Nu aan het woord

Agendapunt

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Vragenhalfuurtje

Interpellatieverzoek OMWB

Sprekers

 1. Alexander van Hattem 15:59:54
 2. voorzitter PS 16:00:00
 3. voorzitter PS 16:05:01
 4. Gedeputeerde Van den Hout 16:05:12
 5. voorzitter PS 16:13:37
 6. Spreker . 16:13:39
 7. Alexander van Hattem 16:14:00
 8. voorzitter PS 16:15:30
 9. René Kuijken 16:15:53
 10. voorzitter PS 16:17:30
 11. voorzitter PS 16:17:49
 12. voorzitter PS 16:17:55
 13. Interruptie , 16:17:57
 14. voorzitter PS 16:18:21
 15. voorzitter PS 16:18:49
 16. voorzitter PS 16:19:03
 17. voorzitter PS 16:19:08
 18. Femke Dingemans 16:19:32
 19. voorzitter PS 16:20:40
 20. Hagar Roijackers 16:21:01
 21. voorzitter PS 16:22:05
 22. Interruptie , 16:22:07
 23. voorzitter PS 16:22:23
 24. voorzitter PS 16:22:30
 25. voorzitter PS 16:23:12
 26. voorzitter PS 16:23:20
 27. voorzitter PS 16:24:00
 28. voorzitter PS 16:24:14
 29. voorzitter PS 16:24:51
 30. voorzitter PS 16:25:14
 31. Jan Heijman 16:25:39
 32. voorzitter PS 16:26:25
 33. Gedeputeerde Van den Hout 16:26:37
 34. voorzitter PS 16:27:44
 35. Alexander van Hattem 16:27:48
 36. voorzitter PS 16:28:23
 37. voorzitter PS 16:28:48
 38. voorzitter PS 16:29:20
 39. voorzitter PS 16:30:22
 40. Alexander van Hattem 16:30:24
 41. voorzitter PS 16:30:55
 42. voorzitter PS 16:30:56
 43. Interruptie . 16:31:01
 44. René Kuijken 16:31:03
 45. voorzitter PS 16:31:48
 46. voorzitter PS 16:32:45
 47. René Kuijken 16:32:49
 48. voorzitter PS 16:33:09
 49. voorzitter PS 16:33:46
 50. voorzitter PS 16:34:10
 51. voorzitter PS 16:36:14
 52. Hagar Roijackers 16:36:43
 53. voorzitter PS 16:37:04
 54. Interruptie , 16:37:05
 55. voorzitter PS 16:37:22
 56. voorzitter PS 16:37:54
 57. voorzitter PS 16:38:02
 58. voorzitter PS 16:38:38
 59. voorzitter PS 16:38:52
 60. Hagar Roijackers 16:39:41
 61. Alexander van Hattem 16:39:43
 62. voorzitter PS 16:40:01
 63. Nico Heijmans 16:40:09
 64. voorzitter PS 16:40:59
 65. Hagar Roijackers 16:41:11

Actuele moties

Stemming

06/16 Lijst Ingekomen Stukken 19 12-15 / 5-2-16

Motie M1 aanpak verontreinigde locatie xtc afval

Bespreekstukken

Statenvoorstel 01/16 Deltaplan Hoge Zandgronden

Einde vergadering