1 Statendag 9 september 2016

2 9.30 - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE 9 SEPTEMBER 2016

3 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS 9 SEPTEMBER 2016

4 10.00 - 12.00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 9 SEPTEMBER 2016

5 10.00 - 11.00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN 9 SEPTEMBER 2016

6 12.10- 13.10 UUR PLATFORM INTEGRITEIT 9 SEPTEMBER 2016

7 12.10 - 13.10 UUR THEMA RUIMTE 9 SEPTEMBER 2016

8 12.10- 13.10 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 9 SEPTEMBER 2016

9 13.40- 14.40 UUR THEMA RUIMTE 9 SEPTEMBER 2016

10 13.40- 14.40 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 9 SEPTEMBER 2016

11.1 Vergadering Provinciale Staten 9 september 2016

11.4 Vragenhalfuur

Bijlagen

11.4.1 Vraag Provinciale Staten 9 september 2016 PS-vergadering inzake Status maatregelen ten behoeve van Noodweer met ijsbombardement, ingediend door de VVD

11.4.2 Vraag Provinciale Staten 9 september 2016 PS-vergadering inzake tegemoetkomen van regio Zuid-Oost naar aanleiding van hagelstorm 23 juni 2016 en financiering voor vervanging vernietigde asbestdaken en kassen, ingediend door het CDA

11.4.3 Vraag Provinciale Staten 9 september 2016 PS-vergadering inzake huisvesting Veteranen Vught na verlaten van Isabellakazerne per 31 december 2016, ingediend door de PVV en Lokaal Brabant

11.5 Actuele moties

Bijlagen

11.6 Statenvoorstel 71/16 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 9 september 2016.

11.7.1 Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. 50 KB Ga naar het dossier
 2. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Regels. 231 KB Ga naar het dossier
 3. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting 18,4 MB Ga naar het dossier
 4. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Verbeelding Blad Noord. 6,4 MB Ga naar het dossier
 5. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Verbeelding Blad Zuid. 9,5 MB Ga naar het dossier
 6. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting - Bijlage 25 Verantwoording reparatie naar aanleiding van Tussenuitspraak. 10,5 MB Ga naar het dossier
 7. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 47/16 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting - Bijlage 27 Tussenuitspraak. 4,1 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 1 bij Nota van Wijziging Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - invulling compensatieverplichting - verheldering compensatieverplichting 4,8 MB Ga naar het dossier
 9. Nota van Wijziging Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - invulling compensatieverplichting 58 KB Ga naar het dossier
 10. Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. 83 KB Ga naar het dossier
 11. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. 312 KB Ga naar het dossier

11.7.2 Statenvoorstel 56/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Externe inhuur provincie Noord-Brabant.

11.7.3 Statenvoorstel 10/16 Derde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant.

11.8.1 Begrotingswijziging 53/16 Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP)

11.8.2 Begrotingswijziging 63/16 Cofinanciering Europese Programma’s derde tranche investeringsagenda

11.8.3 Begrotingswijziging 59/16 Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020.

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 9 september 2016

Bijlagen