Nu aan het woord

Agendapunt

1 Statendag 16 december 2016

6 11.15 UUR - Vergadering Provinciale Staten 16 december 2016

6.1 Vaststellen agenda

6.3 ACTUELE MOTIES

6.4 STEMMING

6.4.1 Statenvoorstel 102/16 Lijst Ingekomen Stukken periode 22 oktober 2016 tot en met 16 november 2016

6.4.2 Statenvoorstel 103/16 Notulen Provinciale Staten 21 oktober 2016

6.5 BESPREEKSTUKKEN (incl. stemming)

6.5.1 Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 104 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 263 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 81/16: Artikelsgewijze toelichting op de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 129 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 81/16: Advies d.d. 2 september van Brabant Advies inzake de uitgangspunten voor de Verordening natuurbescherming. 954 KB
 5. Amendement A1 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen vrijstelling verspreiding meststoffen nabij kwetsbare natuur, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 122 KB
 6. Amendement A2 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Borging onafhankelijkheid voorzitter FBE, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 84 KB
 7. Amendement A3 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Schrappen artikel 5.8 aanvullende eisen met betrekking tot de jacht, ingediend door ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 56 KB
 8. Amendement A4 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Intrinsieke waarde van het dier, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 145 KB
 9. Amendement A5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Definitie duurzaam beheer, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 134 KB
 10. Amendement A6 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evaluatie effectiviteit ingezette middelen, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 133 KB
 11. Amendement A7 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Vierjarig en geëvalueerd faunabeheerplan, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 108 KB
 12. Amendement A8 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Onderbouwing van doden als enige oplossing, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 165 KB
 13. Amendement A9 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evenwichtige bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 176 KB
 14. Amendement A10 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen jacht zonder noodzaak, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 218 KB
 15. Motie M3 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Actieve Natuurbescherming, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 129 KB
 16. Motie M4 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Handhaving en toezicht Wet Natuurbescherming, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 77 KB
 17. Motie M5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen verplichte vervroegde aanpassing van stallen ouder dan 15 jaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 84 KB
 18. Motie M6 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: PS beslist over vrijstellingen, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 81 KB
 19. Motie M7 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Schadepreventie i.p.v. aantalsreductie en structurele bij voorkeur diervriendelijke methoden leidend bij Faunabeheer, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus, Lokaal Brabant en PVV (AANGENOMEN) 160 KB
 20. Motie M8 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Onderzoek mogelijkheden provincie met betrekking tot evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 191 KB
 21. Motie M9 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 224 KB
 22. Motie M10 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Gelijkwaardige bescherming alle soorten, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 74 KB
 23. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 261 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters - Bruijnen 11:46:43
 2. Voorzitter PS 11:49:04
 3. Hermen Vreugdenhil 11:49:06
 4. Voorzitter PS 11:49:23
 5. Suzanne Otters - Bruijnen 11:49:24
 6. Voorzitter PS 11:49:36
 7. Hermen Vreugdenhil 11:49:37
 8. Voorzitter PS 11:49:49
 9. Voorzitter PS 11:49:50
 10. Suzanne Otters - Bruijnen 11:49:56
 11. Voorzitter PS 11:50:18
 12. René Kuijken 11:50:39
 13. Voorzitter PS 11:52:36
 14. Voorzitter PS 11:52:48
 15. Roy de Jonge 11:53:06
 16. Voorzitter PS 11:54:33
 17. René Kuijken 11:54:37
 18. Voorzitter PS 11:55:02
 19. Voorzitter PS 11:55:11
 20. René Kuijken 11:55:12
 21. Voorzitter PS 11:55:18
 22. Voorzitter PS 11:55:26
 23. Suzanne Otters - Bruijnen 11:55:35
 24. Voorzitter PS 11:55:42
 25. Voorzitter PS 11:55:57
 26. Suzanne Otters - Bruijnen 11:55:59
 27. Voorzitter PS 11:56:10
 28. Voorzitter PS 11:56:14
 29. Marco van der Wel 11:56:29
 30. Voorzitter PS 11:56:36
 31. Voorzitter PS 11:57:11
 32. Hermen Vreugdenhil 11:57:14
 33. Voorzitter PS 11:57:30
 34. Voorzitter PS 11:57:33
 35. Hermen Vreugdenhil 11:57:41
 36. Voorzitter PS 11:57:58
 37. Voorzitter PS 11:59:08
 38. Alexander van Hattem 11:59:20
 39. Voorzitter PS 12:02:09
 40. Femke Dingemans 12:02:29
 41. Voorzitter PS 12:03:43
 42. Hagar Roijackers 12:03:50
 43. Voorzitter PS 12:04:09
 44. Voorzitter PS 12:04:10
 45. Voorzitter PS 12:04:23
 46. Hagar Roijackers 12:04:24
 47. Voorzitter PS 12:04:43
 48. Voorzitter PS 12:04:54
 49. Martijn de Kort 12:05:14
 50. Voorzitter PS 12:08:16
 51. Hagar Roijackers 12:08:33
 52. Voorzitter PS 12:11:06
 53. Paranka Surminski 12:11:49
 54. Voorzitter PS 12:15:51
 55. Suzanne Otters - Bruijnen 12:15:53
 56. Voorzitter PS 12:16:30
 57. Paranka Surminski 12:16:32
 58. Voorzitter PS 12:17:03
 59. Suzanne Otters - Bruijnen 12:17:08
 60. Voorzitter PS 12:17:12
 61. Paranka Surminski 12:17:14
 62. Voorzitter PS 12:17:21
 63. Hagar Roijackers 12:17:25
 64. Voorzitter PS 12:17:51
 65. Suzanne Otters - Bruijnen 12:18:00
 66. Voorzitter PS 12:18:14
 67. Hagar Roijackers 12:18:16
 68. Voorzitter PS 12:18:25
 69. Suzanne Otters - Bruijnen 12:18:28
 70. Voorzitter PS 12:18:30
 71. Paranka Surminski 12:18:34
 72. Voorzitter PS 12:21:04
 73. Hermen Vreugdenhil 12:21:20
 74. Marco van der Wel 12:25:05
 75. Voorzitter PS 12:25:07
 76. Horst Oosterveer 12:25:09
 77. Voorzitter PS 12:25:40
 78. Paranka Surminski 12:25:46
 79. Voorzitter PS 12:26:03
 80. Hermen Vreugdenhil 12:26:05
 81. Voorzitter PS 12:27:17
 82. Hagar Roijackers 12:27:20
 83. Voorzitter PS 12:27:36
 84. Voorzitter PS 12:27:47
 85. Voorzitter PS 12:28:12
 86. Voorzitter PS 12:28:41
 87. Hagar Roijackers 12:28:43
 88. Voorzitter PS 12:29:11
 89. Voorzitter PS 12:29:18
 90. Voorzitter PS 12:29:54
 91. Hermen Vreugdenhil 12:30:05
 92. Marco van der Wel 12:30:22
 93. Voorzitter PS 12:30:36
 94. Voorzitter PS 12:30:45
 95. Hermen Vreugdenhil 12:30:53
 96. Voorzitter PS 12:31:21
 97. Marco van der Wel 12:31:22
 98. Voorzitter PS 12:31:33
 99. Voorzitter PS 12:32:01
 100. Voorzitter PS 12:32:39
 101. Nico Heijmans 12:32:53
 102. Voorzitter PS 12:33:11
 103. Hermen Vreugdenhil 12:33:12
 104. Voorzitter PS 12:33:57
 105. Voorzitter PS 12:34:29
 106. Nico Heijmans 12:34:30
 107. Voorzitter PS 12:34:37
 108. Voorzitter PS 12:35:29
 109. Voorzitter PS 12:35:31
 110. Voorzitter PS 12:35:32
 111. Voorzitter PS 12:35:49
 112. Hermen Vreugdenhil 12:35:55
 113. Voorzitter PS 12:36:33
 114. Nico Heijmans 12:36:44
 115. Voorzitter PS 12:36:58
 116. Maurice Spapens 12:37:06
 117. Maurice Spapens 12:37:07
 118. Hermen Vreugdenhil 12:37:09
 119. Alexander van Hattem 12:37:24
 120. Voorzitter PS 12:37:30
 121. Nico Heijmans 12:37:31
 122. Voorzitter PS 12:37:35
 123. Voorzitter PS 12:38:19
 124. Ton Braspenning 12:38:33
 125. Voorzitter PS 12:38:48
 126. Hermen Vreugdenhil 12:38:49
 127. Voorzitter PS 12:39:14
 128. Voorzitter PS 12:40:00
 129. Voorzitter PS 12:40:12
 130. Nico Heijmans 12:40:27
 131. Voorzitter PS 12:40:37
 132. Jan Heijman 12:40:50
 133. Voorzitter PS 12:41:07
 134. Voorzitter PS 12:41:10

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

6.5.1 Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 104 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 263 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 81/16: Artikelsgewijze toelichting op de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 129 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 81/16: Advies d.d. 2 september van Brabant Advies inzake de uitgangspunten voor de Verordening natuurbescherming. 954 KB
 5. Amendement A1 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen vrijstelling verspreiding meststoffen nabij kwetsbare natuur, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 122 KB
 6. Amendement A2 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Borging onafhankelijkheid voorzitter FBE, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 84 KB
 7. Amendement A3 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Schrappen artikel 5.8 aanvullende eisen met betrekking tot de jacht, ingediend door ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 56 KB
 8. Amendement A4 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Intrinsieke waarde van het dier, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 145 KB
 9. Amendement A5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Definitie duurzaam beheer, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 134 KB
 10. Amendement A6 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evaluatie effectiviteit ingezette middelen, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 133 KB
 11. Amendement A7 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Vierjarig en geëvalueerd faunabeheerplan, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 108 KB
 12. Amendement A8 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Onderbouwing van doden als enige oplossing, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 165 KB
 13. Amendement A9 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evenwichtige bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 176 KB
 14. Amendement A10 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen jacht zonder noodzaak, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 218 KB
 15. Motie M3 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Actieve Natuurbescherming, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 129 KB
 16. Motie M4 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Handhaving en toezicht Wet Natuurbescherming, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 77 KB
 17. Motie M5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen verplichte vervroegde aanpassing van stallen ouder dan 15 jaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 84 KB
 18. Motie M6 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: PS beslist over vrijstellingen, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 81 KB
 19. Motie M7 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Schadepreventie i.p.v. aantalsreductie en structurele bij voorkeur diervriendelijke methoden leidend bij Faunabeheer, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus, Lokaal Brabant en PVV (AANGENOMEN) 160 KB
 20. Motie M8 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Onderzoek mogelijkheden provincie met betrekking tot evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 191 KB
 21. Motie M9 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 224 KB
 22. Motie M10 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Gelijkwaardige bescherming alle soorten, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 74 KB
 23. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 261 KB

Sprekers

 1. Gedeputeerde Van den Hout 12:44:03
 2. Voorzitter PS 12:44:18
 3. Gedeputeerde Van den Hout 12:44:21
 4. Voorzitter PS 12:45:08
 5. Hagar Roijackers 12:45:10
 6. Voorzitter PS 12:45:20
 7. Voorzitter PS 12:45:29
 8. Hagar Roijackers 12:45:30
 9. Voorzitter PS 12:45:41
 10. Voorzitter PS 12:47:20
 11. Hermen Vreugdenhil 12:47:22
 12. Voorzitter PS 12:47:39
 13. Voorzitter PS 12:49:13
 14. Alexander van Hattem 12:49:15
 15. Voorzitter PS 12:49:22
 16. Voorzitter PS 12:50:02
 17. Gedeputeerde Van den Hout 12:50:05
 18. Voorzitter PS 12:50:32
 19. Alexander van Hattem 12:50:37
 20. Voorzitter PS 12:50:48
 21. Voorzitter PS 12:52:59
 22. Marco van der Wel 12:53:03
 23. Voorzitter PS 12:53:08
 24. Voorzitter PS 12:53:12
 25. Voorzitter PS 12:53:21
 26. Marco van der Wel 12:53:22
 27. Voorzitter PS 12:53:36
 28. Voorzitter PS 12:54:40
 29. Hagar Roijackers 12:54:45
 30. Voorzitter PS 12:55:04
 31. Gedeputeerde Van den Hout 12:55:11
 32. Hagar Roijackers 12:55:21
 33. Voorzitter PS 12:55:42
 34. Voorzitter PS 12:56:13
 35. Voorzitter PS 12:57:02
 36. Voorzitter PS 12:57:05
 37. Marco van der Wel 12:57:11
 38. Voorzitter PS 12:57:38
 39. Gedeputeerde Van den Hout 12:57:40
 40. Marco van der Wel 12:57:58
 41. Voorzitter PS 12:57:59
 42. Voorzitter PS 12:58:21
 43. Voorzitter PS 12:59:12
 44. Harry van den Berg 12:59:13
 45. Voorzitter PS 12:59:21
 46. Gedeputeerde Van den Hout 12:59:26
 47. Voorzitter PS 13:00:08
 48. Hermen Vreugdenhil 13:00:10
 49. Voorzitter PS 13:00:23
 50. Hermen Vreugdenhil 13:00:32
 51. Voorzitter PS 13:00:33
 52. Voorzitter PS 13:00:45
 53. Gedeputeerde Van den Hout 13:00:47
 54. Voorzitter PS 13:01:06
 55. Hagar Roijackers 13:01:09
 56. Voorzitter PS 13:01:44
 57. Hagar Roijackers 13:02:02
 58. Voorzitter PS 13:02:10
 59. Voorzitter PS 13:02:21
 60. Voorzitter PS 13:02:37
 61. René Kuijken 13:02:40
 62. Voorzitter PS 13:03:04
 63. Voorzitter PS 13:03:30
 64. Voorzitter PS 13:04:43
 65. Voorzitter PS 13:04:46
 66. Hermen Vreugdenhil 13:04:47
 67. Voorzitter PS 13:05:05
 68. Voorzitter PS 13:05:06
 69. Voorzitter PS 13:05:40
 70. Voorzitter PS 13:06:12
 71. Voorzitter PS 13:06:39
 72. Ton Braspenning 13:06:41
 73. Voorzitter PS 13:06:54
 74. Gedeputeerde Van den Hout 13:06:56
 75. Ton Braspenning 13:07:05
 76. Voorzitter PS 13:07:06
 77. Voorzitter PS 13:07:09
 78. Voorzitter PS 13:07:17
 79. Voorzitter PS 13:07:33
 80. Voorzitter PS 13:07:35
 81. Wouter Bollen 13:07:37
 82. Voorzitter PS 13:08:15
 83. Gedeputeerde Van den Hout 13:08:17
 84. Voorzitter PS 13:08:42
 85. Voorzitter PS 13:09:44
 86. Marco van der Wel 13:09:50
 87. Voorzitter PS 13:10:12
 88. Gedeputeerde Van den Hout 13:10:13
 89. Marco van der Wel 13:10:21
 90. Voorzitter PS 13:10:22
 91. Voorzitter PS 13:10:41
 92. Voorzitter PS 13:10:47
 93. Gedeputeerde Van den Hout 13:10:52
 94. Voorzitter PS 13:11:41
 95. Suzanne Otters - Bruijnen 13:12:16
 96. Voorzitter PS 13:13:08
 97. Voorzitter PS 13:13:14
 98. Ton Braspenning 13:13:28
 99. Voorzitter PS 13:14:29
 100. Arend Meijer 13:14:36
 101. Voorzitter PS 13:15:07
 102. Ton Braspenning 13:15:08
 103. Voorzitter PS 13:15:40
 104. Arend Meijer 13:15:42
 105. Voorzitter PS 13:16:05
 106. Ton Braspenning 13:16:06
 107. Voorzitter PS 13:16:32
 108. Nico Heijmans 13:16:34
 109. Voorzitter PS 13:16:50
 110. Voorzitter PS 13:17:12
 111. Voorzitter PS 13:17:17
 112. Ton Braspenning 13:17:24
 113. Ton Braspenning 13:17:34
 114. Ton Braspenning 13:17:35
 115. Voorzitter PS 13:18:09
 116. Voorzitter PS 13:18:12
 117. Voorzitter PS 13:18:21
 118. Alexander van Hattem 13:18:48
 119. Voorzitter PS 13:20:46
 120. Voorzitter PS 13:21:09
 121. Martijn de Kort 13:21:33
 122. Voorzitter PS 13:21:56
 123. Hagar Roijackers 13:22:07
 124. Voorzitter PS 13:23:11
 125. Paranka Surminski 13:23:35
 126. Voorzitter PS 13:24:13
 127. Voorzitter PS 13:25:02
 128. Hermen Vreugdenhil 13:25:14
 129. Voorzitter PS 13:27:43
 130. Wouter Bollen 13:27:47
 131. Voorzitter PS 13:28:45
 132. Hermen Vreugdenhil 13:28:48
 133. Voorzitter PS 13:29:38
 134. Wouter Bollen 13:29:48
 135. Voorzitter PS 13:29:58
 136. Arend Meijer 13:30:00
 137. Voorzitter PS 13:30:14
 138. Hermen Vreugdenhil 13:30:15
 139. Voorzitter PS 13:30:47
 140. Ton Braspenning 13:30:49
 141. Voorzitter PS 13:31:12
 142. Hermen Vreugdenhil 13:31:13
 143. Voorzitter PS 13:31:18
 144. Marco van der Wel 13:31:19
 145. Marco van der Wel 13:31:24
 146. Voorzitter PS 13:31:41
 147. Hermen Vreugdenhil 13:31:47
 148. Marco van der Wel 13:32:13
 149. Voorzitter PS 13:32:27
 150. Hermen Vreugdenhil 13:32:33
 151. Hermen Vreugdenhil 13:32:39
 152. Voorzitter PS 13:32:59
 153. Voorzitter PS 13:33:30
 154. Gedeputeerde Van den Hout 13:33:31
 155. Voorzitter PS 13:34:02
 156. Alexander van Hattem 13:34:05
 157. Voorzitter PS 13:34:24
 158. Gedeputeerde Van den Hout 13:34:29
 159. Voorzitter PS 13:35:03
 160. Alexander van Hattem 13:35:09
 161. Voorzitter PS 13:35:33
 162. Gedeputeerde Van den Hout 13:35:35
 163. Voorzitter PS 13:36:22
 164. Alexander van Hattem 13:36:24
 165. Voorzitter PS 13:36:44
 166. Gedeputeerde Van den Hout 13:37:00
 167. Voorzitter PS 13:38:00
 168. Stijn Smeulders 13:38:28
 169. Voorzitter PS 13:38:37
 170. Voorzitter PS 13:39:03
 171. Voorzitter PS 13:40:10
 172. Voorzitter PS 13:40:14
 173. Marco van der Wel 13:40:18
 174. Voorzitter PS 13:40:31
 175. Voorzitter PS 13:41:12
 176. Voorzitter PS 13:41:53
 177. Voorzitter PS 13:42:12
 178. Marco van der Wel 13:42:38
 179. Jan Heijman 13:43:05

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

6.5.1 Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 104 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 263 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 81/16: Artikelsgewijze toelichting op de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 129 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 81/16: Advies d.d. 2 september van Brabant Advies inzake de uitgangspunten voor de Verordening natuurbescherming. 954 KB
 5. Amendement A1 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen vrijstelling verspreiding meststoffen nabij kwetsbare natuur, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 122 KB
 6. Amendement A2 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Borging onafhankelijkheid voorzitter FBE, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 84 KB
 7. Amendement A3 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Schrappen artikel 5.8 aanvullende eisen met betrekking tot de jacht, ingediend door ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 56 KB
 8. Amendement A4 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Intrinsieke waarde van het dier, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 145 KB
 9. Amendement A5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Definitie duurzaam beheer, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 134 KB
 10. Amendement A6 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evaluatie effectiviteit ingezette middelen, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 133 KB
 11. Amendement A7 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Vierjarig en geëvalueerd faunabeheerplan, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 108 KB
 12. Amendement A8 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Onderbouwing van doden als enige oplossing, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 165 KB
 13. Amendement A9 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evenwichtige bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 176 KB
 14. Amendement A10 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen jacht zonder noodzaak, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 218 KB
 15. Motie M3 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Actieve Natuurbescherming, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 129 KB
 16. Motie M4 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Handhaving en toezicht Wet Natuurbescherming, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 77 KB
 17. Motie M5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen verplichte vervroegde aanpassing van stallen ouder dan 15 jaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 84 KB
 18. Motie M6 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: PS beslist over vrijstellingen, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 81 KB
 19. Motie M7 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Schadepreventie i.p.v. aantalsreductie en structurele bij voorkeur diervriendelijke methoden leidend bij Faunabeheer, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus, Lokaal Brabant en PVV (AANGENOMEN) 160 KB
 20. Motie M8 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Onderzoek mogelijkheden provincie met betrekking tot evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 191 KB
 21. Motie M9 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 224 KB
 22. Motie M10 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Gelijkwaardige bescherming alle soorten, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 74 KB
 23. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 261 KB

Sprekers

 1. Marco van der Wel 14:24:20
 2. Hermen Vreugdenhil 14:24:22
 3. Marco van der Wel 14:24:53
 4. Hermen Vreugdenhil 14:25:26
 5. Marco van der Wel 14:25:28
 6. Marco van der Wel 14:25:34
 7. Marco van der Wel 14:26:29

6.4 STEMMING

Sprekers

 1. Alexander van Hattem 14:26:43
 2. Marco van der Wel 14:26:56
 3. Suzanne Otters - Bruijnen 14:27:16
 4. René Kuijken 14:27:19
 5. Roy de Jonge 14:27:21
 6. Alexander van Hattem 14:27:23
 7. Femke Dingemans 14:27:25
 8. Martijn de Kort 14:27:28
 9. Hagar Roijackers 14:27:30
 10. Wim van Overveld 14:27:31
 11. Marco van der Wel 14:27:34
 12. Hermen Vreugdenhil 14:27:36
 13. Jan Heijman 14:27:38
 14. Suzanne Otters - Bruijnen 14:27:47
 15. René Kuijken 14:27:49
 16. Roy de Jonge 14:27:51
 17. Alexander van Hattem 14:27:52
 18. Femke Dingemans 14:27:55
 19. Martijn de Kort 14:27:57
 20. Hagar Roijackers 14:27:59
 21. Wim van Overveld 14:28:01
 22. Marco van der Wel 14:28:03
 23. Hermen Vreugdenhil 14:28:06
 24. Jan Heijman 14:28:09
 25. Suzanne Otters - Bruijnen 14:28:17
 26. René Kuijken 14:28:19
 27. Roy de Jonge 14:28:21
 28. Alexander van Hattem 14:28:24
 29. Femke Dingemans 14:28:26
 30. Martijn de Kort 14:28:29
 31. Hagar Roijackers 14:28:30
 32. Wim van Overveld 14:28:32
 33. Marco van der Wel 14:28:35
 34. Hermen Vreugdenhil 14:28:37
 35. Jan Heijman 14:28:39
 36. Suzanne Otters - Bruijnen 14:28:54
 37. René Kuijken 14:28:55
 38. Roy de Jonge 14:28:57
 39. Alexander van Hattem 14:28:59
 40. Femke Dingemans 14:29:01
 41. Martijn de Kort 14:29:03
 42. Hagar Roijackers 14:29:05
 43. Wim van Overveld 14:29:06
 44. Marco van der Wel 14:29:09
 45. Hermen Vreugdenhil 14:29:11
 46. Jan Heijman 14:29:13
 47. Suzanne Otters - Bruijnen 14:29:31
 48. René Kuijken 14:29:33
 49. Roy de Jonge 14:29:35
 50. Alexander van Hattem 14:29:37
 51. Femke Dingemans 14:29:39
 52. Martijn de Kort 14:29:41
 53. Hagar Roijackers 14:29:47
 54. Wim van Overveld 14:29:49
 55. Marco van der Wel 14:29:51
 56. Hermen Vreugdenhil 14:29:53
 57. Jan Heijman 14:29:55
 58. Suzanne Otters - Bruijnen 14:30:05
 59. René Kuijken 14:30:07
 60. Roy de Jonge 14:30:09
 61. Alexander van Hattem 14:30:12
 62. Femke Dingemans 14:30:14
 63. Martijn de Kort 14:30:19
 64. Hagar Roijackers 14:30:21
 65. Wim van Overveld 14:30:23
 66. Marco van der Wel 14:30:27
 67. Hermen Vreugdenhil 14:30:29
 68. Jan Heijman 14:30:31
 69. Suzanne Otters - Bruijnen 14:30:58
 70. René Kuijken 14:31:00
 71. Roy de Jonge 14:31:02
 72. Alexander van Hattem 14:31:04
 73. Femke Dingemans 14:31:06
 74. Martijn de Kort 14:31:08
 75. Hagar Roijackers 14:31:10
 76. Wim van Overveld 14:31:12
 77. Marco van der Wel 14:31:14
 78. Hermen Vreugdenhil 14:31:16
 79. Jan Heijman 14:31:18
 80. Suzanne Otters - Bruijnen 14:31:27
 81. René Kuijken 14:31:29
 82. Roy de Jonge 14:31:31
 83. Alexander van Hattem 14:31:33
 84. Femke Dingemans 14:31:35
 85. Martijn de Kort 14:31:37
 86. Hagar Roijackers 14:31:39
 87. Wim van Overveld 14:31:41
 88. Marco van der Wel 14:31:42
 89. Hermen Vreugdenhil 14:31:45
 90. Jan Heijman 14:31:48
 91. Suzanne Otters - Bruijnen 14:32:02
 92. René Kuijken 14:32:04
 93. Roy de Jonge 14:32:06
 94. Alexander van Hattem 14:32:08
 95. Femke Dingemans 14:32:10
 96. Martijn de Kort 14:32:12
 97. Hagar Roijackers 14:32:13
 98. Wim van Overveld 14:32:15
 99. Marco van der Wel 14:32:18
 100. Hermen Vreugdenhil 14:32:20
 101. Jan Heijman 14:32:21
 102. Suzanne Otters - Bruijnen 14:32:34
 103. René Kuijken 14:32:36
 104. Roy de Jonge 14:32:38
 105. Alexander van Hattem 14:32:39
 106. Femke Dingemans 14:32:42
 107. Martijn de Kort 14:32:44
 108. Hagar Roijackers 14:32:46
 109. Wim van Overveld 14:32:48
 110. Marco van der Wel 14:32:51
 111. Hermen Vreugdenhil 14:32:53
 112. Jan Heijman 14:32:55
 113. Jan Heijman 14:33:11
 114. Voorzitter PS 14:33:18
 115. Voorzitter PS 14:33:53
 116. Jan Heijman 14:33:58
 117. Voorzitter PS 14:34:02
 118. Nico Heijmans 14:34:10
 119. Voorzitter PS 14:34:15
 120. Voorzitter PS 14:34:32
 121. Jan Heijman 14:34:33
 122. Voorzitter PS 14:34:56

6.1 Vaststellen agenda

6.4 STEMMING

6.5.2 Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 70 KB
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 52 KB
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden - Wijziging begroting besluit Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 25 KB
 4. Motie M11 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 85/16: Betreuren wijzigen van aandeelhoudersinstructie door Gedeputeerde Staten zonder dit aan Provinciale Staten voor te leggen, ingediend door CDA en PVV (VERWORPEN) 134 KB
 5. Vastgesteld besluit Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 447 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters - Bruijnen 14:37:35
 2. Voorzitter PS 14:38:33
 3. René Kuijken 14:38:46
 4. Voorzitter PS 14:41:36
 5. Marco van der Wel 14:41:38
 6. Voorzitter PS 14:41:55
 7. Voorzitter PS 14:42:12
 8. Marco van der Wel 14:42:13
 9. Voorzitter PS 14:42:18
 10. Voorzitter PS 14:42:30
 11. Voorzitter PS 14:44:10
 12. Alexander van Hattem 14:44:26
 13. Voorzitter PS 14:48:16
 14. Voorzitter PS 14:48:45
 15. Martijn de Kort 14:49:00
 16. Voorzitter PS 14:49:21
 17. Hagar Roijackers 14:49:35
 18. Voorzitter PS 14:52:21
 19. Paranka Surminski 14:52:32
 20. Nico Heijmans 14:53:08
 21. Voorzitter PS 14:53:10
 22. Gedeputeerde Van den Hout 14:53:35
 23. Voorzitter PS 14:54:31
 24. René Kuijken 14:54:43
 25. Voorzitter PS 14:55:08
 26. Voorzitter PS 14:55:20
 27. René Kuijken 14:55:21
 28. Voorzitter PS 14:55:38
 29. Voorzitter PS 14:56:10
 30. Suzanne Otters - Bruijnen 14:56:13
 31. Voorzitter PS 14:56:21
 32. Voorzitter PS 14:57:06
 33. Alexander van Hattem 14:57:10
 34. Voorzitter PS 14:57:30
 35. Voorzitter PS 14:57:37
 36. Alexander van Hattem 14:57:38
 37. Voorzitter PS 14:57:43
 38. Voorzitter PS 14:58:05
 39. René Kuijken 14:58:33
 40. Voorzitter PS 14:59:25
 41. Alexander van Hattem 14:59:43
 42. Voorzitter PS 15:00:39
 43. Hagar Roijackers 15:00:51
 44. Voorzitter PS 15:01:38
 45. Gedeputeerde Van den Hout 15:02:01
 46. Voorzitter PS 15:02:44
 47. René Kuijken 15:02:46
 48. Gedeputeerde Van den Hout 15:03:02
 49. Voorzitter PS 15:03:08
 50. René Kuijken 15:03:14
 51. Hagar Roijackers 15:03:23
 52. Voorzitter PS 15:03:33
 53. Gedeputeerde Van den Hout 15:03:35
 54. Voorzitter PS 15:04:18
 55. René Kuijken 15:04:19

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

6.5.2 Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden

6.4 STEMMING

6.5.3 Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 81 KB
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 44 KB
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 - Toets op Financiele Kaders 1,7 MB
 4. Bijlage 2 Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 - Wijziging begroting bij Statenvoorstel 114 KB
 5. Vastgesteld besluit Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 43 KB

Sprekers

 1. Hubert Koevoets 15:13:49
 2. Voorzitter PS 15:14:06
 3. Voorzitter PS 15:16:44
 4. Arno Uijlenhoet 15:16:47
 5. Voorzitter PS 15:17:00
 6. Voorzitter PS 15:17:23
 7. Voorzitter PS 15:17:26
 8. Stijn Steenbakkers 15:17:31
 9. Voorzitter PS 15:18:07
 10. Voorzitter PS 15:18:28
 11. Voorzitter PS 15:18:46
 12. Voorzitter PS 15:19:03
 13. Stijn Steenbakkers 15:19:22
 14. Voorzitter PS 15:19:33
 15. Voorzitter PS 15:19:39
 16. Voorzitter PS 15:22:33
 17. Joyce Kardol 15:22:53
 18. Voorzitter PS 15:25:43
 19. Suat Kutlu 15:25:55
 20. Voorzitter PS 15:27:48
 21. Stijn Steenbakkers 15:27:49
 22. Voorzitter PS 15:28:11
 23. Voorzitter PS 15:28:14
 24. Suat Kutlu 15:28:15
 25. Voorzitter PS 15:28:28
 26. Voorzitter PS 15:30:00
 27. Martijn de Kort 15:30:20
 28. Voorzitter PS 15:31:19
 29. Stijn Steenbakkers 15:31:24
 30. Stijn Steenbakkers 15:31:25
 31. Voorzitter PS 15:31:52
 32. Voorzitter PS 15:31:58
 33. Martijn de Kort 15:32:01
 34. Voorzitter PS 15:32:17
 35. Voorzitter PS 15:32:46
 36. Martijn de Kort 15:32:54
 37. Voorzitter PS 15:33:23
 38. Voorzitter PS 15:33:34
 39. Arno Uijlenhoet 15:33:36
 40. Voorzitter PS 15:33:51
 41. Martijn de Kort 15:33:54
 42. Voorzitter PS 15:34:05
 43. Voorzitter PS 15:34:12
 44. Stijn Steenbakkers 15:34:16
 45. Voorzitter PS 15:34:36
 46. Martijn de Kort 15:34:37
 47. Stijn Steenbakkers 15:34:44
 48. Voorzitter PS 15:34:46
 49. Voorzitter PS 15:34:50
 50. Voorzitter PS 15:34:54
 51. Arno Uijlenhoet 15:35:09
 52. Voorzitter PS 15:37:46
 53. Voorzitter PS 15:38:08
 54. Martijn de Kort 15:38:11
 55. Voorzitter PS 15:38:22
 56. Voorzitter PS 15:38:24
 57. Voorzitter PS 15:38:29
 58. Martijn de Kort 15:38:54
 59. Martijn de Kort 15:39:02
 60. Arno Uijlenhoet 15:39:03
 61. Voorzitter PS 15:39:09
 62. Voorzitter PS 15:39:12
 63. Voorzitter PS 15:39:18
 64. Martijn de Kort 15:39:38
 65. Voorzitter PS 15:40:01
 66. Marco van der Wel 15:40:23
 67. Voorzitter PS 15:41:36
 68. Voorzitter PS 15:41:48
 69. Gedeputeerde Pauli 15:42:06
 70. Voorzitter PS 15:43:11
 71. Stijn Steenbakkers 15:43:13
 72. Voorzitter PS 15:43:27
 73. Voorzitter PS 15:43:29
 74. Voorzitter PS 15:46:56
 75. Marco van der Wel 15:46:58
 76. Voorzitter PS 15:47:15
 77. Voorzitter PS 15:47:22
 78. Voorzitter PS 15:48:04
 79. Marco van der Wel 15:48:05
 80. Voorzitter PS 15:48:19
 81. Gedeputeerde Pauli 15:48:20
 82. Voorzitter PS 15:48:30
 83. Gedeputeerde Pauli 15:48:34
 84. Voorzitter PS 15:50:40
 85. Stijn Steenbakkers 15:50:45
 86. Voorzitter PS 15:50:55
 87. Voorzitter PS 15:51:06
 88. Gedeputeerde Pauli 15:51:13
 89. Voorzitter PS 15:51:51
 90. Voorzitter PS 15:51:53
 91. Stijn Steenbakkers 15:51:54
 92. Voorzitter PS 15:52:03
 93. Voorzitter PS 15:52:28
 94. Marco van der Wel 15:52:30
 95. Voorzitter PS 15:52:43
 96. Voorzitter PS 15:52:58
 97. Voorzitter PS 15:53:13
 98. Voorzitter PS 15:53:49
 99. Stijn Steenbakkers 15:54:16
 100. Voorzitter PS 15:55:42
 101. Arno Uijlenhoet 15:56:06
 102. Voorzitter PS 15:57:14
 103. Gedeputeerde Pauli 15:57:29
 104. Voorzitter PS 15:59:06
 105. Stijn Steenbakkers 15:59:09
 106. Stijn Steenbakkers 15:59:10
 107. Voorzitter PS 15:59:51
 108. Gedeputeerde Pauli 15:59:53
 109. Voorzitter PS 16:00:32
 110. Stijn Steenbakkers 16:00:40
 111. Voorzitter PS 16:00:41
 112. Voorzitter PS 16:01:02
 113. Voorzitter PS 16:01:30
 114. Voorzitter PS 16:01:31
 115. Joyce Kardol 16:01:34
 116. Voorzitter PS 16:01:54
 117. Gedeputeerde Pauli 16:01:56
 118. Joyce Kardol 16:02:15
 119. Voorzitter PS 16:02:28
 120. Joyce Kardol 16:02:32
 121. Voorzitter PS 16:02:53
 122. Voorzitter PS 16:03:14
 123. Gedeputeerde Pauli 16:03:15
 124. Joyce Kardol 16:03:21
 125. Voorzitter PS 16:03:33

6.4 STEMMING

6.5.4 Statenvoorstel 97/16 Brabantse Omgevingsvisie, startdocument

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 97/16 Brabantse Omgevingsvisie, startdocument 84 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 97/16 Brabantse Omgevingsvisie, startdocument 47 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 97/16: Brabantse Omgevingsvisie Startdocument - Op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie startdocument 1,3 MB
 4. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 97/16 Brabantse Omgevingsvisie, startdocument 46 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 97/16 Brabantse Omgevingsvisie, startdocument 561 KB

Sprekers

 1. Wilma Dirken 16:05:18
 2. Voorzitter PS 16:08:00
 3. Caroline van Brakel 16:08:18
 4. Voorzitter PS 16:10:19
 5. Maarten Everling 16:10:36
 6. Voorzitter PS 16:11:09
 7. Alexander van Hattem 16:11:26
 8. Voorzitter PS 16:16:23
 9. Catharine Klitsie 16:16:34
 10. Voorzitter PS 16:19:16
 11. Ben Maas 16:19:29
 12. Ben Maas 16:19:40
 13. Voorzitter PS 16:24:09
 14. Sjo Smeets 16:24:25
 15. Voorzitter PS 16:26:22
 16. Paranka Surminski 16:26:35
 17. Voorzitter PS 16:28:51
 18. Hermen Vreugdenhil 16:29:08
 19. Voorzitter PS 16:32:37
 20. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:33:02
 21. Voorzitter PS 16:34:37
 22. Caroline van Brakel 16:34:41
 23. Voorzitter PS 16:35:13
 24. Caroline van Brakel 16:35:35
 25. Voorzitter PS 16:35:49
 26. Caroline van Brakel 16:35:51
 27. Voorzitter PS 16:36:06
 28. Voorzitter PS 16:38:18
 29. Alexander van Hattem 16:38:21
 30. Voorzitter PS 16:38:47
 31. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:38:49
 32. Voorzitter PS 16:39:44
 33. Alexander van Hattem 16:39:47
 34. Voorzitter PS 16:40:35
 35. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:40:39
 36. Voorzitter PS 16:40:46
 37. Voorzitter PS 16:40:52
 38. Sjo Smeets 16:40:55
 39. Voorzitter PS 16:41:15
 40. Voorzitter PS 16:41:18
 41. Voorzitter PS 16:41:42
 42. Voorzitter PS 16:42:55
 43. Caroline van Brakel 16:42:56
 44. Voorzitter PS 16:43:26
 45. Voorzitter PS 16:44:05
 46. Caroline van Brakel 16:44:09
 47. Voorzitter PS 16:44:38
 48. Voorzitter PS 16:45:37
 49. Alexander van Hattem 16:45:41
 50. Voorzitter PS 16:45:52
 51. Voorzitter PS 16:46:34
 52. Voorzitter PS 16:46:48
 53. Alexander van Hattem 16:46:51
 54. Voorzitter PS 16:47:18
 55. Voorzitter PS 16:47:25
 56. Voorzitter PS 16:48:57
 57. Voorzitter PS 16:52:33
 58. Voorzitter PS 16:52:54
 59. Voorzitter PS 16:53:19
 60. Alexander van Hattem 16:53:58
 61. Voorzitter PS 16:55:33
 62. Hermen Vreugdenhil 16:55:37
 63. Voorzitter PS 16:56:01
 64. Alexander van Hattem 16:56:02
 65. Voorzitter PS 16:56:19
 66. Voorzitter PS 16:56:41
 67. Hermen Vreugdenhil 16:56:53
 68. Alexander van Hattem 16:57:16
 69. Voorzitter PS 16:57:17
 70. Voorzitter PS 16:57:35
 71. Voorzitter PS 16:57:41
 72. Sjo Smeets 16:57:58
 73. Voorzitter PS 16:58:34

6.4 STEMMING

6.5.5 Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 113 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 161 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 46 KB
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 93/16 : Bijlage wijziging begroting bij Statenvoorstel 93/16 A 23 KB
 5. Vastgesteld besluit I Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 159 KB
 6. Vastgesteld besluit II Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 45 KB

Sprekers

 1. Ton Braspenning 17:00:30
 2. Voorzitter PS 17:01:48
 3. Hagar Roijackers 17:02:04
 4. Voorzitter PS 17:03:05
 5. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:03:30
 6. Voorzitter PS 17:05:31
 7. Voorzitter PS 17:05:35
 8. Ton Braspenning 17:05:38
 9. Voorzitter PS 17:05:52
 10. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:05:54
 11. Voorzitter PS 17:06:36
 12. Ton Braspenning 17:06:44
 13. Voorzitter PS 17:06:55
 14. Hagar Roijackers 17:06:59
 15. Voorzitter PS 17:07:33
 16. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:07:35
 17. Voorzitter PS 17:08:16
 18. Hagar Roijackers 17:08:17
 19. Voorzitter PS 17:08:42
 20. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:08:48
 21. Voorzitter PS 17:10:12
 22. Voorzitter PS 17:10:59
 23. Voorzitter PS 17:11:03

6.4 STEMMING

6.5.6 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 66 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 43 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - 4e en laatste begrotingswijziging (slotwijziging 2016) 418 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - 1e begrotingswijziging 2017 425 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - toelichting op beide begrotingswijzigingen 4,9 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - totaaloverzicht begrotingssubsidies 2016 1,4 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - totaaloverzicht begrotingssubsidies 2017 71 KB
 8. Nota van wijziging Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 459 KB
 9. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 252 KB
 10. Bijlage 1 Nota van Wijziging 96/16 : 4e en laatste begrotingswijziging 2016 slotwijziging 2016 430 KB
 11. Bijlage 2 Nota van Wijziging 96/16 : 1e begrotingswijziging 2017 428 KB
 12. Bijlage 3 Nota van Wijziging 96/16 : totaaloverzicht begrotingssubsidies 2016 3,7 MB
 13. Bijlage 4 Nota van Wijziging 96/16 : totaaloverzicht begrotingssubsidies 2017 483 KB
 14. Bijlage 5 Nota van Wijziging 96/16: toelichting op de 4e wijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 5,1 MB
 15. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 3,8 MB

Sprekers

 1. Patricia van der Kammen 17:13:05
 2. Voorzitter PS 17:14:20
 3. Patricia Brunklaus 17:14:33
 4. Voorzitter PS 17:15:51
 5. Voorzitter PS 17:16:02
 6. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:16:19
 7. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:16:20
 8. Voorzitter PS 17:17:36
 9. Patricia Brunklaus 17:17:38
 10. Voorzitter PS 17:18:07
 11. Patricia Brunklaus 17:19:03
 12. Voorzitter PS 17:19:07
 13. Voorzitter PS 17:19:15
 14. Voorzitter PS 17:19:31
 15. Voorzitter PS 17:21:07
 16. Voorzitter PS 17:21:27
 17. Patricia Brunklaus 17:21:28
 18. Voorzitter PS 17:21:41
 19. Voorzitter PS 17:22:20
 20. Stijn Steenbakkers 17:22:22
 21. Voorzitter PS 17:23:05
 22. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:23:08
 23. Voorzitter PS 17:23:36

6.4 STEMMING

einde vergadering