Dit is een video/livestream over 11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

11.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Aanvang schorsing

11.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

11.2 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:05:32
 2. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:05:42
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:07:33
 4. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:07:46
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:07:48
 6. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 14:08:13
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:58
 8. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 14:11:01
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:11:05
 10. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:11:24
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:33
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:50
 13. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 14:13:20
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:21
 15. Walter Manders Begin spreekmoment 14:14:34
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:16
 17. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 14:15:33
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:52
 19. Maarten Everling Begin spreekmoment 14:17:06
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:17:27
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:17:37
 22. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:17:51
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:35
 24. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:19:42
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:25
 26. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 14:20:47
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:37
 28. Wim van Overveld Begin spreekmoment 14:21:51
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:33
 30. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:22:49
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:23:57
 32. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 14:24:08
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:37
 34. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 14:26:40
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:57
 36. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 14:26:58
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:27:16
 38. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 14:27:17
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:27:26
 40. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 14:27:28
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:27:52
 42. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:27:54
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:28:14
 44. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 14:28:16
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:28:56
 46. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:28:58
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:13
 48. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 14:29:14
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:25
 50. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:29:30
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:36
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:08
 53. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 14:30:11
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:16
 55. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:30:17
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:31
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:49
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:31:09

11.4 STEMMING

11.3.1 Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveilgheid

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid 51 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid 40 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/18 : Bestuurlijk rapport onderzoek informatieveiligheid Zuidelijke Rekenkamer 10,2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/18 : Rapport van bevindingen onderzoek informatieveiligheid Zuidelijke Rekenkamer 18,2 MB
 5. Amendement A1 Provinciale Staten 14 september 2018 Statenvoorstel 56/18 : Visie en daadkracht n.a.v. ZRK-rapport informatieveiligheid, ingediend door de PVV Noord Brabant (INGETROKKEN) 338 KB
 6. Amendement A1a Provinciale Staten 14 september 2018 Statenvoorstel 56/18 : Visie en daadkracht n.a.v. ZRK-rapport informatieveiligheid, ingediend door de PVV Noord Brabant (AANGENOMEN) 485 KB
 7. Motie M2 Provinciale Staten 14 september 2018 Statenvoorstel 56/18: Audio-opnames van informatie- en platformbijeenkomsten, ingediend door PVV (VERWORPEN) 52 KB
 8. Vastgesteld besluit 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid 41 KB

Sprekers

 1. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 14:32:59
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:53
 3. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 14:37:17
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:41:48
 5. Joep van Meel Begin spreekmoment 14:42:02
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:43:27
 7. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 14:43:58
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:54:11
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:54:52
 10. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 14:55:35
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:58:24
 12. Ben Maas Begin spreekmoment 14:58:44
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:52
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:00:01
 15. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 15:00:17
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:29
 17. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:02:47
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:05:08
 19. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:05:21
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:06:35
 21. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 15:06:55
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:49
 23. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 15:18:53
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:19:26
 25. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 15:19:28
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:00
 27. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:20:05
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:21
 29. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 15:20:22
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:38
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:40
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:49
 33. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 15:20:53
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:56
 35. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 15:22:02
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:21
 37. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 15:22:24
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:31
 39. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 15:22:32
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:47
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:58
 42. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 15:23:03
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:10
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:19
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:25:51
 46. Presidium Marianne van der Sloot Begin spreekmoment 15:26:02
 47. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:28:20
 48. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:28:31
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:29:33
 50. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:30:01
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:10
 52. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 15:33:13
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:43
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:53
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:34:02
 56. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 15:34:03
 57. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 15:34:11
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:34
 59. Ben Maas Begin spreekmoment 15:36:53
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:38:04
 61. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 15:38:21
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:39:28

11.3.2 Statenvoorstel 57/18 Vertegenwoordiging PS in programmaraad Zuidelijke Rekenkamer

11.3.3 Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant 72 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant 4 MB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/18 : Artikelsgewijze toelichting behorende bij de Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant. 55 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 19/18 : Nota van Zienswijzen Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant. 172 KB
 5. Vastgesteld besluit 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant 4 MB

Sprekers

 1. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 15:40:38
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:08
 3. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:44:31
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:44
 5. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:48:56
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:45
 7. Martijn de Kort Begin spreekmoment 15:49:59
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:51:47
 9. Sjo Smeets Begin spreekmoment 15:52:03
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:29
 11. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:53:44
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:11
 13. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:55:36
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:59
 15. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:57:03
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:32
 17. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:57:34
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:54
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:58:17
 20. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:58:18
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:22
 22. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 15:59:24
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:33
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:44
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:58
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:21
 27. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:01:23
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:41
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:47
 30. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:01:49
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:02:22
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:02
 33. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:05:10
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:27
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:44
 36. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:05:46
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:53
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:21
 39. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:06:26
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:57
 41. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:06:58
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:10
 43. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:08:43
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:46
 45. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:09:59
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:26
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:48
 48. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:10:51
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:49
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:05
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:15
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:30
 53. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:12:32
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:44
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:13:55
 56. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:14:13
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:15:30
 58. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:15:33
 59. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:15:55
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:30
 61. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:16:31
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:45
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:53
 64. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:17:07
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:18:54
 66. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:18:56
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:24
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:35
 69. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:19:37
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:57
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:16
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:40
 73. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:21:46
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:22:14
 75. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:22:29
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:22:46
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:22:47
 78. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:22:48
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:01
 80. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:23:13
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:36
 82. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 16:23:44
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:47

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING

11.4.1 Statenvoorstel 54/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 september 2018

11.4.2 Statenvoorstel 49/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 29 juni 2018

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING