Nu aan het woord

Agendapunt

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Themavergadering over de Statenmededeling vastgestelde jaarstukken van de Brabantse Omgevingsdiensten (OMWB, ODBN en ODZOB)

Einde vergadering