001 Gewijzigde dagindeling statendag 20 mei 2016.

002 09.15 - 09.25 UUR INSPREKERS 09.30 - 10.00 uur TECHNISCH VRAGENRONDE

003 10.00 - 11.00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 20 MEI 2016.

004 10.00 - 11.00 UUR THEMA LANDBOUW 20 MEI 2016.

005 11.05 - 12.35 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 20 MEI 2016.

006 11.05 - 12.35 UUR THEMA MOBILITEIT 20 MEI 2016.

007 13.10 - 14.25 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 20 MEI 2016.

008 13.10 - 14.25 UUR THEMA SAMENLEVING 20 MEI 2016.

009 Gewijzigde agenda vergadering Provinciale Staten 20 mei 2016

009.3.1 Actuele Motie Provinciale Staten 20 mei 2016 `Laat de Belgische heffing niet zijn tol eisen in Brabant`, ingediend door PVV. (VERWORPEN)

009.4.1 Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 07/16 inzake gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019.

009.4.2 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 11/16 Toestemming Provinciale Staten voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

009.4.3 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 19/16 Uitvoeringsprogramma werklocaties 2016-2019.

009.5.1 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 149 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 69 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 15/16: Jaarstukken 2015. 4,9 MB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Bijlagenboek jaarstukken 2015. 1,5 MB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 31 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Overhevelingen 78 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 15/16 : Accountantsverslag en Controleverklaring. 2,7 MB
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Productenrealisatie 2015. 739 KB
 9. 08. Bijlage 7 Statenvoorstel 15/16: Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf. 349 KB
 10. 09. Bijlage 8 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek. 80 KB
 11. 10. Bijlage 9 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015 : Verantwoording zorgplicht archieven. 89 KB
 12. 11. Bijlage 10 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Overzicht incidentele subsidies. 30 KB
 13. 12. Bijlage 11 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Voortgang programma Beter Benutten. 63 KB
 14. 13. Bijlage 12 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: 2e Begrotingswijziging 2016. 32 KB
 15. 70. Motie M3 Provinciale Staten 20 mei 2016 Statenvoorstel 15/16: de Brabantse automobilist moet geen melkkoe zijn, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 86 KB
 16. 71. Motie M4 Provinciale Staten 20 mei 2016 Statenvoorstel 15/16: Breng de organisatiekosten goed in kaart, ingediend door de PVV. (INGETROKKEN) 215 KB
 17. 71a. Motie M4a Provinciale Staten 20 mei 2016 Statenvoorstel 15/16: Breng de organisatiekosten goed in kaart, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 214 KB
 18. 72. Motie M5 Provinciale Staten 20 mei 2016 Statenvoorstel 15/16: VTH-taken in onderzoeksprogramma 2017, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, Lokaal Brabant, GroenLinks, VVD, D66, SP en 50Plus. (UNANIEM AANGENOMEN) 113 KB
 19. Bijlage 1 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 5,3 MB
 20. Bijlage 10 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 544 KB
 21. Bijlage 11 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 1,3 MB
 22. Bijlage 12 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 764 KB
 23. Bijlage 2 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 1,7 MB
 24. Bijlage 3 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 711 KB
 25. Bijlage 4 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 3,1 MB
 26. Bijlage 5 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 3 MB
 27. Bijlage 6 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 967 KB
 28. Bijlage 7 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 13,7 MB
 29. Bijlage 8 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 3 MB
 30. Bijlage 9 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 3 MB

009.5.2 Statenvoorstel 22/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

009.5.3 Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 122 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 62 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 23/16: Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB Ontwerpbegrotingen 2016 en 2017. 2,2 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 23/16: Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB Ontwerpbegrotingen 2016 en 2017. 79 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 23/16: Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 OMWB. 927 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 23/16: Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 OMWB. 890 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 23/16: Notitie “beleidsmatige en financiële kaders” (Kadernota OMWB). 176 KB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 23/16: Validatietoets op beleidsmatige en financiële kaders en ontwerpbegroting 2016 OMWB. 239 KB Ga naar het dossier
 9. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 61 KB Ga naar het dossier

009.6.1 Begrotingswijziging 16/16 Uitvoeringsprogramma naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019.

009.6.2 Begrotingswijziging 24/16 Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020.

009.6.3 Statenvoorstel 31/16 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant.

10 Vastgestelde notulen 82/16 vergadering Provinciale Staten 20 mei 2016