Dit is een video/livestream over 6 13:15 UUR - Vergadering Provinciale Staten 10 maart 2017

Nu aan het woord

Agendapunt

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.2 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:23:07
 2. Ton Braspenning Begin spreekmoment 13:23:19
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:24:42
 4. Jan Heijman Begin spreekmoment 13:24:56
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:25:42
 6. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:25:56
 7. Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 13:30:36
 8. Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 13:30:56
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:31:49
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:32:08
 11. Ton Braspenning Begin spreekmoment 13:32:32
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:32:57
 13. Jan Heijman Begin spreekmoment 13:33:14
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:33:32
 15. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:33:47
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:36:09
 17. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 13:36:46
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:37:46
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:37:56
 20. Catharine Klitsie Begin spreekmoment 13:38:23
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:39:11
 22. Antoinette Knoet - Michels Begin spreekmoment 13:39:23
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:39:58
 24. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 13:40:09
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:40:55
 26. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:41:18
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:42:28
 28. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 13:42:32
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:42:44
 30. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:42:46
 31. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 13:43:12
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:43:41
 33. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:43:43
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:44:20
 35. Ton Braspenning Begin spreekmoment 13:44:27
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:44:48
 37. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:44:49
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:45:05
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:45:11
 40. Ton Braspenning Begin spreekmoment 13:45:12
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:45:16
 42. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:45:18
 43. Ton Braspenning Begin spreekmoment 13:45:20
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:45:24
 45. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:45:25
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:45:50
 47. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 13:45:56
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:46:31
 49. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:46:32
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:09
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:28
 52. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:47:30
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:48
 54. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 13:47:52
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:48:06
 56. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 13:48:08
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:48:35
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:49:24
 59. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 13:49:44
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:49:48
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:50:07
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:50:27
 63. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 13:50:35

6.4 STEMMING

6.2 ACTUALITEIT

Interpellatie debat

6.3 BESPREEKSTUKKEN

6.3.1 Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017 48 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017 88 KB
 3. Amendement A1 Provinciale Staten 10 maart 2017 Statenvoorstel 07/17: Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 94 KB
 4. Amendement A2 Provinciale Staten 10 maart 2017 Statenvoorstel 07/17: Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 76 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017 88 KB

Sprekers

 1. Marianne van der Sloot Begin spreekmoment 14:11:15
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:11:59
 3. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 14:12:24
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:12
 5. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 14:14:33
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:22
 7. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:16:43
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:45
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:50
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:05
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:37
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:39
 13. Paranka Surminski Begin spreekmoment 14:20:48
 14. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:21:06
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:19
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:46

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

6.3.1 Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017

6.3.2 Statenvoorstel 06/17 Gedragscode integriteit leden Provinciale Staten 2017

6.3.3 Statenvoorstel 05/17 Reactie op toezichtbrief over begroting 2017

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

6.4 STEMMING

6.4.3 Statenvoorstel 13/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 16 december 2016

6.4.4 Statenvoorstel 16/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 20 januari 2017

6.4 STEMMING

Sprekers

 1. 2576753 Begin spreekmoment 14:58:50
 2. Ben Maas Begin spreekmoment 14:58:53
 3. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:58:54
 4. Wim van Overveld Begin spreekmoment 14:58:56
 5. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:58:58
 6. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:58:59
 7. Jan Heijman Begin spreekmoment 14:59:02
 8. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 14:59:26
 9. Marianne van der Sloot Begin spreekmoment 14:59:28
 10. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:59:29
 11. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 14:59:31
 12. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 14:59:33
 13. Ben Maas Begin spreekmoment 14:59:34
 14. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:59:36
 15. Wim van Overveld Begin spreekmoment 14:59:38
 16. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:59:39
 17. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:59:42
 18. Jan Heijman Begin spreekmoment 14:59:43
 19. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 14:59:54
 20. Marianne van der Sloot Begin spreekmoment 14:59:56
 21. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:59:57
 22. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 14:59:58
 23. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 14:59:59
 24. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 15:00:13
 25. Ben Maas Begin spreekmoment 15:00:15
 26. Sjo Smeets Begin spreekmoment 15:00:17
 27. Wim van Overveld Begin spreekmoment 15:00:19
 28. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:00:20
 29. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:00:22
 30. Jan Heijman Begin spreekmoment 15:00:24
 31. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 15:00:38
 32. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 15:00:40
 33. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:00:42
 34. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:00:43
 35. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:00:47
 36. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 15:00:49
 37. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 15:00:50
 38. Wim van Overveld Begin spreekmoment 15:00:52
 39. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:00:53
 40. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:00:55
 41. Jan Heijman Begin spreekmoment 15:00:57

Einde vergadering