Nu aan het woord

Agendapunt

10.1 Landschappelijke inpassing windmolens en locaties windturbines

Bijlagen

 1. Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over voorbeeldboek landschappelijke inpassing van windmolens betreft afhandeling toezegging tijdens Themabijeenkomst ruimte 15 juli 2016 67,9 MB
 2. Memo aan Provinciale Staten door Gedeputeerde Van Merrienboer over gedane toezegging inzake het overleggen van een kaart waarop aangegeven de locaties waarop geen windturbines opgericht kunnen worden. 1,4 MB

Sprekers

 1. Arno Uijlenhoet 14:54:07
 2. Caroline van Brakel 14:56:45
 3. Ben Maas 14:56:58
 4. Caroline van Brakel 14:58:11
 5. Caroline van Brakel 14:58:39
 6. Caroline van Brakel 15:00:42
 7. Harry van den Berg 15:01:55
 8. Caroline van Brakel 15:02:42
 9. Caroline van Brakel 15:03:49
 10. Caroline van Brakel 15:03:57
 11. Ben Maas 15:04:05
 12. Caroline van Brakel 15:04:11
 13. Caroline van Brakel 15:04:54
 14. Caroline van Brakel 15:05:18
 15. Jan Heijman 15:05:57
 16. Caroline van Brakel 15:06:02
 17. Caroline van Brakel 15:07:32
 18. Roland van Vugt 15:08:04
 19. Caroline van Brakel 15:09:21
 20. Tim Kouthoofd 15:09:24
 21. Caroline van Brakel 15:10:39
 22. Roland van Vugt 15:10:44
 23. Caroline van Brakel 15:11:23
 24. Tim Kouthoofd 15:11:26
 25. Harry van den Berg 15:11:29
 26. Caroline van Brakel 15:12:04
 27. Tim Kouthoofd 15:12:05
 28. Caroline van Brakel 15:12:17
 29. Caroline van Brakel 15:13:04
 30. Maarten Everling 15:13:09
 31. Caroline van Brakel 15:13:34
 32. Ben Maas 15:13:37
 33. Arno Uijlenhoet 15:14:21
 34. Caroline van Brakel 15:14:24
 35. Ben Maas 15:14:34
 36. Arno Uijlenhoet 15:14:41
 37. Caroline van Brakel 15:14:43
 38. Caroline van Brakel 15:15:13
 39. Caroline van Brakel 15:15:43
 40. Caroline van Brakel 15:15:47
 41. Arno Uijlenhoet 15:15:59
 42. Caroline van Brakel 15:16:09
 43. Ben Maas 15:16:11
 44. Harry van den Berg 15:16:26
 45. Caroline van Brakel 15:16:45
 46. Caroline van Brakel 15:17:05
 47. Caroline van Brakel 15:17:27
 48. Ben Maas 15:17:39
 49. Caroline van Brakel 15:17:40
 50. Paranka Surminski 15:18:12
 51. Caroline van Brakel 15:18:53
 52. Jan Heijman 15:19:19
 53. Caroline van Brakel 15:19:38
 54. Caroline van Brakel 15:20:28
 55. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:20:34
 56. Caroline van Brakel 15:23:13
 57. Harry van den Berg 15:23:16
 58. Caroline van Brakel 15:23:23
 59. Caroline van Brakel 15:24:04
 60. Harry van den Berg 15:24:06
 61. Caroline van Brakel 15:24:24
 62. Caroline van Brakel 15:33:52
 63. Arno Uijlenhoet 15:33:53
 64. Arno Uijlenhoet 15:34:08
 65. Caroline van Brakel 15:35:49
 66. Roland van Vugt 15:35:50
 67. Roland van Vugt 15:36:15
 68. Caroline van Brakel 15:37:18
 69. Harry van den Berg 15:37:21
 70. Caroline van Brakel 15:37:48
 71. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:37:52
 72. Paranka Surminski 15:38:03
 73. Caroline van Brakel 15:39:02
 74. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:39:14
 75. Roland van Vugt 15:40:39
 76. Harry van den Berg 15:43:19
 77. Caroline van Brakel 15:44:55
 78. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:45:27
 79. Caroline van Brakel 15:45:31
 80. Caroline van Brakel 15:46:21
 81. Caroline van Brakel 15:47:12
 82. Harry van den Berg 15:47:14
 83. Caroline van Brakel 15:47:29
 84. Ben Maas 15:47:33
 85. Caroline van Brakel 15:47:37
 86. Caroline van Brakel 15:48:26