Dit is een video/livestream over 7 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

7 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 24 MEI 2019

7.1 Opening van de vergadering / vaststellen van agenda

7.2 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Marco van der Wel Begin spreekmoment 13:35:33
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:38:03
 3. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 13:38:18
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:39:21
 5. Eric de Bie Begin spreekmoment 13:39:41
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:40:08
 7. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 13:40:18
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:40:51
 9. Maarten Everling Begin spreekmoment 13:40:58
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:41:57
 11. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 13:42:09
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:42:35
 13. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 13:42:53
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:44:06
 15. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 13:44:24
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:45:43
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:45:50
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:46:00
 19. Edith van Dijk Begin spreekmoment 13:46:06
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:46:33
 21. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 13:46:51
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:04
 23. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 13:47:23
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:28
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:48:03
 26. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 13:48:13
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:49:33
 28. Gedeputeerde Swinkels Begin spreekmoment 13:49:48
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:51:56
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:52:16
 31. Marco van der Wel Begin spreekmoment 13:52:18
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:53:44
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:54:15
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:56:21
 35. Edith van Dijk Begin spreekmoment 13:56:45
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:57:07
 37. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 13:57:27
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:57:58
 39. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 13:58:03
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:59:19
 41. Gedeputeerde Swinkels Begin spreekmoment 13:59:26
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:59:52

7.4 STEMMING

7.3 BESPREEKSTUKKEN

7.3.1 Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018 161 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018 49 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 13/19 : Jaarstukken 2018 inclusief bijlagenbundel 12,3 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 13/19 : Extra toevoegingen aan reserves 31 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 13/19 : Overhevelingen 53 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 13/19 : Accountantsverslag en Controleverklaring 1,8 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 13/19 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf, Werklocaties en MIPP-projecten (vast te stellen) 29,3 MB
 8. Bijlage 6a Statenvoorstel 13/19 : 2e Begrotingswijziging 2019 (vast te stellen, inclusief effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 165 KB
 9. Bijlage 6b Statenvoorstel 13/19 : tussenrapportage begrotingsuitvoering waarin de begrotingswijziging is toegelicht 310 KB
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 13/19 : Verantwoording Onderzoeken en adviezen 2018 214 KB
 11. Bijlage 8 Statenvoorstel 13/19 : Verantwoording zorgplicht archieven 103 KB
 12. Beantwoording technische vragen over Jaarstukken 2018 (PS 13/19) 15,7 MB
 13. Beantwoording aanvullende technische vragen over Jaarstukken 2018 (PS 13/19) 1,8 MB
 14. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Jaarstukken (13/19) 79 KB
 15. Motie M2 Provinciale Staten 24 mei 2019 Statenvoorstel 13/19 : verantwoording van de prestaties en de bestedingen, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 63 KB
 16. Motie M3 Provinciale Staten 24 mei 2019 Statenvoorstel 13/19 : adviesrapporten en onderzoeken systematisch publiceren op provinciale website, ingediend door de PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 40 KB
 17. Motie M4 Provinciale Staten 24 mei 2019 Statenvoorstel 13/19 : rechtmatigheidsverklaring voor alle inkoop >50k euro, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 58 KB
 18. Vastgesteld Besluit 13/19 Jaarstukken 2018 49 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:09:38
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:21
 3. Eric de Bie Begin spreekmoment 14:10:44
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:05
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:25
 6. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 14:16:39
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:04
 8. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 14:18:06
 9. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 14:18:22
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:45
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:47
 12. Marcel Deryckere Begin spreekmoment 14:18:49
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:23:04
 14. Maarten Everling Begin spreekmoment 14:23:14
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:25
 16. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:24:37
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:28:19
 18. Jade van der Linden Begin spreekmoment 14:28:41
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:37
 20. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 14:35:56
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:44
 22. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:48:01
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:27
 24. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:51:30
 25. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:51:40
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:16
 27. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 14:52:32
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:58:53
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:58:59
 30. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 14:59:00
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:52
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:00:46
 33. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:01:16
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:33
 35. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:02:35
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:55
 37. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:02:57
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:00
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:08:35
 40. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:08:36
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:08:46
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:08:49
 43. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:08:51
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:09:11
 45. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:09:12
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:09:30
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:09:33
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:09:49
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:31
 50. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 15:14:51
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:22
 52. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:21:53
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:16
 54. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:23:19
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:29
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:31
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:13
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:16
 59. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:24:20
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:33
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:42
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:43
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:25:45
 64. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:25:50
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:33
 66. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:26:35
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:40
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:08
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:11
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:28
 71. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:27:33
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:10
 73. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:28:13
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:53
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:31:02
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:49

Hervatten vergadering

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:10
 2. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:48:46
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:48
 4. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:53:56
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:20
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:35
 7. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:54:36
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:53
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:56
 10. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:56:01
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:46
 12. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:56:55
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:36
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:47
 15. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:57:49
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:41
 17. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 16:03:42
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:10
 19. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:04:11
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:45
 21. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 16:05:51
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:16
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:16
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:24
 25. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:08:29
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:01
 27. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:09:03
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:43
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:45
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:49
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:01
 32. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 16:10:02
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:26
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:07
 35. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:19:11
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:41
 37. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:19:42
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:45
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:33
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:39
 41. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:20:41
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:04
 43. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:22:13
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:22:15
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:22:22
 46. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:22:25
 47. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:22:38
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:02
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:50
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:52
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:24:35
 52. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:24:45
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:06
 54. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 16:30:32
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:34:18
 56. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:34:28
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:34:33
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:35:04
 59. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 16:35:05
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:35:18
 61. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:35:22
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:35:38
 63. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 16:35:39
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:35:51
 65. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 16:36:07
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:11
 67. Gedeputeerde Swinkels Begin spreekmoment 16:39:16
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:40:26
 69. Femke Dingemans Begin spreekmoment 16:40:49
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:41:01
 71. Jade van der Linden Begin spreekmoment 16:41:22
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:10
 73. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:43:14
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:28
 75. Jade van der Linden Begin spreekmoment 16:43:44
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:00
 77. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 16:44:32
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:20
 79. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:50:04
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:26
 81. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:51:35
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:52:03
 83. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:52:13
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:43
 85. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 16:55:47
 86. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:56:27
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:58:04
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:58:14
 89. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 16:58:15
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:58:54
 91. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:58:56
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:59:00
 93. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:59:49
 94. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 16:59:50
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:16
 96. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:00:31
 97. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:00:33
 98. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:00:40
 99. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:37
 100. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:01:38
 101. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:01:39
 102. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:50
 103. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:02:52
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:54
 105. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:03:09
 106. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 17:03:10
 107. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:09
 108. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 17:04:25
 109. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:35
 110. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:53
 111. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:05:59
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:08
 113. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:06:26
 114. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:06:27
 115. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:06:30
 116. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:49
 117. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:51

7.3.2 Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 104 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 47 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 47 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 48 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/19 : Toets begrotingen 2020 omgevingsdiensten aan provinciale kaders 74 KB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/19 : Memo Griffie: Rol PS bij omgevingsdiensten 170 KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. 112 KB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/19 : De Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 ODZOB 3,2 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief en Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 OMWB. 5,1 MB
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. 51 KB
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 21/19 : De Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 ODBN. 2,6 MB
 12. Vastgesteld besluit I 21/19 Zienswijze op ontwerpbegroting 2020, de meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst Brabant Zuidoost (ODZOB) 46 KB
 13. Vastgesteld besluit II 21/19 Zienswijze op ontwerpbegroting 2020, de meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 46 KB
 14. Vastgesteld besluit III 21/19 Zienswijze op ontwerpbegroting 2020, de meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst Brabant Noordoost (ODBN) 47 KB

Sprekers

 1. Wilma Dirken Begin spreekmoment 17:07:32
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:10:03
 3. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 17:10:22
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:11:35
 5. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:11:50
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:26
 7. Anne Diemen - Vereijken Begin spreekmoment 17:14:46
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:50
 9. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:17:06
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:18:25
 11. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 17:18:53
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:22:09
 13. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:22:14
 14. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 17:22:31
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:45
 16. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:25:47
 17. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 17:26:06
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:26:28
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:27:17
 20. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 17:27:26
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:28:08
 22. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 17:28:21
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:28:36
 24. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 17:28:38
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:28:45
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:02
 27. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:30:04
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:28
 29. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 17:30:30
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:37
 31. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 17:31:09
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:32:17
 33. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 17:32:29
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:33:01
 35. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 17:33:06
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:33:45

7.3.3 Statenvoorstel 24/19 Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant

7.4 STEMMING

7.4.1 Statenvoorstel 33/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 24 mei 2019

7.4.2 Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4.4 Statenvoorstel 24/19 Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant

7.4.4 Statenvoorstel 24/19 Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant

Einde vergadering