1 Statendag 8 september 2017

2 09:00 UUR - 10:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

2.1 philharmonie zuidnederland

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Procedurevergadering door gedeputeerde Swinkels tot houden themabijeenkomst over subsidieverlening aan philharmonie zuidnederland voor 2018

2.3 Statenmededeling subsidiering symfonische muziekvoorziening 2018 en verder

3 09:30 UUR - 10:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

3.1 Statenvoorstel 53/17 Wensen en bedenkingen over deelname ODZOB aan stichting BIZOB

3.2 Statenvoorstel 54/17 Motie M56 (Statenvoorstel 19/17) - Continuering van Bijenimpuls voor Brabant

3.3 Statenvoorstel 49/17 MKB-plusfaciliteit Brabant

3.4 Statenvoorstel 50/17 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant

3.5 Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69`

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 71 KB
 2. Ontwerpbesluit statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 38 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Regels 232 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Toelichting 18,4 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - verbeelding Blad Noord 6,5 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - verbeelding Blad Zuid 9,5 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Toelichting - Bijlage 28 Verantwoording reparatie naar aanleiding van de Tussenuitspraak Raad van State d.d. 17 mei 2017 20,7 MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbindingsgrenscorridor N69 - Toelichting - Bijlage 29 Tussenuitspraak Raad van State d.d. 17 mei 2017 886 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Regels - Bijlage 3 Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbeemden 3,4 MB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Regels - Bijlage 4 Aansluiten Watergangen 15,1 MB

3.6 Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`. 78 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`. 37 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Regels 108 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Toelichting 7,7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Bijlage 1 -Verbeelding 29,4 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Bijlage 2 –achtergond-rapport bodem, ondergrond en water. 150 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 3 – Externe veiligheid Buisleiding 2,1 MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 4 – Quick scan Flora en Fauna 5,4 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 5 – Commentaarnota 7,2 MB

3.7 Statenvoorstel 57/17 Deelname aan vereniging Vanguard Initiative -kenbaar maken van wensen en bedenkingen

4 10:05 UUR - 11:35 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

4.1 Brabantse Agenda Wonen

Bijlagen

4.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over Brabantse Agenda Wonen ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 8 mei 2017

4.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Bevolkings- en woningbouwprognose Noord-Brabant, actualisering 2017.

5 10:35 UUR - 12:05 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

5.1 Investeringsagenda energie

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van een themabijeenkomst over 80% versie van het aanvullende investeringsprogramma Energie ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 10 juli 2017

5.3 Statenmededeling Evaluatierapport Energie en Discussiestuk Aanvullend Investeringsvoorstel

6 11:40 UUR - 12:40 UUR WERKGROEP OMGEVINGSVISIE

Bijlagen

6.1 Agenda Werkgroep Omgevingsvisie 8 september 2017

7 12:45 UUR - 13:15 UUR INSPREKERS

Bijlagen

7.1 Dhr. Stefan Rosu van philharmonie zuidnederland over philharmonie zuidnederland

Bijlagen

8 13:15 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 Beëdiging de heer C. de Heer als tijdelijk lid van Provinciale Staten

Bijlagen

8.3 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.4 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.4.1 Statenvoorstel 47/17 Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer naar verkoop van Attero

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 47/17 Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer naar verkoop van Attero 57 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/17 Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer naar verkoop van Attero 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/17: Bestuurlijk rapport Zuidelijke Rekenkamer naar de verkoop van Attero: een reconstructie naar de betrokkenheid van de provincies Limburg en Noord-Brabant. 10,1 MB
 4. Amendement A1 Provinciale Staten 8 september 2017 Statenvoorstel 47/17: Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer verkoop Attero, ingediend door VVD (VERWORPEN) 28 KB
 5. Motie M1 Provinciale Staten 8 september 2017 Statenvoorstel 47/17: Contra Expertise, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en PVV (VERWORPEN) 68 KB
 6. Motie M2 Provinciale Staten 8 september 2017 Statenvoorstel 47/17: Onafhankelijk Financieel adviseur PS, ingediend door CDA, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en GroenLinks (VERWORPEN) 66 KB
 7. Motie M3 Provinciale Staten 8 september 2017 Statenvoorstel 47/17: Betrekken wensen en bedenkingen PS, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV, 50PLUS en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 80 KB
 8. Motie M4 Provinciale Staten 8 september 2017 Statenvoorstel 47/17: Archivering op orde, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en PVV (AANGENOMEN) 50 KB
 9. Motie M5 Provinciale Staten 8 september 2017 Statenvoorstel 47/17: Technische vragen en beantwoording bij dossier en op internet, ingediend door PVV en CDA (VERWORPEN) 48 KB
 10. Vastgesteld besluit 47/17 Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer naar verkoop van Attero 55 KB

8.5 STEMMING

Bijlagen

8.5.1 Statenvoorstel 55/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 8 september 2017

8.5.2 Statenvoorstel 51/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 9 juni 2017

8.6 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 8 september 2017

9 15:30 UUR - 16:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG MOBILITEIT

Bijlagen

9.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Mobiliteit op Statendag 8 september 2017

10 15:30 UUR - 16:30 UUR RONDVRAAGMOMENT