1 Statendag 22 januari 2016

2 09.00 - 09.30 UUR - PLATFORM PLANNING & CONTROL

3 09.30 - 11.00 UUR - THEMA LANDBOUW

4 09.30 - 11.00 UUR - THEMA SAMENLEVING

5 11.00 - 12.30 UUR - PLAFORM INTERNATIONALISERING

6 11.00 - 12.30 UUR - THEMA SAMENLEVING

8.1 13:15 UUR - Vergadering Provinciale Staten 22 januari 2016.

8.2.1 Vraag Provinciale Staten 22 januari 2016, nachtnet Eindhoven - Helmond ingediend door PvdA.

8.3 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 janauri 2015 `lozing en opslag drugsafval in Someren`, ingediend door ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN)

8.4.1 M1 Actuele Motie Provinciale Staten 22 januari 2016 aanpak verontreinigde locaties door XTC afval. ingediend door de ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant. (STEMMEN GESTAAKT op 22 januari 2016) (Wordt opnieuw in stemming gebracht op 26 februari 2016 - VERWORPEN)

8.5.1 Statenvoorstel 84/15 Notulen Provinciale Staten 23 oktober 2015

8.5.2 Statenvoorstel 88/15 Notulen Provinciale Staten 13 november 2015

8.5.3 Statenvoorstel 90/15 Notulen Provinciale Staten 20 november 2015

8.5.4 Statenvoorstel 91/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 januari 2016.

8.5.5 Statenvoorstel 89/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 januari 2016.

8.6.1 Statenvoorstel 54/15 Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 54/15 Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds. 328 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 54/15 Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds. 67 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 54/15 : Executive summary Verkenning Leisurefonds Noord-Brabant (fase 1). 277 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 54/15 : Verkenning Leisurefonds Noord-Brabant; Marktbehoefte, strategie, instrumentarium en organisatie. 9,3 MB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 54/15 : IJkpunten 3e tranche Investeringsagenda Leisureontwikkelfonds 87 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 54/15 : Vragen investeringsstrategie 153 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 54/15 : Letter of Intent 372 KB
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 54/15 : Term sheet Efteling 42 KB
 9. 08. Bijlage 7 Statenvoorstel 54/15 : Term sheet Safaripark Beekse Bergen 42 KB
 10. 70. Motie M2 Provinciale Staten 22 januari 2016 Statenvoorstel 54/15: Geen asielzoekers in verblijfaccommodaties, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 47 KB
 11. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 54/15 Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds. 65 KB

8.6.2 Statenvoorstel 87/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 87/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord 183 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord 52 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 87/15: Concept-ontwerpbesluit omgevingsvergunning 130 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 87/15: Concept verklaring van geen bedenkingen 66 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 87/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord. 50 KB

8.6.3 Statenvoorstel 81/15 Eerste wijzigingsverordening Verordening systematische toezichtinformatie.

8.6.4 Statenvoorstel 85/15 Zuidelijke Rekenkamer; benoeming bestuurslid.

8.7.1 Statenvoorstel 73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Noord Om, te Gemert

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Noord Om, te Gemert 74 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Noord Om, te Gemert. 58 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 73/15: Aanvraag (concept) tot het nemen van een Koninklijk Besluit. 88 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 73/15: Grondtekening 982 KB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 73/15: Lijst van te onteigenen onroerende zaken. 88 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 73/15: Zakelijke beschrijving 234 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 73/15: Tekening ontwerp Noord Om. 7,6 MB
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 73/15: Grondtekening op verbeelding bestemmingsplan. 1 MB
 9. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Noord Om, te Gemert. 7,2 MB

8.7.2 Statenvoorstel 86/15 Verordening luchthavenregeling Sasweg Sprang-Capelle Noord Brabant en Verordening luchthavenregeling Poolseweg Waspik Noord Brabant.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 22 janauri 2016