Op 1 januari 2024 moet de nieuwe omgevingswet dan eindelijk in werking treden. De wet is al in 2016 aangenomen in de Tweede Kamer. Het moment waarop de wet in werking treedt wordt echter steeds weer uitgesteld. Ook moet de Eerste Kamer nog haar fiat geven. De wet moet volgens het Rijk meer mogelijkheden tot participatie geven, maar doet ze dat ook? En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?

Donderdagmiddag 23 maart a.s. organiseert Milieucentrum de Broeikas / Vereniging Milieudefensie in samenwerking met de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit hierover een discussiemiddag. De titel luidt ‘Participatie onder de nieuwe omgevingswet’. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst.

Tijdens de middag – die plaatsvindt op Radboud Universiteit – verkennen we de voor- en nadelen van de wet en brengen we praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie in kaart. Het Rijk laat de manier waarop participatie plaats moet vinden echter open, stelt er geen eisen aan. Vanwege dit gebrek aan sturing bestaat onder deskundigen scepsis over de mogelijkheden tot participatie. Tevens komt de bal te liggen bij de vergunningverlenende instanties, met de gemeente als belangrijke partij.

De Broeikas en Milieudefensie willen met de bijeenkomst een bijdrage leveren aan de totstandkoming van transparante procedures en aan een goede uitgangspositie voor burgers en ngo’s bij projecten en bij plannen voor de leefomgeving. Uw deelname kan daaraan een bijdrage leveren. We zien uw komst met genoegen tegemoet!

In bijgaande flyer wordt verder ingegaan op de inhoud. Ook vindt u er nadere informatie over dagprogramma, locatie en wijze van aanmelding.