Nu aan het woord

Agendapunt

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Breedbandfonds buitengebied-project 12 januari 16