Nu aan het woord

Agendapunt

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Themavergadering over de Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS

Antoinette Knoet - Michels

Einde vergadering