1. Aangepast programma Statendag 15 januari 2016.

2. 09.30 - 10.00 UUR. INSPREKERS EN TECHNISCH VRAGENUUR.

2.1 Statenvoorstel 54/15 Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds.

2.2 Statenvoorstel 87/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord

2.3 Statenvoorstel 73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Noord Om, te Gemert

2.4 Statenvoorstel 86/15 Verordening luchthavenregeling Sasweg Sprang-Capelle Noord Brabant en Verordening luchthavenregeling Poolseweg Waspik Noord Brabant.

3. 10.00 - 11.30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU.

4. 10.00 - 11.30 UUR THEMA LANDBOUW.

5. 11.35 - 13.05 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING.

6. 11.35 - 13.05 THEMA BESTUUR EN FINANCIEN.