1 Statendag 2 december 2016

2 09.30 UUR - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE EN INSPREKERS 2 december 2016

Bijlagen

 1. 09.30 UUR - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE EN INSPREKERS 2 DECEMBER 2016 34 KB
 2. Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 70 KB
 3. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 52 KB
 4. Bijlage 1 Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden - Wijziging begroting besluit Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 25 KB
 5. Statenvoorstel 86/16 Evaluatie nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen 100 KB
 6. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 86/16 Evaluatie nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen 47 KB
 7. Bijlage 1 Statenvoorstel 86/16 Evaluatie nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen - Evaluatie Verbonden Partijen 2016 November 2016 445 KB
 8. Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 81 KB
 9. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 44 KB
 10. Bijlage 1 Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 - Toets op Financiele Kaders 1,7 MB
 11. Bijlage 2 Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 - Wijziging begroting bij Statenvoorstel 114 KB
 12. Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 113 KB
 13. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 161 KB
 14. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 46 KB
 15. Bijlage 1 Statenvoorstel 93/16 : Bijlage wijziging begroting bij Statenvoorstel 93/16 A 23 KB

3 10.00 UUR - 11.30 UUR THEMA RUIMTE 2 DECEMBER 2016

4 10.00 UUR - 12.15 UUR THEMA LANDBOUW 2 DECEMBER 2016

5 11.35 UUR - 12.35 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 2 DECEMBER 2016

6 13.10 UUR - 14.40 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 2 DECEMBER 2016

7 13.10 UUR - 14.40 UUR THEMA RUIMTE 2 DECEMBER 2016

8 14.45 UUR - 15.45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 2 DECEMBER 2016

9 14.45 UUR - 15.45 UUR THEMA MOBILITEIT 2 DECEMBER 2016

10 15.50 UUR - 16.50 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 2 DECEMBER 2016

11 15.50 UUR - 16.50 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL 2 DECEMBER 2016