Dit is een video/livestream over 2 19:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

2 19:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

2.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.2 BESPREEKSTUKKEN

2.2.1 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 103 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 63 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 50/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 522 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 50/18 : De herziene begroting 2018 ODBN 6,7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 50/18 : De ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 ODBN 7,1 MB
 6. Beantwoording technische vragen aan de statenfractie van de ChristenUnie-SGP over Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 105 KB
 7. Motie M1 Provinciale Staten 8 november 2018 Statenvoorstel 50/18: Opzeggen vertrouwen gedeputeerde Van den Hout, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB

Sprekers

 1. Wilma Dirken Begin spreekmoment 19:10:41
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:13:56
 3. Nico Heijmans Begin spreekmoment 19:14:01
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:14:30
 5. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:14:47
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:18:07
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:18:25
 8. Arend Meijer Begin spreekmoment 19:18:36
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:21:05
 10. Sjo Smeets Begin spreekmoment 19:21:35
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:23:12
 12. Paranka Surminski Begin spreekmoment 19:23:39
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:25:24
 14. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:25:41
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:29:52
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:30:06
 17. Jan Ockers Begin spreekmoment 19:30:31
 18. Jan Ockers Begin spreekmoment 19:31:41
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:34:20
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:34:26
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:35:08
 22. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 19:35:19
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:36:46
 24. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:36:48
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:37:13
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:37:16
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:37:21
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:37:34
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:38:24
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:38:46
 31. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:38:48
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:39:31
 33. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 19:39:32
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:16
 35. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:40:18
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:37
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:40
 38. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 19:41:42
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:42:25
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:42:31
 41. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:42:32
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:43:09

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

2.2.1 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 103 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 63 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 50/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 522 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 50/18 : De herziene begroting 2018 ODBN 6,7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 50/18 : De ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 ODBN 7,1 MB
 6. Beantwoording technische vragen aan de statenfractie van de ChristenUnie-SGP over Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 105 KB
 7. Motie M1 Provinciale Staten 8 november 2018 Statenvoorstel 50/18: Opzeggen vertrouwen gedeputeerde Van den Hout, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB

Sprekers

 1. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 19:47:49
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:42
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:46
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:50
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:52
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:56
 7. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 19:48:57
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:49:02
 9. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 19:49:13
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:49:29
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:49:45
 12. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:49:46
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:50:00
 14. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:50:34
 15. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:50:59
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:51:36
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:51:44
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:51:48
 19. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:51:51
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:51:55
 21. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:52:36
 22. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:52:42
 23. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:52:57
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:53:16
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:53:18

Aanvang schorsing

2.2.1 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

2.2.1 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 103 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 63 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 50/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 522 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 50/18 : De herziene begroting 2018 ODBN 6,7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 50/18 : De ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 ODBN 7,1 MB
 6. Beantwoording technische vragen aan de statenfractie van de ChristenUnie-SGP over Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 105 KB
 7. Motie M1 Provinciale Staten 8 november 2018 Statenvoorstel 50/18: Opzeggen vertrouwen gedeputeerde Van den Hout, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB

Sprekers

 1. Louis Roks Begin spreekmoment 19:54:40
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:54:41
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:54:54
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:55:08
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:55:16
 6. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 19:55:30
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:55:42
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:55:51
 9. Sjo Smeets Begin spreekmoment 19:56:24
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:56:49
 11. Paranka Surminski Begin spreekmoment 19:57:15
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:57:31
 13. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:57:48
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:58:55
 15. Nico Heijmans Begin spreekmoment 19:58:57
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:59:45
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:00:54
 18. Nico Heijmans Begin spreekmoment 20:00:55
 19. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:00:57
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:01:31
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:01:58
 22. Wilma Dirken Begin spreekmoment 20:02:00
 23. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:02:42
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:02:44
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:03:25
 26. Wilma Dirken Begin spreekmoment 20:03:29
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:04:02
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:04:06
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:04:07
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:04:52
 31. Arend Meijer Begin spreekmoment 20:04:54
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:05:49
 33. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:05:52
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:06:18
 35. Arend Meijer Begin spreekmoment 20:06:19
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:06:20
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:06:29
 38. Arend Meijer Begin spreekmoment 20:06:32
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:07:00
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:07:24
 41. Jan Ockers Begin spreekmoment 20:07:48
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:08:30
 43. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:08:44
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:10:59
 45. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:11:03
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:11:16

Ordevoorstel

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

Ordevoorstel

2.2.2 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 192 KB
 2. Ontwerpbesluit 58/18 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 51 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 58/18 : Voortgang uitvoering programmalijnen A en B conform besluit 2016 50 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 58/18 : Strategisch plan PPS Photon Delta 22,4 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 58/18 : Toets op ijkpunten investeringsagenda 53 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 58/18 : Financiële wijziging begroting 19 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 58/18 : Inhoudelijke wijziging begroting 44 KB
 8. Beantwoording technische vragen PVV over Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 164 KB
 9. Beantwoording technische vragen aan de statenfractie GroenLinks over Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 55 KB
 10. Motie M2 Provinciale Staten 8 november 2018 Statenvoorstel 58/18: eerlijk delen, ingediend door D66, PvdA en SP (INGETROKKEN) 96 KB

Sprekers

 1. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 20:19:50
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:19:54
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:22:41
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:23:08
 5. Kees de Heer Begin spreekmoment 20:23:11
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:24:25
 7. Kees de Heer Begin spreekmoment 20:24:37
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:29:07
 9. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 20:29:36
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:35:50
 11. Suat Kutlu Begin spreekmoment 20:36:02
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:39:34
 13. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 20:39:37
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:39:56
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:40:09
 16. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 20:40:10
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:40:19
 18. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 20:40:31
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:40:32
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:41:14
 21. Martijn de Kort Begin spreekmoment 20:41:33
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:43:43
 23. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:44:03
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:47:21
 25. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 20:47:38
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:48:12
 27. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:48:30
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:51:31
 29. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 20:51:56
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:58:58
 31. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 20:59:00
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:59:18
 33. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 20:59:19
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:59:49
 35. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 20:59:50
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:59:52
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:00:11
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:00:31
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:00:33
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:00:36
 41. Suat Kutlu Begin spreekmoment 21:00:49
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:01:22
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:02:50
 44. Suat Kutlu Begin spreekmoment 21:02:54
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:03:15
 46. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:03:17
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:03:30
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:03:47
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:03:53
 50. Kees de Heer Begin spreekmoment 21:04:03
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:04:25
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:04:35
 53. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:04:40
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:05:55
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:06:00
 56. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 21:06:04
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:06:16
 58. Suat Kutlu Begin spreekmoment 21:06:18
 59. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:06:51
 60. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 21:06:53
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:07:11
 62. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:07:17
 63. Martijn de Kort Begin spreekmoment 21:07:21
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:07:51
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:08:04
 66. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:08:09
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:09:33
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:12:15
 69. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:12:21
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:12:58
 71. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:13:05
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:14:21
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:14:38
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:14:53
 75. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:14:55
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:15:17
 77. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:15:23
 78. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:15:28
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:16:32
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:16:34
 81. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 21:16:47
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:17:09
 83. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:17:10
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:17:39
 85. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 21:17:41
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:17:51
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:18:14
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:18:34
 89. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:18:39
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:19:04
 91. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:19:09
 92. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:19:14
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:19:17
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:19:33
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:19:40
 96. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:19:44
 97. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:19:46
 98. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:20:38
 99. Karel Burger Dirven Begin spreekmoment 21:21:18
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:21:27
 101. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:21:30
 102. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 21:21:53
 103. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:23:19
 104. Suat Kutlu Begin spreekmoment 21:23:29
 105. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:24:40
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:24:59
 107. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 21:25:02
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:25:27
 109. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:25:35
 110. Suat Kutlu Begin spreekmoment 21:25:36
 111. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:26:05
 112. Martijn de Kort Begin spreekmoment 21:26:21
 113. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:27:38
 114. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:27:46
 115. Harry van den Berg Begin spreekmoment 21:27:49
 116. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:28:00
 117. Martijn de Kort Begin spreekmoment 21:28:03
 118. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:28:24
 119. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 21:28:36
 120. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:29:59
 121. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:30:17
 122. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:31:20
 123. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:31:53
 124. Suat Kutlu Begin spreekmoment 21:32:03
 125. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:32:30
 126. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:32:35
 127. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:32:37
 128. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:15
 129. Suat Kutlu Begin spreekmoment 21:33:20
 130. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:27
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:41
 132. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:33:48
 133. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:33:49
 134. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:34:09
 135. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:34:24

2.2.3 Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving 113 KB
 2. Ontwerpbesluit 59/18 Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving 48 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 59/18 : Bijlage Financiële wijziging begroting 20 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 59/18 : Toetsing lening aan ijkpunten 3e tranche investeringsstrategie 47 KB

Sprekers

 1. Wilma Dirken Begin spreekmoment 21:34:55
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:35:59
 3. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 21:36:01
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:36:25
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:36:40
 6. Wilma Dirken Begin spreekmoment 21:36:42
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:37:08
 8. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 21:37:09
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:37:31
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:38:00
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:38:03
 12. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 21:38:20
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:40:21
 14. Joep van Meel Begin spreekmoment 21:40:25
 15. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 21:40:41
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:42:31
 17. Arend Meijer Begin spreekmoment 21:42:34
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:42:52
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:42:53
 20. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 21:43:02
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:43:27
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:44:37
 23. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 21:44:55
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:45:01
 25. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 21:45:04
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:47:14
 27. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 21:47:27
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:48:31
 29. Marco van der Wel Begin spreekmoment 21:48:34
 30. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:48:54
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:53:38
 32. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 21:53:43
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:54:06
 34. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 21:54:08
 35. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 21:54:17
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:54:18
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:54:28
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:56:05
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:57:20
 40. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 21:57:34
 41. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 21:57:59
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:58:54
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:59:40
 44. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 21:59:56
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:00:58
 46. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 22:01:13
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:01:58
 48. Marco van der Wel Begin spreekmoment 22:02:23
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:03:13
 50. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:03:27
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:06:19
 52. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 22:06:23
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:06:25
 54. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:06:28
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:07:11
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:07:17
 57. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 22:07:22
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:08:03
 59. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:08:09
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:09:13
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:10:15
 62. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 22:10:19
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:10:36
 64. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:10:38
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:11:00
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:11:06
 67. Marco van der Wel Begin spreekmoment 22:11:08
 68. Marco van der Wel Begin spreekmoment 22:11:13
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:11:32
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:12:03
 71. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:12:07
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:12:50
 73. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:12:52
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:13:59
 75. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 22:14:16
 76. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 22:14:21
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:15:31
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:16:08
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:16:30
 80. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 22:16:32

2.2.4 Statenvoorstel 52/18 Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

Einde vergadering