1 Agenda Provinciale Staten 6 maart 2015.

2 Statenvoorstel 13/15 Notulen PS-vergadering 12 december 2014.

3 Statenvoorstel 17/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 6 maart 2015.

4.A.1 Statenvoorstel 10/15 Oprichting Special Purpose Vehicle (SPV) door Havenschap Moerdijk.

4.A.2 Statenvoorstel 4/15 Reactie op toezichtbrief bij de begroting 2015.

4.C.1 Statenvoorstel 11/15 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 11/15 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant. 67 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 11/15 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant. 60 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 11/15: Rapportage Zuidelijke Rekenkamer: 'Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant. 1 MB
 4. 03. Advies commissie voor Economische Zaken en Bestuur Statenvoorstel 11/15 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant. 42 KB
 5. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 6 maart 2015 Statenvoorstel 11/15: Amendement archivering en dossiervorming bij specialisten, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 357 KB
 6. 41. Amendement A2 Provinciale Staten 6 maart 2015 Statenvoorstel 11/15: Amendement `rapportage uitvoering beheer archiefstukken`, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 468 KB
 7. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 11/15 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant. 50 KB

4.C.2 Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 98 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 73 KB
 3. 02. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 50 KB
 4. 03. Bijlage 1 Statenvoorstel 5/15 : Artikelsgewijze toelichting op de wijzigingsverordening. 55 KB
 5. 04. Advies Commissie voor Mobiliteit en Financiën Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 43 KB
 6. 05. Nota van Wijziging Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 67 KB
 7. 06. Herzien ontwerpbesluit II Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 53 KB
 8. 70. Motie M4 Provinciale Staten 6 maart 2015 Statenvoorstel 05/15 : Motie geef het kapitaal terrug aan de biurger, ingediend door de PVV en de Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 706 KB
 9. Vastgesteld besluit I Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant. 72 KB
 10. Vastgesteld besluit II Statenvoorstel 05/15 hybride lening aan de NWB Bank. 50 KB

4.C.3 Statenvoorstel 12/15 Eerste wijzigingsverordening Financiële verordening Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 12/15 Eerste wijzigingsverordening Financiële verordening Noord-Brabant. 79 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 12/15 Eerste wijzigingsverordening Financiële verordening Noord-Brabant. 61 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 12/15: Schema ontwerp beleids- en P&C cyclus. 760 KB
 4. 03. Advies Commissie voor Mobiliteit en Financiën Statenvoorstel 12/15 Eerste wijzigingsverordening Financiële verordening Noord-Brabant. 43 KB
 5. 40. Amendement A3 Provinciale Staten 6 maart 2015 Statenvoorstel 12/15: Amendement Afhechten Begrotingswijzigingen Einde Bestuursperiode, ingediend door de VVD, D66, PVV, PvdA, 50PLUS, Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, Fractie Kerkhof en SP. (INGETROKKEN) 1,1 MB
 6. 40a. Amendement A3a Provinciale Staten 6 maart 2015 Statenvoorstel 12/15: Amendement Afhechten Begrotingswijzigingen Einde Bestuursperiode, ingediend door de VVD, D66, PVV, PvdA, 50PLUS, Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, Fractie Kerkhof en SP. (AANGENOMEN) 1,1 MB
 7. 41. Amendement A4 Provinciale Staten 6 maart 2015 Statenvoorstel 12/15: Amendement behoud van twee buraps, ingediend door PVV. 329 KB
 8. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 12/15 Eerste wijzigingsverordening Financiële verordening Noord-Brabant. 61 KB

4.C.4 Statenvoorstel 18/15 Continuering 16-17-jarigen OV-reisproduct.

4.C.5 Statenvoorstel 7/15 Derde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 vanwege wijzigingsvoorstel Leges Natuurbeschermingswet in 2015.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 7/15 Derde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 vanwege wijzigingsvoorstel Leges Natuurbeschermingswet in 2015. 84 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 7/15 Derde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 vanwege wijzigingsvoorstel Leges Natuurbeschermingswet in 2015. 47 KB
 3. 02. Advies Commissie voor Mobiliteit en Financiën Statenvoorstel 7/15 Derde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 vanwege wijzigingsvoorstel Leges Natuurbeschermingswet in 2015. 42 KB
 4. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 7/15 Derde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012. vanwege wijzigingsvoorstel Leges Natuurbeschermingswet in 2015. 45 KB

4.C.6 Begrotingswijziging 19/15 gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.

4.C.7 Begrotingswijziging 20/15 Opdracht 2015 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de drie Brabantse omgevingsdiensten.

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 20/15 Opdracht 2015 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. 91 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit 20/15 Begrotingswijziging Opdracht 2015 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. 47 KB
 3. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging Opdracht 2015 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de drie Brabantse omgevingsdiensten: Een exemplaar van de opdracht 2015 aan de omgevingsdiensten zal aan de griffie worden gezonden om ter inzage te worden gelegd voor de leden van de commissie. 1,7 MB
 4. 03. Advies commissie voor Ecologie en Ruimte Begrotingswijziging Opdracht 2015 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. 38 KB
 5. 70. Motie M5 Provinciale Staten 6 maart 2015 Statenvoorstel 20/15: Grip op Omgevingsdiensten, ingediend door GroenLinks en D66.(AANGEHOUDEN) 479 KB
 6. Vastgesteld besluit Begrotingswijziging 20/15 Opdracht 2015 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. 37 KB

5.1 Vraag Provinciale Staten 6 maart 2015 `herinrichting voorplein`, ingediend door de statenfractie van de PvdA.

5.2 Vraag Provinciale Staten 6 maart 2015 `NB-wetvergunningen`, ingediend door de CDA.

6.1 Motie M1a Provinciale Staten 6 maart 2015 niet geagendeerd onderwerp: BZV 1.1 thema energie door Statenfracties van de PVV en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN)

6.2 Motie M2 Provinciale Staten 6 maart 2015 niet geagendeerd onderwerp: Commissie van Advies voor een gezond en leefbaar provinciaal mestbeleid door Statenfracties van Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (AANGEHOUDEN)

6.3 Motie M3a Provinciale Staten 6 maart 2015 niet geagendeerd onderwerp: Dialoog bij vestiging en uitbreiding van mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallatie door Statenfracties van Partij voor de Dieren, 50PLUS, Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, PvdA en GroenLinks. (VERWORPEN)

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 6 maart 2015.