Dit is een video/livestream over 10 14:50 UUR - 15:50 UUR THEMA RUIMTE

Nu aan het woord

Agendapunt

10.1 Landschappelijke inpassing windmolens en locaties windturbines

Bijlagen

 1. Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over voorbeeldboek landschappelijke inpassing van windmolens betreft afhandeling toezegging tijdens Themabijeenkomst ruimte 15 juli 2016 67,9 MB
 2. Memo aan Provinciale Staten door Gedeputeerde Van Merrienboer over gedane toezegging inzake het overleggen van een kaart waarop aangegeven de locaties waarop geen windturbines opgericht kunnen worden. 1,4 MB

Sprekers

 1. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 14:54:07
 2. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 14:56:45
 3. Ben Maas Begin spreekmoment 14:56:58
 4. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 14:58:11
 5. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 14:58:39
 6. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:00:42
 7. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:01:55
 8. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:02:42
 9. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:03:49
 10. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:03:57
 11. Ben Maas Begin spreekmoment 15:04:05
 12. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:04:11
 13. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:04:54
 14. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:05:18
 15. Jan Heijman Begin spreekmoment 15:05:57
 16. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:06:02
 17. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:07:32
 18. Roland van Vugt Begin spreekmoment 15:08:04
 19. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:09:21
 20. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 15:09:24
 21. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:10:39
 22. Roland van Vugt Begin spreekmoment 15:10:44
 23. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:11:23
 24. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 15:11:26
 25. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:11:29
 26. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:12:04
 27. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 15:12:05
 28. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:12:17
 29. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:13:04
 30. Maarten Everling Begin spreekmoment 15:13:09
 31. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:13:34
 32. Ben Maas Begin spreekmoment 15:13:37
 33. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 15:14:21
 34. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:14:24
 35. Ben Maas Begin spreekmoment 15:14:34
 36. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 15:14:41
 37. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:14:43
 38. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:15:13
 39. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:15:43
 40. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:15:47
 41. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 15:15:59
 42. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:16:09
 43. Ben Maas Begin spreekmoment 15:16:11
 44. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:16:26
 45. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:16:45
 46. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:17:05
 47. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:17:27
 48. Ben Maas Begin spreekmoment 15:17:39
 49. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:17:40
 50. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:18:12
 51. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:18:53
 52. Jan Heijman Begin spreekmoment 15:19:19
 53. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:19:38
 54. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:20:28
 55. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:20:34
 56. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:23:13
 57. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:23:16
 58. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:23:23
 59. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:24:04
 60. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:24:06
 61. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:24:24
 62. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:33:52
 63. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 15:33:53
 64. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 15:34:08
 65. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:35:49
 66. Roland van Vugt Begin spreekmoment 15:35:50
 67. Roland van Vugt Begin spreekmoment 15:36:15
 68. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:37:18
 69. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:37:21
 70. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:37:48
 71. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:37:52
 72. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:38:03
 73. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:39:02
 74. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:39:14
 75. Roland van Vugt Begin spreekmoment 15:40:39
 76. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:43:19
 77. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:44:55
 78. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:45:27
 79. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:45:31
 80. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:46:21
 81. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:47:12
 82. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:47:14
 83. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:47:29
 84. Ben Maas Begin spreekmoment 15:47:33
 85. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:47:37
 86. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 15:48:26