Nu aan het woord

Agendapunt

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Themavergadering over Statenvoorstel 97/16 Brabantse Omgevingsvisie; startdocument

Sprekers

 1. Wilma Dirken 13:15:26
 2. Joyce Kardol 13:17:44
 3. Caroline van Brakel 13:17:49
 4. Joyce Kardol 13:20:02
 5. Maarten Everling 13:20:06
 6. Joyce Kardol 13:21:33
 7. Alexander van Hattem 13:21:36
 8. Joyce Kardol 13:23:36
 9. Tineke Klitsie 13:23:41
 10. Joyce Kardol 13:25:50
 11. Joyce Kardol 13:25:54
 12. Joyce Kardol 13:26:15
 13. Ben Maas 13:26:19
 14. Joyce Kardol 13:28:36
 15. Sjo Smeets 13:28:48
 16. Joyce Kardol 13:30:52
 17. Joyce Kardol 13:31:07
 18. Wim van Overveld 13:31:15
 19. Joyce Kardol 13:32:25
 20. Paranka Surminski 13:32:28
 21. Joyce Kardol 13:34:35
 22. Wilma Dirken 13:34:40
 23. Paranka Surminski 13:35:15
 24. Joyce Kardol 13:35:41
 25. Caroline van Brakel 13:35:45
 26. Paranka Surminski 13:35:58
 27. Paranka Surminski 13:36:02
 28. Joyce Kardol 13:36:23
 29. Hermen Vreugdenhil 13:36:28
 30. Joyce Kardol 13:38:28
 31. Joyce Kardol 13:38:50
 32. Jan Heijman 13:39:02
 33. Joyce Kardol 13:40:16
 34. Gedeputeerde van Merrienboer 13:40:29
 35. Joyce Kardol 13:42:43
 36. Caroline van Brakel 13:42:46
 37. Joyce Kardol 13:45:56
 38. Tineke Klitsie 13:46:01
 39. Gedeputeerde van Merrienboer 13:46:42
 40. Hermen Vreugdenhil 13:47:51
 41. Joyce Kardol 13:47:57
 42. Hermen Vreugdenhil 13:48:02
 43. Gedeputeerde van Merrienboer 13:48:38
 44. Alexander van Hattem 13:51:37
 45. Joyce Kardol 13:51:41
 46. Gedeputeerde van Merrienboer 13:52:19
 47. Joyce Kardol 13:53:50
 48. Caroline van Brakel 13:53:54
 49. Joyce Kardol 13:54:16
 50. Wilma Dirken 13:54:19
 51. Gedeputeerde van Merrienboer 13:54:55
 52. Wilma Dirken 13:54:59
 53. Alexander van Hattem 13:57:31
 54. Ben Maas 13:58:32
 55. Joyce Kardol 13:58:34
 56. Joyce Kardol 13:58:47
 57. Gedeputeerde van Merrienboer 13:58:49
 58. Alexander van Hattem 14:00:21
 59. Joyce Kardol 14:00:22
 60. Gedeputeerde van Merrienboer 14:01:12
 61. Alexander van Hattem 14:02:09
 62. Joyce Kardol 14:02:10
 63. Joyce Kardol 14:02:42
 64. Tineke Klitsie 14:02:46
 65. Gedeputeerde van Merrienboer 14:03:21
 66. Joyce Kardol 14:08:40
 67. Wilma Dirken 14:08:43
 68. Gedeputeerde van Merrienboer 14:09:11
 69. Joyce Kardol 14:10:56
 70. Wilma Dirken 14:11:04
 71. Gedeputeerde van Merrienboer 14:11:23
 72. Caroline van Brakel 14:11:35
 73. Joyce Kardol 14:13:50
 74. Sjo Smeets 14:13:56
 75. Joyce Kardol 14:14:55
 76. Gedeputeerde van Merrienboer 14:14:56
 77. Joyce Kardol 14:15:28
 78. Alexander van Hattem 14:15:33
 79. Joyce Kardol 14:15:34
 80. Joyce Kardol 14:15:43
 81. Paranka Surminski 14:21:58
 82. Gedeputeerde van Merrienboer 14:22:32
 83. Joyce Kardol 14:24:12
 84. Tineke Klitsie 14:24:18
 85. Gedeputeerde van Merrienboer 14:24:41
 86. Joyce Kardol 14:24:51
 87. Gedeputeerde van Merrienboer 14:24:58
 88. Ben Maas 14:24:59
 89. Joyce Kardol 14:25:01
 90. Gedeputeerde van Merrienboer 14:25:23
 91. Joyce Kardol 14:25:42
 92. Caroline van Brakel 14:25:44
 93. Gedeputeerde van Merrienboer 14:26:34
 94. Joyce Kardol 14:27:21
 95. Caroline van Brakel 14:27:25
 96. Joyce Kardol 14:27:44
 97. Gedeputeerde van Merrienboer 14:27:49
 98. Hermen Vreugdenhil 14:28:04
 99. Joyce Kardol 14:28:24

Einde vergadering