Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk nodigen u uit voor het het Interbestuurlijk Programma (IBP)