Nu aan het woord

Agendapunt

11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Aanvang schorsing

11.1 Vergadering Provinciale Staten 28 september 2018

11.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging van de heer J. Ockers (Lokaal Brabant)

11.3 Afscheid van de heer J.H.W.F. Heijman (Lokaal Brabant) als lid van Provinciale Staten

11.4 Beëdiging burgerlid de heer J. van Gorp (Lokaal Brabant)

Aanvang schorsing

11.5 ACTUALITEIT

11.7 STEMMING

11.6.1 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 95 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 43 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 53/18 : Samenvatting van de wijzigingen (hoofdstuk 4 Nota van Zienswijzen) 532 KB
 4. Nota van Wijziging Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 60 KB
 5. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 45 KB
 6. Amendement A1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Stilstandvoorziening vogels en vleermuizen bij alle turbines, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 7. Amendement A2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: borging verwijdering windturbines en fundering middels fonds, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 71 KB
 8. Amendement A3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen windturbines bij Galder, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 41 KB
 9. Amendement A4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 62 KB
 10. Amendement A4a Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 94 KB
 11. Motie M1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen extra windmolen in Noord-Brabant na 470 MW, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 86 KB
 12. Motie M2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Onderzoek stilstandfunctie windturbines voor omwonenden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 53 KB
 13. Motie M3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: meting draagvlak, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 54 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: stop op bouw windmolens in Noord-Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 115 KB
 15. Motie M6 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 91 KB
 16. Motie M7 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Locatie Galder (Windenergie A16) heroverwegen, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 80 KB
 17. Vastgesteld Besluit 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 44 KB

Sprekers

 1. Tim Kouthoofd 14:44:19
 2. Voorzitter PS 14:45:11
 3. Harry van den Berg 14:45:13
 4. Voorzitter PS 14:45:26
 5. Tim Kouthoofd 14:45:27
 6. Voorzitter PS 14:45:30
 7. Voorzitter PS 14:48:43
 8. Harry van den Berg 14:48:45
 9. Voorzitter PS 14:49:00
 10. Voorzitter PS 14:49:11
 11. Tim Kouthoofd 14:49:13
 12. Harry van den Berg 14:49:27
 13. Voorzitter PS 14:49:30
 14. Voorzitter PS 14:49:44
 15. Voorzitter PS 14:49:46
 16. Tim Kouthoofd 14:49:49
 17. Voorzitter PS 14:50:27
 18. Voorzitter PS 14:50:31
 19. Alexander van Hattem 14:50:39
 20. Voorzitter PS 14:51:01
 21. Tim Kouthoofd 14:51:03
 22. Voorzitter PS 14:51:15
 23. Voorzitter PS 14:51:25
 24. Voorzitter PS 14:51:28
 25. Jeffrey van Agtmaal 14:51:42
 26. Voorzitter PS 14:53:43
 27. Nico Heijmans 14:53:50
 28. Voorzitter PS 14:53:52
 29. Nico Heijmans 14:53:53
 30. Voorzitter PS 14:53:54
 31. Voorzitter PS 14:54:28
 32. Harry van den Berg 14:54:43
 33. Voorzitter PS 15:02:26
 34. Voorzitter PS 15:02:50
 35. Voorzitter PS 15:11:35
 36. Voorzitter PS 15:12:11
 37. Stijn Smeulders 15:12:25
 38. Voorzitter PS 15:12:47
 39. Voorzitter PS 15:13:24
 40. Harry van den Berg 15:13:26
 41. Voorzitter PS 15:13:41
 42. Voorzitter PS 15:13:47
 43. Voorzitter PS 15:14:17
 44. Harry van den Berg 15:14:18
 45. Voorzitter PS 15:14:38
 46. Voorzitter PS 15:14:45
 47. Voorzitter PS 15:15:15
 48. Voorzitter PS 15:17:21
 49. Marco van der Wel 15:17:24
 50. Voorzitter PS 15:17:47
 51. Voorzitter PS 15:17:57
 52. Voorzitter PS 15:18:32
 53. Marco van der Wel 15:18:35
 54. Voorzitter PS 15:18:56
 55. Voorzitter PS 15:20:55
 56. Harry van den Berg 15:20:57
 57. Voorzitter PS 15:21:22
 58. Voorzitter PS 15:21:48
 59. Harry van den Berg 15:21:49
 60. Voorzitter PS 15:22:05
 61. Voorzitter PS 15:22:21
 62. Voorzitter PS 15:22:57
 63. Voorzitter PS 15:23:01
 64. Anne Diemen - Vereijken 15:23:24
 65. Voorzitter PS 15:23:36
 66. Voorzitter PS 15:27:06
 67. Voorzitter PS 15:27:44
 68. Voorzitter PS 15:28:12
 69. Paranka Surminski 15:28:39
 70. Voorzitter PS 15:29:58
 71. Hermen Vreugdenhil 15:30:12
 72. Voorzitter PS 15:31:43
 73. Voorzitter PS 15:32:17
 74. Jan Ockers 15:32:18
 75. Voorzitter PS 15:35:44
 76. Voorzitter PS 15:35:49
 77. Voorzitter PS 15:36:09
 78. Voorzitter PS 15:36:41
 79. Voorzitter PS 15:37:41
 80. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:37:57
 81. Voorzitter PS 15:38:06
 82. Voorzitter PS 15:43:06
 83. Harry van den Berg 15:43:09
 84. Voorzitter PS 15:43:23
 85. Voorzitter PS 15:43:24
 86. Voorzitter PS 15:43:53
 87. Harry van den Berg 15:43:55
 88. Voorzitter PS 15:44:07
 89. Voorzitter PS 15:44:08
 90. Voorzitter PS 15:44:24
 91. Voorzitter PS 15:49:15
 92. Paranka Surminski 15:49:21
 93. Voorzitter PS 15:49:27
 94. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:49:31
 95. Voorzitter PS 15:50:41
 96. Voorzitter PS 15:50:56
 97. Paranka Surminski 15:50:59
 98. Voorzitter PS 15:51:33
 99. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:51:35
 100. Voorzitter PS 15:52:40
 101. Paranka Surminski 15:52:42
 102. Voorzitter PS 15:53:02
 103. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:53:04
 104. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:53:05
 105. Voorzitter PS 15:54:05
 106. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:54:07
 107. Voorzitter PS 15:55:48
 108. Harry van den Berg 15:55:52
 109. Voorzitter PS 15:56:12
 110. Gedeputeerde Van Merrienboer 15:56:14
 111. Voorzitter PS 15:56:40
 112. Harry van den Berg 15:56:41
 113. Voorzitter PS 15:56:58
 114. Voorzitter PS 15:57:16
 115. Voorzitter PS 15:57:27
 116. Voorzitter PS 16:00:57
 117. Voorzitter PS 16:01:58
 118. Harry van den Berg 16:02:00
 119. Voorzitter PS 16:02:14
 120. Voorzitter PS 16:02:16
 121. Voorzitter PS 16:02:18
 122. Voorzitter PS 16:03:15
 123. Voorzitter PS 16:03:18
 124. Voorzitter PS 16:03:37
 125. Voorzitter PS 16:03:53
 126. Voorzitter PS 16:04:39
 127. Voorzitter PS 16:04:41
 128. Nico Heijmans 16:05:00
 129. Voorzitter PS 16:05:02
 130. Voorzitter PS 16:05:07
 131. Voorzitter PS 16:05:11
 132. Voorzitter PS 16:05:18
 133. Voorzitter PS 16:06:19
 134. Voorzitter PS 16:06:22
 135. Harry van den Berg 16:06:26
 136. Voorzitter PS 16:06:46
 137. Voorzitter PS 16:07:01
 138. Voorzitter PS 16:07:28
 139. Voorzitter PS 16:07:47
 140. Alexander van Hattem 16:07:57
 141. Voorzitter PS 16:08:02
 142. Voorzitter PS 16:08:58
 143. Marco van der Wel 16:09:03
 144. Voorzitter PS 16:09:28
 145. Voorzitter PS 16:09:37
 146. Voorzitter PS 16:09:41
 147. Voorzitter PS 16:10:48
 148. Voorzitter PS 16:10:57
 149. Marco van der Wel 16:11:04
 150. Voorzitter PS 16:11:33
 151. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:11:34
 152. Voorzitter PS 16:11:45
 153. Voorzitter PS 16:12:26
 154. Voorzitter PS 16:12:31
 155. Paranka Surminski 16:12:49
 156. Voorzitter PS 16:13:31
 157. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:13:33
 158. Voorzitter PS 16:14:13
 159. Voorzitter PS 16:14:22
 160. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:14:35
 161. Voorzitter PS 16:14:42
 162. Voorzitter PS 16:15:09
 163. Voorzitter PS 16:15:13
 164. Harry van den Berg 16:15:15
 165. Voorzitter PS 16:16:10
 166. Voorzitter PS 16:16:11
 167. Voorzitter PS 16:16:14
 168. Voorzitter PS 16:16:23
 169. Voorzitter PS 16:17:31
 170. Anne Diemen - Vereijken 16:17:53
 171. Voorzitter PS 16:18:46
 172. Paranka Surminski 16:18:58
 173. Voorzitter PS 16:20:10

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.6.1 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 95 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 43 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 53/18 : Samenvatting van de wijzigingen (hoofdstuk 4 Nota van Zienswijzen) 532 KB
 4. Nota van Wijziging Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 60 KB
 5. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 45 KB
 6. Amendement A1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Stilstandvoorziening vogels en vleermuizen bij alle turbines, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 7. Amendement A2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: borging verwijdering windturbines en fundering middels fonds, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 71 KB
 8. Amendement A3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen windturbines bij Galder, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 41 KB
 9. Amendement A4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 62 KB
 10. Amendement A4a Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 94 KB
 11. Motie M1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen extra windmolen in Noord-Brabant na 470 MW, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 86 KB
 12. Motie M2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Onderzoek stilstandfunctie windturbines voor omwonenden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 53 KB
 13. Motie M3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: meting draagvlak, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 54 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: stop op bouw windmolens in Noord-Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 115 KB
 15. Motie M6 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 91 KB
 16. Motie M7 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Locatie Galder (Windenergie A16) heroverwegen, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 80 KB
 17. Vastgesteld Besluit 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 44 KB

Sprekers

 1. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:24:14
 2. Voorzitter PS 16:25:00
 3. Harry van den Berg 16:25:02
 4. Voorzitter PS 16:25:34
 5. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:25:36
 6. Harry van den Berg 16:25:45
 7. Voorzitter PS 16:25:50
 8. Gedeputeerde Van Merrienboer 16:25:52
 9. Voorzitter PS 16:25:55
 10. Voorzitter PS 16:28:27
 11. Voorzitter PS 16:29:37
 12. Voorzitter PS 16:30:31
 13. Marco van der Wel 16:30:38
 14. Voorzitter PS 16:30:57
 15. Nico Heijmans 16:31:18
 16. Voorzitter PS 16:31:25
 17. Voorzitter PS 16:31:32
 18. Ankie de Hoon 16:31:47
 19. Voorzitter PS 16:31:52
 20. Voorzitter PS 16:31:55
 21. Voorzitter PS 16:31:57
 22. Voorzitter PS 16:32:06
 23. Voorzitter PS 16:32:15

Aanvang schorsing

11.6.2 Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen 91 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen 49 KB
 3. Bijlage 2 Statenvoorstel 35/18 : Nota van zienswijzen 133,1 MB
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 35/18 : Voorlopig advies Commissie m.e.r. 2 MB
 5. Bijlage 4 Statenvoorstel 35/18 : Definitief advies Commissie m.e.r. 1,6 MB
 6. Bijlage 5 Statenvoorstel 35/18 : Briefadvies Brabant Advies 757 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen. 216 KB
 8. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over N629 Oosterhout - Dongen 275 KB
 9. Motie M8 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Meer natuur rond de nieuwe N629, ingediend door D66 (AANGENOMEN) 89 KB
 10. Motie M9 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Maak werk van de huidige weg, ingediend door D66 en SP (AANGENOMEN) 62 KB
 11. Motie M10 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Energie op (de) Weg, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 77 KB
 12. Motie M11 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Nieuwe N629 Smart Mobility corridor, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant en GroenLinks (VERWORPEN) 130 KB
 13. Vastgesteld Besluit 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen 49 KB

Sprekers

 1. Karel Burger Dirven 16:39:08
 2. Voorzitter PS 16:39:38
 3. Harry van den Berg 16:39:45
 4. Voorzitter PS 16:39:51
 5. Voorzitter PS 16:39:58
 6. Voorzitter PS 16:41:44
 7. Sjo Smeets 16:41:46
 8. Sjo Smeets 16:41:48
 9. Sjo Smeets 16:41:50
 10. Sjo Smeets 16:41:52
 11. Voorzitter PS 16:41:56
 12. Sjo Smeets 16:42:06
 13. Voorzitter PS 16:42:24
 14. Sjo Smeets 16:42:46
 15. Voorzitter PS 16:42:50
 16. Voorzitter PS 16:43:05
 17. Voorzitter PS 16:43:09
 18. Voorzitter PS 16:43:42
 19. Ankie de Hoon 16:43:52
 20. Voorzitter PS 16:44:10
 21. Voorzitter PS 16:44:33
 22. Voorzitter PS 16:44:34
 23. Voorzitter PS 16:44:42
 24. Voorzitter PS 16:44:50
 25. Marco van der Wel 16:44:54
 26. Voorzitter PS 16:45:14
 27. Voorzitter PS 16:45:40
 28. Marco van der Wel 16:45:43
 29. Voorzitter PS 16:46:10
 30. Voorzitter PS 16:46:28
 31. Voorzitter PS 16:47:14
 32. Marco van der Wel 16:47:22
 33. Ankie de Hoon 16:47:40
 34. Voorzitter PS 16:49:43
 35. Voorzitter PS 16:49:50
 36. Marco van der Wel 16:49:54
 37. Voorzitter PS 16:50:17
 38. Voorzitter PS 16:50:44
 39. Marco van der Wel 16:50:46
 40. Voorzitter PS 16:50:48
 41. Voorzitter PS 16:50:50
 42. Voorzitter PS 16:53:12
 43. Willemieke Arts 16:53:23
 44. Voorzitter PS 16:55:18
 45. Marco van der Wel 16:55:24
 46. Voorzitter PS 16:56:02
 47. Voorzitter PS 16:56:34
 48. Marco van der Wel 16:56:35
 49. Voorzitter PS 16:57:06
 50. Voorzitter PS 16:57:10
 51. Willemieke Arts 16:57:24
 52. Voorzitter PS 16:57:33
 53. Voorzitter PS 16:58:55
 54. Harry van den Berg 16:58:56
 55. Voorzitter PS 16:59:20
 56. Willemieke Arts 16:59:23
 57. Voorzitter PS 17:00:00
 58. Harry van den Berg 17:00:01
 59. Voorzitter PS 17:00:08
 60. Willemieke Arts 17:00:10
 61. Willemieke Arts 17:00:17
 62. Voorzitter PS 17:01:19
 63. Marco van der Wel 17:01:22
 64. Voorzitter PS 17:01:53
 65. Willemieke Arts 17:01:59
 66. Voorzitter PS 17:02:22
 67. Voorzitter PS 17:02:30
 68. Voorzitter PS 17:02:34
 69. Marco van der Wel 17:02:36
 70. Voorzitter PS 17:02:56
 71. Voorzitter PS 17:03:15
 72. Voorzitter PS 17:03:18
 73. Voorzitter PS 17:04:09
 74. Sjo Smeets 17:04:13
 75. Voorzitter PS 17:04:25
 76. Voorzitter PS 17:04:52
 77. Voorzitter PS 17:05:39
 78. Voorzitter PS 17:05:51
 79. Voorzitter PS 17:06:23
 80. Voorzitter PS 17:06:40
 81. Marco van der Wel 17:06:46
 82. Voorzitter PS 17:07:17
 83. Willemieke Arts 17:07:19
 84. Voorzitter PS 17:07:56
 85. Marco van der Wel 17:08:14
 86. Voorzitter PS 17:08:31
 87. Willemieke Arts 17:08:36
 88. Voorzitter PS 17:08:41
 89. Harry van den Berg 17:09:01
 90. Voorzitter PS 17:09:19
 91. Voorzitter PS 17:09:43
 92. Suat Kutlu 17:09:57
 93. Voorzitter PS 17:13:18
 94. Marco van der Wel 17:13:20
 95. Voorzitter PS 17:13:22
 96. Marco van der Wel 17:13:24
 97. Voorzitter PS 17:13:49
 98. Suat Kutlu 17:13:50
 99. Voorzitter PS 17:14:01
 100. Marco van der Wel 17:14:04
 101. Voorzitter PS 17:14:19
 102. Suat Kutlu 17:14:20
 103. Voorzitter PS 17:14:28
 104. Karel Burger Dirven 17:14:31
 105. Voorzitter PS 17:14:52
 106. Suat Kutlu 17:14:53
 107. Voorzitter PS 17:15:06
 108. Karel Burger Dirven 17:15:09
 109. Karel Burger Dirven 17:15:11
 110. Voorzitter PS 17:15:19
 111. Suat Kutlu 17:15:21
 112. Voorzitter PS 17:15:26
 113. Femke Dingemans 17:15:27
 114. Voorzitter PS 17:15:52
 115. Karel Burger Dirven 17:15:54
 116. Voorzitter PS 17:16:12
 117. Femke Dingemans 17:16:15
 118. Voorzitter PS 17:16:18
 119. Suat Kutlu 17:16:23
 120. Voorzitter PS 17:16:49
 121. Ben Maas 17:17:00
 122. Voorzitter PS 17:20:15
 123. Sjo Smeets 17:20:35
 124. Voorzitter PS 17:24:45
 125. Voorzitter PS 17:24:55
 126. Wim van Overveld 17:25:02
 127. Marco van der Wel 17:25:36
 128. Voorzitter PS 17:26:03
 129. Voorzitter PS 17:27:49
 130. Harry van den Berg 17:27:53
 131. Voorzitter PS 17:28:21
 132. Voorzitter PS 17:28:52
 133. Harry van den Berg 17:28:54
 134. Voorzitter PS 17:29:16
 135. Voorzitter PS 17:29:27
 136. Voorzitter PS 17:29:43
 137. Voorzitter PS 17:29:47
 138. Voorzitter PS 17:29:57
 139. Voorzitter PS 17:31:10
 140. Harry van den Berg 17:31:12
 141. Voorzitter PS 17:31:22
 142. Voorzitter PS 17:31:23
 143. Voorzitter PS 17:31:34
 144. Voorzitter PS 17:32:25
 145. Hermen Vreugdenhil 17:32:40
 146. Voorzitter PS 17:33:55
 147. Jan Ockers 17:33:59
 148. Gedeputeerde Van der Maat 17:34:41
 149. Voorzitter PS 17:43:32
 150. Marco van der Wel 17:43:34
 151. Voorzitter PS 17:43:39
 152. Voorzitter PS 17:43:59
 153. Marco van der Wel 17:44:03
 154. Voorzitter PS 17:44:16
 155. Voorzitter PS 17:48:31
 156. Paranka Surminski 17:48:35
 157. Voorzitter PS 17:49:07
 158. Gedeputeerde Van der Maat 17:49:09
 159. Voorzitter PS 17:49:15
 160. Voorzitter PS 17:49:19
 161. Voorzitter PS 17:49:26
 162. Voorzitter PS 17:49:34
 163. Sjo Smeets 17:49:44
 164. Voorzitter PS 17:50:19
 165. Voorzitter PS 17:50:27
 166. Voorzitter PS 17:50:52
 167. Sjo Smeets 17:50:53
 168. Sjo Smeets 17:51:23
 169. Sjo Smeets 17:51:24
 170. Voorzitter PS 17:51:27
 171. Voorzitter PS 17:51:48
 172. Willemieke Arts 17:51:58
 173. Voorzitter PS 17:52:17
 174. Voorzitter PS 17:52:18
 175. Voorzitter PS 17:52:23
 176. Voorzitter PS 17:53:17
 177. Harry van den Berg 17:53:44
 178. Voorzitter PS 17:54:17
 179. Roland van Vugt 17:54:18
 180. Voorzitter PS 17:54:20
 181. Ankie de Hoon 17:54:24
 182. Voorzitter PS 17:54:54
 183. Roland van Vugt 17:54:55
 184. Gedeputeerde Van der Maat 17:54:56
 185. Voorzitter PS 17:55:11
 186. Ankie de Hoon 17:55:13
 187. Voorzitter PS 17:55:21
 188. Gedeputeerde Van der Maat 17:55:22
 189. Voorzitter PS 17:55:48
 190. Voorzitter PS 17:55:54
 191. Roland van Vugt 17:55:58
 192. Voorzitter PS 17:56:14
 193. Gedeputeerde Van der Maat 17:56:16
 194. Voorzitter PS 17:56:21
 195. Voorzitter PS 17:57:51
 196. Femke Dingemans 17:57:56
 197. Voorzitter PS 17:58:05
 198. Voorzitter PS 17:58:45
 199. Voorzitter PS 18:01:04
 200. Marco van der Wel 18:01:06
 201. Voorzitter PS 18:01:19
 202. Voorzitter PS 18:01:32
 203. Gedeputeerde Van der Maat 18:01:40
 204. Voorzitter PS 18:01:55
 205. Marco van der Wel 18:01:56
 206. Voorzitter PS 18:02:09
 207. Voorzitter PS 18:02:16
 208. Marco van der Wel 18:02:17
 209. Voorzitter PS 18:02:41
 210. Nico Heijmans 18:02:51
 211. Voorzitter PS 18:03:16
 212. Marco van der Wel 18:03:19
 213. Voorzitter PS 18:03:31
 214. Nico Heijmans 18:03:45
 215. Voorzitter PS 18:04:07
 216. Marco van der Wel 18:04:08
 217. Voorzitter PS 18:04:36
 218. Voorzitter PS 18:04:45
 219. Ankie de Hoon 18:05:13
 220. Voorzitter PS 18:06:41
 221. Voorzitter PS 18:06:43
 222. Willemieke Arts 18:07:07
 223. Voorzitter PS 18:09:27
 224. Harry van den Berg 18:09:39
 225. Voorzitter PS 18:10:36
 226. Sjo Smeets 18:10:59
 227. Voorzitter PS 18:13:07
 228. Marco van der Wel 18:13:34
 229. Nico Heijmans 18:14:02
 230. Voorzitter PS 18:14:27
 231. Voorzitter PS 18:14:35
 232. Voorzitter PS 18:14:41
 233. Voorzitter PS 18:16:41
 234. Hermen Vreugdenhil 18:16:55
 235. Voorzitter PS 18:18:02
 236. Suat Kutlu 18:18:06
 237. Voorzitter PS 18:18:23
 238. Hermen Vreugdenhil 18:18:24
 239. Voorzitter PS 18:18:50
 240. Jan Ockers 18:19:11
 241. Voorzitter PS 18:19:56
 242. Gedeputeerde Van der Maat 18:20:06
 243. Voorzitter PS 18:22:54
 244. Harry van den Berg 18:23:11

11.6.3 Statenvoorstel 51/18 Onteigening t.b.v de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

11.7 STEMMING

11.7.1 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

Sprekers

 1. Nico Heijmans 18:26:09
 2. Tim Kouthoofd 18:26:48
 3. Jeffrey van Agtmaal 18:26:50
 4. Nico Heijmans 18:26:52
 5. Harry van den Berg 18:26:54
 6. Gul Tevkir 18:26:56
 7. Stijn Smeulders 18:26:58
 8. Anne Diemen - Vereijken 18:27:00
 9. Wim van Overveld 18:27:02
 10. Marco van der Wel 18:27:04
 11. Hermen Vreugdenhil 18:27:07
 12. Jan Ockers 18:27:09
 13. Tim Kouthoofd 18:27:21
 14. Jeffrey van Agtmaal 18:27:23
 15. Nico Heijmans 18:27:24
 16. Harry van den Berg 18:27:25
 17. Gul Tevkir 18:27:27
 18. Stijn Smeulders 18:27:30
 19. Anne Diemen - Vereijken 18:27:32
 20. Wim van Overveld 18:27:34
 21. Marco van der Wel 18:27:36
 22. Hermen Vreugdenhil 18:27:38
 23. Jan Ockers 18:27:40
 24. Griffier 18:28:03
 25. Hermen Vreugdenhil 18:28:12
 26. Stijn Smeulders 18:28:17
 27. Arend Meijer 18:28:20
 28. Alexander van Hattem 18:28:23
 29. Roland van Vugt 18:28:26
 30. Jan Ockers 18:28:29
 31. Marco van der Wel 18:28:33
 32. Wilma Dirken 18:28:37
 33. Patricia Brunklaus 18:28:40
 34. Ben Maas 18:28:43
 35. Hubert Koevoets 18:28:45
 36. Alex Panhuizen 18:28:47
 37. Jeffrey van Agtmaal 18:28:48
 38. Inge Schüller 18:28:50
 39. Walter Manders 18:28:52
 40. Tineke Claessens - Vloedgraven 18:28:55
 41. Hagar Roijackers 18:28:57
 42. Huseyin Bahar 18:28:59
 43. Patricia van der Kammen 18:29:02
 44. Sophie Tinnemans 18:29:05
 45. Marcel Deryckere 18:29:07
 46. Horst Oosterveer 18:29:09
 47. Ine van Meeuwis - van Langen 18:29:12
 48. Wouter van der Staak 18:29:15
 49. Maurice Spapens 18:29:17
 50. Willem Bakker 18:29:20
 51. Louis Roks 18:29:23
 52. Peter Portheine 18:29:25
 53. Roy de Jonge 18:29:28
 54. Nurettin Altundal 18:29:30
 55. Nico Heijmans 18:29:33
 56. Maikel Boon 18:29:36
 57. Jeroen Hageman 18:29:39
 58. Joyce Willems - Kardol 18:29:42
 59. Joep van Meel 18:29:44
 60. Paranka Surminski 18:29:48
 61. Paranka Surminski 18:29:49
 62. Suat Kutlu 18:29:52
 63. Karel Burger Dirven 18:29:55
 64. Jeffrey van Agtmaal 18:29:58
 65. Harry van den Berg 18:30:01
 66. Anne Diemen - Vereijken 18:30:05
 67. Ankie de Hoon 18:30:10
 68. Gul Tevkir 18:30:12
 69. Femke Dingemans 18:30:15
 70. Willemieke Arts 18:30:17
 71. Sjo Smeets 18:30:20
 72. Martijn de Kort 18:30:22
 73. Tim Kouthoofd 18:30:24
 74. Suzanne Otters - Bruijnen 18:30:27
 75. Wim van Overveld 18:30:30
 76. Martijn van Gruijthuijsen 18:30:33
 77. Marianne van der Sloot 18:30:35
 78. Griffier 18:30:39
 79. Griffier 18:31:02
 80. Voorzitter PS 18:31:07
 81. Tim Kouthoofd 18:31:14
 82. Jeffrey van Agtmaal 18:31:16
 83. Nico Heijmans 18:31:17
 84. Harry van den Berg 18:31:19
 85. Gul Tevkir 18:31:21
 86. Stijn Smeulders 18:31:23
 87. Anne Diemen - Vereijken 18:31:24
 88. Wim van Overveld 18:31:26
 89. Marco van der Wel 18:31:28
 90. Hermen Vreugdenhil 18:31:30
 91. Jan Ockers 18:31:31
 92. Tim Kouthoofd 18:31:56
 93. Voorzitter PS 18:32:17
 94. Voorzitter PS 18:32:19
 95. Griffier 18:32:23
 96. Wilma Dirken 18:32:26
 97. Patricia Brunklaus 18:32:30
 98. Patricia Brunklaus 18:32:31
 99. Ben Maas 18:32:34
 100. Hubert Koevoets 18:32:41
 101. Alex Panhuizen 18:32:44
 102. Inge Schüller 18:32:46
 103. Walter Manders 18:32:49
 104. Tineke Claessens - Vloedgraven 18:32:51
 105. Hagar Roijackers 18:32:54
 106. Huseyin Bahar 18:32:56
 107. Patricia van der Kammen 18:32:59
 108. Marcel Deryckere 18:33:02
 109. Caroline van Brakel 18:33:04
 110. Horst Oosterveer 18:33:07
 111. Ine van Meeuwis - van Langen 18:33:09
 112. Wouter van der Staak 18:33:12
 113. Maurice Spapens 18:33:14
 114. Willem Bakker 18:33:16
 115. Louis Roks 18:33:19
 116. Peter Portheine 18:33:21
 117. Roy de Jonge 18:33:23
 118. Nurettin Altundal 18:33:26
 119. Nico Heijmans 18:33:28
 120. Maikel Boon 18:33:30
 121. Jeroen Hageman 18:33:33
 122. Joyce Willems - Kardol 18:33:36
 123. Joep van Meel 18:33:38
 124. Paranka Surminski 18:33:41
 125. Suat Kutlu 18:33:44
 126. Karel Burger Dirven 18:33:47
 127. Jeffrey van Agtmaal 18:33:50
 128. Harry van den Berg 18:33:53
 129. Anne Diemen - Vereijken 18:34:05
 130. Ankie de Hoon 18:34:08
 131. Gul Tevkir 18:34:11
 132. Femke Dingemans 18:34:13
 133. Willemieke Arts 18:34:16
 134. Sjo Smeets 18:34:19
 135. Martijn de Kort 18:34:22
 136. Tim Kouthoofd 18:34:24
 137. Suzanne Otters - Bruijnen 18:34:27
 138. Wim van Overveld 18:34:30
 139. Martijn van Gruijthuijsen 18:34:32
 140. Marianne van der Sloot 18:34:34
 141. Hermen Vreugdenhil 18:34:37
 142. Stijn Smeulders 18:34:39
 143. Arend Meijer 18:34:42
 144. Alexander van Hattem 18:34:45
 145. Roland van Vugt 18:34:50
 146. Jan Ockers 18:34:53
 147. Marco van der Wel 18:35:12
 148. Griffier 18:35:25
 149. Voorzitter PS 18:35:31
 150. Tim Kouthoofd 18:35:49
 151. Jeffrey van Agtmaal 18:35:50
 152. Jeffrey van Agtmaal 18:36:05
 153. Nico Heijmans 18:36:07
 154. Harry van den Berg 18:36:10
 155. Gul Tevkir 18:36:21
 156. Stijn Smeulders 18:36:23
 157. Anne Diemen - Vereijken 18:36:26
 158. Wim van Overveld 18:36:28
 159. Marco van der Wel 18:36:33
 160. Hermen Vreugdenhil 18:36:39
 161. Jan Ockers 18:36:42
 162. Tim Kouthoofd 18:36:51
 163. Jeffrey van Agtmaal 18:36:53
 164. Nico Heijmans 18:36:55
 165. Gul Tevkir 18:36:57
 166. Gul Tevkir 18:37:09
 167. Stijn Smeulders 18:37:11
 168. Anne Diemen - Vereijken 18:37:12
 169. Wim van Overveld 18:37:15
 170. Marco van der Wel 18:37:18
 171. Hermen Vreugdenhil 18:37:22
 172. Jan Ockers 18:37:24
 173. Tim Kouthoofd 18:37:31
 174. Jeffrey van Agtmaal 18:37:33
 175. Nico Heijmans 18:37:34
 176. Harry van den Berg 18:37:36
 177. Gul Tevkir 18:37:38
 178. Stijn Smeulders 18:37:40
 179. Anne Diemen - Vereijken 18:37:42
 180. Wim van Overveld 18:37:44
 181. Marco van der Wel 18:37:47
 182. Hermen Vreugdenhil 18:37:53
 183. Jan Ockers 18:37:55
 184. Tim Kouthoofd 18:38:09
 185. Jeffrey van Agtmaal 18:38:11
 186. Jeffrey van Agtmaal 18:38:12
 187. Nico Heijmans 18:38:13
 188. Harry van den Berg 18:38:15
 189. Gul Tevkir 18:38:16
 190. Stijn Smeulders 18:38:18
 191. Anne Diemen - Vereijken 18:38:19
 192. Wim van Overveld 18:38:21
 193. Marco van der Wel 18:38:23
 194. Hermen Vreugdenhil 18:38:25
 195. Jan Ockers 18:38:27

11.7 STEMMING

11.7.2 Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

11.7 STEMMING

11.7.3 Statenvoorstel 51/18 Onteigening t.b.v de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.7.4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Sprekers

 1. Hubert Koevoets 19:34:05
 2. Voorzitter PS 19:34:14
 3. Patricia Brunklaus 19:35:09
 4. Voorzitter PS 19:36:54
 5. Patricia Brunklaus 19:36:57
 6. Voorzitter PS 19:37:32
 7. Hubert Koevoets 19:37:34
 8. Voorzitter PS 19:39:23
 9. Hagar Roijackers 19:39:25
 10. Voorzitter PS 19:39:39
 11. Hubert Koevoets 19:39:42
 12. Voorzitter PS 19:39:44
 13. Voorzitter PS 19:39:54
 14. Voorzitter PS 19:41:44
 15. Huseyin Bahar 19:41:46
 16. Voorzitter PS 19:41:58
 17. Hubert Koevoets 19:42:01
 18. Voorzitter PS 19:42:35
 19. Harry van den Berg 19:42:36
 20. Voorzitter PS 19:43:01
 21. Voorzitter PS 19:43:11
 22. Voorzitter PS 19:44:28
 23. Huseyin Bahar 19:44:53
 24. Voorzitter PS 19:51:35
 25. Hagar Roijackers 19:51:38
 26. Voorzitter PS 19:52:06
 27. Huseyin Bahar 19:52:10
 28. Voorzitter PS 19:52:35
 29. Hagar Roijackers 19:52:37
 30. Voorzitter PS 19:52:45
 31. Voorzitter PS 19:53:01
 32. Patricia Brunklaus 19:53:05
 33. Huseyin Bahar 19:53:29
 34. Voorzitter PS 19:53:32
 35. Huseyin Bahar 19:53:41
 36. Voorzitter PS 19:56:56
 37. Nico Heijmans 19:57:17
 38. Voorzitter PS 20:00:15
 39. Marco van der Wel 20:00:17
 40. Voorzitter PS 20:00:40
 41. Nico Heijmans 20:00:41
 42. Voorzitter PS 20:01:45
 43. Patricia van der Kammen 20:02:08
 44. Voorzitter PS 20:03:23
 45. Nico Heijmans 20:03:25
 46. Voorzitter PS 20:03:33
 47. Voorzitter PS 20:05:14
 48. Voorzitter PS 20:05:31
 49. Voorzitter PS 20:08:44
 50. Arend Meijer 20:08:46
 51. Voorzitter PS 20:09:01
 52. Arend Meijer 20:09:05
 53. Voorzitter PS 20:09:06
 54. Voorzitter PS 20:09:28
 55. Voorzitter PS 20:09:51
 56. Voorzitter PS 20:11:58
 57. Sjo Smeets 20:12:05
 58. Sjo Smeets 20:12:13
 59. Sjo Smeets 20:12:17
 60. Voorzitter PS 20:12:18
 61. Voorzitter PS 20:12:19
 62. Sjo Smeets 20:12:20
 63. Voorzitter PS 20:12:21
 64. Sjo Smeets 20:12:22
 65. Voorzitter PS 20:12:31
 66. Sjo Smeets 20:12:37
 67. Voorzitter PS 20:12:49
 68. Voorzitter PS 20:13:05
 69. Voorzitter PS 20:14:21
 70. Femke Dingemans 20:14:31
 71. Voorzitter PS 20:18:29
 72. Stijn Smeulders 20:18:42
 73. Voorzitter PS 20:19:56
 74. Huseyin Bahar 20:20:00
 75. Voorzitter PS 20:20:19
 76. Voorzitter PS 20:20:59
 77. Huseyin Bahar 20:21:07
 78. Voorzitter PS 20:21:26
 79. Voorzitter PS 20:21:45
 80. Voorzitter PS 20:21:53
 81. Hermen Vreugdenhil 20:21:55
 82. Voorzitter PS 20:22:36
 83. Voorzitter PS 20:23:16
 84. Hermen Vreugdenhil 20:23:18
 85. Voorzitter PS 20:23:45
 86. Voorzitter PS 20:24:05
 87. Voorzitter PS 20:24:16
 88. Voorzitter PS 20:24:20
 89. Voorzitter PS 20:24:44
 90. Marcel Deryckere 20:24:51
 91. Stijn Smeulders 20:24:52
 92. Voorzitter PS 20:25:11
 93. Voorzitter PS 20:25:59
 94. Voorzitter PS 20:26:28
 95. Voorzitter PS 20:26:31
 96. Stijn Smeulders 20:26:33
 97. Voorzitter PS 20:27:09
 98. Voorzitter PS 20:28:12
 99. Hagar Roijackers 20:28:16
 100. Voorzitter PS 20:28:30
 101. Voorzitter PS 20:28:55
 102. Hagar Roijackers 20:29:01
 103. Voorzitter PS 20:29:09
 104. Voorzitter PS 20:29:15
 105. Alexander van Hattem 20:29:18
 106. Voorzitter PS 20:29:55
 107. Voorzitter PS 20:30:28
 108. Alexander van Hattem 20:30:29
 109. Voorzitter PS 20:30:58
 110. Nico Heijmans 20:31:10
 111. Voorzitter PS 20:31:11
 112. Voorzitter PS 20:31:45
 113. Nico Heijmans 20:31:48
 114. Voorzitter PS 20:32:13
 115. Alexander van Hattem 20:32:19
 116. Voorzitter PS 20:32:46
 117. Stijn Smeulders 20:32:58
 118. Nico Heijmans 20:33:02
 119. Voorzitter PS 20:33:19
 120. Stijn Smeulders 20:33:22
 121. Voorzitter PS 20:33:31
 122. Hagar Roijackers 20:33:50
 123. Voorzitter PS 20:33:56
 124. Hagar Roijackers 20:33:59
 125. Voorzitter PS 20:34:02
 126. Hagar Roijackers 20:34:05
 127. Voorzitter PS 20:38:24
 128. Voorzitter PS 20:38:27
 129. Voorzitter PS 20:38:52
 130. Alexander van Hattem 20:38:54
 131. Voorzitter PS 20:39:38
 132. Voorzitter PS 20:39:40
 133. Voorzitter PS 20:39:48
 134. Hagar Roijackers 20:39:53
 135. Voorzitter PS 20:40:50
 136. Alexander van Hattem 20:40:52
 137. Voorzitter PS 20:41:09
 138. Arend Meijer 20:41:16
 139. Hagar Roijackers 20:41:41
 140. Voorzitter PS 20:41:52
 141. Voorzitter PS 20:41:55
 142. Marianne van der Sloot 20:41:56
 143. Voorzitter PS 20:42:00
 144. Voorzitter PS 20:42:03
 145. Hagar Roijackers 20:42:04
 146. Voorzitter PS 20:42:50
 147. Voorzitter PS 20:45:21
 148. Femke Dingemans 20:45:25
 149. Voorzitter PS 20:45:38
 150. Hagar Roijackers 20:45:39
 151. Voorzitter PS 20:46:03
 152. Voorzitter PS 20:46:06
 153. Hagar Roijackers 20:46:08
 154. Hagar Roijackers 20:46:09
 155. Voorzitter PS 20:46:11
 156. Wim van Overveld 20:46:29
 157. Voorzitter PS 20:50:25
 158. Marco van der Wel 20:50:59
 159. Voorzitter PS 20:58:38
 160. Voorzitter PS 20:59:29
 161. Hermen Vreugdenhil 20:59:56
 162. Voorzitter PS 21:03:03
 163. Voorzitter PS 21:03:49
 164. Marco van der Wel 21:03:54
 165. Voorzitter PS 21:04:13
 166. Voorzitter PS 21:04:21
 167. Voorzitter PS 21:04:56
 168. Voorzitter PS 21:05:06
 169. Marco van der Wel 21:05:13
 170. Voorzitter PS 21:05:46
 171. Voorzitter PS 21:06:20
 172. Voorzitter PS 21:06:33
 173. Voorzitter PS 21:07:56
 174. Jan Ockers 21:08:31
 175. Voorzitter PS 21:09:10

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.7.4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Sprekers

 1. Voorzitter PS 21:20:03
 2. Hermen Vreugdenhil 21:21:58
 3. Hermen Vreugdenhil 21:21:59
 4. Voorzitter PS 21:22:03
 5. Voorzitter PS 21:22:10
 6. Voorzitter PS 21:22:36
 7. Voorzitter PS 21:25:49
 8. Huseyin Bahar 21:25:52
 9. Voorzitter PS 21:26:12
 10. Voorzitter PS 21:27:59
 11. Voorzitter PS 21:28:39
 12. Hermen Vreugdenhil 21:28:48
 13. Voorzitter PS 21:29:19
 14. Voorzitter PS 21:30:09
 15. Voorzitter PS 21:30:24
 16. Voorzitter PS 21:31:04
 17. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:31:06
 18. Voorzitter PS 21:33:27
 19. Hagar Roijackers 21:33:33
 20. Voorzitter PS 21:33:55
 21. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:33:58
 22. Voorzitter PS 21:34:56
 23. Hagar Roijackers 21:34:59
 24. Voorzitter PS 21:35:26
 25. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:35:27
 26. Voorzitter PS 21:35:45
 27. Voorzitter PS 21:35:54
 28. Voorzitter PS 21:39:34
 29. Huseyin Bahar 21:39:36
 30. Voorzitter PS 21:40:07
 31. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:40:09
 32. Voorzitter PS 21:41:16
 33. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:41:29
 34. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:41:31
 35. Huseyin Bahar 21:41:32
 36. Voorzitter PS 21:41:59
 37. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:42:01
 38. Voorzitter PS 21:42:06
 39. Voorzitter PS 21:42:19
 40. Voorzitter PS 21:42:44
 41. Patricia van der Kammen 21:42:56
 42. Voorzitter PS 21:43:20
 43. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:43:23
 44. Voorzitter PS 21:43:58
 45. Patricia van der Kammen 21:43:59
 46. Voorzitter PS 21:44:19
 47. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:44:21
 48. Voorzitter PS 21:44:53
 49. Voorzitter PS 21:49:17
 50. Femke Dingemans 21:49:28
 51. Voorzitter PS 21:49:43
 52. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:49:44
 53. Voorzitter PS 21:50:51
 54. Femke Dingemans 21:50:54
 55. Patricia van der Kammen 21:50:59
 56. Voorzitter PS 21:51:49
 57. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:51:51
 58. Voorzitter PS 21:52:05
 59. Voorzitter PS 21:52:31
 60. Voorzitter PS 21:52:34
 61. Voorzitter PS 21:53:38
 62. Patricia van der Kammen 21:53:39
 63. Patricia van der Kammen 21:53:40
 64. Voorzitter PS 21:54:20
 65. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:54:22
 66. Voorzitter PS 21:54:55
 67. Voorzitter PS 21:55:05
 68. Harry van den Berg 21:55:06
 69. Voorzitter PS 21:55:27
 70. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:55:29
 71. Voorzitter PS 21:55:45
 72. Voorzitter PS 21:56:12
 73. Harry van den Berg 21:56:13
 74. Voorzitter PS 21:56:28
 75. Voorzitter PS 21:56:31
 76. Gedeputeerde Van Merrienboer 21:56:36
 77. Voorzitter PS 21:57:21
 78. Voorzitter PS 21:57:37
 79. Gedeputeerde Van den Hout 21:58:15
 80. Voorzitter PS 21:59:30
 81. Voorzitter PS 21:59:40
 82. Horst Oosterveer 21:59:42
 83. Voorzitter PS 22:00:12
 84. Horst Oosterveer 22:00:30
 85. Voorzitter PS 22:00:31
 86. Voorzitter PS 22:01:02
 87. Alexander van Hattem 22:01:04
 88. Voorzitter PS 22:01:13
 89. Voorzitter PS 22:01:42
 90. Alexander van Hattem 22:01:54
 91. Voorzitter PS 22:02:17
 92. Paranka Surminski 22:02:18
 93. Voorzitter PS 22:02:24
 94. Paranka Surminski 22:02:30
 95. Voorzitter PS 22:03:40
 96. Paranka Surminski 22:03:47
 97. Voorzitter PS 22:03:53
 98. Voorzitter PS 22:04:19
 99. Voorzitter PS 22:04:34
 100. Hermen Vreugdenhil 22:04:38
 101. Voorzitter PS 22:05:32
 102. Voorzitter PS 22:06:07
 103. Hermen Vreugdenhil 22:06:08
 104. Voorzitter PS 22:06:48
 105. Femke Dingemans 22:07:08
 106. Voorzitter PS 22:07:25
 107. Voorzitter PS 22:09:07
 108. Voorzitter PS 22:09:38
 109. Voorzitter PS 22:10:10
 110. Harry van den Berg 22:10:11
 111. Voorzitter PS 22:10:27
 112. Voorzitter PS 22:10:32
 113. Voorzitter PS 22:10:45
 114. Gedeputeerde Spierings 22:10:46
 115. Voorzitter PS 22:11:55
 116. Voorzitter PS 22:11:57
 117. Voorzitter PS 22:12:42
 118. Marco van der Wel 22:12:43
 119. Voorzitter PS 22:12:59
 120. Gedeputeerde Spierings 22:13:02
 121. Voorzitter PS 22:13:16
 122. Voorzitter PS 22:13:37
 123. Gedeputeerde Spierings 22:13:41
 124. Voorzitter PS 22:13:53
 125. Hagar Roijackers 22:13:55
 126. Voorzitter PS 22:14:03
 127. Gedeputeerde Spierings 22:14:05
 128. Voorzitter PS 22:14:30
 129. Voorzitter PS 22:14:54
 130. Gedeputeerde Spierings 22:15:00
 131. Voorzitter PS 22:15:21
 132. Voorzitter PS 22:16:00
 133. Marco van der Wel 22:16:04
 134. Voorzitter PS 22:16:30
 135. Gedeputeerde Spierings 22:16:37
 136. Marco van der Wel 22:17:15
 137. Voorzitter PS 22:17:26
 138. Gedeputeerde Spierings 22:17:29
 139. Voorzitter PS 22:19:05
 140. Voorzitter PS 22:19:17
 141. Voorzitter PS 22:19:34
 142. Patricia van der Kammen 22:19:38
 143. Gedeputeerde Spierings 22:20:00
 144. Voorzitter PS 22:20:22
 145. Patricia van der Kammen 22:20:24
 146. Voorzitter PS 22:20:50
 147. Patricia van der Kammen 22:21:57
 148. Voorzitter PS 22:22:05
 149. Voorzitter PS 22:22:12
 150. Hagar Roijackers 22:22:15
 151. Voorzitter PS 22:22:30
 152. Gedeputeerde Spierings 22:22:31
 153. Voorzitter PS 22:22:59
 154. Hagar Roijackers 22:23:00
 155. Voorzitter PS 22:23:19
 156. Gedeputeerde Spierings 22:23:20
 157. Voorzitter PS 22:23:48
 158. Gedeputeerde Swinkels 22:23:54
 159. Voorzitter PS 22:26:50
 160. Patricia Brunklaus 22:26:59
 161. Voorzitter PS 22:27:27
 162. Gedeputeerde Swinkels 22:27:39
 163. Gedeputeerde Van Merrienboer 22:27:58
 164. Voorzitter PS 22:28:36
 165. Alexander van Hattem 22:28:43
 166. Voorzitter PS 22:29:42
 167. Gedeputeerde Van Merrienboer 22:29:44
 168. Voorzitter PS 22:30:44
 169. Voorzitter PS 22:31:33
 170. Gedeputeerde Van Merrienboer 22:31:41
 171. Voorzitter PS 22:32:25

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.7.4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Sprekers

 1. Hubert Koevoets 22:38:55
 2. Voorzitter PS 22:39:18
 3. Willemieke Arts 22:39:33
 4. Patricia van der Kammen 22:39:54
 5. Voorzitter PS 22:41:49
 6. Voorzitter PS 22:43:27
 7. Femke Dingemans 22:43:45
 8. Voorzitter PS 22:44:30
 9. Hagar Roijackers 22:44:54
 10. Voorzitter PS 22:47:10
 11. Marco van der Wel 22:47:36
 12. Voorzitter PS 22:47:54
 13. Voorzitter PS 22:48:38
 14. Femke Dingemans 22:48:41
 15. Voorzitter PS 22:49:03
 16. Voorzitter PS 22:49:06
 17. Voorzitter PS 22:49:33
 18. Voorzitter PS 22:49:44
 19. Voorzitter PS 22:49:52
 20. Voorzitter PS 22:50:11
 21. Voorzitter PS 22:50:29
 22. Hermen Vreugdenhil 22:50:44
 23. Nico Heijmans 22:52:15
 24. Voorzitter PS 22:52:30
 25. Voorzitter PS 22:53:25
 26. Gedeputeerde Van Merrienboer 22:53:46
 27. Voorzitter PS 22:55:44
 28. Hagar Roijackers 22:55:51
 29. Voorzitter PS 22:56:20
 30. Gedeputeerde Van Merrienboer 22:56:22
 31. Gedeputeerde Van Merrienboer 22:56:23
 32. Voorzitter PS 22:57:45
 33. Hagar Roijackers 22:57:46
 34. Voorzitter PS 22:58:26
 35. Gedeputeerde Van Merrienboer 22:58:29
 36. Voorzitter PS 22:58:58
 37. Voorzitter PS 22:59:26
 38. Gedeputeerde Van den Hout 22:59:35
 39. Voorzitter PS 23:00:30
 40. Wilma Dirken 23:00:34
 41. Voorzitter PS 23:01:04
 42. Gedeputeerde Van den Hout 23:01:06
 43. Voorzitter PS 23:01:32
 44. Wilma Dirken 23:01:33
 45. Voorzitter PS 23:02:03
 46. Voorzitter PS 23:02:12
 47. Voorzitter PS 23:02:14
 48. Hagar Roijackers 23:02:16
 49. Voorzitter PS 23:03:08
 50. Wilma Dirken 23:03:21
 51. Voorzitter PS 23:03:54
 52. Hagar Roijackers 23:03:55
 53. Voorzitter PS 23:04:06
 54. Wilma Dirken 23:04:07
 55. Voorzitter PS 23:04:37
 56. Gedeputeerde Van den Hout 23:04:39
 57. Voorzitter PS 23:04:47
 58. Voorzitter PS 23:05:16
 59. Voorzitter PS 23:05:34
 60. Gedeputeerde Spierings 23:05:44
 61. Voorzitter PS 23:06:03
 62. Patricia van der Kammen 23:06:15

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.7 STEMMING

11.7.4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Einde vergadering