1 09.30 UUR - Statendag 26 februari 2016

3 10.00 - 11.30 UUR - THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING. 26 februari 2016.

4 10.00 - 11.30 UUR - THEMA MOBILITEIT. 26 FEBRUARI 2016

5 11.35 - 13.05 UUR - WERKGROEP OPKOMSTBEVORDERING. 26 FEBRUARI 2016

7 13.45 - 14.45 UUR - THEMA SAMENLEVING. 26 FEBRUARI 2016

8 13.45 - 14.45 UUR - THEMA MOBILITEIT. 26 FEBRUARI 2016

9.1 15.00 UUR - Vergadering Provinciale Staten 26 februari 2016

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 26 februari 2016, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant , ingediend door VVD.

9.2.2 Vraag Provinciale Staten 26 februari 2016, problemen retail / leegstand, ingediend door CDA

9.3.1 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 26 februari 2016 `Stand van zaken Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant`, ingediend door PVV.

9.4.1 Actuele Motie M1 Provinciale Staten 26 februari 2016 ruimte voor veteranen Vught, ingediend door Lokaal Brabant. (INGETROKKEN)

9.5.1 Statenvoorstel 06/16 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 26 februari 2016.

9.5.2 M1 Actuele Motie Provinciale Staten 22 januari 2016 aanpak verontreinigde locaties door XTC afval. ingediend door de ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant. (STEMMEN GESTAAKT op 22 januari 2016) (Wordt opnieuw in stemming gebracht op 26 februari 2016 - VERWORPEN)

9.6.1 Statenvoorstel 01/16 Deltaplan Hoge Zandgronden: Bijdrageverordening en begrotingswijziging

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 26 februari 2016