Nu aan het woord

Agendapunt

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Themavergadering over de Statenmededeling Breedbandfonds en de aanleg van glasvezel door Mabib

Einde vergadering