Nu aan het woord

Agendapunt

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.2 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Voorzitter PS 13:23:07
 2. Ton Braspenning 13:23:19
 3. Voorzitter PS 13:24:42
 4. Jan Heijman 13:24:56
 5. Voorzitter PS 13:25:42
 6. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:25:56
 7. Commissaris van de Koning 13:30:36
 8. Commissaris van de Koning 13:30:56
 9. Voorzitter PS 13:31:49
 10. Voorzitter PS 13:32:08
 11. Ton Braspenning 13:32:32
 12. Voorzitter PS 13:32:57
 13. Jan Heijman 13:33:14
 14. Voorzitter PS 13:33:32
 15. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:33:47
 16. Voorzitter PS 13:36:09
 17. Alexander van Hattem 13:36:46
 18. Voorzitter PS 13:37:46
 19. Voorzitter PS 13:37:56
 20. Catharine Klitsie 13:38:23
 21. Voorzitter PS 13:39:11
 22. Antoinette Knoet - Michels 13:39:23
 23. Voorzitter PS 13:39:58
 24. Patricia Brunklaus 13:40:09
 25. Voorzitter PS 13:40:55
 26. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:41:18
 27. Voorzitter PS 13:42:28
 28. Alexander van Hattem 13:42:32
 29. Voorzitter PS 13:42:44
 30. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:42:46
 31. Alexander van Hattem 13:43:12
 32. Voorzitter PS 13:43:41
 33. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:43:43
 34. Voorzitter PS 13:44:20
 35. Ton Braspenning 13:44:27
 36. Voorzitter PS 13:44:48
 37. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:44:49
 38. Voorzitter PS 13:45:05
 39. Voorzitter PS 13:45:11
 40. Ton Braspenning 13:45:12
 41. Voorzitter PS 13:45:16
 42. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:45:18
 43. Ton Braspenning 13:45:20
 44. Voorzitter PS 13:45:24
 45. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:45:25
 46. Voorzitter PS 13:45:50
 47. Patricia Brunklaus 13:45:56
 48. Voorzitter PS 13:46:31
 49. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:46:32
 50. Voorzitter PS 13:47:09
 51. Voorzitter PS 13:47:28
 52. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:47:30
 53. Voorzitter PS 13:47:48
 54. Alexander van Hattem 13:47:52
 55. Voorzitter PS 13:48:06
 56. Gedeputeerde Van Merrienboer 13:48:08
 57. Voorzitter PS 13:48:35
 58. Voorzitter PS 13:49:24
 59. Martijn van Gruijthuijsen 13:49:44
 60. Voorzitter PS 13:49:48
 61. Voorzitter PS 13:50:07
 62. Voorzitter PS 13:50:27
 63. Martijn van Gruijthuijsen 13:50:35

6.4 STEMMING

6.2 ACTUALITEIT

Interpellatie debat

6.3 BESPREEKSTUKKEN

6.3.1 Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

6.3.1 Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017

6.3.2 Statenvoorstel 06/17 Gedragscode integriteit leden Provinciale Staten 2017

6.3.3 Statenvoorstel 05/17 Reactie op toezichtbrief over begroting 2017

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

6.4 STEMMING

6.4.3 Statenvoorstel 13/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 16 december 2016

6.4.4 Statenvoorstel 16/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 20 januari 2017

6.4 STEMMING

Einde vergadering