1 09:30 STATENDAG 19 MEI 2017

2 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

2.1 Versnelling transitie duurzame veehouderij

3 10:05 UUR - 11:35 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

3.1 Noordbrabants Museum: ambitie 2017 en verder

4 11:05 UUR - 12:05 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

4.1 Warmteplan Brabant en project energieneutrale woningvoorraad

5 12:45 UUR - 13:15 UUR AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

5.1 Aanbieden van rapport `Financiele positie land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant` van Wageningen Economic Research door Statenfractie D66 Noord-Brabant

Bijlagen

6 13:15 UUR Vergadering Provinciale Staten 19 mei 2017

Bijlagen

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

6.3.1 Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 122 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 45 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 12/17 : Jaarstukken 2016 inclusief bijlagenbundel 132,7 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 12/17 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 26 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 12/17 : Overhevelingen 57 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 12/17 : Accountantsverslag en Controleverklaring 25,7 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 12/17 : Productenrealisatie 2016(ter kennisneming) 684 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf (vast te stellen) 79,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek (ter kennisneming) 98 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording zorgplicht archieven (ter kennisneming) 74 KB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 12/17 : Overzicht incidentele subsidies (ter kennisneming) 149 KB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 12/17 : Voortgang programma Beter Benutten (ter kennisneming) 74 KB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage programma erfgoedcomplexen (ter kennisneming) 4,9 MB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 12/17 : 2e Begrotingswijziging 2017 (effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 634 KB
 15. Motie M1 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 1, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 103 KB
 16. Motie M1a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 1, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP, D66, PVV, 50Plus, Lokaal Brabant en GroenLinks 174 KB
 17. Motie M2 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 2, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 139 KB
 18. Motie M2a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 2, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (STEMMEN STAKEN) 96 KB
 19. Motie M3 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Subsidieverstrekkingen via het subsidieproces, ingediend door PVV (VERWORPEN) 65 KB
 20. Motie M4 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 76 KB
 21. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 45 KB

6.3.2 Statenvoorstel 17/17 Vierde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant

6.3.3 Statenvoorstel 18/17 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017

6.3.4 Statenvoorstel 33/17 Beslissing inzake klacht Landelijk bestuur PSP`92

6.3.5 Statenvoorstel 03/17 Verordening planschade Noord-Brabant

6.3.6 Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

6.4 STEMMING

Bijlagen

6.4.1 Statenvoorstel 30/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 19 mei 2017

6.4.2 Statenvoorstel 31/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 24 maart 2017

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 19 mei 2017