1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2017

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vervolg op het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over toezegging uit de PS-vergadering van 10 november 2017 over de mogelijkheden voor het aanschaffen van zonnepanelen via de provincie

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.A.1 Statenvoorstel 31/18 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling regiotaxi Brabant Noordoost, zienswijze PS

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Smart Mobility SmartwayZ.nl - koers, aanpak en projecten

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van der Maat tot het houden van themabijeenkomst over `Smart Mobility` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018

5.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over N629 Oosterhout-Dongen i.v.m. reacties op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018

5.C.3 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over ingekomen brief nr. 20 op de Lijst Ingekomen Stukken van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018 inzake : Verzoek aan Provinciale Staten door Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik om aanvullend overleg en dialoog over N629.

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 115 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan West 38 MB
 3. Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 115 KB
 4. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB
 5. Bijlage 10 Statenvoorstel 29/18 : Advies van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 2 MB
 6. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB
 7. Bijlage 1 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan West 38 MB
 8. Bijlage 1 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan West 38 MB
 9. Bijlage 11 Statenvoorstel 29/18 : Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,5 MB
 10. Bijlage 12 Statenvoorstel 29/18 : Eind toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,2 MB
 11. Bijlage 2 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan Oost 39 MB
 12. Bijlage 2 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan Oost 39 MB
 13. Bijlage 3 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 8,4 MB
 14. Bijlage 3 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 8,4 MB
 15. Bijlage 14 Statenvoorstel 29/18 : Achtergrondrapport natuur inclusief compensatieplan natuur netwerk Brabant 72,7 MB
 16. Bijlage 15 Statenvoorstel 29/18 : Nota van beantwoording zienswijzen 20,7 MB
 17. Bijlage 4 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding snelfietsroute 8,6 MB
 18. Bijlage 4 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding snelfietsroute 8,6 MB
 19. Bijlage 5 Statenvoorstel 29/18 : PIP West legenda 431 KB
 20. Bijlage 16 Statenvoorstel 29/18 : Rapport Audit ramingenproces GOL 3,1 MB
 21. Bijlage 5 Statenvoorstel 29/18 : PIP West legenda 431 KB
 22. Bijlage 6 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 14,3 MB
 23. Bijlage 2 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan Oost 39 MB
 24. Bijlage 6 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 14,3 MB
 25. Bijlage 7 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 45 13,6 MB
 26. Bijlage 3 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 8,4 MB
 27. Bijlage 7 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 45 13,6 MB
 28. Bijlage 8 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding snelfietsroute en aansluiting 43 10 MB
 29. Bijlage 4 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding snelfietsroute 8,6 MB
 30. Bijlage 8 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding snelfietsroute en aansluiting 43 10 MB
 31. Bijlage 5 Statenvoorstel 29/18 : PIP West legenda 431 KB
 32. Bijlage 9 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost legenda 367 KB
 33. Bijlage 9 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost legenda 367 KB
 34. Bijlage 10 Statenvoorstel 29/18 : Advies van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 2 MB
 35. Bijlage 6 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 14,3 MB
 36. Bijlage 10 Statenvoorstel 29/18 : Advies van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 2 MB
 37. Bijlage 7 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 45 13,6 MB
 38. Bijlage 11 Statenvoorstel 29/18 : Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,5 MB
 39. Bijlage 11 Statenvoorstel 29/18 : Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,5 MB
 40. Bijlage 12 Statenvoorstel 29/18 : Eind toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,2 MB
 41. Bijlage 12 Statenvoorstel 29/18 : Eind toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,2 MB
 42. Bijlage 8 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding snelfietsroute en aansluiting 43 10 MB
 43. Bijlage 14 Statenvoorstel 29/18 : Achtergrondrapport natuur inclusief compensatieplan natuur netwerk Brabant 72,7 MB
 44. Bijlage 9 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost legenda 367 KB
 45. Bijlage 13 Statenvoorstel 29/18 : Milieueffectrapport samenvatting en hoofdrapport 288,1 MB
 46. Bijlage 14 Statenvoorstel 29/18 : Achtergrondrapport natuur inclusief compensatieplan natuur netwerk Brabant 72,7 MB
 47. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB
 48. Bijlage 15 Statenvoorstel 29/18 : Nota van beantwoording zienswijzen 20,7 MB
 49. Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 115 KB
 50. Bijlage 16 Statenvoorstel 29/18 : Rapport Audit ramingenproces GOL 3,1 MB
 51. Bijlage 15 Statenvoorstel 29/18 : Nota van beantwoording zienswijzen 20,7 MB
 52. Bijlage 16 Statenvoorstel 29/18 : Rapport Audit ramingenproces GOL 3,2 MB
 53. Bijlage 16 Statenvoorstel 29/18 : Rapport Audit ramingenproces GOL 3,2 MB

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Vrijgave ontwerp-Omgevingsvisie en bijbehorend planMER voor inspraak

6.B.2 Statenmededeling Factsheet detailhandel, bevindingen Samen hart voor de zaak en provinciale koers detailhandel 2018 – e.v.

6.B.3 Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan voor PAS herstelmaatregelen ”PAS Leegveld, Deurne”: Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Vaststelling beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties

7.B.2 Statenmededeling Twaalfde wijzigingsverordening POP3-programma Noord-Brabant

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over onderzoek naar Q-koorts cluster te Bodegraven

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling bkkc en Kunstbalie worden samen Kunstloc Brabant

8.B.2 Statenmededeling Onderzoeksplan Tussenevaluatie Werk in uitvoering, uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 34/18 Zienswijze op concept begroting Havenschap Moerdijk 2019

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van themabijeenkomst over `herindelingsadvies tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 18 april 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L02 Verzoek aan Provinciale Staten om schriftelijke beantwoording vragen met betrekking tot houtstook (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vluchtelingenwerk Nederland inhoudelijke verantwoording van activiteiten 2017 van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten van Ingenieursbureau BOVON om aandacht voor mogelijkheid van een verdiepte ligging van de te verbreden A58 onder het Markdal

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de voorlopige jaarrekening 2017

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten van ProDemos Jaarverslag 2017

10.L07 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 30 april 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap afschrift van brief verstuurd aan Ministeries van EZK en LNV over zorgen rondom ontwikkelingen van zonneparken op landbouwgrond

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van verzoek van Stichting Platform Keelbos aan Gedeputeerde Staten tot ongedaan maken van discrepantie in Verordening ruimte 2014 - Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij voor perceel Goirle F3 zuidelijk parkeerplaats Leikant aan A58

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van Kadernota, Voorjaarsnota en Begrotingswijziging PAS aan Leden van Algemene Vergadering van Interprovinciaal Overleg IPO

10.L11 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor problematiek rondom bouwen van nieuwbouwwoning zonder gasaansluiting in grondwaterbeschermingsgebied te Ossendrecht (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L12 Memo Griffie aan Provinciale Staten van Werkgeverscommissie PS Noord-Brabant met Jaarverslag van werkgeverscommissie periode maart 2017 - maart 2018

10.L13 Verzoek aan Provinciale Staten door de Zuidelijke Rekenkamer om eventuele reactie op de concept begroting 2019 van de Zuidelijke Rekenkamer.

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van De Kunst van Brabant aan Gedeputeerde Staten met reactie op evaluatierapport Brabant C

10.L15 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 15 mei 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L16 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan Gedeputeerde Staten door BrabantAdvies van het advies `Risico`s en kansen van Digitalisering, vanuit politiek-bestuurlijk perspectief van de Staten en GS van Brabant`

10.L17 Afschrift aan Provinciale Staten door BrabantAdvies van advies aan Gedeputeerde Staten over Ontwerp PIP N629 Oosterhout-Dongen

10.L18 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Stichting van GOL naar Beter aan gedeputeerde Van Merrienboer met resultaten van uitgevoerd onafhankelijk extern onderzoek kostenraming verbeterde bewonersvariant 72A Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

10.L19 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant OMWB presentatie `Verhalen OMWB` en informatie over klachtendienst van OMWB

10.L20 Verzoek aan Provinciale Staten door Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik om aanvullend overleg en dialoog over N629

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 4 juni 2018