Nu aan het woord

Agendapunt

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.3.1 Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 122 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 45 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 12/17 : Jaarstukken 2016 inclusief bijlagenbundel 132,7 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 12/17 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 26 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 12/17 : Overhevelingen 57 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 12/17 : Accountantsverslag en Controleverklaring 25,7 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 12/17 : Productenrealisatie 2016(ter kennisneming) 684 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf (vast te stellen) 79,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek (ter kennisneming) 98 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording zorgplicht archieven (ter kennisneming) 74 KB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 12/17 : Overzicht incidentele subsidies (ter kennisneming) 149 KB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 12/17 : Voortgang programma Beter Benutten (ter kennisneming) 74 KB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage programma erfgoedcomplexen (ter kennisneming) 4,9 MB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 12/17 : 2e Begrotingswijziging 2017 (effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 634 KB
 15. Motie M1 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 1, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 103 KB
 16. Motie M1a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 1, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP, D66, PVV, 50Plus, Lokaal Brabant en GroenLinks 174 KB
 17. Motie M2 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 2, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 139 KB
 18. Motie M2a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 2, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (STEMMEN STAKEN) 96 KB
 19. Motie M3 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Subsidieverstrekkingen via het subsidieproces, ingediend door PVV (VERWORPEN) 65 KB
 20. Motie M4 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 76 KB
 21. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 45 KB

Sprekers

 1. Hubert Koevoets 13:18:56
 2. Voorzitter PS 13:22:42
 3. Stijn Steenbakkers 13:22:43
 4. Voorzitter PS 13:22:59
 5. Hubert Koevoets 13:23:00
 6. Voorzitter PS 13:23:43
 7. Voorzitter PS 13:24:44
 8. Voorzitter PS 13:25:13
 9. Stijn Steenbakkers 13:25:40
 10. Voorzitter PS 13:35:16
 11. Hagar Roijackers 13:35:19
 12. Voorzitter PS 13:35:50
 13. Voorzitter PS 13:35:57
 14. Stijn Steenbakkers 13:36:11
 15. Voorzitter PS 13:36:52
 16. Paranka Surminski 13:39:41
 17. Voorzitter PS 13:40:39
 18. Nico Heijmans 13:41:22
 19. Voorzitter PS 13:41:51
 20. Patricia van der Kammen 13:42:10
 21. Voorzitter PS 13:50:09
 22. Femke Dingemans 13:50:23
 23. Voorzitter PS 13:52:30
 24. Stijn Steenbakkers 13:52:35
 25. Voorzitter PS 13:52:49
 26. Femke Dingemans 13:52:50
 27. Voorzitter PS 13:53:04
 28. Stijn Steenbakkers 13:53:05
 29. Voorzitter PS 13:53:22
 30. Femke Dingemans 13:53:24
 31. Voorzitter PS 13:53:34
 32. Voorzitter PS 13:55:19
 33. Voorzitter PS 13:55:45
 34. Arno Uijlenhoet 13:56:15
 35. Voorzitter PS 14:06:45
 36. Wim van Overveld 14:07:12
 37. Voorzitter PS 14:12:00
 38. Wim van Overveld 14:12:06
 39. Voorzitter PS 14:12:16
 40. Paranka Surminski 14:12:31
 41. Voorzitter PS 14:15:34
 42. Hermen Vreugdenhil 14:15:50
 43. Voorzitter PS 14:16:20
 44. Stijn Steenbakkers 14:16:22
 45. Voorzitter PS 14:16:43
 46. Arno Uijlenhoet 14:16:45
 47. Voorzitter PS 14:16:46
 48. Arno Uijlenhoet 14:16:47
 49. Arno Uijlenhoet 14:16:56
 50. Voorzitter PS 14:17:02
 51. Femke Dingemans 14:17:07
 52. Voorzitter PS 14:17:17
 53. Patricia van der Kammen 14:17:21
 54. Voorzitter PS 14:17:26
 55. Hubert Koevoets 14:17:32
 56. Voorzitter PS 14:17:43
 57. Hubert Koevoets 14:17:53
 58. Stijn Steenbakkers 14:17:55
 59. Voorzitter PS 14:17:57
 60. Voorzitter PS 14:18:51
 61. Hermen Vreugdenhil 14:18:53
 62. Voorzitter PS 14:18:57
 63. Hubert Koevoets 14:19:06
 64. Stijn Steenbakkers 14:19:08
 65. Nico Heijmans 14:19:09
 66. Patricia van der Kammen 14:19:13
 67. Femke Dingemans 14:19:14
 68. Stijn Smeulders 14:19:16
 69. Arno Uijlenhoet 14:19:19
 70. Wim van Overveld 14:19:22
 71. Paranka Surminski 14:19:24
 72. Hermen Vreugdenhil 14:19:28
 73. Jan Heijman 14:19:29
 74. Hermen Vreugdenhil 14:19:33
 75. Voorzitter PS 14:19:52
 76. Voorzitter PS 14:24:06
 77. Jan Heijman 14:24:19
 78. Voorzitter PS 14:25:04
 79. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:25:30
 80. Voorzitter PS 14:29:32
 81. Hermen Vreugdenhil 14:29:35
 82. Voorzitter PS 14:30:06
 83. Voorzitter PS 14:31:18
 84. Voorzitter PS 14:31:21
 85. Hermen Vreugdenhil 14:31:22
 86. Voorzitter PS 14:32:00
 87. Voorzitter PS 14:32:05
 88. Voorzitter PS 14:32:10
 89. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:32:15
 90. Voorzitter PS 14:33:28
 91. Voorzitter PS 14:33:42
 92. Voorzitter PS 14:33:47
 93. Stijn Steenbakkers 14:33:50
 94. Voorzitter PS 14:34:16
 95. Voorzitter PS 14:34:40
 96. Stijn Steenbakkers 14:34:41
 97. Voorzitter PS 14:35:14
 98. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:35:17
 99. Voorzitter PS 14:35:18
 100. Voorzitter PS 14:35:19
 101. Voorzitter PS 14:36:13
 102. Femke Dingemans 14:36:14
 103. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:36:31
 104. Voorzitter PS 14:37:16
 105. Stijn Smeulders 14:37:19
 106. Voorzitter PS 14:37:44
 107. Voorzitter PS 14:37:48
 108. Voorzitter PS 14:38:29
 109. Stijn Steenbakkers 14:38:31
 110. Voorzitter PS 14:38:39
 111. Voorzitter PS 14:39:19
 112. Voorzitter PS 14:39:21
 113. Stijn Smeulders 14:39:25
 114. Voorzitter PS 14:39:41
 115. Arno Uijlenhoet 14:40:33
 116. Voorzitter PS 14:40:40
 117. Voorzitter PS 14:40:57
 118. Alexander van Hattem 14:41:01
 119. Voorzitter PS 14:41:20
 120. Voorzitter PS 14:41:33
 121. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:41:35
 122. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:41:54
 123. Voorzitter PS 14:48:46
 124. Stijn Steenbakkers 14:48:48
 125. Voorzitter PS 14:49:07
 126. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:49:09
 127. Voorzitter PS 14:49:33
 128. Stijn Steenbakkers 14:49:36
 129. Voorzitter PS 14:49:55
 130. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:49:56
 131. Voorzitter PS 14:51:07
 132. Voorzitter PS 14:51:16
 133. Hermen Vreugdenhil 14:51:23
 134. Voorzitter PS 14:52:02
 135. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:52:04
 136. Hermen Vreugdenhil 14:52:16
 137. Voorzitter PS 14:52:25
 138. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:52:28
 139. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:52:29
 140. Voorzitter PS 14:54:38
 141. René Kuijken 14:54:43
 142. Voorzitter PS 14:55:16
 143. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:55:18
 144. Voorzitter PS 14:55:22
 145. Voorzitter PS 14:55:24
 146. Hagar Roijackers 14:55:28
 147. Voorzitter PS 14:56:11
 148. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:56:14
 149. Voorzitter PS 14:56:33
 150. Voorzitter PS 14:56:36
 151. Roland van Vugt 14:57:12
 152. Voorzitter PS 14:57:16
 153. Hagar Roijackers 14:57:22
 154. Voorzitter PS 14:57:38
 155. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:57:49
 156. Voorzitter PS 14:58:28
 157. Roland van Vugt 14:58:32
 158. Voorzitter PS 14:59:00
 159. Voorzitter PS 14:59:08
 160. Voorzitter PS 14:59:15
 161. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:59:18
 162. Voorzitter PS 14:59:20
 163. Gedeputeerde Van Merrienboer 14:59:30
 164. Voorzitter PS 15:05:02
 165. Voorzitter PS 15:05:24
 166. Patricia van der Kammen 15:07:19
 167. Voorzitter PS 15:07:34
 168. Voorzitter PS 15:07:45
 169. Patricia van der Kammen 15:07:49
 170. Voorzitter PS 15:08:05
 171. Voorzitter PS 15:08:42
 172. Voorzitter PS 15:08:48
 173. Patricia van der Kammen 15:08:49
 174. Voorzitter PS 15:09:23
 175. Voorzitter PS 15:10:03
 176. Voorzitter PS 15:14:08
 177. Arno Uijlenhoet 15:14:09
 178. Voorzitter PS 15:14:28
 179. Voorzitter PS 15:14:33
 180. Voorzitter PS 15:14:42
 181. Voorzitter PS 15:14:44
 182. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:14:47
 183. Voorzitter PS 15:15:37
 184. Voorzitter PS 15:15:52
 185. Voorzitter PS 15:17:35
 186. Gedeputeerde Van der Maat 15:17:51
 187. Stijn Steenbakkers 15:18:24
 188. Voorzitter PS 15:18:37
 189. Voorzitter PS 15:20:08
 190. Sjo Smeets 15:20:11
 191. Voorzitter PS 15:20:21
 192. Gedeputeerde Van der Maat 15:20:24
 193. Voorzitter PS 15:20:30
 194. Stijn Steenbakkers 15:20:34
 195. Voorzitter PS 15:20:53
 196. Gedeputeerde Van der Maat 15:20:54
 197. Gedeputeerde Van der Maat 15:20:56
 198. Voorzitter PS 15:21:30
 199. Hubert Koevoets 15:22:00
 200. Voorzitter PS 15:24:23
 201. Voorzitter PS 15:24:31
 202. Stijn Steenbakkers 15:24:48
 203. Voorzitter PS 15:26:29
 204. Nico Heijmans 15:26:33
 205. Voorzitter PS 15:26:35
 206. 065 15:26:40
 207. Voorzitter PS 15:27:46
 208. Stijn Steenbakkers 15:27:47
 209. Voorzitter PS 15:27:52
 210. Voorzitter PS 15:27:54
 211. Voorzitter PS 15:28:28
 212. Nico Heijmans 15:28:29
 213. Voorzitter PS 15:29:03
 214. Stijn Steenbakkers 15:29:19
 215. Voorzitter PS 15:30:34
 216. Voorzitter PS 15:30:36
 217. Patricia van der Kammen 15:31:05
 218. Voorzitter PS 15:35:00
 219. Jeroen Hageman 15:35:04
 220. Voorzitter PS 15:35:34
 221. Patricia van der Kammen 15:35:35
 222. Voorzitter PS 15:36:50
 223. Femke Dingemans 15:37:13
 224. Voorzitter PS 15:38:41
 225. Arno Uijlenhoet 15:39:06
 226. Voorzitter PS 15:42:01
 227. Wim van Overveld 15:42:38
 228. Voorzitter PS 15:44:05
 229. Hermen Vreugdenhil 15:44:23
 230. Voorzitter PS 15:46:39
 231. Voorzitter PS 15:46:46
 232. Stijn Steenbakkers 15:47:02
 233. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:47:16
 234. Voorzitter PS 15:50:14
 235. Jeroen Hageman 15:50:19
 236. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:50:52
 237. Voorzitter PS 15:50:53
 238. Voorzitter PS 15:51:39
 239. Jeroen Hageman 15:51:44
 240. Voorzitter PS 15:52:07
 241. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:52:08
 242. Voorzitter PS 15:53:13
 243. Hubert Koevoets 15:53:17
 244. Voorzitter PS 15:54:02
 245. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:54:05
 246. Voorzitter PS 15:55:33
 247. Hubert Koevoets 15:55:35
 248. Voorzitter PS 15:56:12
 249. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:56:14
 250. Voorzitter PS 15:56:19
 251. Hermen Vreugdenhil 15:56:21
 252. Voorzitter PS 15:57:12
 253. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:57:14
 254. Voorzitter PS 15:57:51
 255. Voorzitter PS 16:01:40
 256. Femke Dingemans 16:01:45
 257. Voorzitter PS 16:01:49
 258. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:01:52
 259. Voorzitter PS 16:01:55
 260. Voorzitter PS 16:02:28
 261. Voorzitter PS 16:03:10
 262. Gedeputeerde Van der Maat 16:03:16
 263. Voorzitter PS 16:04:15
 264. Voorzitter PS 16:04:17

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

6.3.1 Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 122 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 45 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 12/17 : Jaarstukken 2016 inclusief bijlagenbundel 132,7 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 12/17 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 26 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 12/17 : Overhevelingen 57 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 12/17 : Accountantsverslag en Controleverklaring 25,7 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 12/17 : Productenrealisatie 2016(ter kennisneming) 684 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf (vast te stellen) 79,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek (ter kennisneming) 98 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording zorgplicht archieven (ter kennisneming) 74 KB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 12/17 : Overzicht incidentele subsidies (ter kennisneming) 149 KB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 12/17 : Voortgang programma Beter Benutten (ter kennisneming) 74 KB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage programma erfgoedcomplexen (ter kennisneming) 4,9 MB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 12/17 : 2e Begrotingswijziging 2017 (effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 634 KB
 15. Motie M1 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 1, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 103 KB
 16. Motie M1a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 1, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP, D66, PVV, 50Plus, Lokaal Brabant en GroenLinks 174 KB
 17. Motie M2 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 2, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 139 KB
 18. Motie M2a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 2, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (STEMMEN STAKEN) 96 KB
 19. Motie M3 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Subsidieverstrekkingen via het subsidieproces, ingediend door PVV (VERWORPEN) 65 KB
 20. Motie M4 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 76 KB
 21. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 45 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS 16:09:32
 2. Voorzitter PS 16:09:53

6.3.2 Statenvoorstel 17/17 Vierde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 17/17 Vierde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant 79 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 17/17 Vierde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant 48 KB
 3. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 17/17 Vierde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant 48 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS 16:09:59
 2. Voorzitter PS 16:10:12
 3. Hubert Koevoets 16:10:18
 4. Voorzitter PS 16:14:21
 5. Huseyin Bahar 16:14:48
 6. Voorzitter PS 16:19:01
 7. Voorzitter PS 16:19:03
 8. Voorzitter PS 16:19:34
 9. Nico Heijmans 16:19:43
 10. Voorzitter PS 16:21:37
 11. Voorzitter PS 16:21:38
 12. Voorzitter PS 16:22:04
 13. Voorzitter PS 16:22:22
 14. Sjo Smeets 16:22:29
 15. Nico Heijmans 16:22:31
 16. Voorzitter PS 16:22:55
 17. Nico Heijmans 16:22:57
 18. Voorzitter PS 16:23:35
 19. Huseyin Bahar 16:23:38
 20. Voorzitter PS 16:23:45
 21. Voorzitter PS 16:24:07
 22. Voorzitter PS 16:24:12
 23. Nico Heijmans 16:24:16
 24. Nico Heijmans 16:24:19
 25. Voorzitter PS 16:24:56
 26. Voorzitter PS 16:25:11
 27. Voorzitter PS 16:25:32
 28. Hubert Koevoets 16:25:37
 29. Nico Heijmans 16:25:55
 30. Voorzitter PS 16:25:56
 31. Voorzitter PS 16:26:37
 32. Patricia van der Kammen 16:27:04
 33. Voorzitter PS 16:29:37
 34. Sjo Smeets 16:29:41
 35. Voorzitter PS 16:29:54
 36. Patricia van der Kammen 16:29:57
 37. Voorzitter PS 16:30:20
 38. Voorzitter PS 16:31:45
 39. Stijn Smeulders 16:32:00
 40. Voorzitter PS 16:32:55
 41. Huseyin Bahar 16:32:59
 42. Voorzitter PS 16:33:07
 43. Stijn Smeulders 16:33:08
 44. Voorzitter PS 16:33:52
 45. Huseyin Bahar 16:33:56
 46. Voorzitter PS 16:33:57
 47. Voorzitter PS 16:34:08
 48. Stijn Smeulders 16:34:10
 49. Voorzitter PS 16:35:38
 50. Voorzitter PS 16:35:58
 51. Harry van den Berg 16:36:00
 52. Voorzitter PS 16:36:16
 53. Stijn Smeulders 16:36:18
 54. Voorzitter PS 16:36:36
 55. Harry van den Berg 16:36:40
 56. Voorzitter PS 16:36:49
 57. Voorzitter PS 16:36:54
 58. Stijn Smeulders 16:36:55
 59. Voorzitter PS 16:37:20
 60. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:37:44
 61. Voorzitter PS 16:39:52
 62. Voorzitter PS 16:40:40
 63. Huseyin Bahar 16:40:52
 64. Voorzitter PS 16:41:39
 65. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:41:41
 66. Voorzitter PS 16:42:21
 67. Huseyin Bahar 16:42:23
 68. Voorzitter PS 16:42:48
 69. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:42:50
 70. Voorzitter PS 16:44:20
 71. Nico Heijmans 16:44:38
 72. Voorzitter PS 16:45:31
 73. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:45:35
 74. Voorzitter PS 16:46:23
 75. Sjo Smeets 16:46:25
 76. Voorzitter PS 16:47:08
 77. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:47:11
 78. Voorzitter PS 16:48:29
 79. Sjo Smeets 16:48:38
 80. Voorzitter PS 16:49:04
 81. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:49:07
 82. Voorzitter PS 16:49:48
 83. Arend Meijer 16:49:49
 84. Voorzitter PS 16:50:14
 85. Arno Uijlenhoet 16:50:30
 86. Voorzitter PS 16:50:49
 87. Arend Meijer 16:50:50
 88. Voorzitter PS 16:51:00
 89. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:51:04
 90. Voorzitter PS 16:51:34
 91. Huseyin Bahar 16:51:44
 92. Voorzitter PS 16:52:07
 93. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:52:09
 94. Voorzitter PS 16:53:15
 95. Huseyin Bahar 16:53:26
 96. Voorzitter PS 16:53:49
 97. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:53:51
 98. Voorzitter PS 16:53:52
 99. Voorzitter PS 16:53:56
 100. Voorzitter PS 16:53:57
 101. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:54:01
 102. Voorzitter PS 16:54:02
 103. Nico Heijmans 16:54:04
 104. Voorzitter PS 16:54:38
 105. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:54:41
 106. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:54:42
 107. Nico Heijmans 16:54:55
 108. Voorzitter PS 16:54:57
 109. Voorzitter PS 16:55:04
 110. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:55:05
 111. Voorzitter PS 16:55:27
 112. Voorzitter PS 16:55:32
 113. Hubert Koevoets 16:55:35
 114. Voorzitter PS 16:56:47
 115. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:56:55
 116. Voorzitter PS 16:58:00
 117. Voorzitter PS 16:58:03
 118. Patricia van der Kammen 16:58:04
 119. Voorzitter PS 16:58:32
 120. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:58:34
 121. Voorzitter PS 16:59:07
 122. Voorzitter PS 16:59:11
 123. Voorzitter PS 16:59:40
 124. Patricia van der Kammen 16:59:41
 125. Voorzitter PS 17:00:12
 126. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:00:16
 127. Voorzitter PS 17:00:52
 128. Voorzitter PS 17:00:56
 129. Huseyin Bahar 17:01:22
 130. Voorzitter PS 17:02:01
 131. Patricia van der Kammen 17:02:23
 132. Voorzitter PS 17:03:31
 133. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:03:45
 134. Voorzitter PS 17:04:53
 135. Voorzitter PS 17:05:00
 136. Patricia van der Kammen 17:05:05
 137. Voorzitter PS 17:05:23
 138. Gedeputeerde Van Merrienboer 17:05:25
 139. Voorzitter PS 17:05:29
 140. Martijn van Gruijthuijsen 17:05:39
 141. Voorzitter PS 17:05:44
 142. Voorzitter PS 17:06:18
 143. Voorzitter PS 17:06:25
 144. Martijn van Gruijthuijsen 17:06:58
 145. Marianne van der Sloot 17:06:59
 146. Nico Heijmans 17:07:01
 147. Alexander van Hattem 17:07:03
 148. Jeroen Hageman 17:07:15
 149. Stijn Smeulders 17:07:16
 150. Patricia Brunklaus 17:07:18
 151. 010 17:07:19
 152. Paranka Surminski 17:07:21
 153. Hermen Vreugdenhil 17:07:23
 154. Jan Heijman 17:07:24

6.3.3 Statenvoorstel 18/17 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 18/17 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017 69 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/17 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017 130 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 18/17 : Toelichting op het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017 67 KB
 4. Amendement A1 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 18/17: bepalingen in het Reglement van Orde inzake audio-opname, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 120 KB
 5. Amendement A1a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 18/17: bepalingen in het Reglement van Orde inzake audio-opname, ingediend door PVV 824 KB

Sprekers

 1. Alexander van Hattem 17:08:03
 2. Voorzitter PS 17:10:16
 3. Voorzitter PS 17:10:57
 4. Vice- Voorzitter Presidium 17:11:22
 5. Voorzitter PS 17:13:05
 6. Alexander van Hattem 17:13:12
 7. Voorzitter PS 17:13:56
 8. Vice- Voorzitter Presidium 17:13:57
 9. Voorzitter PS 17:14:30
 10. Alexander van Hattem 17:14:32
 11. Voorzitter PS 17:14:57
 12. Vice- Voorzitter Presidium 17:14:58
 13. Voorzitter PS 17:16:10
 14. Alexander van Hattem 17:16:36
 15. Voorzitter PS 17:17:40
 16. Vice- Voorzitter Presidium 17:18:03
 17. Voorzitter PS 17:19:23
 18. Patricia Brunklaus 17:19:28
 19. Voorzitter PS 17:20:32
 20. Vice- Voorzitter Presidium 17:20:35
 21. Voorzitter PS 17:21:08
 22. Patricia Brunklaus 17:21:12
 23. Voorzitter PS 17:21:34
 24. Alexander van Hattem 17:21:40
 25. Voorzitter PS 17:22:25
 26. Vice- Voorzitter Presidium 17:22:29
 27. Voorzitter PS 17:23:17
 28. Alexander van Hattem 17:23:18
 29. Vice- Voorzitter Presidium 17:23:46
 30. Voorzitter PS 17:23:52
 31. Voorzitter PS 17:24:32
 32. Voorzitter PS 17:24:42
 33. Nico Heijmans 17:24:44
 34. Voorzitter PS 17:25:16
 35. Hubert Koevoets 17:25:19
 36. Voorzitter PS 17:25:37
 37. Alexander van Hattem 17:25:38
 38. Voorzitter PS 17:26:18
 39. Hubert Koevoets 17:26:20
 40. Voorzitter PS 17:26:30
 41. Alexander van Hattem 17:26:32
 42. Voorzitter PS 17:26:55
 43. Patricia Brunklaus 17:26:59
 44. Voorzitter PS 17:27:51
 45. Vice- Voorzitter Presidium 17:27:53
 46. Voorzitter PS 17:28:28
 47. Voorzitter PS 17:28:33
 48. Voorzitter PS 17:28:35
 49. Alexander van Hattem 17:28:44
 50. Voorzitter PS 17:28:51
 51. Voorzitter PS 17:28:52

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

6.3.3 Statenvoorstel 18/17 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017

6.3.4 Statenvoorstel 33/17 Beslissing inzake klacht Landelijk bestuur PSP`92

6.4 STEMMING

6.4.1 Statenvoorstel 30/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 19 mei 2017

6.4 STEMMING

Sprekers

 1. Nico Heijmans 17:40:02
 2. Hubert Koevoets 17:40:19
 3. Hubert Koevoets 17:40:30
 4. Stijn Steenbakkers 17:40:32
 5. Nico Heijmans 17:40:48
 6. Patricia van der Kammen 17:40:50
 7. Femke Dingemans 17:40:52
 8. Stijn Smeulders 17:40:53
 9. Arno Uijlenhoet 17:40:55
 10. Wim van Overveld 17:40:58
 11. Paranka Surminski 17:41:00
 12. Hermen Vreugdenhil 17:41:03
 13. Jan Heijman 17:41:05
 14. Stijn Steenbakkers 17:41:11
 15. Nico Heijmans 17:41:27
 16. Patricia van der Kammen 17:41:28
 17. Femke Dingemans 17:41:31
 18. Stijn Smeulders 17:41:38
 19. Arno Uijlenhoet 17:41:40
 20. Wim van Overveld 17:41:44
 21. Paranka Surminski 17:41:46
 22. Hermen Vreugdenhil 17:41:48
 23. Jan Heijman 17:41:51
 24. Hubert Koevoets 17:42:01
 25. Stijn Steenbakkers 17:42:03
 26. Nico Heijmans 17:42:05
 27. Patricia van der Kammen 17:42:07
 28. Femke Dingemans 17:42:23
 29. Stijn Smeulders 17:42:24
 30. Arno Uijlenhoet 17:42:26
 31. Wim van Overveld 17:42:29
 32. Paranka Surminski 17:42:31
 33. Hermen Vreugdenhil 17:42:33
 34. Jan Heijman 17:42:34
 35. Hubert Koevoets 17:42:43
 36. Stijn Steenbakkers 17:42:45
 37. Nico Heijmans 17:42:46
 38. Patricia van der Kammen 17:42:48
 39. Femke Dingemans 17:42:50
 40. Stijn Smeulders 17:42:51
 41. Arno Uijlenhoet 17:42:53
 42. Wim van Overveld 17:42:55
 43. Paranka Surminski 17:42:57
 44. Hermen Vreugdenhil 17:42:59
 45. Jan Heijman 17:43:01
 46. Hubert Koevoets 17:43:09
 47. Stijn Steenbakkers 17:43:13
 48. Nico Heijmans 17:43:15
 49. Patricia van der Kammen 17:43:17
 50. Femke Dingemans 17:43:19
 51. Stijn Smeulders 17:43:21
 52. Arno Uijlenhoet 17:43:22
 53. Wim van Overveld 17:43:24
 54. Paranka Surminski 17:43:25
 55. Hermen Vreugdenhil 17:43:27
 56. Jan Heijman 17:43:28
 57. Hubert Koevoets 17:44:19
 58. Nico Heijmans 17:44:31
 59. Stijn Steenbakkers 17:44:35
 60. Hubert Koevoets 17:44:50
 61. Huseyin Bahar 17:45:00
 62. Nico Heijmans 17:45:22
 63. Patricia van der Kammen 17:45:24
 64. Femke Dingemans 17:45:26
 65. Stijn Smeulders 17:45:28
 66. Sjo Smeets 17:45:29
 67. Wim van Overveld 17:45:41
 68. Paranka Surminski 17:45:43
 69. Hermen Vreugdenhil 17:45:45
 70. Jan Heijman 17:45:47
 71. Hubert Koevoets 17:46:03
 72. Marianne van der Sloot 17:46:14
 73. Nico Heijmans 17:46:16
 74. Alexander van Hattem 17:46:19
 75. Jeroen Hageman 17:46:21
 76. Stijn Smeulders 17:46:23
 77. Patricia Brunklaus 17:46:26
 78. Wim van Overveld 17:46:37
 79. Paranka Surminski 17:46:39
 80. Hermen Vreugdenhil 17:46:42
 81. Jan Heijman 17:46:43
 82. Hubert Koevoets 17:46:53
 83. Marianne van der Sloot 17:46:55
 84. Nico Heijmans 17:46:56
 85. Alexander van Hattem 17:46:58
 86. Jeroen Hageman 17:47:03
 87. Stijn Smeulders 17:47:05
 88. Patricia Brunklaus 17:47:08
 89. Wim van Overveld 17:47:10
 90. Paranka Surminski 17:47:12
 91. Hermen Vreugdenhil 17:47:13
 92. Jan Heijman 17:47:15

6.3.5 Statenvoorstel 03/17 Verordening planschade Noord-Brabant

6.3.6 Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 68 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 69 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/17: Geconsolideerde tekst van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, zoals die luidt nadat de Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant is vastgesteld (wijzigingen zijn aangegeven) 29,1 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/17: Maatregelen in het kader van doelmatigheid en effectiviteit van het subsidiebeleid 39 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/17: Advies `Normering topinkomens gesubsidieerde instellingen via de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant` van prof. mr. W. den Ouden. 248 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/17: Toelichting behorende bij de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (na inwerkingtreding van de tweede wijziging) 223 KB
 7. Amendement A2 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 21/17: Lastenverlichtingen tussentijdse voortgangsverslagen en eindverantwoordingen, ingediend door PVV 63 KB
 8. Motie M5 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 21/17: Socialer Ondernemen met Subsidies, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 74 KB

Sprekers

 1. Stijn Steenbakkers 17:50:41
 2. Voorzitter PS 17:51:44
 3. Voorzitter PS 17:52:05
 4. Voorzitter PS 17:52:07
 5. Voorzitter PS 17:52:35
 6. Patricia van der Kammen 17:53:19
 7. Voorzitter PS 17:55:55
 8. Karel Burger Dirven 17:55:59
 9. Voorzitter PS 17:56:18
 10. Voorzitter PS 17:56:38
 11. Karel Burger Dirven 17:56:39
 12. Voorzitter PS 17:57:25
 13. Patricia Brunklaus 17:57:42
 14. Voorzitter PS 17:59:15
 15. Karel Burger Dirven 17:59:17
 16. Patricia Brunklaus 17:59:35
 17. Voorzitter PS 17:59:36
 18. Voorzitter PS 18:00:22
 19. Karel Burger Dirven 18:00:23
 20. Patricia Brunklaus 18:00:31
 21. Voorzitter PS 18:00:40
 22. Voorzitter PS 18:01:08
 23. Patricia Brunklaus 18:01:12
 24. Gedeputeerde Van der Maat 18:01:38
 25. Voorzitter PS 18:02:32
 26. Stijn Steenbakkers 18:02:33
 27. Gedeputeerde Van der Maat 18:02:40
 28. Voorzitter PS 18:02:44
 29. Stijn Steenbakkers 18:02:49
 30. Gedeputeerde Van der Maat 18:02:54
 31. Voorzitter PS 18:03:24
 32. Voorzitter PS 18:04:55
 33. Gedeputeerde Van der Maat 18:05:19
 34. Voorzitter PS 18:05:58
 35. Patricia Brunklaus 18:05:59
 36. Voorzitter PS 18:06:19
 37. Voorzitter PS 18:06:27
 38. Patricia Brunklaus 18:06:34
 39. Gedeputeerde Van der Maat 18:06:48
 40. Voorzitter PS 18:07:12
 41. Martijn van Gruijthuijsen 18:08:31
 42. Martijn van Gruijthuijsen 18:09:01
 43. Nico Heijmans 18:09:05

Einde vergadering