Provinciale Staten

Statendag 9 april 2021

Voor de Statendag van vrijdag 9 april a.s. is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders voor de themabijeenkomsten en de woordvoerders en spreektijden voor de PS-vergadering. Ook zijn er vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd.

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen