken Begin spreekmoment 20:27:28
 54. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 20:27:32
 55. Frank Duijs Begin spreekmoment 20:27:38
 56. 781097 Begin spreekmoment 20:27:41
 57. Martijn de Kort Begin spreekmoment 20:27:44
 58. Stijn Roeles Begin spreekmoment 20:27:47
 59. Griffier Begin spreekmoment 20:28:21
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:28:26

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.5 Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedepute

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Staten 60 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Staten 42 KB
 3. Amendement A1-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 Statenvoorstel 36/19: Geen ontheffing voor gedeputeerde die niet wil verhuizen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 57 KB
 4. Vastgesteld besluit 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Statende 2019-2023 45 KB

Sprekers

 1. Martijn de Kort Begin spreekmoment 20:32:52
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:35:23
 3. Maarten Everling Begin spreekmoment 20:35:52
 4. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 20:35:53
 5. Maarten Everling Begin spreekmoment 20:36:08
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:37:03
 7. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:37:25
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:39:37
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:39:41
 10. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:39:45
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:40:16
 12. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:40:22
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:40:26
 14. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:40:27
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:40:33
 16. 065 Begin spreekmoment 20:40:34
 17. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:40:39
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:41:42
 19. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:41:47
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:42:10
 21. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:42:11
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:42:22
 23. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:42:24
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:42:33
 25. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:42:35
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:42:53
 27. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:42:56
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:43:07
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:43:26
 30. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:43:27
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:44:06
 32. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:44:07
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:45:06
 34. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:45:07
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:15
 36. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:46:16
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:31
 38. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:46:32
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:45
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:50
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:57
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:47:27
 43. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:47:28
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:47:39
 45. Nurettin Altundal Begin spreekmoment 20:47:40
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:48:03
 47. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:48:04
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:48:22
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:48:59
 50. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:49:00
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:49:27
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:50:11
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:50:12
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:50:47
 55. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:50:51
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:52:08
 57. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:52:32
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:52:38
 59. Arend Meijer Begin spreekmoment 20:52:40
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:53:11
 61. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:53:12
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:53:26
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:53:43
 64. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:53:49
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:01:17
 66. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 21:01:55
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:03:09
 68. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 21:03:26
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:04:47
 70. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 21:04:57
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:07:03
 72. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 21:07:25
 73. Kees de Heer Begin spreekmoment 21:08:03
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:08:42
 75. Nico Heijmans Begin spreekmoment 21:08:47
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:09:43
 77. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 21:09:48
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:10:37
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:10:55
 80. Nico Heijmans Begin spreekmoment 21:10:57
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:11:19
 82. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 21:11:21
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:11:46
 84. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 21:11:56
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:12:17
 86. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 21:12:19
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:12:43
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:13:22
 89. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 21:13:36
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:14:18
 91. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 21:14:53
 92. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:15:40
 93. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:15:57
 94. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:16:01
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:16:06

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING