1. Aangevulde agenda extra vergaderingen van Provinciale Staten 23 oktober 2015.

2. 09.30 - 11.00 uur : Themavergadering thema Samenleving 23 oktober 2015

3. Extra vergadering Provinciale Staten 23 oktober 2015.

3.1 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 23 oktober 2015 `Invulling door de provincie Noord-Brabant van het verzoek van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Commissaris van de Koning om op te treden bij het realiseren van noodopvang voor asielzoekers`, ingediend door PVV.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 23 oktober 2015