Provinciale Staten

Beantwoording technische vragen Begroting 2021

De antwoorden op de technische vragen van CDA, PVV en Partij voor de Dieren over de Begroting 2021 worden op iBabs en de provinciale website gepubliceerd onder de Statendag van 13 november 2020, agendapunt 3.2.1. De nagekomen technische vragen van GroenLinks. Lokaal Brabant en Forum voor Democratie worden op een later moment gepubliceerd.

Digitaal stemmen

Morgen zal er weer digitaal gestemd worden via Notuvote. Aan het einde van de vergadering wordt er kort geschorst zodat de Griffie kan controleren of iedereen is ingelogd voor het stemmen. Het verzoek is om niet te wachten tot de schorsing om in te loggen. Dit geeft ons de tijd om u bij eventuele problemen rustig te helpen en om, indien nodig, de hulp in te schakelen van Notuvote.

U kunt inloggen via deze link, zorg dat u het wachtwoord bij de hand hebt. Heeft u problemen met het inloggen dan kunt u contact opnemen met Judha Dennis, 06-30 30 21 99.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen