Dit is een video/livestream over 8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

8.1 Extra vergadering Provinciale Staten 11 oktober 2019

Bijlagen

 1. Extra vergadering Provinciale Staten 11 oktober 2019 79 KB
 2. Verzoek aan de voorzitter van Provinciale Staten van de Statenfracties van de ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie, PVV Noord-Brabant, 50PLUS en Lokaal Brabant tot het houden van een extra vergadering van Provinciale Staten over het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek. 103 KB
 3. Motie M25-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” uitstel datum aanpassing van stallen, ingediend door ChristenUnie-SGP, PVV Noord-Brabant, Lokaal Brabant, 50PLUS en Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 109 KB
 4. Motie M25a-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” uitstel datum aanpassing van stallen, ingediend door ChristenUnie-SGP, PVV Noord-Brabant, Lokaal Brabant, 50PLUS en Forum voor Democratie (VERWORPEN) 126 KB
 5. Motie M26-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Erkenning boeren, ingediend door Forum voor Democratie, CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, VVD en PvdA (AANGENOMEN) 133 KB
 6. Motie M27-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geen verlaging van de maximale snelheid op provinciale wegen, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 79 KB
 7. Motie M28-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geen nieuwe en geen uitbreiding van Natura 2000-gebieden, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 90 KB
 8. Motie M28a-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geen nieuwe en geen uitbreiding van Natura 2000-gebieden, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 82 KB
 9. Motie M29-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Duitse" meetmethode stikstofconcentratie in Noord-Brabant, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 87 KB
 10. Motie M30-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 92 KB
 11. Motie M30a-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 113 KB
 12. Motie M31-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” boeren ongemoeid laten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 13. Motie M32-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” doorgaan met beweiden, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 95 KB
 14. Motie M33-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 119 KB
 15. Motie M34-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 130 KB
 16. Motie M35-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Geef kalverhouders meer uitstel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 17. Motie M36-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Boeren horen bij Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 104 KB
 18. Motie M37-2017 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” solidariteit voor biodiversiteit, ingediend door SP (AANGEHOUDEN) 102 KB
 19. Motie M38-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” prioriteit aan duurzaamheid, ingediend door SP (INGETROKKEN) 89 KB
 20. Motie M38a-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” prioriteit aan duurzaamheid, ingediend door SP (VERWORPEN) 101 KB
 21. Motie M39-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” Voorbereidingsbesluit bouwstop veehouderij, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 132 KB
 22. Motie M40-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” aanpassing maximumsnelheid op Brabantse wegen, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 86 KB
 23. Motie M41-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” onderzoek naar intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 103 KB
 24. Motie M42-2019 Provinciale Staten 11 oktober 2019 Rapport commissie Remkes “Niet alles kan” onderzoek naar wijzigen instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 96 KB

Sprekers

 1. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 13:37:55

Interpellatie debat

Sprekers

 1. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:39:59
 2. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 13:40:10
 3. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:42:49
 4. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 13:43:08
 5. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:44:41
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:45:22
 7. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 13:46:04
 8. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:46:30
 9. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:46:55
 10. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 13:47:07
 11. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:47:23
 12. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 13:47:46
 13. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:48:09
 14. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 13:48:12
 15. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:48:35
 16. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 13:48:39
 17. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:48:51
 18. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 13:48:53
 19. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:49:18
 20. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 13:49:21
 21. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:49:54
 22. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:50:33
 23. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 13:50:53
 24. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:50:59
 25. Alex Panhuizen 11657078 Begin spreekmoment 13:51:14
 26. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 13:51:16
 27. Coen Hendriks 20723611 Begin spreekmoment 13:51:19
 28. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 13:51:20
 29. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 13:51:22
 30. Anne van Diemen-Vereijken 2728128 Begin spreekmoment 13:51:24
 31. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 13:51:27
 32. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 13:51:42
 33. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 13:51:44
 34. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 13:51:47
 35. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 13:52:01
 36. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 13:52:10

8.2 Achtergrondinformatie bij Debat over Rapport Remkes `Niet alles kan`

Ordevoorstel

8.2 Achtergrondinformatie bij Debat over Rapport Remkes `Niet alles kan`

Bijlagen

 1. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek 46 KB

Sprekers

 1. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:57:33
 2. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:57:36
 3. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 13:57:38
 4. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:57:45
 5. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:58:27
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:58:29
 7. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 13:58:30
 8. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:58:47
 9. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:59:33
 10. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 13:59:35
 11. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:00:06
 12. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:00:07
 13. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:00:49
 14. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 14:00:51
 15. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:01:24
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:02:22
 17. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:02:33
 18. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 14:02:39
 19. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:02:57
 20. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 14:02:58
 21. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:03:13
 22. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:03:32
 23. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:03:40
 24. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 14:03:42
 25. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:03:51
 26. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:03:53
 27. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:03:59
 28. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:04:34
 29. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 14:04:35
 30. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:04:38
 31. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:04:40
 32. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:05:21
 33. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 14:05:26
 34. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:05:45
 35. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:05:52
 36. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:06:00
 37. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:06:58
 38. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 14:06:59
 39. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:07:22
 40. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:08:05
 41. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 14:08:08
 42. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 14:08:09
 43. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:08:24
 44. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:09:14
 45. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:09:21
 46. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:09:36
 47. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:09:53
 48. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:10:08
 49. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:10:28
 50. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:11:43
 51. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:11:49
 52. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:12:28
 53. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:12:29
 54. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:13:03
 55. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:13:22
 56. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:13:24
 57. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:13:41
 58. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:14:58
 59. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:15:19
 60. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:15:37
 61. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:16:13
 62. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:18:37
 63. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:18:42
 64. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:18:43
 65. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:19:02
 66. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:19:05
 67. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:19:25
 68. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:19:26
 69. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:19:42
 70. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:19:50
 71. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:20:24
 72. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:20:27
 73. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:20:52
 74. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:20:58
 75. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:21:09
 76. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:21:10
 77. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:21:34
 78. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:21:58
 79. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:22:20
 80. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:22:21
 81. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:22:27
 82. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:22:28
 83. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:22:39
 84. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:22:57
 85. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:23:19
 86. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 14:23:21
 87. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:23:50
 88. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:23:51
 89. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:24:21
 90. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:24:25
 91. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 14:24:28
 92. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:24:57
 93. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:24:58
 94. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:25:34
 95. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:26:22
 96. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:26:57
 97. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:26:58
 98. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:27:41
 99. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:28:42
 100. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:28:46
 101. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:29:20
 102. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:29:39
 103. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:29:42
 104. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:30:25
 105. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:30:38
 106. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:31:17
 107. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:31:18
 108. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:32:05
 109. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:32:33
 110. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 14:32:38
 111. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:32:45
 112. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:33:11
 113. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:33:14
 114. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:33:40
 115. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 14:33:43
 116. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:33:51
 117. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:33:53
 118. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:34:11
 119. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:34:24
 120. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:34:41
 121. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:37:03
 122. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:37:04
 123. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:37:39
 124. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:38:32
 125. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:38:33
 126. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:39:15
 127. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:39:23
 128. Tanja van de Ven-Vogels 24918187 Begin spreekmoment 14:40:20
 129. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:40:21
 130. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:40:37
 131. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:40:40
 132. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:41:04
 133. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:43:13
 134. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 14:43:17
 135. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:43:36
 136. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:43:44
 137. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:43:46
 138. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:44:03
 139. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:44:19
 140. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 14:44:25
 141. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:44:44
 142. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:44:45
 143. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:44:48
 144. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:45:14
 145. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:45:15
 146. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:45:34
 147. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:45:49
 148. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:45:50
 149. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:46:19
 150. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:46:25
 151. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 14:46:27
 152. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:47:04
 153. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:47:08
 154. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:47:52
 155. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 14:47:55
 156. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:48:22
 157. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:48:58
 158. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 14:49:11
 159. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:49:22
 160. Joris van den Oetelaar 8388337 Begin spreekmoment 14:49:48
 161. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:49:52
 162. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:54:23
 163. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:54:58
 164. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 14:55:06
 165. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:56:57
 166. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:56:59
 167. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:57:17
 168. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 14:57:20
 169. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:57:46
 170. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:58:08
 171. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:58:09
 172. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:58:26
 173. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 14:58:32
 174. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:01:46
 175. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:02:06
 176. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:02:34
 177. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:02:36
 178. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:03:24
 179. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:03:25
 180. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:03:41
 181. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:03:43
 182. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:04:18
 183. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:04:23
 184. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:04:52
 185. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:04:56
 186. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:05:50
 187. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:05:51
 188. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:06:27
 189. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:06:35
 190. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:06:38
 191. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:07:37
 192. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 15:07:49
 193. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:08:30
 194. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:08:42
 195. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:08:46
 196. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:09:24
 197. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 15:09:25
 198. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:09:53
 199. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:10:07
 200. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:10:14
 201. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:10:34
 202. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:10:45
 203. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 15:10:46
 204. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 15:10:47
 205. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 15:10:48
 206. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 15:10:49
 207. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:11:23
 208. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:11:41
 209. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:11:42
 210. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:12:33
 211. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 15:12:35
 212. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:12:50
 213. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:12:51
 214. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:12:55
 215. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:12:56
 216. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:12:58
 217. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:13:29
 218. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:13:45
 219. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:13:47
 220. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:14:04
 221. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:14:06
 222. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:14:30
 223. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:14:33
 224. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:14:46
 225. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:14:55
 226. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 15:14:57
 227. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:15:30
 228. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:15:33
 229. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:16:47
 230. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:16:56
 231. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 15:17:00
 232. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:17:28
 233. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:17:30
 234. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:17:56
 235. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:18:02
 236. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 15:18:05
 237. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:18:38
 238. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:18:39
 239. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:18:54
 240. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 15:18:55
 241. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:19:15
 242. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:19:19
 243. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:19:42
 244. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 15:19:43
 245. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:20:08
 246. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:20:13
 247. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:20:58
 248. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:21:02
 249. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:21:17
 250. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:21:22
 251. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:21:43
 252. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:21:59
 253. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 15:22:02
 254. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:22:17
 255. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:22:39
 256. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:27:31
 257. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:27:36
 258. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:27:42
 259. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:28:15
 260. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:28:21
 261. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:28:28
 262. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:29:07
 263. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:29:09
 264. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:29:34
 265. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:29:37
 266. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:29:55
 267. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:30:48
 268. Tanja van de Ven-Vogels 24918187 Begin spreekmoment 15:30:50
 269. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:30:56
 270. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:30:57
 271. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:20
 272. Tanja van de Ven-Vogels 24918187 Begin spreekmoment 15:31:22
 273. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:26
 274. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:27
 275. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:31:29
 276. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:42
 277. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:32:16
 278. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:32:23
 279. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:33:08
 280. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:33:12
 281. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:33:28
 282. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:33:33
 283. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:33:59
 284. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:34:04
 285. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:34:19
 286. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:34:58
 287. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 15:35:20
 288. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:42:45
 289. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:43:10
 290. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 15:43:34
 291. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:47:47
 292. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:50:12
 293. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:50:43
 294. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:52:20
 295. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 15:52:22
 296. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:52:34
 297. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:52:41
 298. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:52:42
 299. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:52:46
 300. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:56:07
 301. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:56:20
 302. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 15:56:24
 303. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:56:46
 304. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:56:47
 305. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:57:10
 306. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:57:48
 307. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 15:58:25
 308. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:01:18
 309. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 16:01:21
 310. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:01:51
 311. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 16:01:54
 312. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:02:36
 313. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 16:02:40
 314. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:02:43
 315. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:03:05
 316. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:03:13
 317. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 16:03:21
 318. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:03:53
 319. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:04:05
 320. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:04:32
 321. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:06:44
 322. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:07:04
 323. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 16:07:05
 324. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:07:25
 325. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:07:36
 326. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:07:40
 327. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 16:08:27
 328. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:10:44
 329. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:11:06
 330. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 16:11:10
 331. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:16:58
 332. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 16:17:28
 333. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:22:39
 334. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:23:19
 335. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:23:39
 336. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 16:23:55
 337. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:23:57
 338. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:24:17

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.2 Achtergrondinformatie bij Debat over Rapport Remkes `Niet alles kan`

Bijlagen

 1. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek 46 KB

Sprekers

 1. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:06:33
 2. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:06:35
 3. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:06:36
 4. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:06:37
 5. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:06:40
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:12:53
 7. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 17:12:55
 8. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:13:17
 9. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:13:21
 10. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:13:44
 11. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:14:02
 12. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:14:10
 13. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:16:15
 14. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 17:16:16
 15. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 17:16:23
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:16:52
 17. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:16:55
 18. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:17:00
 19. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:19:00
 20. Tanja van de Ven-Vogels 24918187 Begin spreekmoment 17:19:03
 21. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:19:26
 22. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:19:28
 23. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:19:59
 24. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 17:20:03
 25. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:21:06
 26. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:21:13
 27. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:21:24
 28. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 17:21:39
 29. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:21:42
 30. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:22:29
 31. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:22:31
 32. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:23:10
 33. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 17:23:11
 34. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:23:24
 35. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:23:26
 36. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:23:58
 37. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 17:24:00
 38. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:24:23
 39. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:24:25
 40. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:25:09
 41. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 17:25:11
 42. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:25:43
 43. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:25:48
 44. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:26:14
 45. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:26:32
 46. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:26:38
 47. Joris van den Oetelaar 8388337 Begin spreekmoment 17:26:47
 48. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:26:50
 49. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:27:02
 50. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:27:03
 51. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:27:46
 52. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:28:04
 53. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:28:27
 54. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:28:40
 55. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:29:56
 56. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 17:30:21
 57. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:30:30
 58. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:30:31
 59. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:31:12
 60. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:31:17
 61. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:32:10
 62. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:32:26
 63. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:32:30
 64. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:33:08
 65. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:33:32
 66. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:33:39
 67. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:33:48
 68. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:33:54
 69. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:34:14
 70. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 17:34:18
 71. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:34:33
 72. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:34:44
 73. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:35:20
 74. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:35:28
 75. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 17:35:33
 76. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:35:47
 77. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:35:51
 78. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:35:52
 79. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:36:06
 80. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 17:36:09
 81. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:36:28
 82. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:36:36
 83. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:36:57
 84. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:37:10
 85. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:38:52
 86. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:39:13
 87. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 17:39:28
 88. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:39:29
 89. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:39:52
 90. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:39:55
 91. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:40:01
 92. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:42:17
 93. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 17:42:24
 94. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:42:37
 95. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:42:40
 96. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:43:16
 97. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:43:39
 98. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:43:43
 99. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 17:43:47
 100. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:44:02
 101. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:44:13
 102. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 17:44:17
 103. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:44:59
 104. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:45:05
 105. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:45:53
 106. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:46:03
 107. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:46:46
 108. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:46:48
 109. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 17:46:57
 110. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:48:07
 111. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:48:25
 112. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 17:48:27
 113. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:48:50
 114. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:48:56
 115. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 17:48:57
 116. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:50:58
 117. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:51:13
 118. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:52:59
 119. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 17:53:10
 120. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:53:31
 121. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:53:33
 122. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:54:18
 123. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 17:54:20
 124. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:54:44
 125. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:54:46
 126. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:55:02
 127. Michiel Philippart 13885723 Begin spreekmoment 17:55:09
 128. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:55:42
 129. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:55:43
 130. Michiel Philippart 13885723 Begin spreekmoment 17:56:10
 131. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:56:29
 132. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:56:43
 133. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:56:44
 134. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:57:36
 135. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 17:57:39
 136. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:58:22
 137. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:58:28
 138. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:59:06
 139. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 17:59:23
 140. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:59:39
 141. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:59:42
 142. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:59:50
 143. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:00:04
 144. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 18:00:06
 145. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:00:37
 146. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 18:00:41
 147. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:00:44
 148. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:01:05
 149. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 18:01:08
 150. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:01:13
 151. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 18:01:15
 152. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:01:33
 153. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 18:01:35
 154. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:02:09
 155. Suzanne Otters - Bruijnen 12494168 Begin spreekmoment 18:02:24

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.2 Achtergrondinformatie bij Debat over Rapport Remkes `Niet alles kan`

Bijlagen

 1. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek 46 KB

Sprekers

 1. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:22:10
 2. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 18:22:35
 3. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:26:35
 4. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 18:26:37
 5. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:26:49
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:27:24
 7. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:28:19
 8. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 18:28:20
 9. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:28:55
 10. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:29:30
 11. Joris van den Oetelaar 8388337 Begin spreekmoment 18:30:09
 12. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:31:20
 13. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 18:32:01
 14. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 18:32:27
 15. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:33:28
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:34:32
 17. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:35:52
 18. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 18:35:54
 19. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:36:18
 20. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 18:36:21
 21. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 18:36:28
 22. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:36:46
 23. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 18:36:47
 24. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:36:52
 25. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 18:37:19
 26. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:38:53
 27. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 18:39:01
 28. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:39:20
 29. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:39:34
 30. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 18:39:36
 31. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:39:58
 32. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 18:40:00
 33. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:40:28
 34. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:40:50
 35. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 18:40:53
 36. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:41:23
 37. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:41:48
 38. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 18:41:50
 39. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:42:20
 40. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:42:35
 41. Tanja van de Ven-Vogels 24918187 Begin spreekmoment 18:42:37
 42. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:43:15
 43. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 18:43:16
 44. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:43:53
 45. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:44:25
 46. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 18:44:26
 47. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:44:38
 48. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:44:41
 49. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 18:45:03
 50. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:45:13
 51. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 18:45:43
 52. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:48:14
 53. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 18:48:27
 54. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:48:43
 55. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 18:48:45
 56. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:49:04
 57. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:49:13
 58. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 18:49:15
 59. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:49:30
 60. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 18:49:32
 61. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:49:50
 62. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 18:50:23
 63. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:52:07
 64. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 18:52:10
 65. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 18:52:15
 66. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 18:52:46
 67. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:52:47
 68. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:53:02
 69. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:53:39
 70. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:53:42
 71. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 18:53:43
 72. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:53:45
 73. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 18:53:51
 74. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:53:59
 75. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:54:14
 76. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 18:54:16
 77. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:54:25
 78. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 18:54:26
 79. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:54:41
 80. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:54:56
 81. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 18:54:58
 82. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:55:06
 83. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 18:55:08
 84. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:55:31
 85. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:55:35
 86. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:55:46
 87. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 18:55:57
 88. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:56:09
 89. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 18:56:20
 90. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:56:29
 91. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 18:56:48
 92. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:59:29

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

8.2 Achtergrondinformatie bij Debat over Rapport Remkes `Niet alles kan`

Bijlagen

 1. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek 46 KB

Sprekers

 1. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 19:04:03
 2. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:05:44
 3. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:05:47
 4. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:06:11
 5. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 19:06:12
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:06:21
 7. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:07:29
 8. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 19:07:33
 9. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:07:51
 10. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 19:07:56
 11. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:08:07
 12. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 19:08:11
 13. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:09:17
 14. 015 Begin spreekmoment 19:09:24
 15. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:09:25
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:09:43
 17. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:09:49
 18. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:10:03
 19. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:11:27
 20. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:11:29
 21. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:11:54
 22. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:12:08
 23. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:12:13
 24. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:12:35
 25. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 19:12:39
 26. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:12:44
 27. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:12:57
 28. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:13:45
 29. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 19:13:53
 30. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:14:38
 31. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:14:59
 32. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 19:15:15
 33. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:15:47
 34. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 19:16:01
 35. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:17:25
 36. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:17:31
 37. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:17:44
 38. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 19:17:45
 39. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:18:06
 40. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:18:20
 41. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 19:18:23
 42. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:18:41
 43. Anne-Marie Spierings 22439061 Begin spreekmoment 19:18:43
 44. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:19:19
 45. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 19:20:25
 46. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:20:30
 47. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:20:45
 48. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 19:20:54
 49. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:20:56
 50. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 19:21:09
 51. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:21:19
 52. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:21:22
 53. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:21:24
 54. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:21:33
 55. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:21:35
 56. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:21:37
 57. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:21:39
 58. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:21:41
 59. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:21:46
 60. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:21:48
 61. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:21:49
 62. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:22:03
 63. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:22:05
 64. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:22:07
 65. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:22:09
 66. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:22:23
 67. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:22:24
 68. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:22:26
 69. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:22:31
 70. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:22:32
 71. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:22:36
 72. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:22:45
 73. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:22:49
 74. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:23:01
 75. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:23:03
 76. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:23:05
 77. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:23:07
 78. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:23:09
 79. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:23:11
 80. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:23:12
 81. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:23:14
 82. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:23:15
 83. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:23:18
 84. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:23:21
 85. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:23:24
 86. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:23:36
 87. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:23:39
 88. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:23:41
 89. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:23:42
 90. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:23:45
 91. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:23:46
 92. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:23:48
 93. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:23:53
 94. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:23:54
 95. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:23:57
 96. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:23:59
 97. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:24:01
 98. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:24:12
 99. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:24:14
 100. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:24:16
 101. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:24:18
 102. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:24:20
 103. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:24:21
 104. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:24:24
 105. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:24:31
 106. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:24:33
 107. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:24:37
 108. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:24:45
 109. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:24:47
 110. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:25:01
 111. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:25:04
 112. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:25:11
 113. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:25:13
 114. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:25:14
 115. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:25:16
 116. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:25:18
 117. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:25:27
 118. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:25:29
 119. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:25:32
 120. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:25:39
 121. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:25:41
 122. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:25:51
 123. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:25:53
 124. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:26:00
 125. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:26:02
 126. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:26:03
 127. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:26:05
 128. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:26:07
 129. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:26:09
 130. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:26:10
 131. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:26:13
 132. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:26:15
 133. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:26:17
 134. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:26:24
 135. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:26:47
 136. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:26:54
 137. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:26:58
 138. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:27:02
 139. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:27:07
 140. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:27:09
 141. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:27:11
 142. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:27:15
 143. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:27:17
 144. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:27:21
 145. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:27:29
 146. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:27:33
 147. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:27:48
 148. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:27:50
 149. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:27:57
 150. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:27:58
 151. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:28:00
 152. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:28:01
 153. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:28:03
 154. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:28:08
 155. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:28:10
 156. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:28:14
 157. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:28:19
 158. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:28:28
 159. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:28:40
 160. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:28:42
 161. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:28:48
 162. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:28:59
 163. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:29:01
 164. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:29:02
 165. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:29:05
 166. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:29:12
 167. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:29:13
 168. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:29:17
 169. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:29:20
 170. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:29:22
 171. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:29:36
 172. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:29:38
 173. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:29:43
 174. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:29:45
 175. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:29:47
 176. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:29:48
 177. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:29:50
 178. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:29:52
 179. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:29:54
 180. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:29:56
 181. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:29:59
 182. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:30:01
 183. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:30:14
 184. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:30:17
 185. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:30:25
 186. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:30:27
 187. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:30:29
 188. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:30:31
 189. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:30:33
 190. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:30:36
 191. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:30:37
 192. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:30:40
 193. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:30:42
 194. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:30:45
 195. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:31:02
 196. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:31:04
 197. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:31:06
 198. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:31:08
 199. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:31:12
 200. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:31:17
 201. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:31:20
 202. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:31:23
 203. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:31:26
 204. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:31:29
 205. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:31:31
 206. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:31:36
 207. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:31:50
 208. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:31:51
 209. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:31:53
 210. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:31:56
 211. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:31:58
 212. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:32:12
 213. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:32:14
 214. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:32:16
 215. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:32:17
 216. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:32:21
 217. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:32:23
 218. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:32:25
 219. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:32:32
 220. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:32:34
 221. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:32:36
 222. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:32:38
 223. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:32:42
 224. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:33:00
 225. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:33:10
 226. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:33:15
 227. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:33:17
 228. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:33:19
 229. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:33:22
 230. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:33:24
 231. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:33:35
 232. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:33:51
 233. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:33:53
 234. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:33:56
 235. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:33:59
 236. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:34:00
 237. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:34:03
 238. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:34:06
 239. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:34:07
 240. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:34:09
 241. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:34:11
 242. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:34:13
 243. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:34:26
 244. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 19:34:30
 245. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:34:32
 246. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:34:33
 247. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:34:35
 248. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 19:34:36
 249. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:34:39
 250. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 19:34:41
 251. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:34:43
 252. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:34:45
 253. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 19:34:47
 254. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:34:49

Einde vergadering