1 Opening

Bijlagen

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toezegging aan PS om met interpretatie te komen van KPI's Groen Ontwikkelfonds Brabant

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over brief van de heer Verschuren inzake vluchten vanuit Lelystad Airport over de Biesbosch

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout m.b.t. Kaderbrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 2019

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Onderzoeksplan Tussenevaluatie Economisch Programma Brabant 2020

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Afspraken over mobiliteit tijdens regionale ontwikkeldagen in december 2017

5.B.2 Statenmededeling Maaslijn: Samenwerkingsovereenkomst met Limburg en Gelderland

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van der Maat over Samenwerkingsovereenkomst Maaslijn

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Vuelta 2020

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels m.b.t. Informatiebrief van Brabantstad over gezamenlijke cultuurvisie.

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over Wensvervoer, Limburgse Wensbus en Brabantse alternatieven

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings bij afschrift brief aan gemeenteraad van Eindhoven inzake financiele situatie

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Advies commissie Jansen t.a.v. financiële problematiek Zeeland.

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) aan Gedeputeerde Staten over ontwerp PIP Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten schriftelijke inspraakreactie ten behoeve van Themabijeenkomst Ruimte over PIP GOL d.d. 23 februari 2018 over Baardwijkse Overlaat (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten memo van Dagelijkse Bestuur van Omgevingsdienst Brabant Noord ODBN aan Algemeen Bestuur d.d. 31 januari 2018 over opdracht externe review financiële knelpunten ODBN

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

Bijlagen

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

Bijlagen

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

Bijlagen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen