1 Statendag 18 december 2015.

2 Insprekers en technische vragenronde, Statendag 18 december 2015.

3 Thema Mobiliteit, Statendag 18 december 2015.

4 Thema Samenleving, Statendag 18 december 2015.

6 Vergadering Provinciale Staten 18 december 2015.

6.2.1 Vraag Provinciale Staten 18 december 2015 `Mogelijke, gegeven dat Loon op Zand plaats gaat bieden aan 1200 vluchtelingen in vakantiepark Droomgaard, Kaatsheuvel`ingediend door de SP

6.4 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP).

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP). 63 KB Ga naar het dossier
 2. 40. Amendement A2 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: wijziging ontwerpbesluit Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021, ingediend door PVV.(VERWORPEN) 58 KB
 3. 70. Motie M2 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: normen medicatieresten grond- oppervlakte en drinkwater, ingediend door SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, 50Plus, ChristenUnieSGP, CDA, PvdA en D66.(AANGENOMEN) 95 KB Ga naar het dossier
 4. 71. Motie M3 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: minder chemische bestrijdingsmiddelen, ingediend door PVV.(VERWORPEN) 50 KB
 5. 72. Motie M4 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Brabants Klimaatakkoord, ingediend door D66, ChristenUnieSGP, PvdA, LokaalBrabant en Partij voor de Dieren.(VERWORPEN) 92 KB
 6. 73. Motie M5 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: lozingen mestverwerkingsinstallaties in oppervlaktewater, ingediend door PvdA, GroenLinks, LokaalBrabant.(AANGENOMEN) 64 KB Ga naar het dossier
 7. 74. Motie M6 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Weidevogels Welkom, ingediend door GroenLinks, ChristenUnieSGP, PvdA en Partij voor de Dieren.(VERWORPEN) 42 KB
 8. 75. Motie M7 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Monitor Fijn Stof in Brabant, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren.(VERWORPEN) 268 KB
 9. 76. Motie M8 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Waterdoelen Halen, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren. (INGETROKKEN) 69 KB
 10. 77. Motie M9 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Nix Neonics!, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 322 KB
 11. 78. Motie M10 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Winst voor Grondwaterwinning, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, Lokaal Brabant, SP en PvdA.(VERWORPEN) 100 KB
 12. 79. Motie M11 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: voor een aantal doelstellingen het ambitieniveau hoger dan wettelijke eisen, ingediend door Lokaal Brabant.(VERWORPEN) 52 KB
 13. Vastgesteld besluit 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 -2021 61 KB Ga naar het dossier

6.5.1 Statenvoorstel 80/15 Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling nationaal park De Biesbosch.

6.5.2 Statenvoorstel 82/15 6e (slot-)wijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 82/15 6e (slot-)wijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016. 74 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 82/15 6e (slot-)wijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016. 52 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 82/15: 6e en laatste begrotingswijziging 2015 (slotwijziging 2015). 44 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 82/15: 1e begrotingswijziging 2016. 42 KB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 82/15: Toelichting op beide begrotingswijzigingen. 663 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 82/15: Totaaloverzicht begrotingssubsidies inclusief de bij deze slotwijziging door PS vast te stellen begrotingssubsidies. 37 KB
 7. Vastgesteld besluit 82/15 Ontwerpbesluit 6e (slot-)wijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016. 51 KB

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 18 december 2015