1 Aangevulde agenda Provinciale Staten 3 oktober 2014.

2. Statenvoorstel 58/14 Initiatiefvoorstel PvdA Zonder Veerkrachtige democratie geen Veerkrachtig bestuur.(NA BERAADSLAGING INGETROKKEN).

5. Vastgestelde Notulen Provinciale Staten 16 mei 2014.

5. Statenvoorstel 52/14 Notulen Provinciale Staten 16 mei 2014.

6. Lijsten Ingekomen Stukken (LIS) vaststellen

Bijlagen

 1. Lijsten Ingekomen Stukken (LIS) vaststellen 59 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 65/14 Lijsten Ingekomen Stukken periode 24 juni 2014 tot en met 16 september 2014. 52 KB
 3. 02. Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 24 juni 2014 tot en met 8 juli 2014. 61 KB
 4. 03. Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 8 juli 2014 tot en met 22 juli 2014 62 KB
 5. 04. Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen, periode 23 juli 2014 tot en met 05 augustus 2014. 50 KB
 6. 05. Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 6 augustus 2014 tot en met 19 augustus 2014. 54 KB
 7. 06. Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 20 augustus 2014 tot en met 2 september 2014. 52 KB
 8. 07. Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 3 september 2014 tot en met 16 september 2014. 58 KB
 9. vastgesteld besluit statenvoorstel 65/14 Lijst Ingekomen Stukken periode 24 juni 2014 tot en met 16 september 2014. 52 KB

7.A.1 Statenvoorstel 60/14 Benoeming Statenlid Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer.

7.C.1 Statenvoorstel 49/14 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015 - 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 49/14 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015 - 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). 124 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 49/14 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015 - 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). 76 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 49/14: Ontwerpbegroting 2015 en ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 ODBN. 18,7 MB
 4. 03. Advies commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 49/14 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015 - 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). 56 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 49/14 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015 - 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). 75 KB

7.C.2 Statenvoorstel 35/14 Financiële verordening.

7.C.3 Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 153 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 78 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/14 Uitgebreid overzicht van de uitkomsten, gerangschikt naar de onderzoeksvragen van de commissie en per steunfunctie uitgelicht. 209 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/14 Uitgebreid overzicht van wat de steunfuncties gaan doen en de resultaten tot nu toe. 56 KB
 5. 04. Bijlage 3a. Statenvoorstel 56/14 Deel 1 van het rapport van Bureau Lysias. 708 KB
 6. 05. Bijlage 3b. Statenvoorstel 56/14 Deel 2 van het rapport van Bureau Lysias – strategische opties. 417 KB
 7. 06. Bijlage 3c. Statenvoorstel 56/14 Rapport van Bureau Panteia - met de uitkomsten van het onderzoek in het veld onder organisaties over het nut en noodzaak van steunfuncties. 854 KB
 8. 07. Advies commissie voor Cultuur en Samenleving Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 65 KB
 9. 08. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 122 KB
 10. 40. Amendement A2 Provinciale Staten 3 oktober 2014 Statenvoorstel 56/14: Amendement nut en noodzaak steunfuncties, ingediend door de VVD. (INGETROKKEN) 557 KB
 11. 70. Motie M1 Provinciale Staten 3 oktober 2014 Statenvoorstel 56/14: Motie Nut en Noodzaak I, ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, 50Plus. (INGETROKKEN) 434 KB
 12. 71. Motie M2 Provinciale Staten 3 oktober 2014 Statenvoorstel 56/14: Motie Nut en Noodzaak II, ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, Partij voor de Dieren.(INGETROKKEN) 480 KB
 13. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 79 KB

8.1 Vraag Provinciale Staten 3 oktober 2014 Kennelijke bezuinigingen in infrastructurele werken, ondermeer het laten vervallen van een rotonde in Odiliapeel, ingediend door PVV.

8.2 Vraag Provinciale Staten 3 oktober 2014 De Jeugdzorg, ingediend door GroenLinks.

9. Verzoek van dhr. H.F. van den Berg namens de statenfractie van de PVV tot het houden van een interpellatie tijdens de PS-vergadering van 1 oktober 2014 conform artikel 44 Reglement van Orde over de spoorbak te Vught.

11. Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 3 oktober 2014.