Nu aan het woord

Agendapunt

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 14 JUNI 2019

8.1 Opening van de vergadering/ vaststellen agenda

8.8 Afscheid leden van Gedeputeerde Staten en leden Provinciale Staten die tot lid van het college van Gedeputeerde Staten zijn benoemd

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.3 STEMMING

8.3.1 Statenvoorstel 35/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 juni 2019

8.3.2 Statenvoorstel 31/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 maart 2019

8.3.3 Statenvoorstel 32/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 28 maart 2019

8.7.1 Statenvoorstel 37/19 Lidmaatschap Algemene Vergadering IPO

8.4 BESTUURSAKKOORD 2019-2023

8.4.1 Bestuursakkoord 2019-2023

Bijlagen

 1. Bestuursakkoord 2019-2023 11,9 MB
 2. Samenvatting Bestuursakkoord 2019-2023 363 KB
 3. Motie M1-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor Kwaliteit, ingediend door VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA (AANGENOMEN) 127 KB
 4. Motie M2-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef Brabantse boeren een eerlijke kans, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 74 KB
 5. Motie M3-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor het openbaar vervoer, ingediend door SP (VERWORPEN) 59 KB
 6. Motie M4-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Opzeggen IPO-lidmaatschap, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 7. Motie M5-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Openbaar maken documenten Klimaattafels en RES-sen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 48 KB
 8. Motie M6-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Bestuursakkoord voorleggen aan de Brabanders, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB
 9. Motie M7-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: niet verhogen provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 43 KB
 10. Motie M8-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: klimaatverlakkerij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 112 KB
 11. Motie M9-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR), ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 95 KB
 12. Motie M10-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Direct starten met de Ruit, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 55 KB
 13. Motie M11-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Onderzoek cameratoezicht in het buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 14. Motie M12-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef kalverhouders meer uitstel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 59 KB
 15. Motie M13-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 71 KB
 16. Motie M13a-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 132 KB
 17. Motie M14-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 79 KB
 18. Motie M15-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Keurmerk Brabantse kwaliteit, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 19. Motie M16-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Inzetten op diervriendelijke vangmethoden wasbeer, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 20. Motie M17-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Manifest `Samen Doen - Samen Verder`, ingediend door 50PLUS (AANGEHOUDEN) 70 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS 15:09:13
 2. Alexander van Hattem 15:09:15
 3. Voorzitter PS 15:09:39
 4. Suzanne Otters - Bruijnen 15:09:42
 5. Voorzitter PS 15:10:04
 6. Alexander van Hattem 15:10:05
 7. Voorzitter PS 15:10:28
 8. Suzanne Otters - Bruijnen 15:10:31
 9. Voorzitter PS 15:10:51
 10. Hermen Vreugdenhil 15:10:52
 11. Voorzitter PS 15:11:26
 12. Voorzitter PS 15:11:42
 13. Hermen Vreugdenhil 15:11:43
 14. Voorzitter PS 15:11:57
 15. Suzanne Otters - Bruijnen 15:11:58
 16. Voorzitter PS 15:12:05
 17. Voorzitter PS 15:14:05
 18. Voorzitter PS 15:14:07
 19. Voorzitter PS 15:14:13
 20. Alexander van Hattem 15:14:14
 21. Voorzitter PS 15:14:35
 22. Voorzitter PS 15:14:47
 23. Suzanne Otters - Bruijnen 15:14:48
 24. Voorzitter PS 15:15:16
 25. Alexander van Hattem 15:15:17
 26. Voorzitter PS 15:15:36
 27. Suzanne Otters - Bruijnen 15:15:38
 28. Voorzitter PS 15:15:40
 29. Voorzitter PS 15:15:41
 30. Voorzitter PS 15:15:48
 31. Harry van den Berg 15:15:51
 32. Voorzitter PS 15:16:06
 33. Voorzitter PS 15:16:13
 34. Suzanne Otters - Bruijnen 15:16:14
 35. Voorzitter PS 15:16:31
 36. Eric de Bie 15:17:04
 37. Voorzitter PS 15:20:30
 38. Ankie de Hoon 15:20:34
 39. Voorzitter PS 15:20:41
 40. Eric de Bie 15:20:44
 41. Voorzitter PS 15:20:56
 42. Ankie de Hoon 15:20:57
 43. Voorzitter PS 15:21:05
 44. Eric de Bie 15:21:06
 45. Voorzitter PS 15:21:08
 46. Voorzitter PS 15:21:13
 47. Arend Meijer 15:21:19
 48. Voorzitter PS 15:21:44
 49. Eric de Bie 15:21:47
 50. Voorzitter PS 15:22:22
 51. Arend Meijer 15:22:23
 52. Voorzitter PS 15:22:48
 53. Voorzitter PS 15:22:54
 54. Voorzitter PS 15:23:07
 55. Walter Manders 15:23:09
 56. Voorzitter PS 15:23:26
 57. Eric de Bie 15:23:28
 58. Voorzitter PS 15:23:42
 59. Walter Manders 15:23:45
 60. Voorzitter PS 15:23:49
 61. Eric de Bie 15:23:50
 62. Eric de Bie 15:23:51
 63. Voorzitter PS 15:23:53
 64. Suzanne Otters - Bruijnen 15:23:58
 65. Voorzitter PS 15:24:26
 66. Eric de Bie 15:24:27
 67. Voorzitter PS 15:24:43
 68. Suzanne Otters - Bruijnen 15:24:46
 69. Voorzitter PS 15:25:05
 70. Eric de Bie 15:25:06
 71. Voorzitter PS 15:26:15
 72. Hagar Roijackers 15:26:19
 73. Voorzitter PS 15:26:31
 74. Eric de Bie 15:26:34
 75. Voorzitter PS 15:27:01
 76. Hagar Roijackers 15:27:03
 77. Voorzitter PS 15:27:17
 78. Eric de Bie 15:27:18
 79. Voorzitter PS 15:27:43
 80. Voorzitter PS 15:27:57
 81. Walter Manders 15:28:00
 82. Voorzitter PS 15:28:15
 83. Eric de Bie 15:28:16
 84. Voorzitter PS 15:28:23
 85. Voorzitter PS 15:28:34
 86. Voorzitter PS 15:28:59
 87. Ankie de Hoon 15:29:00
 88. Voorzitter PS 15:29:39
 89. Nico Heijmans 15:29:42
 90. Voorzitter PS 15:30:06
 91. Voorzitter PS 15:30:08
 92. Voorzitter PS 15:30:17
 93. Voorzitter PS 15:30:19
 94. Ankie de Hoon 15:30:20
 95. Voorzitter PS 15:30:33
 96. Ankie de Hoon 15:30:53
 97. Voorzitter PS 15:31:10
 98. Harry van den Berg 15:31:12
 99. Voorzitter PS 15:31:24
 100. Voorzitter PS 15:31:52
 101. Harry van den Berg 15:31:53
 102. Voorzitter PS 15:32:13
 103. Voorzitter PS 15:32:20
 104. Voorzitter PS 15:32:40
 105. Maarten Everling 15:32:41
 106. Voorzitter PS 15:32:50
 107. Maarten Everling 15:33:00
 108. Voorzitter PS 15:33:01
 109. Voorzitter PS 15:33:02
 110. Voorzitter PS 15:33:20
 111. Ankie de Hoon 15:33:21
 112. Voorzitter PS 15:33:23
 113. Alexander van Hattem 15:33:26
 114. Voorzitter PS 15:33:47
 115. Voorzitter PS 15:33:57
 116. Ankie de Hoon 15:34:01
 117. Alexander van Hattem 15:34:03
 118. Voorzitter PS 15:34:09
 119. Ankie de Hoon 15:34:13
 120. Voorzitter PS 15:34:25
 121. Voorzitter PS 15:34:29
 122. Alexander van Hattem 15:34:30
 123. Ankie de Hoon 15:34:43
 124. Voorzitter PS 15:35:48
 125. Voorzitter PS 15:36:06
 126. Voorzitter PS 15:36:09
 127. Voorzitter PS 15:36:26
 128. Voorzitter PS 15:36:36
 129. Ankie de Hoon 15:36:39
 130. Voorzitter PS 15:37:30
 131. Voorzitter PS 15:37:53
 132. Ankie de Hoon 15:38:00
 133. Ankie de Hoon 15:38:04
 134. Voorzitter PS 15:38:17
 135. Maikel Boon 15:38:28
 136. Ankie de Hoon 15:38:32
 137. Voorzitter PS 15:39:20
 138. Nico Heijmans 15:39:22
 139. Voorzitter PS 15:39:45
 140. Ankie de Hoon 15:39:57
 141. Voorzitter PS 15:40:43
 142. Voorzitter PS 15:40:54
 143. Voorzitter PS 15:40:57
 144. Hermen Vreugdenhil 15:41:05
 145. Voorzitter PS 15:41:39
 146. Ankie de Hoon 15:41:52
 147. Voorzitter PS 15:42:41
 148. Hermen Vreugdenhil 15:42:42
 149. Voorzitter PS 15:43:10
 150. Ankie de Hoon 15:43:23
 151. Voorzitter PS 15:43:45
 152. Alexander van Hattem 15:43:46
 153. Voorzitter PS 15:44:11
 154. Ankie de Hoon 15:44:13
 155. Voorzitter PS 15:45:02
 156. Voorzitter PS 15:45:07
 157. Alexander van Hattem 15:45:08
 158. Voorzitter PS 15:45:26
 159. Voorzitter PS 15:45:44
 160. Hagar Roijackers 15:45:46
 161. Voorzitter PS 15:46:14
 162. Voorzitter PS 15:46:54
 163. Hermen Vreugdenhil 15:46:55
 164. Voorzitter PS 15:47:57
 165. Voorzitter PS 15:48:52
 166. Voorzitter PS 15:49:27
 167. Hermen Vreugdenhil 15:50:11
 168. Voorzitter PS 15:50:49
 169. Wil van Pinxteren 15:50:54
 170. Voorzitter PS 15:51:27
 171. Ankie de Hoon 15:51:28
 172. Voorzitter PS 15:51:33
 173. Voorzitter PS 15:51:35
 174. Voorzitter PS 15:52:42
 175. Jan Frans Brouwers 15:53:02
 176. Voorzitter PS 15:53:21
 177. Ankie de Hoon 15:53:23
 178. Voorzitter PS 15:53:43
 179. Jan Frans Brouwers 15:53:45
 180. Voorzitter PS 15:53:59
 181. Ankie de Hoon 15:54:01
 182. Voorzitter PS 15:54:10
 183. Marco van der Wel 15:54:14
 184. Voorzitter PS 15:54:29
 185. Ankie de Hoon 15:54:31
 186. Voorzitter PS 15:55:10
 187. Voorzitter PS 15:55:59
 188. Voorzitter PS 15:56:10
 189. Marco van der Wel 15:56:11
 190. Voorzitter PS 15:56:33
 191. Voorzitter PS 15:57:19
 192. Ankie de Hoon 15:57:23
 193. Voorzitter PS 15:58:48
 194. Joris van den Oetelaar 15:58:50
 195. Voorzitter PS 15:59:07
 196. Ankie de Hoon 15:59:08
 197. Voorzitter PS 15:59:15
 198. Voorzitter PS 15:59:21
 199. Ankie de Hoon 15:59:22
 200. Ankie de Hoon 15:59:24
 201. Ankie de Hoon 15:59:27
 202. Voorzitter PS 15:59:49
 203. Arend Meijer 15:59:51
 204. Voorzitter PS 16:00:48
 205. Voorzitter PS 16:00:49
 206. Arend Meijer 16:00:50
 207. Voorzitter PS 16:00:58
 208. Maikel Boon 16:01:00
 209. Voorzitter PS 16:01:07
 210. Voorzitter PS 16:01:26
 211. Ankie de Hoon 16:01:27
 212. Voorzitter PS 16:02:31
 213. Maikel Boon 16:02:32
 214. Voorzitter PS 16:02:51
 215. Ankie de Hoon 16:02:54
 216. Voorzitter PS 16:03:22
 217. Nico Heijmans 16:03:25
 218. Voorzitter PS 16:03:45
 219. Ankie de Hoon 16:03:49
 220. Voorzitter PS 16:04:19
 221. Nico Heijmans 16:04:21
 222. Voorzitter PS 16:04:36
 223. Ankie de Hoon 16:04:38
 224. Voorzitter PS 16:04:46
 225. Nico Heijmans 16:04:50
 226. Voorzitter PS 16:05:06
 227. Ankie de Hoon 16:05:08
 228. Voorzitter PS 16:05:18
 229. Alexander van Hattem 16:05:19
 230. Voorzitter PS 16:05:43
 231. Voorzitter PS 16:05:44
 232. Ankie de Hoon 16:05:48
 233. Voorzitter PS 16:06:05
 234. Alexander van Hattem 16:06:07
 235. Voorzitter PS 16:06:20
 236. Ankie de Hoon 16:06:26
 237. Voorzitter PS 16:06:58
 238. Ankie de Hoon 16:07:06
 239. Voorzitter PS 16:07:08
 240. 039 16:07:24
 241. Voorzitter PS 16:08:03
 242. Arend Meijer 16:08:06
 243. Voorzitter PS 16:08:34
 244. Maarten Everling 16:08:37
 245. Voorzitter PS 16:08:46
 246. Voorzitter PS 16:08:54
 247. Voorzitter PS 16:09:00
 248. Voorzitter PS 16:11:10
 249. Arend Meijer 16:11:24
 250. Martijn de Kort 16:11:36
 251. Voorzitter PS 16:11:53
 252. Maarten Everling 16:11:54
 253. Voorzitter PS 16:12:18
 254. Arend Meijer 16:12:20
 255. Martijn de Kort 16:12:21
 256. Voorzitter PS 16:12:36
 257. Voorzitter PS 16:12:44
 258. Voorzitter PS 16:12:48
 259. Maarten Everling 16:12:49
 260. Voorzitter PS 16:15:00
 261. Arend Meijer 16:15:05
 262. Maarten Everling 16:15:33
 263. Voorzitter PS 16:15:34
 264. Arend Meijer 16:16:13
 265. Voorzitter PS 16:16:18
 266. Arend Meijer 16:16:21
 267. Voorzitter PS 16:17:05
 268. Voorzitter PS 16:17:26
 269. Voorzitter PS 16:17:45
 270. Gedeputeerde Van der Maat 16:17:46
 271. Christophe van der Maat 16:17:53
 272. Voorzitter PS 16:18:03
 273. Maarten Everling 16:18:04
 274. Voorzitter PS 16:18:54
 275. Arend Meijer 16:19:01
 276. Voorzitter PS 16:19:05
 277. Maarten Everling 16:19:08
 278. Voorzitter PS 16:19:16
 279. Voorzitter PS 16:20:02
 280. Hagar Roijackers 16:20:08
 281. Voorzitter PS 16:20:33
 282. Maarten Everling 16:20:34
 283. Voorzitter PS 16:20:49
 284. Hagar Roijackers 16:20:51
 285. Voorzitter PS 16:20:54
 286. Voorzitter PS 16:21:02
 287. Voorzitter PS 16:21:29
 288. Arend Meijer 16:21:58
 289. Voorzitter PS 16:23:30
 290. Hagar Roijackers 16:23:32
 291. Voorzitter PS 16:24:06
 292. Arend Meijer 16:24:07
 293. Voorzitter PS 16:24:39
 294. Voorzitter PS 16:24:52
 295. Arend Meijer 16:24:54
 296. Voorzitter PS 16:25:06
 297. Nico Heijmans 16:25:09
 298. Voorzitter PS 16:25:45
 299. Arend Meijer 16:25:46
 300. Voorzitter PS 16:26:17
 301. Nico Heijmans 16:26:21
 302. Voorzitter PS 16:26:22
 303. Voorzitter PS 16:26:46
 304. Arend Meijer 16:26:54
 305. Voorzitter PS 16:27:12
 306. Voorzitter PS 16:27:35
 307. Hermen Vreugdenhil 16:27:37
 308. Voorzitter PS 16:28:09
 309. Arend Meijer 16:28:10
 310. Voorzitter PS 16:28:30
 311. Hermen Vreugdenhil 16:28:31
 312. Voorzitter PS 16:28:57
 313. Voorzitter PS 16:29:34
 314. Alexander van Hattem 16:29:41
 315. Voorzitter PS 16:30:12
 316. Arend Meijer 16:30:13
 317. Voorzitter PS 16:30:55
 318. Voorzitter PS 16:31:04
 319. Voorzitter PS 16:31:15
 320. Arend Meijer 16:31:16
 321. Voorzitter PS 16:31:28
 322. Voorzitter PS 16:31:48
 323. Alexander van Hattem 16:31:49
 324. Marco van der Wel 16:31:53
 325. Arend Meijer 16:32:01
 326. Voorzitter PS 16:32:02
 327. Voorzitter PS 16:32:20
 328. Arend Meijer 16:32:21
 329. Voorzitter PS 16:32:45
 330. Marco van der Wel 16:32:48
 331. Voorzitter PS 16:33:00
 332. Voorzitter PS 16:33:22
 333. Arend Meijer 16:33:25
 334. Voorzitter PS 16:33:40
 335. Arend Meijer 16:33:41
 336. Voorzitter PS 16:34:56
 337. Harry van den Berg 16:34:58
 338. Voorzitter PS 16:35:19
 339. Arend Meijer 16:35:27
 340. Voorzitter PS 16:35:48
 341. Harry van den Berg 16:35:49
 342. Voorzitter PS 16:36:16
 343. Voorzitter PS 16:36:33
 344. Arend Meijer 16:36:44
 345. Voorzitter PS 16:39:22
 346. Hagar Roijackers 16:39:48
 347. Voorzitter PS 16:41:20
 348. Alexander van Hattem 16:41:22
 349. Voorzitter PS 16:41:33
 350. Hagar Roijackers 16:41:35
 351. Voorzitter PS 16:42:31
 352. Voorzitter PS 16:42:47
 353. Alexander van Hattem 16:42:50
 354. Voorzitter PS 16:43:41
 355. Hagar Roijackers 16:43:58
 356. Voorzitter PS 16:44:23
 357. Harry van den Berg 16:44:26
 358. Voorzitter PS 16:44:52
 359. Hagar Roijackers 16:45:02
 360. Voorzitter PS 16:45:26
 361. Harry van den Berg 16:45:28
 362. Voorzitter PS 16:45:47
 363. Hagar Roijackers 16:45:48
 364. Voorzitter PS 16:45:57
 365. Voorzitter PS 16:46:03
 366. Hagar Roijackers 16:46:11
 367. Voorzitter PS 16:46:40
 368. Alexander van Hattem 16:46:42
 369. Voorzitter PS 16:46:59
 370. Voorzitter PS 16:47:02
 371. Hagar Roijackers 16:47:03
 372. Voorzitter PS 16:48:12
 373. Alexander van Hattem 16:48:13
 374. Voorzitter PS 16:48:31
 375. Voorzitter PS 16:48:33
 376. Hagar Roijackers 16:48:41
 377. Voorzitter PS 16:49:09
 378. Voorzitter PS 16:49:23
 379. Maikel Boon 16:49:25
 380. Maikel Boon 16:49:26
 381. Voorzitter PS 16:49:56
 382. Hagar Roijackers 16:49:57
 383. Voorzitter PS 16:50:44
 384. Maikel Boon 16:50:50
 385. Voorzitter PS 16:51:13
 386. Hagar Roijackers 16:51:16
 387. Voorzitter PS 16:51:34
 388. Marco van der Wel 16:51:39
 389. Voorzitter PS 16:51:58
 390. Hagar Roijackers 16:51:59
 391. Voorzitter PS 16:52:55
 392. Voorzitter PS 16:53:19
 393. Voorzitter PS 16:53:37
 394. Voorzitter PS 16:53:42
 395. Voorzitter PS 16:53:53
 396. Hagar Roijackers 16:54:00
 397. Voorzitter PS 16:54:34
 398. Hermen Vreugdenhil 16:54:41
 399. Voorzitter PS 16:55:28
 400. Voorzitter PS 16:55:34
 401. Hagar Roijackers 16:55:38
 402. Voorzitter PS 16:56:01
 403. Voorzitter PS 16:56:10
 404. Hagar Roijackers 16:56:31
 405. Nurettin Altundal 16:56:32
 406. Voorzitter PS 16:56:37
 407. Nurettin Altundal 16:56:38
 408. Voorzitter PS 16:56:57
 409. Voorzitter PS 16:57:09
 410. Hagar Roijackers 16:57:10
 411. Voorzitter PS 16:57:34
 412. Voorzitter PS 16:57:59
 413. Voorzitter PS 16:58:07
 414. Nurettin Altundal 16:58:10
 415. Voorzitter PS 16:58:37
 416. Hagar Roijackers 16:58:47
 417. Voorzitter PS 16:59:14
 418. Arend Meijer 16:59:17
 419. Voorzitter PS 16:59:57
 420. Voorzitter PS 17:00:24
 421. Voorzitter PS 17:00:28
 422. Arend Meijer 17:00:32
 423. Voorzitter PS 17:01:13
 424. Nurettin Altundal 17:01:20
 425. Voorzitter PS 17:01:32
 426. Hagar Roijackers 17:01:35
 427. Voorzitter PS 17:05:25
 428. Alexander van Hattem 17:05:49
 429. Voorzitter PS 17:11:55
 430. Voorzitter PS 17:12:00
 431. Voorzitter PS 17:12:03
 432. Voorzitter PS 17:12:26
 433. Voorzitter PS 17:12:31
 434. Voorzitter PS 17:12:44
 435. Hermen Vreugdenhil 17:12:47
 436. Voorzitter PS 17:13:21
 437. Alexander van Hattem 17:13:29
 438. Voorzitter PS 17:13:43
 439. Voorzitter PS 17:14:02
 440. Suzanne Otters - Bruijnen 17:14:06
 441. Voorzitter PS 17:14:22
 442. Alexander van Hattem 17:14:24
 443. Voorzitter PS 17:14:42
 444. Voorzitter PS 17:14:49
 445. Voorzitter PS 17:15:22
 446. Alexander van Hattem 17:15:25
 447. Voorzitter PS 17:15:43
 448. Arend Meijer 17:15:49
 449. Voorzitter PS 17:16:24
 450. Wil van Pinxteren 17:16:28
 451. Voorzitter PS 17:16:46
 452. Voorzitter PS 17:16:56
 453. Voorzitter PS 17:16:59
 454. Alexander van Hattem 17:17:02
 455. Voorzitter PS 17:17:17
 456. Stijn Smeulders 17:17:36
 457. Voorzitter PS 17:22:37
 458. Stijn Smeulders 17:22:51
 459. Voorzitter PS 17:23:15
 460. Voorzitter PS 17:23:31
 461. Jan Frans Brouwers 17:24:04
 462. Voorzitter PS 17:24:22
 463. Voorzitter PS 17:24:41
 464. Voorzitter PS 17:25:09
 465. Arend Meijer 17:25:11
 466. Voorzitter PS 17:25:12
 467. Voorzitter PS 17:25:25
 468. Jan Frans Brouwers 17:25:27
 469. Voorzitter PS 17:25:30
 470. Hagar Roijackers 17:25:33
 471. Voorzitter PS 17:25:44
 472. Jan Frans Brouwers 17:25:45
 473. Voorzitter PS 17:25:54
 474. Voorzitter PS 17:26:44
 475. Ankie de Hoon 17:27:14
 476. Voorzitter PS 17:27:39
 477. Jan Frans Brouwers 17:27:40
 478. Voorzitter PS 17:29:17
 479. Hagar Roijackers 17:29:22
 480. Voorzitter PS 17:29:45
 481. Jan Frans Brouwers 17:29:46
 482. Hagar Roijackers 17:29:52
 483. Voorzitter PS 17:30:01
 484. Jan Frans Brouwers 17:30:02
 485. Voorzitter PS 17:31:12
 486. Voorzitter PS 17:31:58
 487. Marco van der Wel 17:32:13
 488. Voorzitter PS 17:36:02
 489. Arend Meijer 17:36:03
 490. Voorzitter PS 17:36:38
 491. Voorzitter PS 17:36:45
 492. Voorzitter PS 17:36:57
 493. Marco van der Wel 17:36:59
 494. Voorzitter PS 17:37:50
 495. Voorzitter PS 17:37:55
 496. Arend Meijer 17:37:58
 497. Voorzitter PS 17:38:35
 498. Marco van der Wel 17:38:37
 499. Voorzitter PS 17:39:14
 500. Voorzitter PS 17:39:21
 501. Tom Ludwig 17:39:26
 502. Voorzitter PS 17:39:32
 503. Voorzitter PS 17:39:36
 504. Voorzitter PS 17:39:39
 505. Voorzitter PS 17:40:33
 506. Voorzitter PS 17:40:49
 507. Tom Ludwig 17:41:02
 508. Voorzitter PS 17:41:32
 509. Marco van der Wel 17:41:34
 510. Voorzitter PS 17:43:31
 511. Voorzitter PS 17:43:47
 512. Wil van Pinxteren 17:44:22
 513. Voorzitter PS 17:47:42
 514. Voorzitter PS 17:49:48
 515. Voorzitter PS 17:49:53
 516. Voorzitter PS 17:50:26
 517. Hermen Vreugdenhil 17:50:38
 518. Voorzitter PS 17:52:44
 519. Hagar Roijackers 17:52:49
 520. Voorzitter PS 17:53:49
 521. Voorzitter PS 17:53:53
 522. Hermen Vreugdenhil 17:53:55
 523. Voorzitter PS 17:54:36
 524. Voorzitter PS 17:55:14
 525. Hagar Roijackers 17:55:16
 526. Voorzitter PS 17:56:23
 527. Voorzitter PS 17:57:56
 528. Alexander van Hattem 17:57:57
 529. Voorzitter PS 17:58:36
 530. Hagar Roijackers 17:58:40
 531. Voorzitter PS 17:59:20
 532. Alexander van Hattem 17:59:24
 533. Voorzitter PS 17:59:48
 534. Hermen Vreugdenhil 18:00:00
 535. Hermen Vreugdenhil 18:00:03
 536. Voorzitter PS 18:00:21
 537. Voorzitter PS 18:00:24
 538. Voorzitter PS 18:04:26

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.4.1 Bestuursakkoord 2019-2023

Bijlagen

 1. Bestuursakkoord 2019-2023 11,9 MB
 2. Samenvatting Bestuursakkoord 2019-2023 363 KB
 3. Motie M1-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor Kwaliteit, ingediend door VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA (AANGENOMEN) 127 KB
 4. Motie M2-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef Brabantse boeren een eerlijke kans, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 74 KB
 5. Motie M3-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor het openbaar vervoer, ingediend door SP (VERWORPEN) 59 KB
 6. Motie M4-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Opzeggen IPO-lidmaatschap, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 7. Motie M5-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Openbaar maken documenten Klimaattafels en RES-sen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 48 KB
 8. Motie M6-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Bestuursakkoord voorleggen aan de Brabanders, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB
 9. Motie M7-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: niet verhogen provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 43 KB
 10. Motie M8-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: klimaatverlakkerij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 112 KB
 11. Motie M9-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR), ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 95 KB
 12. Motie M10-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Direct starten met de Ruit, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 55 KB
 13. Motie M11-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Onderzoek cameratoezicht in het buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 14. Motie M12-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef kalverhouders meer uitstel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 59 KB
 15. Motie M13-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 71 KB
 16. Motie M13a-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 132 KB
 17. Motie M14-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 79 KB
 18. Motie M15-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Keurmerk Brabantse kwaliteit, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 19. Motie M16-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Inzetten op diervriendelijke vangmethoden wasbeer, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 20. Motie M17-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Manifest `Samen Doen - Samen Verder`, ingediend door 50PLUS (AANGEHOUDEN) 70 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters - Bruijnen 19:06:16
 2. Voorzitter PS 19:06:57
 3. Alexander van Hattem 19:07:02
 4. Voorzitter PS 19:07:57
 5. Suzanne Otters - Bruijnen 19:07:59
 6. Voorzitter PS 19:08:26
 7. Alexander van Hattem 19:08:27
 8. Voorzitter PS 19:08:55
 9. Voorzitter PS 19:08:57
 10. Suzanne Otters - Bruijnen 19:08:58
 11. Voorzitter PS 19:09:12
 12. Marco van der Wel 19:09:16
 13. Voorzitter PS 19:09:35
 14. Voorzitter PS 19:09:44
 15. Marco van der Wel 19:09:45
 16. Voorzitter PS 19:09:58
 17. Suzanne Otters - Bruijnen 19:09:59
 18. Voorzitter PS 19:10:13
 19. Maarten Everling 19:10:14
 20. Voorzitter PS 19:10:15
 21. Voorzitter PS 19:10:30
 22. Stijn Smeulders 19:10:31
 23. Voorzitter PS 19:11:09
 24. Maarten Everling 19:11:13
 25. Voorzitter PS 19:11:32
 26. Alexander van Hattem 19:11:33
 27. Voorzitter PS 19:12:08
 28. Voorzitter PS 19:12:11
 29. Voorzitter PS 19:12:17
 30. Alexander van Hattem 19:12:19
 31. Suzanne Otters - Bruijnen 19:12:21
 32. Voorzitter PS 19:12:53
 33. Alexander van Hattem 19:12:54
 34. Voorzitter PS 19:13:18
 35. Suzanne Otters - Bruijnen 19:13:28
 36. Suzanne Otters - Bruijnen 19:13:34
 37. Voorzitter PS 19:13:52
 38. Hermen Vreugdenhil 19:13:56
 39. Voorzitter PS 19:14:19
 40. Suzanne Otters - Bruijnen 19:14:20
 41. Voorzitter PS 19:14:25
 42. Nico Heijmans 19:14:28
 43. Voorzitter PS 19:15:07
 44. Suzanne Otters - Bruijnen 19:15:08
 45. Voorzitter PS 19:15:13
 46. Ankie de Hoon 19:15:16
 47. Voorzitter PS 19:15:54
 48. Alexander van Hattem 19:15:56
 49. Voorzitter PS 19:16:12
 50. Willemieke Arts 19:16:42
 51. Alexander van Hattem 19:17:02
 52. Voorzitter PS 19:17:38
 53. Nico Heijmans 19:18:10
 54. Voorzitter PS 19:18:33
 55. Suzanne Otters - Bruijnen 19:18:35
 56. Voorzitter PS 19:18:47
 57. Nico Heijmans 19:18:49
 58. Hermen Vreugdenhil 19:19:12
 59. Voorzitter PS 19:19:46
 60. Suzanne Otters - Bruijnen 19:19:47
 61. Voorzitter PS 19:19:54
 62. Hermen Vreugdenhil 19:19:55
 63. Voorzitter PS 19:20:10
 64. Voorzitter PS 19:20:13
 65. Eric de Bie 19:20:44
 66. Voorzitter PS 19:21:10
 67. Ankie de Hoon 19:21:48
 68. Voorzitter PS 19:23:32
 69. Voorzitter PS 19:23:34
 70. Alexander van Hattem 19:23:36
 71. Voorzitter PS 19:24:26
 72. Ankie de Hoon 19:24:28
 73. Voorzitter PS 19:24:57
 74. Voorzitter PS 19:25:18
 75. Voorzitter PS 19:25:27
 76. Ankie de Hoon 19:25:30
 77. Voorzitter PS 19:26:18
 78. Joris van den Oetelaar 19:26:21
 79. Voorzitter PS 19:26:48
 80. Ankie de Hoon 19:26:51
 81. Joris van den Oetelaar 19:27:13
 82. Voorzitter PS 19:27:19
 83. Ankie de Hoon 19:27:21
 84. Voorzitter PS 19:27:27
 85. Maikel Boon 19:27:28
 86. Voorzitter PS 19:27:40
 87. Voorzitter PS 19:27:44
 88. Ankie de Hoon 19:27:45
 89. Voorzitter PS 19:27:51
 90. Maarten Everling 19:28:05
 91. Maarten Everling 19:28:06
 92. Voorzitter PS 19:30:48
 93. Arend Meijer 19:30:49
 94. Voorzitter PS 19:31:02
 95. Voorzitter PS 19:31:06
 96. Maarten Everling 19:31:07
 97. Voorzitter PS 19:31:19
 98. Arend Meijer 19:31:21
 99. Maarten Everling 19:31:35
 100. Voorzitter PS 19:31:38
 101. Voorzitter PS 19:32:20
 102. Arend Meijer 19:32:31
 103. Voorzitter PS 19:32:54
 104. Maarten Everling 19:32:57
 105. Voorzitter PS 19:33:01
 106. Arend Meijer 19:33:03
 107. Voorzitter PS 19:34:28
 108. Alexander van Hattem 19:34:50
 109. Voorzitter PS 19:37:23
 110. Voorzitter PS 19:37:49
 111. Stijn Smeulders 19:38:03
 112. Voorzitter PS 19:40:25
 113. Maarten Everling 19:40:28
 114. Voorzitter PS 19:40:41
 115. Voorzitter PS 19:40:52
 116. Jan Frans Brouwers 19:41:05
 117. Voorzitter PS 19:41:36
 118. Voorzitter PS 19:42:24
 119. 039 19:42:45
 120. Voorzitter PS 19:43:56
 121. Harry van den Berg 19:43:58
 122. Voorzitter PS 19:44:09
 123. Marco van der Wel 19:44:11
 124. Voorzitter PS 19:44:40
 125. Voorzitter PS 19:44:58
 126. Harry van den Berg 19:45:00
 127. Voorzitter PS 19:45:32
 128. Voorzitter PS 19:45:51
 129. Voorzitter PS 19:45:53
 130. Voorzitter PS 19:48:37
 131. Voorzitter PS 19:48:39
 132. Wil van Pinxteren 19:48:56
 133. Voorzitter PS 19:50:27
 134. Hermen Vreugdenhil 19:50:39
 135. Voorzitter PS 19:50:45
 136. Voorzitter PS 19:51:35
 137. Voorzitter PS 19:52:12
 138. Voorzitter PS 19:53:02
 139. Voorzitter PS 19:53:08
 140. Maikel Boon 19:53:26
 141. Jan Frans Brouwers 19:53:38
 142. Maikel Boon 19:53:46

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3.1 Statenvoorstel 35/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 juni 2019

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

Sprekers

 1. Griffier 20:24:29
 2. Anne-Marie Spierings 20:24:34
 3. Nico Heijmans 20:24:38
 4. Eric de Bie 20:24:40
 5. Hans Smolders 20:24:43
 6. Willem Rutjens 20:24:46
 7. Joris van den Oetelaar 20:24:52
 8. Jade van der Linden 20:24:55
 9. Kees de Heer 20:24:57
 10. John Bankers 20:24:59
 11. Margriet Bräuner 20:25:01
 12. Alex Panhuizen 20:25:05
 13. Roel Gremmen 20:25:07
 14. Suzanne Zwart 20:25:11
 15. Robert Janssen 20:25:13
 16. Ine van Meeuwis - van Langen 20:25:17
 17. Suzanne Otters - Bruijnen 20:25:20
 18. Rinus van Weert 20:25:23
 19. Jan Frans Brouwers 20:25:26
 20. Henri Swinkels 20:25:30
 21. Christophe van der Maat 20:25:33
 22. Maikel de Bekker 20:25:35
 23. Maarten Everling 20:25:38
 24. Ankie de Hoon 20:25:42
 25. 25583056 20:25:44
 26. Hermen Vreugdenhil 20:25:47
 27. 20513936 20:25:50
 28. Tom Ludwig 20:25:52
 29. Walter Manders 20:25:55
 30. Camiel van der Meeren 20:25:57
 31. Loek van Wely 20:26:01
 32. Femke Dingemans 20:26:06
 33. Femke Dingemans 20:26:07
 34. Femke Dingemans 20:26:09
 35. Anne Diemen - Vereijken 20:26:13
 36. Janneke van Kessel 20:26:17
 37. Marcel Deryckere 20:26:19
 38. Tanja Ven - Vogels 20:26:22
 39. Wil van Pinxteren 20:26:28
 40. Coen Hendriks 20:26:31
 41. Alexander van Hattem 20:26:34
 42. Michiel Philippart 20:26:37
 43. Nurettin Altundal 20:26:43
 44. Stijn Smeulders 20:26:44
 45. Stijn Smeulders 20:26:46
 46. Hagar Roijackers 20:26:47
 47. Hagar Roijackers 20:26:48
 48. Marco van der Wel 20:26:51
 49. Willemieke Arts 20:26:53
 50. Edith van Dijk 20:26:56
 51. Maikel Boon 20:27:00
 52. Harry van den Berg 20:27:18
 53. Wilma Dirken 20:27:28
 54. Patricia van der Kammen 20:27:32
 55. Frank Duijs 20:27:38
 56. 781097 20:27:41
 57. Martijn de Kort 20:27:44
 58. Stijn Roeles 20:27:47
 59. Griffier 20:28:21
 60. Voorzitter PS 20:28:26

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.5 Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedepute

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Staten 60 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Staten 42 KB
 3. Amendement A1-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 Statenvoorstel 36/19: Geen ontheffing voor gedeputeerde die niet wil verhuizen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 57 KB
 4. Vastgesteld besluit 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Statende 2019-2023 45 KB

Sprekers

 1. Martijn de Kort 20:32:52
 2. Voorzitter PS 20:35:23
 3. Maarten Everling 20:35:52
 4. Ankie de Hoon 20:35:53
 5. Maarten Everling 20:36:08
 6. Voorzitter PS 20:37:03
 7. Hagar Roijackers 20:37:25
 8. Voorzitter PS 20:39:37
 9. Voorzitter PS 20:39:41
 10. Nico Heijmans 20:39:45
 11. Voorzitter PS 20:40:16
 12. Hagar Roijackers 20:40:22
 13. Voorzitter PS 20:40:26
 14. Nico Heijmans 20:40:27
 15. Voorzitter PS 20:40:33
 16. 065 20:40:34
 17. Hagar Roijackers 20:40:39
 18. Voorzitter PS 20:41:42
 19. Alexander van Hattem 20:41:47
 20. Voorzitter PS 20:42:10
 21. Hagar Roijackers 20:42:11
 22. Voorzitter PS 20:42:22
 23. Alexander van Hattem 20:42:24
 24. Voorzitter PS 20:42:33
 25. Hagar Roijackers 20:42:35
 26. Voorzitter PS 20:42:53
 27. Hermen Vreugdenhil 20:42:56
 28. Voorzitter PS 20:43:07
 29. Voorzitter PS 20:43:26
 30. Hagar Roijackers 20:43:27
 31. Voorzitter PS 20:44:06
 32. Hermen Vreugdenhil 20:44:07
 33. Voorzitter PS 20:45:06
 34. Hagar Roijackers 20:45:07
 35. Voorzitter PS 20:46:15
 36. Alexander van Hattem 20:46:16
 37. Voorzitter PS 20:46:31
 38. Hagar Roijackers 20:46:32
 39. Voorzitter PS 20:46:45
 40. Voorzitter PS 20:46:50
 41. Voorzitter PS 20:46:57
 42. Voorzitter PS 20:47:27
 43. Hagar Roijackers 20:47:28
 44. Voorzitter PS 20:47:39
 45. Nurettin Altundal 20:47:40
 46. Voorzitter PS 20:48:03
 47. Hagar Roijackers 20:48:04
 48. Voorzitter PS 20:48:22
 49. Voorzitter PS 20:48:59
 50. Hagar Roijackers 20:49:00
 51. Voorzitter PS 20:49:27
 52. Voorzitter PS 20:50:11
 53. Voorzitter PS 20:50:12
 54. Voorzitter PS 20:50:47
 55. Hagar Roijackers 20:50:51
 56. Voorzitter PS 20:52:08
 57. Alexander van Hattem 20:52:32
 58. Voorzitter PS 20:52:38
 59. Arend Meijer 20:52:40
 60. Voorzitter PS 20:53:11
 61. Alexander van Hattem 20:53:12
 62. Voorzitter PS 20:53:26
 63. Voorzitter PS 20:53:43
 64. Alexander van Hattem 20:53:49
 65. Voorzitter PS 21:01:17
 66. Jan Frans Brouwers 21:01:55
 67. Voorzitter PS 21:03:09
 68. Wil van Pinxteren 21:03:26
 69. Voorzitter PS 21:04:47
 70. Hermen Vreugdenhil 21:04:57
 71. Voorzitter PS 21:07:03
 72. Hagar Roijackers 21:07:25
 73. Kees de Heer 21:08:03
 74. Voorzitter PS 21:08:42
 75. Nico Heijmans 21:08:47
 76. Voorzitter PS 21:09:43
 77. Hagar Roijackers 21:09:48
 78. Voorzitter PS 21:10:37
 79. Voorzitter PS 21:10:55
 80. Nico Heijmans 21:10:57
 81. Voorzitter PS 21:11:19
 82. Hagar Roijackers 21:11:21
 83. Voorzitter PS 21:11:46
 84. Alexander van Hattem 21:11:56
 85. Voorzitter PS 21:12:17
 86. Hagar Roijackers 21:12:19
 87. Voorzitter PS 21:12:43
 88. Voorzitter PS 21:13:22
 89. Hagar Roijackers 21:13:36
 90. Voorzitter PS 21:14:18
 91. Alexander van Hattem 21:14:53
 92. Marco van der Wel 21:15:40
 93. Marco van der Wel 21:15:57
 94. Marco van der Wel 21:16:01
 95. Voorzitter PS 21:16:06

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

8.3 STEMMING

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.6 Onderzoek en geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten

Einde vergadering