1. Aangevulde agenda extra vergaderingen van Provinciale Staten 23 oktober 2015.

2. 09.30 - 11.00 uur : Themavergadering thema Samenleving 23 oktober 2015

3. Extra vergadering Provinciale Staten 23 oktober 2015.

3.1 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 23 oktober 2015 `Invulling door de provincie Noord-Brabant van het verzoek van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Commissaris van de Koning om op te treden bij het realiseren van noodopvang voor asielzoekers`, ingediend door PVV.

Bijlagen

  1. Interpellatieverzoek Provinciale Staten 23 oktober 2015 `Invulling door de provincie Noord-Brabant van het verzoek van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Commissaris van de Koning om op te treden bij het realiseren van noodopvang voor asielzoekers`, ingediend door PVV. 38 KB
  2. Motie M1 Provinciale Staten 23 oktober 2015 Interpellatieverzoek`Invulling door de provincie Noord-Brabant van het verzoek van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Commissaris van de Koning om op te treden bij het realiseren van noodopvang voor asielzoekers`: ingediend door de VVD, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, D66, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en 50PLUS.(AANGENOMEN) 52 KB
  3. Motie M2 Provinciale Staten 23 oktober 2015 `Geen omgevingsvergunning asielopvang`: ingediend door de PVV (VERWORPEN) 19 KB

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 23 oktober 2015