1 Agenda Provinciale Staten 31 oktober 2014.

2 Statenvoorstel 70/14 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 31 oktober 2014.

4.C.1 Statenvoorstel 54/14 Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en ecologie. (INGETROKKEN)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 54/14 Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en ecologie. (INGETROKKEN) 113 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 54/14 Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en ecologie. 76 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 54/14: Brabant Bijenland. 343 KB
 4. 03. Oplegnotitie bij Statenvoorstel 54/14 Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en ecologie. 200 KB
 5. 04. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 54/14 Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en ecologie. 84 KB
 6. 05. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 54/14 Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en ecologie. 50 KB
 7. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 54/14 Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en ecologie. 70 KB

4.C.2 Statenvoorstel 64/14 Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 64/14 Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma. 122 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 64/14 Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma. 71 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 64/14 Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma: De provincie draagt Bij………., visie bijengezondheid provincie Noord-Brabant. 1.011 KB
 4. 03. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 64/14 Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma. 85 KB
 5. 04. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 64/14 Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma. 85 KB
 6. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 64/14: Groen Ontwikkelfonds Brabant, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 312 KB
 7. 70. Motie M1 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 64/14: subsidieregeling Natuur en Samenleving, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 70 KB
 8. 71. Motie M2 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 64/14: Stadsbijen, ingediend door PVV. (AANGENOMEN) 299 KB
 9. 72. Motie M3 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 64/14: Groen Ontwikkelfonds Brabant, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 348 KB
 10. 73. Motie M4 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 64/14: Bijenkasten, ingediend door PVV. (AANGENOMEN) 377 KB
 11. 74. Motie M5 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 64/14: financiering provinciaal actieprogramma Bijengezondheid, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50PLUS, OSN. (VERWORPEN) 480 KB
 12. 75. Motie M6 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 64/14: Natuurlijke gewasbescherming in Brabant, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66. (VERWORPEN) 607 KB
 13. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 64/14 Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma. 63 KB

4.C.3 Statenvoorstel 61/14 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 61/14 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2 92 KB
 2. 01. Ontwerp-besluit 61/14 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2 80 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 61/14: Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2 inclusief toelichting. (wijzigingen ten opzichte met ontwerp zijn met geel gemarkeerd) 1 MB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 61.14: 2.Kaartatlas: NL.IMRO.9930.wijzvr14kaarten2-va01 10,4 MB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 61/14: 3. Detailkaarten, Wijziging Verordening ruimte, kaartaanpassingen 2 - vaststelling 12,7 MB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 61/14: Nota van inspraak: Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2 100 KB
 7. 06. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 61/14 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2. 70 KB
 8. 07. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 61/14 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2. 60 KB
 9. 40. Amendement A2 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 61/14: aanduiding integratie stad-land wordt gelegd op gronden in de gemeenten Boxtel, Oirschot, Tilburg, Uden, Waalwijk en Zundert ingediend door PvdA en GroenLinks. (VERWORPEN) 421 KB
 10. 41. Amendement A3 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 61/14: Die betrekking hebben op het wijzigingsverzoek van `s-Hertogenbosch te schrappen, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 362 KB
 11. 42. Amendement A4 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 61/14: Herbezinning recreatieparken, ingediend door D66. (VERWORPEN) 623 KB
 12. 70. Motie M7 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 61/14: LVD, ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 592 KB
 13. 71. Motie M8 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 61/14: recreatieve parken, ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, Partij voor de Dieren en 50PLUS. (AANGENOMEN) 709 KB
 14. 72. Motie M9 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 61/14: Herbezinning recreatieparken, ingediend door D66.(VERWORPEN) 414 KB
 15. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 61/14 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2. 19,1 MB

4.C.4 Statenvoorstel 66/14 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR).

4.C.5 Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. 172 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. 69 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen: Brabant C Fonds in een notendop. 136 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen: Businessplan Brabant C Fonds. 5,1 MB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen: Ontwerp opdracht Brabant C Fonds. 152 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen: Ontwerp Statuten Brabant C Fonds. 142 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen: Ontwerp Financieringsreglement Brabant C Fonds. 219 KB
 8. 07. Advies Commissie voor Cultuur en Samenleving Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen: 73 KB
 9. 08. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. 164 KB
 10. 09. Nota van Wijziging Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. 134 KB
 11. 10. Bijlage 1 Nota van Wijziging: Brabant C Fonds in een notendop. 136 KB
 12. 11. Bijlage 2 Nota van Wijziging: Businessplan Brabant C Fonds 5,1 MB
 13. 12. Bijlage 3 Nota van Wijziging: Herzien Ontwerp Opdracht Brabant C Fonds 184 KB
 14. 13. Bijlage 4 Nota van Wijziging: Herzien Ontwerp Statuten Brabant C Fonds 160 KB
 15. 14. Bijlage 5 Nota van Wijziging: Herzien Ontwerp Financieringsreglement Brabant C Fonds 136 KB
 16. 15. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds - uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen 58 KB
 17. 70. Motie M11 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 59/14: Draagvlak Brabant C Fonds, ingediend door CDA en PvdA. (VERWORPEN) 695 KB
 18. 71. Motie M12 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 59/14: Flexibiliteit projecten, ingediend door PvdA. (VERWORPEN) 353 KB
 19. 72. Motie M13 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 59/14: Revolvering, ingediend door PvdA. (VERWORPEN) 275 KB
 20. 73. Motie M14 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 59/14: Artistiek inhoudelijke deskundigheid, ingediend door PvdA. (VERWORPEN) 331 KB
 21. 74. Motie M15 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 59/14: profielschets directeur / bestuurder, ingediend door PvdA. (VERWORPEN) 242 KB
 22. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 59/14 Governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. 60 KB

4.C.6 Statenvoorstel 55/14 Vaststellen Provinciaal inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 en kredietvotering (UA43).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 55/14 Vaststellen Provinciaal inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 en kredietvotering (UA43). 195 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 55/14 Vaststellen Provinciaal inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 en kredietvotering (UA43). 101 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1a Statenvoorstel 55/14: Regels 1,6 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 1b Statenvoorstel 55/14: Regels - Onderzoeksmethode Archeologie 4,4 MB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 2a Statenvoorstel 55/14: Toelichting. 24,2 MB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 2b Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Effecten voorkeursalternatief nieuwe verbinding. 8,7 MB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 2c Statenvoorstel 55/14: Toelichting – Beeldkwaliteitsplan 58,8 MB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 2d Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Ruimtelijk plan. 11,1 MB Ga naar het dossier
 9. 08. Bijlage 2e Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Ruimtelijk plan, uitsnedes. 15,5 MB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 2f Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Akoestisch onderzoek PIP N69. 7 MB Ga naar het dossier
 11. 10. Bijlage 2g Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Watertoets PIP N69. 14,4 MB Ga naar het dossier
 12. 11. Bijlage 2h Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Archeologisch rapport PIP N69. 62,2 MB Ga naar het dossier
 13. 12. Bijlage 2i Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Passende beoordeling PIP N69 incl. aanvulling. 4,3 MB Ga naar het dossier
 14. 13. Bijlage 2j Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Compensatieplan PIP N69. 1,5 MB Ga naar het dossier
 15. 14. Bijlage 2k Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Uitkomsten Vooroverleg. 245 KB Ga naar het dossier
 16. 15. Bijlage 2l Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Uitkomsten Zienswijzen. 1 MB Ga naar het dossier
 17. 16. Bijlage 2m Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Hoofdrapport ProjectMER nieuwe verbinding incl. aanvulling. 19,8 MB Ga naar het dossier
 18. 17. Bijlage 2n Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Samenvatting ProjectMER nieuwe verbinding. 3,8 MB Ga naar het dossier
 19. 18. Bijlage 2o Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Verkeer en vervoer. 15,1 MB Ga naar het dossier
 20. 19. Bijlage 2p Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Geluid. 22,1 MB Ga naar het dossier
 21. 20. Bijlage 2q Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Luchtkwaliteit 10,9 MB Ga naar het dossier
 22. 21. Bijlage 2r Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Externe veiligheid. 2,1 MB Ga naar het dossier
 23. 22. Bijlage 2s Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Gezondheid. 3,1 MB Ga naar het dossier
 24. 23. Bijlage 2t Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Hinder. 2,7 MB Ga naar het dossier
 25. 24. Bijlage 2u Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Bodem, ondergrond en water. 52 MB Ga naar het dossier
 26. 25. Bijlage 2v Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Ecologie. 8 MB Ga naar het dossier
 27. 26. Bijlage 2w Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Landschap, cultuurhistorie en recreatie. 39,5 MB Ga naar het dossier
 28. 27. Bijlage 2x Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Archeologie. 22,4 MB Ga naar het dossier
 29. 28. Bijlage 2y Statenvoorstel 55/14: Toelichting - Achtergrondrapport Landbouw 23,7 MB Ga naar het dossier
 30. 29. Bijlage 3 Statenvoorstel 55/14: Verbeelding Blad Noord 740 KB Ga naar het dossier
 31. 30. Bijlage 4 Statenvoorstel 55/14: Verbeelding Blad Zuid 2 MB Ga naar het dossier
 32. 31. Bijlage 5 Statenvoorstel 55/14: Advies van de Provinciale Omgevingscommissie 78 KB Ga naar het dossier
 33. 32. Bijlage 6 Statenvoorstel 55/14: Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 480 KB Ga naar het dossier
 34. 33. Bijlage 7 Statenvoorstel 55/14: Proactieve aanwijzing Veldhoven 222 KB Ga naar het dossier
 35. 34. Advies commissie voor Mobiliteit en Financiën Statenvoorstel 55/14 Provinciaal inpassingsplan Nieuwe verbinding Grenscorridor N69 en kredietvotering. 70 KB Ga naar het dossier
 36. 35. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 55/14 Vaststellen Provinciaal inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 en kredietvotering (UA43). 92 KB Ga naar het dossier
 37. 36. Bijlage 1 Memorie van Antwoord: Overzicht toezeggingen, borgingen en garanties die gedurende het doorlopen proces zijn gedaan aan en door de betrokken partijen. 89 KB Ga naar het dossier
 38. 37. Bijlage 2 Memorie van Antwoord: Voortgangsterugmelding Nulplusmaatregelen d.d. 15 sept. 2014. 61 KB Ga naar het dossier
 39. 38. Bijlage 3 Memorie van Antwoord: brief Veldhoven d.d. 7 oktober 2014, kenmerk 14UIT07728, inclusief besprekingsverslag. 286 KB Ga naar het dossier
 40. 39. Bijlage 4 Memorie van Antwoord: Element Advocaten d.d. 11 augustus 2014, nr. 2014.0147 2,2 MB Ga naar het dossier
 41. 40. Bijlage 40 Statenvoorstel 55/14: Advies Commissie MER Grenscorridor N69 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 10 oktober 2014 / rapportnummer 2742–49. 535 KB Ga naar het dossier
 42. 50. Amendement A5 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: PIP Nieuwe Verbinding N69 alleen Lage Heideweg, ingediend doorGroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en D66. (VERWORPEN) 604 KB
 43. 51. Amendement A6 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: PIP Nieuwe Verbinding N69 Variant D ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66. (INGETROKKEN) 447 KB
 44. 70. Motie M16 provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14:Dommelen-Noord blijft een optie, ingediend door PVV. (INGETROKKEN) 315 KB
 45. 71. Motie M17 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: Lange invoegstroken = betere doorstroming, ingediend door PVV.(INGETROKKEN) 304 KB
 46. 72. Motie M18 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: 2x 1 is meer dan 1x 2, ingediend door PVV. (INGETROKKEN) 590 KB
 47. 73. Motie M19 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: Doorgaand vrachtverkeer op hoofdwegennet, ingediend door PVV. (AANGEHOUDEN) 385 KB
 48. 74. Motie M20 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: Voordeligere oplossing voor weggedeelten op palen, ingediend door PVV. (INGETROKKEN) 345 KB
 49. 75. Motie M21 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: Alleen belanghebbenden aan tafel, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 518 KB
 50. 76. Motie M22 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: geen draagvlakloos BMF als gesprekspartner, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 367 KB
 51. 77. Motie M23 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: Innovatieve N69, ingediend door D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD en CDA. (AANGENOMEN) 598 KB Ga naar het dossier
 52. 78. Motie M24 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: Dommelen-Zuid Stil en Leefbaar, ingediend door PvdA en GroenLinks. (INGETROKKEN) 48 KB
 53. 78A. Motie M24a Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 55/14: Dommelen-Zuid Stil en Leefbaar, ingediend door PvdA en GroenLinks. (AANGENOMEN) 416 KB Ga naar het dossier
 54. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 55/14 Vaststellen Provinciaal inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 en kredietvotering (UA43). 84 KB Ga naar het dossier

4.C.7 Statenvoorstel 62/14 Criteria financiële ondersteuning opheffen overlast veehouderij in urgentiegebieden - kaderstellend.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 62/14 Criteria financiële ondersteuning opheffen overlast veehouderij in urgentiegebieden - kaderstellend. 113 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 62/14 Criteria financiële ondersteuning opheffen overlast veehouderij in urgentiegebieden. 70 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 62/14: Notitie `Criteria financiële ondersteuning opheffen overlast veehouderij`. 90 KB
 4. 03. Advies Themacommissie voor Transitie Stad en Platteland Statenvoorstel 62/14 Criteria financiële ondersteuning opheffen overlast veehouderij in urgentiegebieden - kaderstellend. 51 KB
 5. 40. Amendement A7 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 62/14: Criteria financiële ondersteuning bij opheffen overlast veehouderij in urgentiegebieden, ingediend door PvdA en GroenLinks. (INGETROKKEN) 41 KB
 6. 40A. Amendement A7a Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 62/14: Criteria financiële ondersteuning bij opheffen overlast veehouderij in urgentiegebieden, ingediend door PvdA en GroenLinks. (AANGENOMEN) 403 KB
 7. 41. Amendement A8 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 62/14: bewoners uitsluiten van financiële verantwoordelijkheid in urgentiegebieden, ingediend door GroenLinks, SP, PvdA en D66. (UNANIEM AANGENOMEN) 648 KB
 8. 70. Motie M25 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 62/14: voorkom patstelling ingediend door D66, PvdA, 50PLUS en Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (AANGENOMEN) 550 KB
 9. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 62/14 Criteria financiële ondersteuning opheffen overlast veehouderij in urgentiegebieden - kaderstellend. 1,1 MB

4.C.8 Statenvoorstel 45/14 Wijziging reglementen waterschappen.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 45/14 Wijziging reglementen waterschappen. 171 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 45/14 Wijziging reglementen waterschappen. Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Aa en Maas 2008. 81 KB
 3. 02. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 45/14 Wijziging reglementen waterschappen. Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta 2008. 81 KB
 4. 03. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 45/14 Wijziging reglementen waterschappen. Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008. 81 KB
 5. 04. Bijlage 1 Statenvoorstel 45/14: Verslag artikel 3 overleg waterschap Brabantse Delta 71 KB
 6. 05. Bijlage 2 Statenvoorstel 45/14: Verslag artikel 3 overleg Waterschap Aa en Maas. 65 KB
 7. 06. Bijlage 3 Statenvoorstel 45/14: Verslag artikel 3 overleg Waterschap De Dommel. 73 KB
 8. 07. Bijlage 4 Statenvoorstel 45/14: Verslag artikel 4 overleg Waterschap Brabantse Delta. 94 KB
 9. 08. Bijlage 5 Statenvoorstel 45/14: Verslag artikel 4 overleg Waterschap Aa en Maas. 65 KB
 10. 09. Bijlage 6 Statenvoorstel 45/14: Verslag artikel 4 overleg Waterschap De Dommel. 71 KB
 11. 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 45/14: Ingezonden brief waterschap Brabantse Delta d.d.16-05: reactie op concept-verslag artikel 3-overleg. 661 KB
 12. 11. Bijlage 8 Statenvoorstel 45/14: Ingezonden brief waterschap Brabantse Delta d.d. 20-05: inbreng artikel 4 overleg. 2,4 MB
 13. 12. Bijlage 9 Statenvoorstel 45/14: Ingezonden brief waterschap Brabantse Delta d.d. 22-05: artikel 3-overleg, inbreng dagelijks bestuur. 1,4 MB
 14. 13. Bijlage 10 Statenvoorstel 45/14: Ingezonden brief waterschap Brabantse Delta d.d. 23-05: toezending verslag art 4-overleg. 301 KB
 15. 14. Bijlage 11 Statenvoorstel 45/14: Nota van Zienswijzen. 168 KB
 16. 15. Bijlage 11.1 Statenvoorstel 45/14: Zienswijzen waterschap De Dommel. 3,6 MB
 17. 16. Bijlage 11.2 Statenvoorstel 45/14: Zienswijzen waterschap Brabantse Delta. 2,3 MB
 18. 17. Bijlage 11.3 Statenvoorstel 45/14: Zienswijzen ZLTO. 2,3 MB
 19. 18. Bijlage 11.4 Statenvoorstel 45/14: Zienswijzen NVWB. 3,3 MB
 20. 19. Bijlage 11.5 Statenvoorstel 45/14: Zienswijzen BZW. 1,8 MB
 21. 20. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 45/14 Wijziging reglementen waterschappen. 59 KB
 22. 40. Amendement A9 Provinciale Staten 31 oktober 2014 Statenvoorstel 45/14: Initiatiefvoorstel aanpassing reglementen waterschappen, ingediend door VVD en PVV. (VERWOPREN) 565 KB
 23. Vastgesteld besluit I Statenvoorstel 45/14 Wijziging reglementen waterschappen. Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Aa en Maas 2008. 71 KB
 24. Vastgesteld besluit II Statenvoorstel 45/14 Wijziging reglementen waterschappen. Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta 2008. 71 KB
 25. Vastgesteld besluit III Statenvoorstel 45/14 Wijziging reglementen waterschappen. Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008. 70 KB

10. Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 31 oktober 2014.