001 Aangepaste Statendag 10 juni 2016.

002 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS 10 JUNI 2016.

003 10.00 - 11.00 UUR STATENWERKGROEP OMGEVINGSVISIE 10 JUNI 2016.

004 10.00 - 11.00 UUR PLATFORM PLANNING EN CONTROL 10 JUNI 2016.

005 10.00 - 11.00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 10 JUNI 2016.

006 13.00 - 14.00 UUR THEMA LANDBOUW 10 JUNI 2016.

007 11.00 - 12.30 UUR THEMA MOBILITEIT 10 JUNI 2016.

008 13.00 - 14.00 UUR THEMA LANDBOUW 10 JUNI 2016.

009.1 Vergadering Provinciale Staten 10 juni 2016.

009.3.1 Actuele Motie Provinciale Staten 10 juni 2016 `Goederenvervoer Noord Zuid Trace Moerdijk richting Roosendaal`, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, VVD, PvdA, D66, SP, PVV en 50PLUS. (UNANIEM AANGENOMEN).

009.4.1 Statenvoorstel 51/16 Notulen Provinciale Staten 1 april 2016.

009.4.2 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 16/16 Uitvoeringsprogramma naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019.

009.4.3 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 24/16 Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020.

009.4.4 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 31/16 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant.

009.5.1 Statenvoorstel 12/16 Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008.

009.6.1 Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 302 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 64 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/16: Governance Bereikbaarheid Zuid-Nederland. 2 MB Ga naar het dossier
 4. 70. Motie M1 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Volwaardige 3e rijstrook Tilburg-Breda, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 326 KB
 5. 71. Motie M2 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Doorgaand vrachtverkeer uit de dorpen, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 43 KB
 6. 72. Motie M3 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Veghel zonder Zijtaart, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 87 KB
 7. 73. Motie M4 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Toeritdosering, ingediend door de PVV. (AANGENOMEN) 29 KB Ga naar het dossier
 8. 74. Motie M5 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Innovatieve spitsstrook ook op A67 Veldhoven, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 37 KB
 9. 75. Motie M6 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: N279 4 baans, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 33 KB
 10. 76. Motie M7 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Geen omleiding Dierdonk, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 34 KB
 11. 77. Motie M9 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Reservering 20 miljoen, zoals opgenomen in bidbook `Bereikbaarheid Zuid-Nederland, samen , slim robuust`, voor verbreding A58 , ingediend door de VVD, PvdA, D66, SP, en 50PLUS. (AANGENOMEN) 120 KB Ga naar het dossier
 12. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 63 KB Ga naar het dossier

009.6.2 Statenvoorstel 33/16 Benoeming Griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant m.i.v. 10 juni 2016.

10 Vastgestelde notulen 75/16 PS vergadering Provinciale Staten 23 september 2016