Dit is een video/livestream over 11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Aanvang schorsing

11.1 Vergadering Provinciale Staten 28 september 2018

11.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging van de heer J. Ockers (Lokaal Brabant)

11.3 Afscheid van de heer J.H.W.F. Heijman (Lokaal Brabant) als lid van Provinciale Staten

11.4 Beëdiging burgerlid de heer J. van Gorp (Lokaal Brabant)

Aanvang schorsing

11.5 ACTUALITEIT

11.7 STEMMING

11.6.1 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 95 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 43 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 53/18 : Samenvatting van de wijzigingen (hoofdstuk 4 Nota van Zienswijzen) 532 KB
 4. Nota van Wijziging Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 60 KB
 5. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 45 KB
 6. Amendement A1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Stilstandvoorziening vogels en vleermuizen bij alle turbines, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 7. Amendement A2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: borging verwijdering windturbines en fundering middels fonds, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 71 KB
 8. Amendement A3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen windturbines bij Galder, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 41 KB
 9. Amendement A4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 62 KB
 10. Amendement A4a Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 94 KB
 11. Motie M1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen extra windmolen in Noord-Brabant na 470 MW, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 86 KB
 12. Motie M2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Onderzoek stilstandfunctie windturbines voor omwonenden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 53 KB
 13. Motie M3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: meting draagvlak, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 54 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: stop op bouw windmolens in Noord-Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 115 KB
 15. Motie M6 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 91 KB
 16. Motie M7 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Locatie Galder (Windenergie A16) heroverwegen, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 80 KB
 17. Vastgesteld Besluit 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 44 KB

Sprekers

 1. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 14:44:19
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:11
 3. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:45:13
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:26
 5. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 14:45:27
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:30
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:43
 8. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:48:45
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:49:00
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:49:11
 11. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 14:49:13
 12. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:49:27
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:49:30
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:49:44
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:49:46
 16. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 14:49:49
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:50:27
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:50:31
 19. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:50:39
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:01
 21. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 14:51:03
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:15
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:25
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:28
 25. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 14:51:42
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:43
 27. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:53:50
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:52
 29. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:53:53
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:54
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:54:28
 32. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:54:43
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:26
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:50
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:11:35
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:11
 37. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 15:12:25
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:47
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:24
 40. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:13:26
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:41
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:47
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:17
 44. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:14:18
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:38
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:45
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:15
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:21
 49. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:17:24
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:47
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:57
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:32
 53. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:18:35
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:56
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:55
 56. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:20:57
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:22
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:48
 59. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:21:49
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:05
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:21
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:57
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:01
 64. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 15:23:24
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:36
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:06
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:44
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:12
 69. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:28:39
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:29:58
 71. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:30:12
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:31:43
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:17
 74. Jan Ockers Begin spreekmoment 15:32:18
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:35:44
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:35:49
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:09
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:41
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:41
 80. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:37:57
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:38:06
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:06
 83. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:43:09
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:23
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:24
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:53
 87. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:43:55
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:07
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:08
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:24
 91. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:15
 92. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:49:21
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:27
 94. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:49:31
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:41
 96. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:56
 97. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:50:59
 98. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:51:33
 99. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:51:35
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:52:40
 101. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:52:42
 102. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:02
 103. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:53:04
 104. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:53:05
 105. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:05
 106. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:54:07
 107. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:48
 108. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:55:52
 109. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:12
 110. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:56:14
 111. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:40
 112. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:56:41
 113. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:58
 114. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:16
 115. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:27
 116. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:00:57
 117. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:58
 118. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:02:00
 119. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:02:14
 120. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:02:16
 121. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:02:18
 122. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:15
 123. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:18
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:37
 125. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:53
 126. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:39
 127. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:41
 128. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:05:00
 129. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:02
 130. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:07
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:11
 132. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:18
 133. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:19
 134. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:22
 135. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:06:26
 136. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:46
 137. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:01
 138. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:28
 139. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:47
 140. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:07:57
 141. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:02
 142. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:58
 143. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:09:03
 144. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:28
 145. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:37
 146. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:41
 147. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:48
 148. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:57
 149. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:11:04
 150. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:33
 151. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:11:34
 152. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:45
 153. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:26
 154. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:31
 155. Paranka Surminski Begin spreekmoment 16:12:49
 156. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:13:31
 157. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:13:33
 158. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:14:13
 159. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:14:22
 160. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:14:35
 161. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:14:42
 162. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:15:09
 163. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:15:13
 164. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:15:15
 165. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:10
 166. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:11
 167. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:14
 168. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:23
 169. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:31
 170. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 16:17:53
 171. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:18:46
 172. Paranka Surminski Begin spreekmoment 16:18:58
 173. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:10

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.6.1 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 95 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 43 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 53/18 : Samenvatting van de wijzigingen (hoofdstuk 4 Nota van Zienswijzen) 532 KB
 4. Nota van Wijziging Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 60 KB
 5. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 45 KB
 6. Amendement A1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Stilstandvoorziening vogels en vleermuizen bij alle turbines, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 7. Amendement A2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: borging verwijdering windturbines en fundering middels fonds, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 71 KB
 8. Amendement A3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen windturbines bij Galder, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 41 KB
 9. Amendement A4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 62 KB
 10. Amendement A4a Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 94 KB
 11. Motie M1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen extra windmolen in Noord-Brabant na 470 MW, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 86 KB
 12. Motie M2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Onderzoek stilstandfunctie windturbines voor omwonenden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 53 KB
 13. Motie M3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: meting draagvlak, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 54 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: stop op bouw windmolens in Noord-Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 115 KB
 15. Motie M6 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 91 KB
 16. Motie M7 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Locatie Galder (Windenergie A16) heroverwegen, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 80 KB
 17. Vastgesteld Besluit 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 44 KB

Sprekers

 1. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:24:14
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:25:00
 3. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:25:02
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:25:34
 5. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:25:36
 6. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:25:45
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:25:50
 8. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:25:52
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:25:55
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:27
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:29:37
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:31
 13. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:30:38
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:57
 15. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:31:18
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:25
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:32
 18. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:31:47
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:52
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:55
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:57
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:32:06
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:32:15

Aanvang schorsing

11.6.2 Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen 91 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen 49 KB
 3. Bijlage 2 Statenvoorstel 35/18 : Nota van zienswijzen 133,1 MB
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 35/18 : Voorlopig advies Commissie m.e.r. 2 MB
 5. Bijlage 4 Statenvoorstel 35/18 : Definitief advies Commissie m.e.r. 1,6 MB
 6. Bijlage 5 Statenvoorstel 35/18 : Briefadvies Brabant Advies 757 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen. 216 KB
 8. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over N629 Oosterhout - Dongen 275 KB
 9. Motie M8 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Meer natuur rond de nieuwe N629, ingediend door D66 (AANGENOMEN) 89 KB
 10. Motie M9 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Maak werk van de huidige weg, ingediend door D66 en SP (AANGENOMEN) 62 KB
 11. Motie M10 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Energie op (de) Weg, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 77 KB
 12. Motie M11 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Nieuwe N629 Smart Mobility corridor, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant en GroenLinks (VERWORPEN) 130 KB
 13. Vastgesteld Besluit 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen 49 KB

Sprekers

 1. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 16:39:08
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:38
 3. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:39:45
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:51
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:58
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:41:44
 7. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:41:46
 8. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:41:48
 9. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:41:50
 10. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:41:52
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:41:56
 12. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:42:06
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:42:24
 14. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:42:46
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:42:50
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:05
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:09
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:42
 19. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:43:52
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:10
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:33
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:34
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:42
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:50
 25. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:44:54
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:45:14
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:45:40
 28. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:45:43
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:46:10
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:46:28
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:47:14
 32. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:47:22
 33. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:47:40
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:43
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:50
 36. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:49:54
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:50:17
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:50:44
 39. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:50:46
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:50:48
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:50:50
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:53:12
 43. Willemieke Arts Begin spreekmoment 16:53:23
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:18
 45. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:55:24
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:56:02
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:56:34
 48. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:56:35
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:57:06
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:57:10
 51. Willemieke Arts Begin spreekmoment 16:57:24
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:57:33
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:58:55
 54. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:58:56
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:59:20
 56. Willemieke Arts Begin spreekmoment 16:59:23
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:00
 58. Harry van den Berg Begin spreekmoment 17:00:01
 59. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:08
 60. Willemieke Arts Begin spreekmoment 17:00:10
 61. Willemieke Arts Begin spreekmoment 17:00:17
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:19
 63. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:01:22
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:53
 65. Willemieke Arts Begin spreekmoment 17:01:59
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:22
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:30
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:34
 69. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:02:36
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:56
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:03:15
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:03:18
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:09
 74. Sjo Smeets Begin spreekmoment 17:04:13
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:25
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:52
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:39
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:51
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:23
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:40
 81. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:06:46
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:07:17
 83. Willemieke Arts Begin spreekmoment 17:07:19
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:07:56
 85. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:08:14
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:08:31
 87. Willemieke Arts Begin spreekmoment 17:08:36
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:08:41
 89. Harry van den Berg Begin spreekmoment 17:09:01
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:19
 91. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:43
 92. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:09:57
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:13:18
 94. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:13:20
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:13:22
 96. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:13:24
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:13:49
 98. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:13:50
 99. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:01
 100. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:14:04
 101. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:19
 102. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:14:20
 103. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:28
 104. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 17:14:31
 105. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:52
 106. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:14:53
 107. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:06
 108. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 17:15:09
 109. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 17:15:11
 110. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:19
 111. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:15:21
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:26
 113. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:15:27
 114. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:52
 115. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 17:15:54
 116. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:12
 117. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:16:15
 118. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:18
 119. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:16:23
 120. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:49
 121. Ben Maas Begin spreekmoment 17:17:00
 122. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:20:15
 123. Sjo Smeets Begin spreekmoment 17:20:35
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:24:45
 125. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:24:55
 126. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:25:02
 127. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:25:36
 128. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:26:03
 129. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:27:49
 130. Harry van den Berg Begin spreekmoment 17:27:53
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:28:21
 132. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:28:52
 133. Harry van den Berg Begin spreekmoment 17:28:54
 134. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:16
 135. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:27
 136. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:43
 137. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:47
 138. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:57
 139. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:10
 140. Harry van den Berg Begin spreekmoment 17:31:12
 141. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:22
 142. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:23
 143. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:31:34
 144. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:32:25
 145. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:32:40
 146. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:33:55
 147. Jan Ockers Begin spreekmoment 17:33:59
 148. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 17:34:41
 149. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:43:32
 150. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:43:34
 151. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:43:39
 152. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:43:59
 153. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:44:03
 154. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:44:16
 155. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:48:31
 156. Paranka Surminski Begin spreekmoment 17:48:35
 157. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:07
 158. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 17:49:09
 159. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:15
 160. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:19
 161. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:26
 162. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:34
 163. Sjo Smeets Begin spreekmoment 17:49:44
 164. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:50:19
 165. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:50:27
 166. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:50:52
 167. Sjo Smeets Begin spreekmoment 17:50:53
 168. Sjo Smeets Begin spreekmoment 17:51:23
 169. Sjo Smeets Begin spreekmoment 17:51:24
 170. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:51:27
 171. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:51:48
 172. Willemieke Arts Begin spreekmoment 17:51:58
 173. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:52:17
 174. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:52:18
 175. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:52:23
 176. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:53:17
 177. Harry van den Berg Begin spreekmoment 17:53:44
 178. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:54:17
 179. Roland van Vugt Begin spreekmoment 17:54:18
 180. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:54:20
 181. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 17:54:24
 182. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:54:54
 183. Roland van Vugt Begin spreekmoment 17:54:55
 184. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 17:54:56
 185. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:55:11
 186. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 17:55:13
 187. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:55:21
 188. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 17:55:22
 189. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:55:48
 190. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:55:54
 191. Roland van Vugt Begin spreekmoment 17:55:58
 192. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:56:14
 193. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 17:56:16
 194. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:56:21
 195. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:57:51
 196. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:57:56
 197. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:58:05
 198. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:58:45
 199. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:01:04
 200. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:01:06
 201. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:01:19
 202. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:01:32
 203. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 18:01:40
 204. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:01:55
 205. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:01:56
 206. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:02:09
 207. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:02:16
 208. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:02:17
 209. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:02:41
 210. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:02:51
 211. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:03:16
 212. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:03:19
 213. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:03:31
 214. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:03:45
 215. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:04:07
 216. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:04:08
 217. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:04:36
 218. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:04:45
 219. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 18:05:13
 220. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:06:41
 221. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:06:43
 222. Willemieke Arts Begin spreekmoment 18:07:07
 223. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:09:27
 224. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:09:39
 225. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:10:36
 226. Sjo Smeets Begin spreekmoment 18:10:59
 227. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:13:07
 228. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:13:34
 229. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:14:02
 230. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:14:27
 231. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:14:35
 232. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:14:41
 233. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:16:41
 234. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:16:55
 235. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:18:02
 236. Suat Kutlu Begin spreekmoment 18:18:06
 237. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:18:23
 238. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:18:24
 239. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:18:50
 240. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:19:11
 241. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:19:56
 242. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 18:20:06
 243. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:22:54
 244. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:23:11

11.6.3 Statenvoorstel 51/18 Onteigening t.b.v de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

11.7 STEMMING

11.7.1 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

Sprekers

 1. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:26:09
 2. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:26:48
 3. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:26:50
 4. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:26:52
 5. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:26:54
 6. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:26:56
 7. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 18:26:58
 8. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 18:27:00
 9. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:27:02
 10. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:27:04
 11. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:27:07
 12. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:27:09
 13. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:27:21
 14. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:27:23
 15. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:27:24
 16. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:27:25
 17. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:27:27
 18. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 18:27:30
 19. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 18:27:32
 20. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:27:34
 21. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:27:36
 22. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:27:38
 23. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:27:40
 24. Griffier Begin spreekmoment 18:28:03
 25. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:28:12
 26. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 18:28:17
 27. Arend Meijer Begin spreekmoment 18:28:20
 28. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 18:28:23
 29. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:28:26
 30. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:28:29
 31. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:28:33
 32. Wilma Dirken Begin spreekmoment 18:28:37
 33. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 18:28:40
 34. Ben Maas Begin spreekmoment 18:28:43
 35. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 18:28:45
 36. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 18:28:47
 37. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:28:48
 38. Inge Schüller Begin spreekmoment 18:28:50
 39. Walter Manders Begin spreekmoment 18:28:52
 40. Tineke Claessens - Vloedgraven Begin spreekmoment 18:28:55
 41. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 18:28:57
 42. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 18:28:59
 43. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 18:29:02
 44. Sophie Tinnemans Begin spreekmoment 18:29:05
 45. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 18:29:07
 46. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 18:29:09
 47. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 18:29:12
 48. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 18:29:15
 49. Maurice Spapens Begin spreekmoment 18:29:17
 50. Willem Bakker Begin spreekmoment 18:29:20
 51. Louis Roks Begin spreekmoment 18:29:23
 52. Peter Portheine Begin spreekmoment 18:29:25
 53. Roy de Jonge Begin spreekmoment 18:29:28
 54. Nurettin Altundal Begin spreekmoment 18:29:30
 55. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:29:33
 56. Maikel Boon Begin spreekmoment 18:29:36
 57. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 18:29:39
 58. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 18:29:42
 59. Joep van Meel Begin spreekmoment 18:29:44
 60. Paranka Surminski Begin spreekmoment 18:29:48
 61. Paranka Surminski Begin spreekmoment 18:29:49
 62. Suat Kutlu Begin spreekmoment 18:29:52
 63. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 18:29:55
 64. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:29:58
 65. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:30:01
 66. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 18:30:05
 67. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 18:30:10
 68. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:30:12
 69. Femke Dingemans Begin spreekmoment 18:30:15
 70. Willemieke Arts Begin spreekmoment 18:30:17
 71. Sjo Smeets Begin spreekmoment 18:30:20
 72. Martijn de Kort Begin spreekmoment 18:30:22
 73. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:30:24
 74. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 18:30:27
 75. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:30:30
 76. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 18:30:33
 77. Marianne van der Sloot Begin spreekmoment 18:30:35
 78. Griffier Begin spreekmoment 18:30:39
 79. Griffier Begin spreekmoment 18:31:02
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:31:07
 81. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:31:14
 82. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:31:16
 83. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:31:17
 84. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:31:19
 85. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:31:21
 86. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 18:31:23
 87. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 18:31:24
 88. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:31:26
 89. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:31:28
 90. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:31:30
 91. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:31:31
 92. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:31:56
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:32:17
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:32:19
 95. Griffier Begin spreekmoment 18:32:23
 96. Wilma Dirken Begin spreekmoment 18:32:26
 97. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 18:32:30
 98. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 18:32:31
 99. Ben Maas Begin spreekmoment 18:32:34
 100. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 18:32:41
 101. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 18:32:44
 102. Inge Schüller Begin spreekmoment 18:32:46
 103. Walter Manders Begin spreekmoment 18:32:49
 104. Tineke Claessens - Vloedgraven Begin spreekmoment 18:32:51
 105. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 18:32:54
 106. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 18:32:56
 107. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 18:32:59
 108. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 18:33:02
 109. Caroline van Brakel Begin spreekmoment 18:33:04
 110. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 18:33:07
 111. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 18:33:09
 112. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 18:33:12
 113. Maurice Spapens Begin spreekmoment 18:33:14
 114. Willem Bakker Begin spreekmoment 18:33:16
 115. Louis Roks Begin spreekmoment 18:33:19
 116. Peter Portheine Begin spreekmoment 18:33:21
 117. Roy de Jonge Begin spreekmoment 18:33:23
 118. Nurettin Altundal Begin spreekmoment 18:33:26
 119. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:33:28
 120. Maikel Boon Begin spreekmoment 18:33:30
 121. Jeroen Hageman Begin spreekmoment 18:33:33
 122. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 18:33:36
 123. Joep van Meel Begin spreekmoment 18:33:38
 124. Paranka Surminski Begin spreekmoment 18:33:41
 125. Suat Kutlu Begin spreekmoment 18:33:44
 126. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 18:33:47
 127. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:33:50
 128. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:33:53
 129. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 18:34:05
 130. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 18:34:08
 131. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:34:11
 132. Femke Dingemans Begin spreekmoment 18:34:13
 133. Willemieke Arts Begin spreekmoment 18:34:16
 134. Sjo Smeets Begin spreekmoment 18:34:19
 135. Martijn de Kort Begin spreekmoment 18:34:22
 136. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:34:24
 137. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 18:34:27
 138. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:34:30
 139. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 18:34:32
 140. Marianne van der Sloot Begin spreekmoment 18:34:34
 141. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:34:37
 142. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 18:34:39
 143. Arend Meijer Begin spreekmoment 18:34:42
 144. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 18:34:45
 145. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:34:50
 146. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:34:53
 147. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:35:12
 148. Griffier Begin spreekmoment 18:35:25
 149. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:35:31
 150. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:35:49
 151. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:35:50
 152. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:36:05
 153. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:36:07
 154. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:36:10
 155. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:36:21
 156. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 18:36:23
 157. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 18:36:26
 158. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:36:28
 159. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:36:33
 160. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:36:39
 161. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:36:42
 162. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:36:51
 163. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:36:53
 164. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:36:55
 165. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:36:57
 166. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:37:09
 167. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 18:37:11
 168. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 18:37:12
 169. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:37:15
 170. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:37:18
 171. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:37:22
 172. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:37:24
 173. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:37:31
 174. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:37:33
 175. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:37:34
 176. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:37:36
 177. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:37:38
 178. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 18:37:40
 179. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 18:37:42
 180. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:37:44
 181. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:37:47
 182. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:37:53
 183. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:37:55
 184. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 18:38:09
 185. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:38:11
 186. Jeffrey van Agtmaal Begin spreekmoment 18:38:12
 187. Nico Heijmans Begin spreekmoment 18:38:13
 188. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:38:15
 189. Gul Tevkir Begin spreekmoment 18:38:16
 190. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 18:38:18
 191. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 18:38:19
 192. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:38:21
 193. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:38:23
 194. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:38:25
 195. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:38:27

11.7 STEMMING

11.7.2 Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

Sprekers

 1. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 18:38:44
 2. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 18:38:46
 3. Willemieke Arts Begin spreekmoment 18:38:48
 4. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:38:49
 5. Suat Kutlu Begin spreekmoment 18:38:50
 6. Ben Maas Begin spreekmoment 18:38:52
 7. Sjo Smeets Begin spreekmoment 18:38:54
 8. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:38:56
 9. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:38:58
 10. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:39:00
 11. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:39:02
 12. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 18:39:08
 13. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 18:39:11
 14. Willemieke Arts Begin spreekmoment 18:39:12
 15. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:39:13
 16. Suat Kutlu Begin spreekmoment 18:39:16
 17. Ben Maas Begin spreekmoment 18:39:18
 18. Sjo Smeets Begin spreekmoment 18:39:20
 19. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:39:22
 20. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:39:26
 21. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:39:36
 22. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:39:38
 23. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 18:39:43
 24. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 18:39:45
 25. Willemieke Arts Begin spreekmoment 18:39:47
 26. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:39:48
 27. Suat Kutlu Begin spreekmoment 18:39:51
 28. Ben Maas Begin spreekmoment 18:39:52
 29. Sjo Smeets Begin spreekmoment 18:39:54
 30. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:39:56
 31. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:39:59
 32. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:40:12
 33. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:40:14
 34. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 18:40:20
 35. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 18:40:22
 36. Willemieke Arts Begin spreekmoment 18:40:23
 37. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:40:25
 38. Suat Kutlu Begin spreekmoment 18:40:32
 39. Ben Maas Begin spreekmoment 18:40:35
 40. Sjo Smeets Begin spreekmoment 18:40:36
 41. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:40:40
 42. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:40:43
 43. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:40:49
 44. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:40:51
 45. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 18:41:03
 46. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 18:41:06
 47. Willemieke Arts Begin spreekmoment 18:41:08
 48. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:41:11
 49. Suat Kutlu Begin spreekmoment 18:41:17
 50. Ben Maas Begin spreekmoment 18:41:36
 51. Sjo Smeets Begin spreekmoment 18:41:38
 52. Wim van Overveld Begin spreekmoment 18:41:45
 53. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:41:48
 54. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:41:56
 55. Jan Ockers Begin spreekmoment 18:41:59

11.7 STEMMING

11.7.3 Statenvoorstel 51/18 Onteigening t.b.v de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.7.4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Sprekers

 1. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 19:34:05
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:34:14
 3. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 19:35:09
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:36:54
 5. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 19:36:57
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:37:32
 7. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 19:37:34
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:39:23
 9. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 19:39:25
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:39:39
 11. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 19:39:42
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:39:44
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:39:54
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:44
 15. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 19:41:46
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:58
 17. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 19:42:01
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:42:35
 19. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:42:36
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:43:01
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:43:11
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:28
 23. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 19:44:53
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:51:35
 25. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 19:51:38
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:52:06
 27. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 19:52:10
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:52:35
 29. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 19:52:37
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:52:45
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:53:01
 32. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 19:53:05
 33. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 19:53:29
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:53:32
 35. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 19:53:41
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:56:56
 37. Nico Heijmans Begin spreekmoment 19:57:17
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:00:15
 39. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:00:17
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:00:40
 41. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:00:41
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:01:45
 43. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 20:02:08
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:03:23
 45. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:03:25
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:03:33
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:05:14
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:05:31
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:08:44
 50. Arend Meijer Begin spreekmoment 20:08:46
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:01
 52. Arend Meijer Begin spreekmoment 20:09:05
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:06
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:28
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:51
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:11:58
 57. Sjo Smeets Begin spreekmoment 20:12:05
 58. Sjo Smeets Begin spreekmoment 20:12:13
 59. Sjo Smeets Begin spreekmoment 20:12:17
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:12:18
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:12:19
 62. Sjo Smeets Begin spreekmoment 20:12:20
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:12:21
 64. Sjo Smeets Begin spreekmoment 20:12:22
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:12:31
 66. Sjo Smeets Begin spreekmoment 20:12:37
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:12:49
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:13:05
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:14:21
 70. Femke Dingemans Begin spreekmoment 20:14:31
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:18:29
 72. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 20:18:42
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:19:56
 74. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 20:20:00
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:20:19
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:20:59
 77. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 20:21:07
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:21:26
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:21:45
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:21:53
 81. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:21:55
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:22:36
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:23:16
 84. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:23:18
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:23:45
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:24:05
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:24:16
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:24:20
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:24:44
 90. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 20:24:51
 91. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 20:24:52
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:25:11
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:25:59
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:26:28
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:26:31
 96. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 20:26:33
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:27:09
 98. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:28:12
 99. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:28:16
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:28:30
 101. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:28:55
 102. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:29:01
 103. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:29:09
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:29:15
 105. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:29:18
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:29:55
 107. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:30:28
 108. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:30:29
 109. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:30:58
 110. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:31:10
 111. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:31:11
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:31:45
 113. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:31:48
 114. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:32:13
 115. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:32:19
 116. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:32:46
 117. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 20:32:58
 118. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:33:02
 119. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:33:19
 120. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 20:33:22
 121. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:33:31
 122. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:33:50
 123. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:33:56
 124. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:33:59
 125. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:34:02
 126. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:34:05
 127. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:38:24
 128. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:38:27
 129. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:38:52
 130. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:38:54
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:39:38
 132. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:39:40
 133. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:39:48
 134. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:39:53
 135. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:40:50
 136. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:40:52
 137. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:41:09
 138. Arend Meijer Begin spreekmoment 20:41:16
 139. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:41:41
 140. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:41:52
 141. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:41:55
 142. Marianne van der Sloot Begin spreekmoment 20:41:56
 143. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:42:00
 144. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:42:03
 145. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:42:04
 146. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:42:50
 147. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:45:21
 148. Femke Dingemans Begin spreekmoment 20:45:25
 149. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:45:38
 150. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:45:39
 151. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:03
 152. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:06
 153. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:46:08
 154. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:46:09
 155. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:11
 156. Wim van Overveld Begin spreekmoment 20:46:29
 157. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:50:25
 158. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:50:59
 159. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:58:38
 160. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:59:29
 161. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:59:56
 162. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:03:03
 163. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:03:49
 164. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:03:54
 165. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:04:13
 166. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:04:21
 167. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:04:56
 168. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:05:06
 169. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:05:13
 170. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:05:46
 171. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:06:20
 172. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:06:33
 173. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:07:56
 174. Jan Ockers Begin spreekmoment 21:08:31
 175. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:09:10

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.7.4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:20:03
 2. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 21:21:58
 3. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 21:21:59
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:22:03
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:22:10
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:22:36
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:25:49
 8. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 21:25:52
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:26:12
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:27:59
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:28:39
 12. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 21:28:48
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:29:19
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:30:09
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:30:24
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:31:04
 17. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:31:06
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:27
 19. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 21:33:33
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:55
 21. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:33:58
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:34:56
 23. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 21:34:59
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:35:26
 25. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:35:27
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:35:45
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:35:54
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:39:34
 29. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 21:39:36
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:40:07
 31. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:40:09
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:41:16
 33. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:41:29
 34. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:41:31
 35. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 21:41:32
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:41:59
 37. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:42:01
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:42:06
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:42:19
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:42:44
 41. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 21:42:56
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:43:20
 43. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:43:23
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:43:58
 45. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 21:43:59
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:44:19
 47. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:44:21
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:44:53
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:49:17
 50. Femke Dingemans Begin spreekmoment 21:49:28
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:49:43
 52. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:49:44
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:50:51
 54. Femke Dingemans Begin spreekmoment 21:50:54
 55. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 21:50:59
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:51:49
 57. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:51:51
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:52:05
 59. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:52:31
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:52:34
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:53:38
 62. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 21:53:39
 63. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 21:53:40
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:54:20
 65. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:54:22
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:54:55
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:55:05
 68. Harry van den Berg Begin spreekmoment 21:55:06
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:55:27
 70. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:55:29
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:55:45
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:56:12
 73. Harry van den Berg Begin spreekmoment 21:56:13
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:56:28
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:56:31
 76. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:56:36
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:57:21
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:57:37
 79. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 21:58:15
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:59:30
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:59:40
 82. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 21:59:42
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:00:12
 84. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 22:00:30
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:00:31
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:01:02
 87. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 22:01:04
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:01:13
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:01:42
 90. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 22:01:54
 91. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:02:17
 92. Paranka Surminski Begin spreekmoment 22:02:18
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:02:24
 94. Paranka Surminski Begin spreekmoment 22:02:30
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:03:40
 96. Paranka Surminski Begin spreekmoment 22:03:47
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:03:53
 98. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:04:19
 99. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:04:34
 100. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 22:04:38
 101. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:05:32
 102. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:06:07
 103. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 22:06:08
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:06:48
 105. Femke Dingemans Begin spreekmoment 22:07:08
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:07:25
 107. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:09:07
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:09:38
 109. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:10:10
 110. Harry van den Berg Begin spreekmoment 22:10:11
 111. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:10:27
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:10:32
 113. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:10:45
 114. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:10:46
 115. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:11:55
 116. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:11:57
 117. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:12:42
 118. Marco van der Wel Begin spreekmoment 22:12:43
 119. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:12:59
 120. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:13:02
 121. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:13:16
 122. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:13:37
 123. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:13:41
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:13:53
 125. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 22:13:55
 126. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:14:03
 127. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:14:05
 128. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:14:30
 129. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:14:54
 130. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:15:00
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:15:21
 132. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:16:00
 133. Marco van der Wel Begin spreekmoment 22:16:04
 134. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:16:30
 135. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:16:37
 136. Marco van der Wel Begin spreekmoment 22:17:15
 137. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:17:26
 138. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:17:29
 139. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:19:05
 140. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:19:17
 141. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:19:34
 142. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 22:19:38
 143. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:20:00
 144. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:20:22
 145. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 22:20:24
 146. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:20:50
 147. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 22:21:57
 148. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:22:05
 149. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:22:12
 150. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 22:22:15
 151. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:22:30
 152. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:22:31
 153. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:22:59
 154. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 22:23:00
 155. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:23:19
 156. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 22:23:20
 157. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:23:48
 158. Gedeputeerde Swinkels Begin spreekmoment 22:23:54
 159. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:26:50
 160. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 22:26:59
 161. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:27:27
 162. Gedeputeerde Swinkels Begin spreekmoment 22:27:39
 163. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:27:58
 164. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:28:36
 165. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 22:28:43
 166. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:29:42
 167. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:29:44
 168. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:30:44
 169. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:31:33
 170. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:31:41
 171. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:32:25

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.7.4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Sprekers

 1. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 22:38:55
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:39:18
 3. Willemieke Arts Begin spreekmoment 22:39:33
 4. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 22:39:54
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:41:49
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:43:27
 7. Femke Dingemans Begin spreekmoment 22:43:45
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:44:30
 9. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 22:44:54
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:47:10
 11. Marco van der Wel Begin spreekmoment 22:47:36
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:47:54
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:48:38
 14. Femke Dingemans Begin spreekmoment 22:48:41
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:49:03
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:49:06
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:49:33
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:49:44
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:49:52
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:50:11
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:50:29
 22. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 22:50:44
 23. Nico Heijmans Begin spreekmoment 22:52:15
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:52:30
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:53:25
 26. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:53:46
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:55:44
 28. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 22:55:51
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:56:20
 30. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:56:22
 31. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:56:23
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:57:45
 33. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 22:57:46
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:58:26
 35. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:58:29
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:58:58
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:59:26