Nu aan het woord

Agendapunt

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 ACTUALITEIT

8.3 BESPREEKSTUKKEN

8.3.1 Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant 121 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant (aangepaste versie) 54 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 60/17 : Begrotingswijziging bij Statenvoorstel: begroting 39 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 60/17 : Begrotingswijziging bij Statenvoorstel: Prestaties 35 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 60/17 : Propositiedocument Logistics Community Brabant 29,5 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 60/17 : Intentieverklaringen bedrijven 1,1 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 60/17 : Toetsing investeringsagenda aan de IJkpunten derde tranche investeringsstrategie 50 KB
 8. Motie M1 Provinciale Staten 17 november 2017 Statenvoorstel 60/17: Risicoparagraaf ingediend door PVV (VERWORPEN) 44 KB
 9. Vastgesteld besluit 60/17 Logistics Community Brabant 53 KB

Sprekers

 1. Wouter Bollen 13:36:09
 2. Voorzitter PS 13:39:43
 3. C de Heer 13:40:09
 4. Voorzitter PS 13:48:31
 5. Voorzitter PS 13:49:11
 6. Joep van Meel 13:49:25
 7. Voorzitter PS 13:51:21
 8. Joyce Willems - Kardol 13:51:40
 9. Voorzitter PS 13:58:20
 10. Suat Kutlu 13:58:30
 11. Voorzitter PS 14:02:34
 12. Voorzitter PS 14:02:46
 13. Martijn de Kort 14:03:03
 14. Voorzitter PS 14:07:30
 15. Wouter Bollen 14:07:31
 16. Voorzitter PS 14:08:07
 17. Martijn de Kort 14:08:09
 18. Voorzitter PS 14:08:59
 19. Wouter Bollen 14:09:00
 20. Voorzitter PS 14:09:26
 21. Martijn de Kort 14:09:28
 22. Voorzitter PS 14:09:42
 23. Joyce Willems - Kardol 14:09:43
 24. Voorzitter PS 14:10:14
 25. Martijn de Kort 14:10:16
 26. Voorzitter PS 14:10:37
 27. Voorzitter PS 14:10:49
 28. Martijn de Kort 14:10:50
 29. Voorzitter PS 14:11:05
 30. Arno Uijlenhoet 14:11:07
 31. Voorzitter PS 14:11:16
 32. Voorzitter PS 14:11:18
 33. Martijn de Kort 14:11:20
 34. Voorzitter PS 14:12:01
 35. Arno Uijlenhoet 14:12:16
 36. Voorzitter PS 14:16:17
 37. Voorzitter PS 14:16:41
 38. Voorzitter PS 14:16:42
 39. Gedeputeerde Pauli 14:17:17
 40. Voorzitter PS 14:26:30
 41. Arno Uijlenhoet 14:26:31
 42. Voorzitter PS 14:26:53
 43. Gedeputeerde Pauli 14:26:56
 44. Voorzitter PS 14:27:31
 45. Arno Uijlenhoet 14:27:33
 46. Voorzitter PS 14:27:40
 47. Gedeputeerde Pauli 14:27:41
 48. Voorzitter PS 14:27:57
 49. Joyce Willems - Kardol 14:27:59
 50. Voorzitter PS 14:28:25
 51. Gedeputeerde Pauli 14:28:27
 52. Voorzitter PS 14:29:15
 53. Joyce Willems - Kardol 14:29:16
 54. Voorzitter PS 14:29:50
 55. Gedeputeerde Pauli 14:29:52
 56. Voorzitter PS 14:30:48
 57. Arno Uijlenhoet 14:30:51
 58. Voorzitter PS 14:31:03
 59. Gedeputeerde Pauli 14:31:06
 60. Voorzitter PS 14:31:58
 61. Arno Uijlenhoet 14:31:59
 62. Voorzitter PS 14:32:19
 63. Voorzitter PS 14:32:22
 64. Voorzitter PS 14:32:31
 65. Gedeputeerde Pauli 14:32:32
 66. Voorzitter PS 14:33:06
 67. Gedeputeerde Pauli 14:33:09
 68. Voorzitter PS 14:37:01
 69. C de Heer 14:37:27
 70. Voorzitter PS 14:38:00
 71. Voorzitter PS 14:38:04
 72. Joyce Willems - Kardol 14:38:24
 73. Voorzitter PS 14:39:55
 74. Martijn de Kort 14:40:19
 75. Voorzitter PS 14:43:10
 76. Arno Uijlenhoet 14:43:30
 77. Voorzitter PS 14:44:41
 78. Gedeputeerde Pauli 14:44:59
 79. Voorzitter PS 14:48:03
 80. Joyce Willems - Kardol 14:48:05
 81. Voorzitter PS 14:48:25
 82. Gedeputeerde Pauli 14:48:26
 83. Voorzitter PS 14:48:54
 84. Joyce Willems - Kardol 14:48:56
 85. Voorzitter PS 14:49:12
 86. Gedeputeerde Pauli 14:49:13
 87. Voorzitter PS 14:51:33
 88. Gedeputeerde Pauli 14:51:39
 89. Martijn de Kort 14:51:59
 90. Voorzitter PS 14:52:33
 91. Voorzitter PS 14:52:57
 92. Martijn de Kort 14:53:04
 93. Voorzitter PS 14:53:29
 94. Voorzitter PS 14:53:35
 95. Arno Uijlenhoet 14:53:39
 96. Voorzitter PS 14:53:47
 97. Voorzitter PS 14:54:27

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

8.3 BESPREEKSTUKKEN

8.3.2 Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant

8.3.3 Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden 83 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden 2,7 MB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 67/17 : Overzicht Beschermingszones 967 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 67/17 : Beschermingszone 's-Hertogenbosch 1,5 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 67/17 : Beschermingszone Veghel 2,9 MB
 6. Vastgesteld besluit 67/17 Achtste wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 2,7 MB

Sprekers

 1. Ton Braspenning 15:03:43
 2. Voorzitter PS 15:05:33
 3. Hagar Roijackers 15:05:36
 4. Voorzitter PS 15:06:07
 5. Voorzitter PS 15:06:47
 6. Hagar Roijackers 15:06:48
 7. Voorzitter PS 15:06:58
 8. Ton Braspenning 15:06:59
 9. Voorzitter PS 15:07:03
 10. Hagar Roijackers 15:07:35
 11. Voorzitter PS 15:10:26
 12. Paranka Surminski 15:10:56
 13. Voorzitter PS 15:13:24
 14. Gedeputeerde Van den Hout 15:13:46
 15. Voorzitter PS 15:15:10
 16. Ton Braspenning 15:15:16
 17. Voorzitter PS 15:15:40
 18. Gedeputeerde Van den Hout 15:15:41
 19. Ton Braspenning 15:15:49
 20. Voorzitter PS 15:15:50
 21. Voorzitter PS 15:16:14
 22. Gedeputeerde Van den Hout 15:16:18
 23. Voorzitter PS 15:16:50
 24. Harry van den Berg 15:16:51
 25. Voorzitter PS 15:17:21
 26. Gedeputeerde Van den Hout 15:17:23
 27. Voorzitter PS 15:20:40
 28. Hagar Roijackers 15:21:03
 29. Voorzitter PS 15:23:00
 30. Paranka Surminski 15:23:04
 31. Voorzitter PS 15:23:19
 32. Gedeputeerde Van den Hout 15:23:29
 33. Voorzitter PS 15:24:30
 34. Hagar Roijackers 15:24:33
 35. Voorzitter PS 15:25:01
 36. Gedeputeerde Van den Hout 15:25:04
 37. Voorzitter PS 15:26:18
 38. Voorzitter PS 15:26:19

8.3.4 Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 75 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 61/17 : Ontwerptekst van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, inclusief 2e wijziging 252 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 61/17 : Memorie van toelichting, behorende bij de ontwerptekst van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, inclusief de 2e wijziging van de regeling 7,6 MB
 5. Vastgesteld besluit 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 50 KB

Sprekers

 1. Alex Panhuizen 15:26:49
 2. Voorzitter PS 15:29:55
 3. Huseyin Bahar 15:30:23
 4. Voorzitter PS 15:30:26
 5. Voorzitter PS 15:30:27
 6. Voorzitter PS 15:30:46
 7. Voorzitter PS 15:34:24
 8. Alexander van Hattem 15:34:54
 9. Voorzitter PS 15:41:13
 10. Gedeputeerde Van den Hout 15:41:31
 11. Voorzitter PS 15:43:11
 12. Alex Panhuizen 15:43:16
 13. Voorzitter PS 15:43:47
 14. Gedeputeerde Van den Hout 15:43:49
 15. Voorzitter PS 15:44:17
 16. Alex Panhuizen 15:44:22
 17. Voorzitter PS 15:45:01
 18. Gedeputeerde Van den Hout 15:45:02
 19. Voorzitter PS 15:45:50
 20. Voorzitter PS 15:47:13
 21. Huseyin Bahar 15:47:17
 22. Voorzitter PS 15:47:55
 23. Voorzitter PS 15:47:57
 24. Voorzitter PS 15:48:04
 25. Gedeputeerde Van den Hout 15:48:06
 26. Voorzitter PS 15:48:39
 27. Huseyin Bahar 15:48:40
 28. Voorzitter PS 15:49:07
 29. Gedeputeerde Van den Hout 15:49:08
 30. Voorzitter PS 15:50:05
 31. Voorzitter PS 15:51:40
 32. Voorzitter PS 15:51:51
 33. Alex Panhuizen 15:51:55
 34. Alex Panhuizen 15:52:07
 35. Voorzitter PS 15:52:49
 36. Huseyin Bahar 15:53:07
 37. Voorzitter PS 15:53:58
 38. Voorzitter PS 15:54:31
 39. Alexander van Hattem 15:54:47
 40. Voorzitter PS 15:57:27
 41. Gedeputeerde Van den Hout 15:57:42
 42. Voorzitter PS 15:59:43
 43. Alexander van Hattem 15:59:46
 44. Voorzitter PS 16:00:01
 45. Voorzitter PS 16:00:29
 46. Voorzitter PS 16:00:30
 47. Voorzitter PS 16:00:56
 48. Voorzitter PS 16:01:16
 49. Antoinette Knoet - Michels 16:01:18
 50. Voorzitter PS 16:01:27
 51. Voorzitter PS 16:01:41
 52. Antoinette Knoet - Michels 16:01:42
 53. Voorzitter PS 16:01:58
 54. Voorzitter PS 16:02:08
 55. Voorzitter PS 16:03:00
 56. Voorzitter PS 16:03:43
 57. Gedeputeerde Van den Hout 16:03:47
 58. Huseyin Bahar 16:03:53
 59. Voorzitter PS 16:03:54
 60. Voorzitter PS 16:04:13
 61. Gedeputeerde Van den Hout 16:04:17
 62. Huseyin Bahar 16:04:22
 63. Huseyin Bahar 16:04:24
 64. Voorzitter PS 16:04:25
 65. Voorzitter PS 16:04:42
 66. Alexander van Hattem 16:04:51
 67. Voorzitter PS 16:05:55
 68. Gedeputeerde Van den Hout 16:05:57
 69. Voorzitter PS 16:06:04
 70. Antoinette Knoet - Michels 16:06:06
 71. Voorzitter PS 16:06:22
 72. Alexander van Hattem 16:06:23
 73. Voorzitter PS 16:06:37
 74. Voorzitter PS 16:06:40
 75. Martijn van Gruijthuijsen 16:06:53
 76. Voorzitter PS 16:07:12
 77. Martijn van Gruijthuijsen 16:07:13
 78. Patricia van der Kammen 16:07:20
 79. Voorzitter PS 16:07:25
 80. Voorzitter PS 16:07:26
 81. Patricia van der Kammen 16:07:27
 82. Voorzitter PS 16:07:33

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

8.4 STEMMING

8.4.1 Statenvoorstel 80/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 22 september 2017

8.4.2 Ontwerp besluit voorstel van Griffier 82/17 Procesbesluit en -machtiging bestuursrechtelijke procedure

8.3.1 Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant

8.4.3 Motie M1 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Extra beveiligde rechtbank

8.3.2 Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant

8.4 STEMMING

8.3.3 Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden

8.4 STEMMING

8.3.4 Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Einde vergadering