In deze webinar die samen met het IPO wordt georganiseerd, wordt samen met Hergen Vorenkamp, Financieel Strateeg bij Provincie Overijssel en Vincent Janssen, Statenlid Utrecht ingegaan op de complexe samenhang tussen de genoemde inkomstenbronnen. U wordt meegenomen in de laatste ontwikkelingen en wat dit voor uw rol als Statenlid betekent. Deze webinar is een vervolg op de webinar die we op 31 mei organiseerden in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het IPO over de toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen.

Wanneer: 8 december
Waar: Digitaal
Tijdstip: 19.30-20.30 uur
Wie: Statenleden, commissieleden en Statengriffie

Aanmelden kan hier