Nu aan het woord

Agendapunt

Vaststelling agenda

Vragenhalfuur

Actuele Moties

Stemming

Actuele Moties

Stemming

Actuele Moties

Stemming

Statenvoorstel 60/16 Lijst ingekomen stukken 23 april 2016 tot en met 3 juni 2016

Statenvoorstel 61/16 Notulen PS vergadering 15 april 2016

Initiatiefvoorstel

Sprekers

 1. Voorzitter PS 15:44:42
 2. Suzanne Otters - Bruijnen 15:44:55
 3. Voorzitter PS 15:48:40
 4. Voorzitter PS 15:49:15
 5. René Kuijken 15:49:29
 6. Voorzitter PS 15:51:26
 7. Voorzitter PS 15:51:27
 8. Voorzitter PS 15:51:50
 9. Roy de Jonge 15:52:09
 10. Voorzitter PS 15:55:17
 11. Roy de Jonge 15:55:27
 12. Alexander van Hattem 15:55:32
 13. Voorzitter PS 15:57:52
 14. Femke Dingemans 15:58:04
 15. Voorzitter PS 16:01:02
 16. Stijn Smeulders 16:01:14
 17. Voorzitter PS 16:03:16
 18. Voorzitter PS 16:03:31
 19. Paranka Surminski 16:04:05
 20. Voorzitter PS 16:08:20
 21. Sjo Smeets 16:08:23
 22. Voorzitter PS 16:08:40
 23. Voorzitter PS 16:08:41
 24. Voorzitter PS 16:08:57
 25. Sjo Smeets 16:09:03
 26. Voorzitter PS 16:09:20
 27. Voorzitter PS 16:10:01
 28. Voorzitter PS 16:11:47
 29. Voorzitter PS 16:12:08
 30. Voorzitter PS 16:12:26
 31. Hermen Vreugdenhil 16:12:45
 32. Voorzitter PS 16:15:28
 33. Gedeputeerde van den Hout 16:15:49
 34. Voorzitter PS 16:16:50
 35. Alexander van Hattem 16:16:53
 36. Voorzitter PS 16:17:18
 37. Gedeputeerde van den Hout 16:17:20
 38. Voorzitter PS 16:17:41
 39. Voorzitter PS 16:17:57
 40. Voorzitter PS 16:17:59
 41. Voorzitter PS 16:18:03
 42. Voorzitter PS 16:18:04
 43. Gedeputeerde van den Hout 16:18:10
 44. Voorzitter PS 16:19:29
 45. Femke Dingeman 16:19:35
 46. Gedeputeerde van den Hout 16:19:52
 47. Voorzitter PS 16:19:53
 48. Voorzitter PS 16:20:13
 49. Voorzitter PS 16:20:22
 50. Gedeputeerde van den Hout 16:20:24
 51. Voorzitter PS 16:20:48
 52. Paranka Surminski 16:20:54
 53. Voorzitter PS 16:21:22
 54. Gedeputeerde van den Hout 16:21:23
 55. Voorzitter PS 16:21:42
 56. Paranka Surminski 16:21:43
 57. Voorzitter PS 16:21:57
 58. Voorzitter PS 16:24:02
 59. Femke Dingemans 16:24:13
 60. Voorzitter PS 16:24:31
 61. Gedeputeerde van den Hout 16:24:33
 62. Femke Dingemans 16:24:48
 63. Voorzitter PS 16:24:49
 64. Gedeputeerde van den Hout 16:24:54
 65. Voorzitter PS 16:24:55
 66. Voorzitter PS 16:25:09
 67. Paranka Surminski 16:25:14
 68. Voorzitter PS 16:25:38
 69. Voorzitter PS 16:25:51
 70. Gedeputeerde van den Hout 16:25:53
 71. Voorzitter PS 16:26:27
 72. Alexander van Hattem 16:26:30
 73. Voorzitter PS 16:27:12
 74. Gedeputeerde van den Hout 16:27:22
 75. Voorzitter PS 16:27:43
 76. Alexander van Hattem 16:27:44
 77. Voorzitter PS 16:27:57
 78. Voorzitter PS 16:28:06
 79. Voorzitter PS 16:28:55
 80. Marco van der Wel 16:29:21
 81. Voorzitter PS 16:33:38
 82. Hermen Vreugdenhil 16:33:40
 83. Voorzitter PS 16:33:59
 84. Marco van der Wel 16:34:01
 85. Voorzitter PS 16:34:25
 86. Hermen Vreugdenhil 16:34:26
 87. Voorzitter PS 16:34:43
 88. Marco van der Wel 16:34:44
 89. Voorzitter PS 16:35:10
 90. Sjo Smeets 16:35:12
 91. Sjo Smeets 16:35:13
 92. Voorzitter PS 16:35:31
 93. Marco van der Wel 16:35:36
 94. Voorzitter PS 16:35:50
 95. Sjo Smeets 16:35:51
 96. Voorzitter PS 16:35:54
 97. Voorzitter PS 16:38:04
 98. Alexander van Hattem 16:38:07
 99. Voorzitter PS 16:38:30
 100. Voorzitter PS 16:39:20
 101. Alexander van Hattem 16:39:21
 102. Voorzitter PS 16:39:52
 103. Voorzitter PS 16:40:29
 104. Voorzitter PS 16:42:36
 105. Suzanne Otters - Bruijnen 16:42:40
 106. Voorzitter PS 16:43:13
 107. Marco van der Wel 16:43:14
 108. Voorzitter PS 16:43:58
 109. Voorzitter PS 16:44:04
 110. Voorzitter PS 16:46:00
 111. Voorzitter PS 16:46:02
 112. Voorzitter PS 16:46:03
 113. Voorzitter PS 16:46:05
 114. Voorzitter PS 16:46:40
 115. Voorzitter PS 16:47:58
 116. Marco van der Wel 16:48:06
 117. Roy de Jonge 16:48:44
 118. Voorzitter PS 16:49:56
 119. Alexander van Hattem 16:50:12
 120. Voorzitter PS 16:52:00
 121. Paranka Surminski 16:52:03
 122. Voorzitter PS 16:52:43
 123. Alexander van Hattem 16:52:44
 124. Voorzitter PS 16:53:15
 125. Voorzitter PS 16:53:27
 126. Gedeputeerde van den Hout 16:53:52
 127. Voorzitter PS 16:57:22
 128. Marco van der Wel 16:57:41
 129. Voorzitter PS 17:01:49
 130. Alexander van Hattem 17:01:51
 131. Voorzitter PS 17:01:55
 132. Voorzitter PS 17:02:00
 133. Voorzitter PS 17:02:13
 134. Alexander van Hattem 17:02:16
 135. Marco van der Wel 17:02:17
 136. Voorzitter PS 17:02:40
 137. Femke Dingemans 17:02:45
 138. Voorzitter PS 17:03:00
 139. Marco van der Wel 17:03:04
 140. Voorzitter PS 17:03:22
 141. Voorzitter PS 17:03:30
 142. Voorzitter PS 17:03:39
 143. Voorzitter PS 17:03:41
 144. Femke Dingemans 17:03:53
 145. Femke Dingemans 17:04:06
 146. Voorzitter PS 17:04:14
 147. Marco van der Wel 17:04:21
 148. Voorzitter PS 17:04:34
 149. Nico Heijmans 17:04:52
 150. Voorzitter PS 17:05:18
 151. Marco van der Wel 17:05:19
 152. Nico Heijmans 17:05:26
 153. Voorzitter PS 17:05:27
 154. Voorzitter PS 17:05:33
 155. Marco van der Wel 17:05:35
 156. Voorzitter PS 17:06:17
 157. Alexander van Hattem 17:06:29
 158. Voorzitter PS 17:06:48
 159. Voorzitter PS 17:07:48
 160. Patricia Brunklaus 17:07:52
 161. Voorzitter PS 17:08:05
 162. Marco van der Wel 17:08:09
 163. Voorzitter PS 17:08:27
 164. Patricia Brunklaus 17:08:33
 165. Patricia Brunklaus 17:08:37
 166. Voorzitter PS 17:08:39
 167. Voorzitter PS 17:09:24
 168. Voorzitter PS 17:09:26
 169. Paranka Surminski 17:09:31
 170. Voorzitter PS 17:09:34
 171. Marco van der Wel 17:10:02
 172. Alexander van Hattem 17:10:05
 173. Marco van der Wel 17:10:23
 174. Voorzitter PS 17:10:24

Aanvang schorsing

Einde schorsing

Initiatiefvoorstel

Stemming

Bespreekstukken (inclusief stemming)

Statenvoorstel 12/16 Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen Provincie Noord-Brabant 2008

Stemming

Statenvoorstel 29/16 Addendum grondnota t.b.v. aankoop gronden voor PAS-herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden – Kaderstellend

Stemming

Statenvoorstel 35/16 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan N279

Stemming

Statenvoorstel 40/16 Intrekking Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

Statenvoorstel 30/16 Brabant Beweegt: sportagenda 2016-2019

Sprekers

 1. Alex Panhuizen 18:35:24
 2. Voorzitter PS 18:38:40
 3. Voorzitter PS 18:39:21
 4. Nurettin Altundal 18:39:25
 5. Voorzitter PS 18:39:46
 6. Nurettin Altundal 18:40:04
 7. Voorzitter PS 18:40:05
 8. Voorzitter PS 18:40:30
 9. Alex Panhuizen 18:40:33
 10. Voorzitter PS 18:40:49
 11. Voorzitter PS 18:40:59
 12. Voorzitter PS 18:41:21
 13. Stijn Steenbakkers 18:41:41
 14. Voorzitter PS 18:46:02
 15. Voorzitter PS 18:46:06
 16. Voorzitter PS 18:46:38
 17. Maurice Spapens 18:47:05
 18. Voorzitter PS 18:49:22
 19. Patricia Brunklaus 18:49:28
 20. Voorzitter PS 18:50:12
 21. Patricia Brunklaus 18:50:30
 22. Voorzitter PS 18:50:46
 23. Voorzitter PS 18:51:09
 24. Louis Roks 18:51:21
 25. Voorzitter PS 18:55:09
 26. Alex Panhuizen 18:55:10
 27. Voorzitter PS 18:55:22
 28. Voorzitter PS 18:55:43
 29. Alex Panhuizen 18:55:48
 30. Voorzitter PS 18:56:13
 31. Voorzitter PS 18:56:33
 32. Voorzitter PS 18:56:36
 33. Stijn Steenbakkers 18:56:42
 34. Voorzitter PS 18:57:22
 35. Louis Roks 18:57:23
 36. Stijn Steenbakkers 18:57:41
 37. Voorzitter PS 18:57:42
 38. Voorzitter PS 18:57:56
 39. Voorzitter PS 18:57:58
 40. Louis Roks 18:58:01
 41. Voorzitter PS 18:58:29
 42. Voorzitter PS 18:59:10
 43. Ine Meeuwis - van Langen 18:59:34
 44. Voorzitter PS 19:05:29
 45. Voorzitter PS 19:06:03
 46. Antoinette Knoet - Michels 19:06:27
 47. Voorzitter PS 19:08:35
 48. Voorzitter PS 19:08:46
 49. Wim van Overveld 19:09:17
 50. Voorzitter PS 19:10:36
 51. Hermen Vreugdenhil 19:10:50
 52. Voorzitter PS 19:12:57
 53. Voorzitter PS 19:13:18
 54. Gedeputeerde Swinkels 19:13:30
 55. Voorzitter PS 19:20:42
 56. Patricia Brunklaus 19:20:46
 57. Voorzitter PS 19:20:59
 58. Gedeputeerde Swinkels 19:21:00
 59. Voorzitter PS 19:22:38
 60. Stijn Steenbakkers 19:22:41
 61. Voorzitter PS 19:23:16
 62. Gedeputeerde Swinkels 19:23:22
 63. Voorzitter PS 19:23:31
 64. Ine Meeuwis - van Langen 19:23:33
 65. Voorzitter PS 19:24:08
 66. Voorzitter PS 19:24:55
 67. Wim van Overveld 19:25:06
 68. Gedeputeerde Swinkels 19:25:42
 69. Voorzitter PS 19:25:59
 70. Voorzitter PS 19:27:39
 71. Louis Roks 19:27:41
 72. Voorzitter PS 19:27:52
 73. Gedeputeerde Swinkels 19:27:54
 74. Voorzitter PS 19:28:29
 75. Louis Roks 19:28:30
 76. Voorzitter PS 19:28:39
 77. Gedeputeerde Swinkels 19:28:40
 78. Voorzitter PS 19:28:46
 79. Voorzitter PS 19:28:55
 80. Voorzitter PS 19:29:54
 81. Voorzitter PS 19:30:34
 82. Stijn Steenbakkers 19:30:38
 83. Gedeputeerde Swinkels 19:31:01
 84. Voorzitter PS 19:31:10
 85. Alex Panhuizen 19:31:32
 86. Voorzitter PS 19:32:01
 87. Stijn Steenbakkers 19:32:23
 88. Voorzitter PS 19:33:33
 89. Louis Roks 19:33:47
 90. Voorzitter PS 19:35:04
 91. Ine Meeuwis - van Langen 19:35:15
 92. Voorzitter PS 19:36:19
 93. Antoinette Knoet - Michels 19:36:30
 94. Voorzitter PS 19:37:18
 95. Gedeputeerde Swinkels 19:37:38
 96. Voorzitter PS 19:40:08

Stemming

Begrotingswijziging 28/16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

Begrotingswijziging 28/16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020

Sprekers

 1. Voorzitter PS 19:56:01
 2. Jeroen Hageman 19:56:05
 3. Voorzitter PS 19:56:33
 4. Marianne van der Sloot 19:56:37
 5. Voorzitter PS 19:56:38
 6. Voorzitter PS 19:56:58
 7. Inge Schüller 19:56:59
 8. Marianne van der Sloot 19:57:14
 9. Voorzitter PS 19:57:44
 10. Voorzitter PS 19:58:03
 11. Voorzitter PS 19:59:49
 12. Willem Bakker 19:59:53
 13. Marianne van der Sloot 19:59:56
 14. Voorzitter PS 20:00:10
 15. Voorzitter PS 20:00:37
 16. Voorzitter PS 20:00:41
 17. Willem Bakker 20:00:43
 18. Voorzitter PS 20:01:14
 19. Patricia Brunklaus 20:01:17
 20. Voorzitter PS 20:01:36
 21. Patricia Brunklaus 20:02:01
 22. Voorzitter PS 20:02:13
 23. Voorzitter PS 20:02:25
 24. Maurice Spapens 20:02:45
 25. Voorzitter PS 20:05:03
 26. Voorzitter PS 20:05:04
 27. Voorzitter PS 20:05:30
 28. Willem Bakker 20:05:55
 29. Voorzitter PS 20:09:44
 30. Jeroen Hageman 20:09:59
 31. Voorzitter PS 20:12:45
 32. Antoinette Knoet - Michels 20:12:56
 33. Voorzitter PS 20:15:05
 34. Willem Bakker 20:15:12
 35. Voorzitter PS 20:15:24
 36. Voorzitter PS 20:15:48
 37. Voorzitter PS 20:15:51
 38. Voorzitter PS 20:15:53
 39. Inge Schüller 20:15:56
 40. Voorzitter PS 20:16:13
 41. Antoinette Knoet - Michels 20:16:15
 42. Antoinette Knoet - Michels 20:16:19
 43. Voorzitter PS 20:16:38
 44. Inge Schüller 20:16:50
 45. Voorzitter PS 20:16:58
 46. Patricia Brunklaus 20:17:12
 47. Voorzitter PS 20:17:33
 48. Antoinette Knoet - Michels 20:17:34
 49. Voorzitter PS 20:17:52
 50. Voorzitter PS 20:18:02
 51. Antoinette Knoet - Michels 20:18:06
 52. Voorzitter PS 20:18:15
 53. Voorzitter PS 20:18:24
 54. Maurice Spapens 20:18:26
 55. Voorzitter PS 20:18:42
 56. Voorzitter PS 20:19:02
 57. Marianne van der Sloot 20:19:04
 58. Voorzitter PS 20:19:25
 59. Antoinette Knoet - Michels 20:19:26
 60. Voorzitter PS 20:19:33
 61. Marianne van der Sloot 20:19:34
 62. Antoinette Knoet - Michels 20:19:47
 63. Voorzitter PS 20:19:59
 64. Patricia Brunklaus 20:20:21
 65. Voorzitter PS 20:22:04
 66. Willem Bakker 20:22:07
 67. Voorzitter PS 20:22:37
 68. Voorzitter PS 20:22:39
 69. Patricia Brunklaus 20:22:45
 70. Patricia Brunklaus 20:22:50
 71. Voorzitter PS 20:23:13
 72. Voorzitter PS 20:23:30
 73. Voorzitter PS 20:23:31
 74. Voorzitter PS 20:23:37
 75. Voorzitter PS 20:26:51
 76. Voorzitter PS 20:27:02
 77. Inge Schüller 20:27:06
 78. Patricia Brunklaus 20:27:18
 79. Voorzitter PS 20:27:19
 80. Voorzitter PS 20:27:41
 81. Patricia Brunklaus 20:27:46
 82. Jeroen Hageman 20:27:49
 83. Voorzitter PS 20:28:03
 84. Patricia Brunklaus 20:28:04
 85. Patricia Brunklaus 20:28:14
 86. Voorzitter PS 20:28:18
 87. Voorzitter PS 20:28:32
 88. Patricia Brunklaus 20:28:39
 89. Voorzitter PS 20:28:50
 90. Voorzitter PS 20:28:51
 91. Voorzitter PS 20:29:05
 92. Patricia Brunklaus 20:29:07
 93. Gedeputeerde Swinkels 20:29:34
 94. Voorzitter PS 20:30:33
 95. Voorzitter PS 20:30:37
 96. Voorzitter PS 20:30:38
 97. Voorzitter PS 20:32:59
 98. Marianne van der Sloot 20:33:00
 99. Voorzitter PS 20:33:26
 100. Gedeputeerde Swinkels 20:33:27
 101. Voorzitter PS 20:33:52
 102. Voorzitter PS 20:34:08
 103. Voorzitter PS 20:34:09
 104. Gedeputeerde Swinkels 20:34:12
 105. Voorzitter PS 20:34:29
 106. Voorzitter PS 20:34:47
 107. Patricia Brunklaus 20:34:49
 108. Voorzitter PS 20:35:07
 109. Voorzitter PS 20:35:08
 110. Voorzitter PS 20:35:15
 111. Gedeputeerde Swinkels 20:35:17
 112. Voorzitter PS 20:36:02
 113. Patricia Brunklaus 20:36:03
 114. Gedeputeerde Swinkels 20:36:13
 115. Voorzitter PS 20:36:41
 116. Jeroen Hageman 20:36:43
 117. Voorzitter PS 20:36:50
 118. Voorzitter PS 20:36:56
 119. Voorzitter PS 20:37:13
 120. Voorzitter PS 20:37:34
 121. Gedeputeerde Swinkels 20:37:35
 122. Voorzitter PS 20:37:54
 123. Marianne van der Sloot 20:37:59
 124. Voorzitter PS 20:38:29
 125. Gedeputeerde Swinkels 20:38:30
 126. Voorzitter PS 20:38:57
 127. Voorzitter PS 20:39:09
 128. Willem Bakker 20:39:16
 129. Gedeputeerde Swinkels 20:39:49
 130. Voorzitter PS 20:40:59
 131. Willem Bakker 20:41:00
 132. Voorzitter PS 20:41:24
 133. Gedeputeerde Swinkels 20:41:31
 134. Voorzitter PS 20:41:45
 135. Patricia Brunklaus 20:41:49
 136. Voorzitter PS 20:42:24
 137. Voorzitter PS 20:43:28
 138. Voorzitter PS 20:43:33
 139. Voorzitter PS 20:43:37
 140. Voorzitter PS 20:45:58
 141. Inge Schüller 20:45:59
 142. Voorzitter PS 20:46:08
 143. Gedeputeerde Swinkels 20:46:09
 144. Voorzitter PS 20:48:57
 145. Voorzitter PS 20:49:00
 146. Voorzitter PS 20:50:08
 147. Voorzitter PS 20:50:14
 148. Nico Heijmans 20:50:26
 149. Voorzitter PS 20:50:28
 150. Gedeputeerde Swinkels 20:50:34
 151. Voorzitter PS 20:52:03
 152. Willem Bakker 20:52:06
 153. Voorzitter PS 20:52:39
 154. Voorzitter PS 20:52:48
 155. Voorzitter PS 20:53:08
 156. Voorzitter PS 20:53:12
 157. Voorzitter PS 20:53:17
 158. Gedeputeerde Swinkels 20:53:19
 159. Voorzitter PS 20:54:15
 160. Voorzitter PS 20:54:25
 161. Voorzitter PS 20:54:33
 162. Voorzitter PS 20:55:19
 163. Patricia Brunklaus 20:55:28
 164. Gedeputeerde Swinkels 20:55:52
 165. Voorzitter PS 20:55:57
 166. Gedeputeerde Swinkels 20:55:58
 167. Patricia Brunklaus 20:56:11
 168. Patricia Brunklaus 20:56:13
 169. Voorzitter PS 20:56:14
 170. Voorzitter PS 20:56:21
 171. Gedeputeerde Swinkels 20:56:23
 172. Voorzitter PS 20:56:33
 173. Gedeputeerde Swinkels 20:56:45
 174. Antoinette Knoet - Michels 20:56:47
 175. Marianne van der Sloot 20:56:48
 176. Antoinette Knoet - Michels 20:56:50
 177. Voorzitter PS 20:57:42
 178. Marianne van der Sloot 20:57:51
 179. Voorzitter PS 20:57:57
 180. Antoinette Knoet - Michels 20:58:01
 181. Voorzitter PS 20:58:16
 182. Voorzitter PS 20:58:49
 183. Maurice Spapens 20:58:52
 184. Voorzitter PS 20:59:00
 185. Gedeputeerde Swinkels 20:59:01
 186. Voorzitter PS 20:59:03
 187. Antoinette Knoet - Michels 20:59:05
 188. Voorzitter PS 20:59:23
 189. Voorzitter PS 20:59:26
 190. Gedeputeerde Swinkels 20:59:28
 191. Voorzitter PS 20:59:56
 192. Voorzitter PS 21:00:00
 193. Antoinette Knoet - Michels 21:00:01
 194. Voorzitter PS 21:00:07
 195. Marianne van der Sloot 21:00:50
 196. Voorzitter PS 21:01:23
 197. Inge Schüller 21:01:27
 198. Voorzitter PS 21:01:48
 199. Marianne van der Sloot 21:01:50
 200. Inge Schüller 21:02:06
 201. Voorzitter PS 21:02:12
 202. Voorzitter PS 21:02:25
 203. Voorzitter PS 21:03:07
 204. Voorzitter PS 21:03:27
 205. Jeroen Hageman 21:03:43
 206. Voorzitter PS 21:04:34
 207. Antoinette Knoet - Michels 21:04:42
 208. Voorzitter PS 21:05:15
 209. Patricia Brunklaus 21:05:26
 210. Voorzitter PS 21:06:39
 211. Gedeputeerde Swinkels 21:07:01
 212. Voorzitter PS 21:07:22
 213. Voorzitter PS 21:10:01
 214. Patricia Brunklaus 21:10:09
 215. Voorzitter PS 21:10:23
 216. Voorzitter PS 21:10:48
 217. Gedeputeerde Swinkels 21:10:56
 218. Voorzitter PS 21:11:11
 219. Patricia Brunklaus 21:11:12
 220. Voorzitter PS 21:11:17
 221. Gedeputeerde Swinkels 21:11:18
 222. Gedeputeerde Swinkels 21:11:19
 223. Voorzitter PS 21:11:24
 224. Patricia Brunklaus 21:11:35
 225. Martijn van Gruijthuijsen 21:11:56

Stemming

Statenvoorstel 50/16 Brabants mestbeleid

Sprekers

 1. Wouter Bollen 21:16:41
 2. Marco van der Wel 21:17:28
 3. Voorzitter PS 21:20:30
 4. Voorzitter PS 21:20:31
 5. Hagar Roijackers 21:20:34
 6. Voorzitter PS 21:20:47
 7. Voorzitter PS 21:21:30
 8. Hagar Roijackers 21:21:31
 9. Voorzitter PS 21:21:46
 10. Voorzitter PS 21:24:30
 11. Ton Braspenning 21:24:53
 12. Voorzitter PS 21:27:02
 13. Arend Meijer 21:27:07
 14. Voorzitter PS 21:27:16
 15. Voorzitter PS 21:27:35
 16. Arend Meijer 21:27:36
 17. Voorzitter PS 21:27:43
 18. Voorzitter PS 21:32:37
 19. Hagar Roijackers 21:32:50
 20. Voorzitter PS 21:33:17
 21. Voorzitter PS 21:33:28
 22. Ton Braspenning 21:34:32
 23. Voorzitter PS 21:35:42
 24. Hagar Roijackers 21:35:44
 25. Voorzitter PS 21:35:57
 26. Ton Braspenning 21:35:58
 27. Voorzitter PS 21:35:59
 28. Voorzitter PS 21:36:11
 29. Antoinette Knoet - Michels 21:36:13
 30. Voorzitter PS 21:37:04
 31. Ton Braspenning 21:37:07
 32. Voorzitter PS 21:37:20
 33. Ton Braspenning 21:37:31
 34. Voorzitter PS 21:37:32
 35. Voorzitter PS 21:37:40
 36. Ton Braspenning 21:37:43
 37. Voorzitter PS 21:39:18
 38. Maarten Everling 21:39:28
 39. Voorzitter PS 21:47:34
 40. Maikel Boon 21:47:57
 41. Voorzitter PS 21:51:45
 42. Arend Meijer 21:51:58
 43. Maikel Boon 21:53:40
 44. Voorzitter PS 21:53:53
 45. Arend Meijer 21:53:55
 46. Voorzitter PS 21:54:01
 47. Maikel Boon 21:54:02
 48. Voorzitter PS 21:54:11
 49. Arend Meijer 21:54:19
 50. Voorzitter PS 21:56:03
 51. Antoinette Knoet - Michels 21:56:16
 52. Voorzitter PS 22:01:25
 53. Arend Meijer 22:01:27
 54. Voorzitter PS 22:01:46
 55. Antoinette Knoet - Michels 22:01:49
 56. Voorzitter PS 22:02:09
 57. Hermen Vreugdenhil 22:02:11
 58. Antoinette Knoet - Michels 22:02:26
 59. Voorzitter PS 22:02:27
 60. Voorzitter PS 22:02:45
 61. Hermen Vreugdenhil 22:02:46
 62. Voorzitter PS 22:03:01
 63. Voorzitter PS 22:03:14
 64. Voorzitter PS 22:03:39
 65. Hagar Roijackers 22:03:50
 66. Voorzitter PS 22:07:37
 67. Marinus Biemans 22:07:39
 68. Voorzitter PS 22:07:47
 69. Voorzitter PS 22:08:49
 70. Marinus Biemans 22:08:51
 71. Voorzitter PS 22:09:01
 72. Voorzitter PS 22:09:04
 73. Hagar Roijackers 22:09:05
 74. Hagar Roijackers 22:09:15
 75. Voorzitter PS 22:10:23
 76. Wim van Overveld 22:10:38
 77. Voorzitter PS 22:12:01
 78. Marco van der Wel 22:12:20
 79. Voorzitter PS 22:16:54
 80. Voorzitter PS 22:17:32
 81. Arend Meijer 22:17:35
 82. Voorzitter PS 22:18:00
 83. Marco van der Wel 22:18:02
 84. Voorzitter PS 22:18:30
 85. Voorzitter PS 22:18:32
 86. Arend Meijer 22:18:34
 87. Voorzitter PS 22:18:48
 88. Marco van der Wel 22:18:52
 89. Voorzitter PS 22:19:05
 90. Hermen Vreugdenhil 22:19:25
 91. Voorzitter PS 22:21:52
 92. Hagar Roijackers 22:21:56
 93. Voorzitter PS 22:22:34
 94. Voorzitter PS 22:23:13
 95. Hagar Roijackers 22:23:22
 96. Voorzitter PS 22:23:36
 97. Voorzitter PS 22:24:16
 98. Maarten Everling 22:24:17
 99. Voorzitter PS 22:24:24
 100. Voorzitter PS 22:24:28
 101. Voorzitter PS 22:24:34
 102. Voorzitter PS 22:24:37
 103. Voorzitter PS 22:25:05
 104. Voorzitter PS 22:25:08
 105. Marco van der Wel 22:25:10
 106. Voorzitter PS 22:25:30
 107. Voorzitter PS 22:25:35
 108. Voorzitter PS 22:25:51
 109. Voorzitter PS 22:26:07
 110. Marco van der Wel 22:26:09
 111. Voorzitter PS 22:26:22
 112. Voorzitter PS 22:26:24
 113. Voorzitter PS 22:26:52
 114. Maikel Boon 22:26:54
 115. Voorzitter PS 22:27:08
 116. Voorzitter PS 22:27:10
 117. Voorzitter PS 22:27:41
 118. Antoinette Knoet - Michels 22:27:47
 119. Voorzitter PS 22:28:07
 120. Voorzitter PS 22:28:08
 121. Arend Meijer 22:28:10
 122. Voorzitter PS 22:28:30
 123. Hermen Vreugdenhil 22:28:32
 124. Jan Heijman 22:28:48
 125. Voorzitter PS 22:29:47
 126. Voorzitter PS 22:30:10
 127. Maikel Boon 22:30:12
 128. Voorzitter PS 22:30:19
 129. Jan Heijman 22:30:21
 130. Voorzitter PS 22:30:47
 131. Gedeputeerde Spierings 22:31:24
 132. Voorzitter PS 22:34:35
 133. Wouter Bollen 22:34:38
 134. Voorzitter PS 22:35:12
 135. Voorzitter PS 22:35:13
 136. Voorzitter PS 22:35:15
 137. Voorzitter PS 22:35:33
 138. Voorzitter PS 22:35:48
 139. Wouter Bollen 22:35:49
 140. Voorzitter PS 22:36:15
 141. Voorzitter PS 22:36:43
 142. Ton Braspenning 22:36:46
 143. Voorzitter PS 22:37:11
 144. Voorzitter PS 22:37:15
 145. Voorzitter PS 22:37:35
 146. Ton Braspenning 22:37:37
 147. Voorzitter PS 22:37:47
 148. Voorzitter PS 22:38:00
 149. Arend Meijer 22:38:05
 150. Voorzitter PS 22:38:10
 151. Voorzitter PS 22:38:37
 152. Voorzitter PS 22:38:52
 153. Voorzitter PS 22:38:56
 154. Marco van der Wel 22:38:59
 155. Voorzitter PS 22:39:15
 156. Voorzitter PS 22:39:40
 157. Voorzitter PS 22:39:56
 158. Voorzitter PS 22:40:27
 159. Voorzitter PS 22:41:02
 160. Gedeputeerde Spierings 22:43:20
 161. Voorzitter PS 22:44:39
 162. Hagar Roijackers 22:44:43
 163. Voorzitter PS 22:45:18
 164. Voorzitter PS 22:45:21
 165. Gedeputeerde Spierings 22:45:22
 166. Voorzitter PS 22:45:57
 167. Hagar Roijackers 22:45:58
 168. Voorzitter PS 22:46:01
 169. Gedeputeerde Spierings 22:46:02
 170. Voorzitter PS 22:46:12
 171. Voorzitter PS 22:48:43
 172. Voorzitter PS 22:49:16
 173. Maikel Boon 22:49:18
 174. Voorzitter PS 22:49:32
 175. Gedeputeerde Spierings 22:49:33
 176. Maikel Boon 22:49:45
 177. Voorzitter PS 22:49:49
 178. Maikel Boon 22:49:50
 179. Voorzitter PS 22:50:07
 180. Gedeputeerde Spierings 22:50:08
 181. Voorzitter PS 22:50:58
 182. Voorzitter PS 22:51:22
 183. Maikel Boon 22:51:24
 184. Voorzitter PS 22:51:43
 185. Voorzitter PS 22:52:00
 186. Voorzitter PS 22:52:39
 187. Voorzitter PS 22:53:10
 188. Maikel Boon 22:53:17
 189. Voorzitter PS 22:53:29
 190. Maikel Boon 22:53:51
 191. Voorzitter PS 22:54:00
 192. Voorzitter PS 22:54:23
 193. Marco van der Wel 22:54:28
 194. Voorzitter PS 22:54:45
 195. Gedeputeerde Spierings 22:55:10
 196. Voorzitter PS 22:55:49
 197. Voorzitter PS 22:56:52
 198. Wouter Bollen 22:57:05
 199. Ton Braspenning 22:57:18

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

Statenvoorstel 50/16 Brabants mestbeleid

Sprekers

 1. Voorzitter PS 23:02:49
 2. Wouter Bollen 23:03:19
 3. Voorzitter PS 23:03:59
 4. Voorzitter PS 23:04:27
 5. René Kuijken 23:04:29
 6. Voorzitter PS 23:04:37
 7. Voorzitter PS 23:05:05
 8. Voorzitter PS 23:05:08
 9. René Kuijken 23:05:09
 10. Voorzitter PS 23:05:36
 11. Wouter Bollen 23:05:38
 12. Voorzitter PS 23:05:51
 13. Voorzitter PS 23:05:53
 14. Voorzitter PS 23:06:06
 15. Wouter Bollen 23:06:10
 16. Voorzitter PS 23:06:15
 17. Ton Braspenning 23:06:46
 18. Voorzitter PS 23:07:07
 19. Voorzitter PS 23:08:30
 20. Maikel Boon 23:08:47
 21. Voorzitter PS 23:10:07
 22. Hagar Roijackers 23:10:29
 23. Voorzitter PS 23:13:07
 24. Maikel Boon 23:13:11
 25. Voorzitter PS 23:13:31
 26. Hagar Roijackers 23:13:38
 27. Voorzitter PS 23:13:57
 28. Ton Braspenning 23:14:05
 29. Voorzitter PS 23:14:09
 30. Voorzitter PS 23:14:29
 31. Hagar Roijackers 23:14:33
 32. Voorzitter PS 23:14:58
 33. Voorzitter PS 23:15:44
 34. Marco van der Wel 23:15:45
 35. Voorzitter PS 23:16:59
 36. Voorzitter PS 23:17:55
 37. Voorzitter PS 23:18:30
 38. Hermen Vreugdenhil 23:18:47
 39. Voorzitter PS 23:19:18
 40. Gedeputeerde Spierings 23:19:41
 41. Voorzitter PS 23:21:56
 42. Alexander van Hattem 23:22:01
 43. Voorzitter PS 23:22:21
 44. Voorzitter PS 23:22:28
 45. Voorzitter PS 23:22:29
 46. Gedeputeerde Spierings 23:22:33
 47. Voorzitter PS 23:22:36
 48. Voorzitter PS 23:23:17
 49. Alexander van Hattem 23:23:19
 50. Voorzitter PS 23:23:30
 51. Gedeputeerde Spierings 23:23:31
 52. Voorzitter PS 23:23:44
 53. Hagar Roijackers 23:23:48
 54. Voorzitter PS 23:24:26
 55. Gedeputeerde Spierings 23:24:28
 56. Voorzitter PS 23:25:03
 57. Gedeputeerde Spierings 23:25:05
 58. Voorzitter PS 23:25:43
 59. Maikel Boon 23:25:44
 60. Voorzitter PS 23:25:57
 61. Gedeputeerde Spierings 23:25:58
 62. Voorzitter PS 23:26:24
 63. Maikel Boon 23:26:26
 64. Voorzitter PS 23:26:33
 65. Voorzitter PS 23:26:35
 66. Gedeputeerde Spierings 23:26:36
 67. Voorzitter PS 23:27:05
 68. Voorzitter PS 23:27:31
 69. René Kuijken 23:27:34
 70. Voorzitter PS 23:27:55
 71. Voorzitter PS 23:28:05
 72. Gedeputeerde Spierings 23:28:07
 73. Voorzitter PS 23:28:30
 74. Voorzitter PS 23:29:05
 75. René Kuijken 23:29:06
 76. Voorzitter PS 23:29:16
 77. Gedeputeerde Spierings 23:29:19
 78. Voorzitter PS 23:29:39
 79. Voorzitter PS 23:30:01
 80. Gedeputeerde Spierings 23:30:22
 81. Voorzitter PS 23:31:17
 82. Hagar Roijackers 23:31:20
 83. Voorzitter PS 23:31:37
 84. Voorzitter PS 23:31:53
 85. Gedeputeerde Spierings 23:31:55
 86. Voorzitter PS 23:32:06
 87. Maikel Boon 23:32:17
 88. Voorzitter PS 23:32:31
 89. Gedeputeerde Spierings 23:32:35
 90. Voorzitter PS 23:32:47
 91. Maikel Boon 23:32:49
 92. Gedeputeerde Spierings 23:33:00
 93. Gedeputeerde Spierings 23:33:02
 94. Voorzitter PS 23:33:19
 95. Voorzitter PS 23:33:53
 96. Hagar Roijackers 23:34:04
 97. Voorzitter PS 23:34:28

Stemming

Sprekers

 1. Wouter Bollen 23:34:42
 2. Ton Braspenning 23:34:54
 3. Maarten Everling 23:34:56
 4. Maikel Boon 23:34:57
 5. Arend Meijer 23:35:00
 6. Antoinette Knoet - Michels 23:35:08
 7. Hagar Roijackers 23:35:16
 8. Wim van Overveld 23:35:19
 9. Marco van der Wel 23:35:21
 10. Hermen Vreugdenhil 23:35:23
 11. Jan Heijman 23:35:25
 12. Wouter Bollen 23:35:40
 13. Ton Braspenning 23:35:44
 14. Ton Braspenning 23:35:50
 15. Maarten Everling 23:35:53
 16. Maikel Boon 23:35:57
 17. Arend Meijer 23:36:00
 18. Antoinette Knoet - Michels 23:36:07
 19. Hagar Roijackers 23:36:10
 20. Wim van Overveld 23:36:11
 21. Marco van der Wel 23:36:14
 22. Hermen Vreugdenhil 23:36:16
 23. Jan Heijman 23:36:24
 24. Wouter Bollen 23:36:37
 25. Ton Braspenning 23:36:39
 26. Maarten Everling 23:36:46
 27. Maikel Boon 23:36:48
 28. Arend Meijer 23:36:50
 29. Antoinette Knoet - Michels 23:36:53
 30. Hagar Roijackers 23:36:54
 31. Wim van Overveld 23:36:56
 32. Marco van der Wel 23:36:58
 33. Hermen Vreugdenhil 23:37:01
 34. Jan Heijman 23:37:13
 35. Ton Braspenning 23:37:25
 36. Wouter Bollen 23:37:27
 37. Ton Braspenning 23:37:28
 38. Maarte Everling 23:37:30
 39. Antoinette Knoet - Michels 23:37:31
 40. Maikel Boon 23:37:33
 41. Arend Meijer 23:37:41
 42. Antoinette Knoet - Michels 23:37:43
 43. Hagar Roijackers 23:37:45
 44. Wim van Overveld 23:37:47
 45. Marco van der Wel 23:37:49
 46. Hermen Vreugdenhil 23:37:52
 47. Jan Heijman 23:37:54
 48. Wouter Bollen 23:38:08
 49. Ton Braspenning 23:38:17
 50. Maarten Everling 23:38:19
 51. Maikel Boon 23:38:23
 52. Arend Meijer 23:38:25
 53. Antoinette Knoet - Michels 23:38:28
 54. Antoinette Knoet - Michels 23:38:29
 55. Hagar Roijackers 23:38:30
 56. Wim van Overveld 23:38:31
 57. Marco van der Wel 23:38:33
 58. Hermen Vreugdenhil 23:38:36
 59. Jan Heijman 23:38:38
 60. Wouter Bollen 23:38:56
 61. Ton Braspenning 23:38:58
 62. Maarten Everling 23:39:00
 63. Maikel Boon 23:39:06
 64. Arend Meijer 23:39:09
 65. Antoinette Knoet - Michels 23:39:18
 66. Hagar Roijackers 23:39:25
 67. Wim van Overveld 23:39:27
 68. Marco van der Wel 23:39:30
 69. Hermen Vreugdenhil 23:39:32
 70. Jan Heijman 23:39:34

Sluiting