1 Vergadering Presidium d.d. 9 oktober 2017

2 Agendapunt 2 vastgestelde notulen Presidium 11 september 2017 ten behoeve van vergadering Presidium d.d. 9 oktober 2017