Provinciale Staten

PS in dialoog op de inhoud: Regionaal Water en Bodem Programma

Op 6 april aanstaande wordt het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) openbaar gemaakt en ter inzage gelegd. Alle Brabanders worden uitgenodigd een zienswijze in te dienen. In het kader van de Pilot ‘PS in dialoog op de inhoud’ wordt u dan geattendeerd op de communicatie daarover vanuit GS. Dit vanwege de pilotdoelstelling om meer afgestemd te communiceren vanuit GS en PS. De tweede doelstelling is om meer in dialoog te zijn met de samenleving rond het RWP. Daarom wordt u als toehoorder uitgenodigd voor de derde stakeholderssessie RWP, waarin het ontwerp RWP centraal staat . U kunt meeluisteren en eventueel een verhelderende vraag stellen. Voor inhoudelijke en politieke inbreng volgt er nog een themabijeenkomst. 
De stakeholderssessie vindt plaats op 14 april van 9.15 uur tot 11.45 uur. U kunt u aanmelden via deze link

Uitnodiging Brabantadvies

Gisteren stond in het Dagbericht een uitnodiging van Brabantadvies voor de online vergadering van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving op donderdag 8 april 2021. De uitnodiging miste helaas enkele bijlagen en de link waarmee u zich kunt aanmelden. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de online vergadering dan kunt u zich aanmelden via info@brabantadvies.com. Mocht u zich aanmelden dan krijgt u automatisch de bijlage toegestuurd, mocht u alleen de bijlagen willen ontvangen dan kunt u dat ook melden via info@brabantadvies.com